Medijų filosofija

Kultūros filosofijos bakalauras N - 4 m. I - 6 m. Kaunas 612V56001

Medijų filosofija – tai studijos, praktiškai pritaikomos komunikacijos ir kultūros vadybos (ir lyderystės) srityje. Teorinių paskaitų metu studentai įgys filosofijos pagrindus, o taip pat sužinos, kaip technologijos keičia žmogų, nulemia komercinę ar politinę sėkmę. Praktinių užsiėmimų metu studentai įgys rinkoje paklausių video siužeto kūrimo, fotografavimo, kalbėjimo prieš auditoriją, kūrybinio rašymo ir žiniasklaidos įgūdžių. Šalia Medijų filosofijos studentas galės įgyti gretutinių studijų bakalauro laipsnį.


Gretutinės studijos

Europos Sąjungos studijos, Politikos mokslai, Psichologija, Rinkodara, Pedagogika, Verslas, Vertimas, Viešasis administravimas, Žmonių išteklių vadyba.

Rodyti

Kviestiniai lektoriai

vladislav_berezok

Vladislav Berežok

Režisierius-animatorius
rita-malikonyte-mockus

Rita Malikonytė-Mockus

Autumn House Press, Sampsonia Way (Pittsburgh, Pennsylvania)
STANO SIMONA

Simona Stano

Bolonijos universiteto lektorė
John Carlson

Jon Carlson

Governors State University, Wellness Clinic in Lake Geneva, Wisconsin

Įgyjama praktinių darbo su medijomis įgūdžių

Įgūdžiai

Ne tik tiriamas medijų poveikis žmogui, bet ir mokomasi kurti ir redaguoti garsą, vaizdą, kompiuterinius žaidimus, rašyti įvairiausios paskirties tekstus.

Suteikiamas dvigubas bakalauro laipsnis

Studijos

Yra galimybė studijuoti tokias gretutinių programas, kaip Psichologija, Informatika, Lyderystė, Marketingas, Vertimas ir kt., bei įgyti atitinkamą bakalauro laipsnį.

Studijų metu atliekama praktika

Praktika

Visas paskutinis semestras skirtas medijų ir komunikacijos praktikai, kurią studentas galės atlikti tokiose įmonėse, kaip 15min, Adres, Advision, Not Perfect, OVC Consulting ir pan.

Užsiėmimams naudojamasi KTU inovatyvių technologijų baze

Infrastruktūra

Vykdant studijų programą bendradarbiaujama su Audiovizualinių menų ir Multimedijos inžinerijos katedromis, praktiniams užsiėmimams naudojamasi universiteto technologinėmis bazėmis ir laboratorijomis.

Itin plačios ir įvairios įsidarbinimo galimybės

Karjera

Tarpdisciplinės Medijų filosofijos studijos suteikia platų išsilavinimą, gilų šiuolaikinės kultūros procesų išmanymą, svarbiausius darbo su konkrečiomis medijomis įgūdžius, todėl įgalina įsidarbinti įvairiausiose kultūros bei komunikacijos sferose ir pareigose:  nuo kino industrijos iki viešųjų ryšių ir nuo vadybos iki ministerijos.

Įgūdžiai ir kompetencijos

Filosofija – išmintis, vertybė, vizija, menas, visuomenė.
Medijos – vaizdas, kinas, reklama, raštas, garsas, komunikacija.
Veiksmas – analizė, prognozė, eksperimentas, strategijų kūrimas, procesų valdymas, kūryba.
Šiuolaikinė kultūra – mobilumas, globalizacija, informacija, kibernetinė erdvė.
Teorinė medijų analizė Praktiniai darbo su konkrečiomis medijomis įgūdžiai Komunikacijos teorija ir praktika Kultūros projektų kūrimas ir analizė

Semestrai

Artūras Jančys

Dienraščio „Lietuvos rytas“ žurnalistas ir apžvalgininkas

Šiais, labai spartaus informacinių technologijų vystymosi laikais, kai akivaizdžiai nyksta ribos tarp informacijos perdavimo priemonių, žiniasklaida yra priversta keistis ir prisitaikyti. Esant tokiam informacijos srautui ir jos pateikimo greičiui, iškyla tradicinių vertybių, eklektikos bei atsakomybės klausimai. Dabar, kaip niekada anksčiau, žiniasklaidai reikalingi kritiškai mąstantys, turintys universalų humanitarinį išsilavinimą žmonės. Studijos, apimančios šiuolaikinės kultūros, komunikacijos, technologijų, socialinių mokslų sritis, sujungtos visų mokslų „motinos“ – filosofijos, yra tai, ko reikia šių dienų naujienų portalo specialistui. Todėl manau, kad Medijų filosofija yra pasirinkimas tų, kurie nori išbandyti save šioje srityje.

Mindaugas Grajauskas

OVC Consulting mokymų konsultantas ir žaidybinių produktų vadovas

Pagrindinė priežastis, kodėl pasirinkau Medijų filosofijos studijas – man tiesiog buvo įdomu. Labiausiai vertinu tai, jog „teisingų“ atsakymų niekas nedavė – man buvo suteikta galimybė ieškoti savų atsakymų savu būdu. Tokios studijos yra vertingiausios todėl, kad skatina formuotis ne tik tokio savarankiško „ieškojimo“ įgūdį, bet ir požiūrį bei nuostatas, jog tokiu būdu galiu kurti daugiausia vertės sau ir kitiems. Dabar man tai ypač svarbu tiek vystant verslą, tiek mano asmeninėje aplinkoje.

Priėmimo į bakalauro studijas reikalavimai

Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 2.

0.4 Istorija
0.2 Matematika
0.2 Lietuvių kalba ir literatūra
0.2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais, kurio brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais

Valstybės finansuojamos vietos: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai: lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu ir matematikos (išskyrus stojantiems į menų studijų sritį).

Valstybės nefinansuojamos vietos: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Valstybės finansuojamos vietos: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai: lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu;

Valstybės nefinansuojamos vietos: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2014 m. ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų: vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.