Mechatronika

Mechatronikos bakalauras N - 4 m. I - 6 m. Kaunas 612H73001

Šiuolaikiniai technologiniai įrenginiai, įvairios mašinos, robotai, matavimo, kontrolės ir valdymo įrenginiai ir net buitiniai prietaisai jau tampa sudėtingomis techninėmis sistemomis, kurios kuriamos remiantis mechatronikos principais, t. y. panaudojant naujausius mechanikos, elektronikos bei informatikos pasiekimus ir galimybes. Šių sistemų kūrėjai kurs ir ateities pasaulį!

Rodyti

Kviestiniai lektoriai

KTU žmogus

Liudas Pranevičius

Lietuvos energetikos instituto vyr. m. d. / UAB „Pramtech“ konsultantas
KTU žmogus

Arūnas Kleiva

UAB „Festo“ inžinierius
KTU žmogus

Antanas Daugėla

Korporacijos „Seagate Technology LLC“ (Mineapolis, JAV) vyr. tyrimo darbų inžinierius

Sandūra tarp kelių tiksliųjų mokslų

Studijos

Mechatronika – tarpdisciplininės studijos, kuriose gaunama mechanikos, automatikos, elektronikos ir informatikos specialybinių žinių ir įgūdžių.

Geras mechatroninių sistemų visų sudedamųjų dalių išmanymas

Įgūdžiai

Pramonėje reikalingi specialistai, turintys įvairiapusių žinių ir įgūdžių. Tokių įvairiapusių žinių gaunama studijuojant mechatroniką. Jas baigę absolventai dirbdami gali gilintis į įvairias veiklas – t. y. pasirinktos mechatronikos srities sistemų analizę, projektavimą, gamybą, diegimą ar eksploataciją.

Mechatronikos specialistai sėkmingai dirba įvairiuose pramonės sektoriuose

Karjera

Absolventai turi ypač didelį įmonių pasirinkimą – mechatronikai Lietuvoje galima priskirti iki 20 procentų visos apdirbamosios ir gavybos pramonės. Nepaisant to – beveik visose Lietuvos pramonės šakose yra tarptautiniu mastu konkurencingų įmonių, gaminančių aukštosiomis technologijomis grįstus produktus, priskirtinus mechatronikai. Per pastaruosius metus absolventai įsidarbino įvairiose svarbiose firmose tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje.

Studijų procese naudojamos naujausios laboratorijos

Infrastruktūra

KTU pirmasis Lietuvoje pradėjo mechatronikos studijas ir šioje srityje turi didžiausią įdirbį. Mechatronikos studijų programa labai gerai aprūpinta naujomis mokymo priemonėmis. Studentai specialybinių dalykų laboratorinius darbus atlieka pažangiose kelių fakultetų laboratorijose. Kai kurios iš jų įkurtos padedant rėmėjams – žinomoms firmoms.

Programoje studijuoja motyvuoti ir aukštus siekius turintys studentai

Kolegos

Šioje programoje studijuoja motyvuoti studentai. Gera motyvacija padeda puikiai įsisavinti reikalingas žinias bei įgūdžius.

Įgūdžiai ir kompetencijos

Medžiagos – metalai, polimerai, valdomų savybių medžiagos.
Konstrukcijos – apkrovos, atsparumas, nuovargis, ilgaamžiškumas.
Elementai – jutikliai, vykdikliai, valdikliai, pavaros.
Robotizuotos sistemos – projektavimas, programavimas, diegimas.
Konstrukcinių medžiagų ir elementų išmanymas Konstrukcijų analizė ir projektavimas Mechatroninių sistemų valdymas ir programavimas Mechatroninių sistemų analizė, priežiūra ir projektavimas

Semestrai

Rūtavilis Gasiūnas

UAB „Labas“ ir Ko direktorius

Mechatronikos absolventas į įmonę atsinešė mechanikos, automatikos bei valdymo žinias. Tai yra baziniai dalykai mūsų įmonės veikloje, aptarnaujant ir konsultuojant kitas pramonės įmones.

Dr. Antanas Daugėla

korporacijos „Seagate Technology LLC“ (Mineapolis, JAV) vyr. tyrimo darbų inžinierius

Žinios, įgytos studijuojant KTU, padėjo mano sėkmingai profesinei veiklai ir karjerai. Mechatronika – tai ta sritis, kurioje labai plačios galimybės tiek karjerai, tiek ir nuolatiniam tobulėjimui.

Priėmimo į bakalauro studijas reikalavimai

Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 2.

0.4 Matematika
0.2 Fizika
0.2 Lietuvių kalba ir literatūra
0.2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais, kurio brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais, arba kvalifikacijos egzamino ar kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, teorinės ir praktinės dalies įvertinimas

Valstybės finansuojamos vietos: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai: lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu ir matematikos (išskyrus stojantiems į menų studijų sritį).

Valstybės nefinansuojamos vietos: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Valstybės finansuojamos vietos: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai: lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu;

Valstybės nefinansuojamos vietos: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2014 m. ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų: vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Regita Bendikiene
e. p. regita.bendikiene@ktu.lt
tel. +370 (698) 01 202