Mechanikos inžinerija

Mechanikos inžinerijos bakalauras N - 4 m. I - 6 m. Kaunas 612H30001 Inžinerinis projektavimas

Studijų programa rengia bakalaurus, turinčius mechanikos inžinerijos bei gamybos technologijų žinių, gebančius projektuoti įrenginius naudojantis kompiuterinio projektavimo programomis, sudaryti detalių gamybos technologijas, programuoti detalių apdirbimą programinėmis staklėmis. Siūloma Inžinerinio projektavimo specializacija arba nesirenkant jos galima susidaryti asmeninį modulių rinkinį.

Rodyti

Kviestiniai lektoriai

KTU žmogus

Gintaras Rimša

UAB „Baltec CNC Technologies“ valdybos pirmininkas
KTU žmogus

Andrius Jarmolajevas

UAB „INRE“
KTU žmogus

Gražvydas Kazokaitis

UAB „Čeli APS“ kompiuterinio projektavimo inžinierius

Inžinerijos socialinio ir tarpdalykinio konteksto išmanymas

Studijos

Studijų programa orientuota į mašinų ir įrenginių projektavimo bei jų gamybos klausimų spendimą pasitelkiant šiuolaikiškus projektavimo ir gamybos parengimo bei organizavimo metodus.

Studijų metu studentai supažindinami su šiuolaikinėmis kompiuterinėmis projektavimo programomis

Įgudžiai

Dirbdamas gamybos įmonėje specialistas, naudodamasis šiuolaikinėmis kompiuterinėmis programomis, geba projektuoti įvairias mašinas bei įrenginius, sugeba organizuoti jų gamybą bei naudodamasis šiuolaikinėmis kompiuterinėmis programomis moka programuoti detalių apdirbimą programinėmis staklėmis. Specialūs įgūdžiai formuojami pasirinkus Inžinerinio projektavimo specializaciją.

Pasaulinio lygio kompiuterinio projektavimo programinė įranga

Programinė įranga

AUTODESK INVENTOR ir SOLIDWORKS žinomi kaip geriausios detalių ir įrenginių kompiuterinio modeliavimo, analizės ir optimizavimo uždavinių sprendimo programų paketai pasaulyje. Studijuojantieji šioje programoje spręs realius matematikos taikymo uždavinius remdamiesi šia programine įranga.

Galima karjera įvairiose srityse

Karjera

Konstruktoriaus veikla yra universali – sunku rasti sritį, kurioje nereikėtų mechanikos inžinerijos žinių. Šios specialybės absolventai dirba ne tik mašinų gamybos įmonėse, bet ir transporto, lengvosios pramonės, maisto pramonės, chemijos pramonės, medienos perdirbimo, įrangos projektavimo tiek Lietuvos, tiek ir Europos šalių firmose ir kitų sričių kompanijose. Įrenginių gamybos sektoriuje 2014 metais buvo virš 2 tūkst. laisvų darbo vietų. Dirbančiųjų šioje srityje skaičius nuo 2013 iki šių metų pradžios nuosekliai augo.

Studijų mainų galimybės

Studijų mainai

Studijų programos suderinamumas su kitų universitetų Mechanikos inžinerijos studijų programomis sudaro puikias sąlygas studentams siekti žinių užsienyje.

Įgūdžiai ir kompetencijos

Medžiagos – stiprumas, standumas, stabilumas.
Mašinų gamyba – principai, projektavimas, organizavimas.
Elementai – jungtys, guoliai, perdavos.
Įrenginiai – transportavimo, kėlimo, fasavimo, rūšiavimo, formavimo, apdirbimo.
Inžinerinės medžiagos Įrenginių projektavimas Gamybos organizavimas Saugi gamyba

Semestrai

Dr. Saulius Dereškevičius

UAB „Čeli APS“ programinės įrangos ir procesų diegimų vadovas

Įmonė yra autorizuotas Autodesk firmos atstovas Lietuvoje. Pagrindinė veiklos kryptis – programinės įrangos mechanikos projektavimui sprendimai, jų diegimas Lietuvos įmonėse. Įmonė taip pat yra ir Autodesk programinės įrangos tobulinimo tinklo (ADN) narė.
Įmonėje programinės įrangos inžinieriaus pareigose dirba Mechanikos inžinerijos programos studijas baigęs Gražvydas Kazokaitis. Jo darbas yra studijuoti užsakovo produkto projektavimo procesą, pateikti sprendimus, kaip optimizuoti jį ir sudaryti programinės įrangos produktų eilę, kuri realizuotų teikiamus sprendimus. Taip pat jis sudaro mokymo programas, pagal kurias klientas yra apmokomas darbui, atsižvelgiant į jo konkrečią specifiką ir pateiktą pasiūlymą. Gražvydas dirba ir įmonės kuriamų ir gaminamų produktų vystymo ir gamybos procese bei yra atsakingas už testavimą.
Gražvydo turimos kompetencijos, t. y. gebėjimai taikyti šiuolaikines įrenginių projektavimo, modeliavimo programas, gilus gamybos technologijų, techninės dokumentacijos rengimo ir standartų išmanymas, rodo, kad Mechanikos inžinerijos studijų programa yra kokybiškai įgyvendinama.

Simon Kazarian

UAB „Paradis liftai“ konstruktorius

Mechanikos inžinerijos studijos sukoncentruotos į esmines inžinieriui mechanikui reikalingas žinias. Šioje programoje dėmesys skiriamas tiek fundamentalioms mechanikos inžinerijos žinioms, tiek ir projektavimo, inžinerinės analizės ar gamybos naujovėms. Dėstytojų bendravimas malonus bei dalykiškas, visuomet galimos papildomos konsultacijos ne paskaitų metu ir el. paštu.
Baigiamajame studijų darbe pasinaudojau suteikta proga įgytas teorines žinias įgyvendinti praktiniame projekte „Koklių šlifavimo staklių projektavimas“. Darbas buvo atliktas Universitetui bendradarbiaujant su koklius gaminančia įmone, kuriai ir buvo projektuotos staklės. Dėl gero teorinio parengimo ankstesniuose kursuose bei konstruktyvių konsultacijų su darbo vadovu, visos įgytos žinios buvo sujungtos pramonėje įgyvendintame inžineriniame projekte, kuris buvo apgintas su aukščiausiu įvertinimu.
Iš asmeninės karjeros taško vertindamas įgytas žinias ir gebėjimus, apie studijų programą galiu atsiliepti teigiamai. Ketvirto kurso pirmajame semestre man buvo patikėtos konstruktoriaus pareigos keltuvus gaminančioje ir montuojančioje įmonėje. Šiame darbe sėkmingai dirbu iki šiol.

Priėmimo į bakalauro studijas reikalavimai

Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 2.

0.4 Matematika
0.2 Fizika
0.2 Lietuvių kalba ir literatūra
0.2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais, kurio brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais, arba kvalifikacijos egzamino ar kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, teorinės ir praktinės dalies įvertinimas

Valstybės finansuojamos vietos: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai: lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu ir matematikos (išskyrus stojantiems į menų studijų sritį).

Valstybės nefinansuojamos vietos: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Valstybės finansuojamos vietos: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai: lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu;

Valstybės nefinansuojamos vietos: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2014 m. ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų: vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Kęstutis Pilkauskas
e. p. kestutis.pilkauskas@ktu.lt
tel. +370 (652) 19 606