Informatika

Informatikos bakalauras N - 4 m. Kaunas 612I10004 Interneto informatika, Multimedijų sistemos

Programos tikslas – rengti kvalifikuotus informatikos specialistus, kurie puikiai išmano programavimo, interneto ir trimatės grafikos technologijas bei geba profesionaliai savo darbe taikyti įgytas žinias.
Baigę studijas studentai išmano debesų kompiuterijos dalykus, šiuolaikinius fiksuotuosius, mobiliuosius ar belaidės prieigos tinklus, turi žinių apie realaus pasaulio informacinius modelius ir kompiuterizuojamų taikymo sričių procesus bei kompetencijas savarankiškai kurti IT ir multimedijų paslaugas internete.


Gretutinės studijos

Matematika, Ekonomika, Fizika, Medžiagų technologijos.

Rodyti

Kviestiniai lektoriai

KTU žmogus

Chris Kline

Nepriklausomas žurnalistas
KTU žmogus

Miroslav Dulik

Žilinos universiteto (Slovakija) dėstytojas
KTU žmogus

Vincentas Grinius

Host1Plus generalinis direktorius
KTU žmogus

Karolis Rusenas

Barclays technologijų centro vyr. programuotojas

Fizinių mokslų studijos

Studijos

Studijų metu gilinamasi į programavimo technologijas, informatikos-matematikos modelius bei jų taikymą debesų kompiuterijos servisų infrastruktūrų ir platformų, verslo procesų, fizikinių-inžinerinių sistemų elgsenos imitavimui, studijuojamos dirbtinio intelekto, IT saugos, interneto sričių problemos, mokomasi kurti ir projektuoti tinklines, multimedijų paslaugas, paskirstytas bei mobilias internetines sistemas.

Puikus debesų kompiuterijos, interneto technologijų išmanymas, programavimo įgūdžiai kuriant tinklapius, mobilias ir multimedijų paslaugas

Įgūdžiai

Baigę studijas studentai išmano debesų kompiuterijos dalykus, šiuolaikinius fiksuotuosius, mobiliuosius ar belaidės prieigos tinklus, turi žinių apie realaus pasaulio informacinius modelius ir kompiuterizuojamų taikymo sričių procesus bei kompetencijas savarankiškai kurti IT ir multimedijų paslaugas internete.

Vis didėjanti IT specialistų paklausa, aukšti atlyginimai

Karjera

Remiantis 2015 metų statistikos duomenimis, IT specialistų paklausa darbo rinkoje vis didėja, o darbuotojų atlyginimai informacinių technologijų sektoriuje išlieka vieni aukščiausių Lietuvoje.

Programoje studijuoja aukštus siekius turintys studentai

Kolegos

Šioje programoje studijuoja aukštus studijų rezultatus demonstruojantys pažangūs studentai. Gera motyvacija lemia kūrybišką bei į studijų rezultatus orientuotą aplinką, padedančią puikiai įsisavinti reikalingas žinias bei įgūdžius.

Galimybė gauti sertifikatus

Kita

Interneto informatikos specializacijos studentai papildomai gali studijuoti Cisco akademijoje ir gauti Cisco Certified Network Associate (CCNA™) sertifikatą.

Įgūdžiai ir kompetencijos

Realaus pasaulio modeliavimas – judėjimo bei deformacijų modeliavimas, dalelių sistemos.
Dirbtinis intelektas – informacijos struktūra, žinių vaizdavimas, neuroniniai tinklai.
Programavimas debesims – tinklai, protokolai, internetas, lygiagretūs algoritmai, paslaugų programavimas.
Žaidimų programavimas – žaidimų fizika, intelektualių žaidimo agentų projektavimas, grafikos ir garso programavimas.
IT sistemų analizė ir projektavimas Serverių, IT sistemų administravimas, IT infrastruktūros projektavimas ir vystymas Tinklinių, debesų kompiuterijos paslaugų, paskirstytų ir mobilių internetinių sistemų kūrimas Multimedijos paslaugų, žaidimų programavimas

Semestrai

Vincentas Grinius

kompanijos „Host1Plus“ generalinis direktorius

Sparti technologijų pažanga ir platus inovacijų taikymas kasdieniuose sprendimuose lemia IT srities universalumą. Tad dinamiškoje informacinių technologijų rinkoje yra reikalingi novatoriški ir energingi specialistai, gebantys lanksčiai pritaikyti žinias ir kūrybiškai žvelgti į savo darbą.

Julius Getautas

UAB „Intermedix Lietuva“ .NET programuotojas

Diplomas ar žinios? – Informatikos studijų programa neverčia rinktis vieno iš dviejų, nes ji ne tik suteikia galimybę įgyti bakalauro kvalifikacinį laipsnį, bet ir leidžia išmokti daug įdomių praktinių dalykų IT srityje. Kvalifikuoti, novatoriški ir svarbiausia – pasiūlymams bei pokyčiams atviri dėstytojai padės įsilieti tiek į darbo rinką, tiek ir į akademinę bendruomenę. Informatikos studijų programa yra universaliausia IT studijų sritis, kuri nesudarys kliūčių derinant darbą ir studijas bei suteiks šių dienų aktualijas atitinkančių žinių bagažą.

Konkursiniai balai ir jų svertiniai koeficientai

Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 2.

0.4 Matematika
0.2 Informacinės technologijos arba Fizika
0.2 Lietuvių kalba ir literatūra
0.2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais, kurio brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais

Valstybės finansuojamos vietos: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai: lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu ir matematikos (išskyrus stojantiems į menų studijų sritį).

Valstybės nefinansuojamos vietos: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Valstybės finansuojamos vietos: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai: lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu;

Valstybės nefinansuojamos vietos: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2014 m. ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų: vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Ingrida Lagzdinytė-Budnikė
e. p. ingrida.lagzdinyte@ktu.lt
tel. +370 (652) 19 840