Naujųjų medijų kalba

Lingvistikos bakalauras N - 4 m. I - 6 m. Kaunas 612Q10005

Ši anglų kalba dėstoma programa skirta norintiems išmokti „žaisti su kalba“, pažinti elektroninės komunikacijos paslaptis, gebėti analizuoti „vaizdo dizaino“ gramatiką bei puikiai mokėti keletą užsienio kalbų (prancūzų, vokiečių, rusų, italų, ispanų ar švedų). Norintieji gali įgyti dvigubą bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Antrame semestre siūloma rinktis gretutinės krypties studijų programą.


Gretutinės studijos

Europos Sąjungos studijos, Informatika, Kultūros filosofija, Matematika, Politikos mokslai, Psichologija, Rinkodara, Pedagogika, Verslas, Vertimas, Viešasis administravimas, Žmonių išteklių vadyba.

Rodyti

Kviestiniai lektoriai

Michael O'Connor Visiting lecturer NMK TKV

Michael O‘Connor

Angers universiteto lektorius
jim_stewart

James Stewart

Dundee universiteto (Jungtinė Karalystė) profesorius, rašytojas
JAmes_McGeever

James McGeever

UAB „TAEM Urbanistai“ projektų plėtros vadovas
STANO SIMONA

Simona Stano

Bolonijos universiteto lektorė
Andrea_Bernini_visiting_lecturer_NML

Andrea Bernini

Ruprecht-Karls Universität Heidelberg (Vokietija) lektorius
George_Green

George Green

Lankasterio universiteto (Jungtinė Karalystė) profesorius, rašytojas
KTU žmogus

Reka Jablonkai

Budapešto Korvinus universiteto (Vengrija) docentė
KTU žmogus

Antony Richards

Bexon (Jungtinė Karalystė)
KTU žmogus

Thomas Richards

Lektorius
KTU žmogus

Francois Matthieu

Lektorius
Kevin Bernardin

Bernardin Kevin Francois

(Prancūzija) lektorius
KTU žmogus

Christian Irsfeld

DAAD (Vokietija) lektorius

Programa vykdoma anglų kalba

Studijos

Ši studijų programa yra išskirtinė tuo, kad visi dėstomi studijų programos dalykai yra vedami anglų kalba, o absolventas ne tik įgauna specialybę, bet pabaigęs nepriekaištingai kalba angliškai, kas didina jo įsidarbinimo ir karjeros siekimo galimybes.

Išmokstama antrosios užsienio kalbos

Įgūdžiai

Šiuolaikiniame daugiakalbiame pasaulyje lingvistui jau nebepakanka puikiai išmoktos vienos Europos kalbos, todėl suteikiama galimybė išmokti antrąją užsienio kalbą: vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų ar švedų (pasiekiamas B2 lygis).

Gretutinių studijų galimybė

Studijos

Norintieji gali įgyti dvigubą bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Antrame semestre siūloma rinktis vieną iš šių gretutinės krypties studijų programų: Europos Sąjungos studijos, Kultūros filosofija, Politikos mokslai, Psichologija, Rinkodara, Pedagogika, Verslas, Vertimas, Viešasis administravimas, Žmonių išteklių vadyba.

Stipri sąsaja su informacinėmis technologijomis

Programos sandara

Norint išryškinti programoje ugdomas kompetencijas, jų sąsajas su studijų siekiniais šioje studijų programoje numatyta 18 kreditų skirti IT moduliams – Inovatyvios informacinės technologijos, Multimedijos elementai, Informacijos rengimas ir publikavimas internete.

Tarpdisciplininė programa

Įgūdžiai

Studijų programa orientuota į kalbas ir įvairių medijų taikymą (tinklaraščiai, socialiniai tinklapiai, vizualinis menas, programinė įranga, internetinės svetainės, vaizdo žaidimai t. t.). Kalba yra pagrindinis įrankis, kuriuo formuojama, kuriama ir nukreipiama medijų informacija tikslinei auditorijai.

Įgūdžiai ir kompetencijos

Tekstas – struktūra, modeliai, stilius.
Virtuali erdvė – portalai, socialiniai tinklai, blogai, pokalbių grupės.
Garso vizualika – grafika, akustika, lingvistika.
Kalbėjimas. Viešasis – pasiruošimas, praktika, struktūra, vaizdinė medžiaga.
Žinosite kalbos dalykus, mokėsite anglų ir dar vieną užsienio kalbą Gebėsite kurti įvairių žanrų kūrybinius, akademinius, techninius ir profesinius tekstus, juos redaguoti ir parengti publikavimui Išmanysite naųjų medijų teorijas, gebėsite redaguoti, konvertuoti ir kurti multimedijos audiovizualinę medžiagą Įgysite dar vieną kvalifikacinį laipsnį. Galėsite rinktis gretutines studijas

Semestrai

Sandra Nezabitauskienė

AB „Volfas Engelman“ personalo direktorė

Medijų kalbos studijas baigę studentai, mano, kaip personalo specialisto, manymu, būtų konkurencingi rinkoje ir paklausūs ypač viešųjų ryšių ir rinkodaros srityse, nes pasigendame moderniai ir naujoviškai mąstančių ir su naujausiais media sprendimais susidūrusių absolventų.

Priėmimo į bakalauro studijas reikalavimai

Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 2.

0.4 Lietuvių kalba ir literatūra
0.2 Užsienio kalba
0.2 Istorija
0.2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais, kurio brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais

Valstybės finansuojamos vietos: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai: lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu ir matematikos (išskyrus stojantiems į menų studijų sritį).

Valstybės nefinansuojamos vietos: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Valstybės finansuojamos vietos: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai: lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu;

Valstybės nefinansuojamos vietos: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2014 m. ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų: vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Ramunė Kasperavičienė
e. p. ramune.kasperaviciene@ktu.lt
tel. +370 (659) 15 483