Viešasis administravimas

Viešojo administravimo bakalauras N - 4 m. Kaunas 612N70001

Mes pirmieji pradėjome organizuoti viešojo administravimo studijas Lietuvoje, todėl garantuojame aukštą studijų kokybę, patirtį ir profesionalumą. Studijų metu sužinosite, kaip veikia sudėtingų iššūkių nuolat veikiama valstybės valdymo sistema.
2014 m. žurnalo „Reitingai“ duomenimis, Viešojo administravimo specialistai geriausiai ruošiami būtent pas mus – KTU!


Gretutinės studijos

Apskaita, Ekonomika, Europos Sąjungos studijos, Kultūros filosofija, Finansai, Lingvistika, Pedagogika, Psichologija, Rinkodara, Vertimas, Žmonių išteklių vadyba.

Rodyti

Kviestiniai lektoriai

Thomas Bryer

Thomas Bryer

Fulbright profesorius iš Centrinės Floridos universiteto (JAV), Viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijų valdymo centro direktorius
Edmundas Jakilaitis

Edmundas Jakilaitis

Žurnalistas, politinės tematikos laidų vedėjas, prodiuseris
Casper van der Berg

Caspar van den Berg

Leideno universiteto mokslų daktaras
kirstukaite

Inga Kirstukaitė

LR Vyriausybės kanceliarijos Strateginio planavimo ir stebėsenos skyriaus patarėja
Jurgita Domeikiene

Jurgita Domeikienė

LR Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo ir socialinės aplinkos departamento direktorė, Valstybės pažangos tarybos sekretoriato vadovė
Marija Vyšniauskienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja

Marija Vyšniauskienė

Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja

Ilgametė studijų įgyvendinimo PATIRTIS

Studijos

Pirmoji Lietuvoje Viešojo administravimo studijų programa buvo puikiai įvertinta užsienio ekspertų ir akredituoja maksimaliam – 6 metų – laikotarpiui. Studijų metu siūlome galimybę pasirinkti Erasmus+ studijas ar praktiką. Garantuojame profesionalumą, kokybę bei puikias studijų sąlygas.

Puikus viešojo valdymo procesų IŠMANYMAS

Įgūdžiai

Programos absolventai geba profesionaliai taikyti teorines viešojo administravimo žinias, atlikdami konkrečias institucijų veiklos funkcijas, nustatydami praktines problemas ir rengdami rekomendacijas jų sprendimui, savarankiškai pasirinkti viešojo administravimo praktikoje naudojamus vadybinius metodus ir priemones, efektyviai dirbti komandoje.

Plačios karjeros galimybės

Karjera

Galėsite dirbti valstybės ir savivaldybės institucijose, viešųjų paslaugų (švietimo, socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, energetikos, kultūros, sporto ir kt.), tarptautinėse, nevyriausybinėse ir privačiose organizacijose. Galėsite tęsti studijas magistrantūroje. Valstybės tarnyboje garantuojamas ne tik puikios karjeros, savirealizacijos galimybės, bet ir stabilus darbo užmokestis, socialinės garantijos.

Studijų procese naudojami Lietuvos HSM duomenų archyvo, atviri valstybės tarnybos, viešųjų pirkimų ir kt. duomenys

Infrastruktūra

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas suteikia prieigą prie kokybiškų, tarptautinio lygmens pirminių HSM tyrimų duomenų šaltinių. Archyve pateikiami įvairių sričių tyrimų duomenys (visuomenė, politinės problemos, užimtumas, bendruomenės, viešoji nuomonė ir pan.).

Programoje studijuoja aukštus siekius turintys, aktyvūs studentai

Kolegos

Programoje studijuoja puikius studijų rezultatus demonstruojantys studentai. Aukšta motyvacija lemia kūrybišką aplinką, padedančią puikiai įsisavinti reikalingas žinias bei įgūdžius. Studentai turi galimybę dalyvauti Akademinio mokslo pažinimo klubo, fakulteto studentų atstovybės ir kitose veiklose.

Justina Jasinskaitė

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kultūrinės veiklos vadybininkė-generalinio direktoriaus padėjėja

Ši programa – norintiems įgyti ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių apie viešojo administravimo sistemą Lietuvoje bei jos pasaulinę praktiką; svarbu paminėti ir dėstytojus, kurie perteikdami savo turimas žinias profesionaliai ir įdomiai pritaiko jas nūdienos aktualijoms. Aš esu dėkinga KTU, jog galėjau studijuoti viešojo administravimo programą. Mano gyvenimui įgytos žinios, praktika pasitarnavo su kaupu, jas galiu panaudoti savo tolimesnėse studijose, darbuose ir kasdieniniame gyvenime.

Povilas Mačiulis

Kauno miesto savivaldybės Tarybos narys, vicemeras

Su KTU vykdomos Viešojo administravimo bakalauro studijų programos atstovais bendradarbiaujame jau kurį laiką, kiekvienais metais esu kviečiamas pirmininkauti kvalifikacinės komisijos posėdžiams, priimame studentus į praktiką, įtraukiame juos į Kauno miestui aktualių problemų sprendimą. Šios studijų programos absolventai įgyja įvairių kompetencijų, kurios yra būtinos praktinėje valstybės tarnybos veikloje (tokių, kaip kritinis mąstymas, gebėjimas bendradarbiauti su piliečiais, gebėjimas taikyti įvairius viešojo valdymo instrumentus ir kt.).

Priėmimo į bakalauro studijas reikalavimai

Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 2.

0.4 Istorija
0.2 Matematika arba informacinės technologijos
0.2 Lietuvių kalba ir literatūra
0.2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais, kurio brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais

Valstybės finansuojamos vietos: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai: lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu ir matematikos (išskyrus stojantiems į menų studijų sritį).

Valstybės nefinansuojamos vietos: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Valstybės finansuojamos vietos: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai: lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu;

Valstybės nefinansuojamos vietos: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2014 m. ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų: vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Eglė Vaidelytė
]e. p. egle.vaidelyte@ktu.lt
tel. +370 (373) 00 115