Viešoji politika

Politikos mokslų bakalauras N - 4 m. Kaunas 612L20007

Viešoji politika – perspektyvi ir aktuali programa, skirta parengti viešosios politikos specialistus, turinčius politinių sprendimų priėmimo, įgyvendinimo ir politikos analizės žinių ir gebėjimų. Programa padeda nuolat siekti užsibrėžtų tikslų, susikurti trokštamą aplinką, tobulėti, generuoti politines idėjas, analizuoti viešosios politikos sprendimus, padėti visuomenei spręsti kylančias problemas ir įgyvendinti savo sumanymus.


Gretutinės studijos

Vertimas, Žmonių išteklių vadyba, Apskaita, Ekonomika, Europos Sąjungos studijos, Finansai, Kultūros filosofija, Lingvistika, Pedagogika, Psichologija, Rinkodara.

Rodyti

Kviestiniai lektoriai

Stefan Einarsson

Stefan Einarsson

Stockholm School of Economics, Pilietinės visuomenės studijų centro vykdantysis direktorius
Edmundas Jakilaitis

Edmundas Jakilaitis

Žurnalistas, politinės tematikos laidų vedėjas, prodiuseris
Casper van der Berg

Caspar van den Berg

Leideno universiteto mokslų daktaras
Vincė Vaidevutė Margeviciene

Vincė Vaidevutė Margevičienė

LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narė
Vygaudas Usackas

Vygaudas Ušackas

ES ambasadorius Rusijoje
A.Stankaitiene_netinkama_nzn_ka daryti

Ana Stankaitienė

LR Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos pažangos departamento direktorė

Klasikinė studijų programa

Studijos

Ši klasikinė studijų programa, kartu su atvira, kompetentinga ir tarpdisciplinine dėstytojų komanda, ruošia specialistus gebančius fiksuoti, aprašyti, analizuoti ir interpretuoti atskiras viešosios politikos sritis (socialinę, švietimo, aplinkos, transporto ir kt.).

Galimybė dirbti viešajame sektoriuje

Karjera

Viešosios politikos absolventai gali dirbti valstybės tarnautojais ir siekti karjeros ministerijose, ministerijoms pavaldžiose įstaigose, departamentuose, savivaldybėse ir kitose viešojo
sektoriaus institucijose, kurios garantuoja stabilią darbo vietą ir užmokestį.

Tarpkryptinės viešosios politikos žinios

Įgūdžiai

Studentams suteikiama žinių apie viešosios politikos veikėjus, viešuosius ryšius, tarptautinius santykius, valstybės ekonominę ir socialinę politiką, strateginį ir piliečių dalyvavimu grįstą valdymą, aktualiausias viešosios politikos problemas ir inovatyvius jų sprendimo būdus. Be to, galima papildyti žinias ir tobulinti gebėjimus darbo rinkos ir užimtumo, kultūros ir kūrybinių industrijų, aplinkos, mokslo ir inovacijų, ES socialinės ir ekonominės politikos srityse.

Aktyvi užklasinė veikla

Kolegos

Programoje studijuoja visuomeniškai aktyvūs studentai, gebantys generuoti politines idėjas, todėl jie skatinami dalyvauti mokslinėje veikloje bei prisijungti prie Akademinio mokslo pažinimo klubo veiklos, kurios tikslas sąmoningos ir išsilavinusios visuomenės formavimas.

Gretutinių studijų galimybė

Infrastruktūra

Norintieji gali įgyti dvigubą bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Antrajame semestre siūloma rinktis vieną iš šių gretutinės krypties studijų programų: Medijų filosofija, Naujųjų medijų kalba, Technikos kalbos vertimas, Europos studijos, Viešoji politika, Viešasis administravimas, Verslo administravimas, Finansai, Apskaita, marketingas , Lyderystė, Žmonių išteklių vadyba, Ekonomika, Socialinė pedagogika.

Įgūdžiai ir kompetencijos

Politika – problemos, sprendimai, vertinimas, analizė.
Viešieji ryšiai – etika, taktika, komunikacija, tikslinės auditorijos.
Tarptautiškumas – organizacijos, santykiai, saugumas, valstybės politika.
Finansai. Viešieji – pajamų šaltiniai, išlaidos, valdymas.
Sprendimų projektų derinimas Sprendimų projektų analizavimas. Išvadų dėl parengtų sprendimų projektų formulavimas. Tikslinių analizių atlikimas apibendrinant gautus rezultatus.

Semestrai

Julija Stanaitytė

Absolventė

Pirmiausia patraukė šios studijų programos aprašas. Suviliojo ir tai, jog šiose studijose mokytis teks įvairesnių dalykų, kurie padės įgyti naudingos patirties. Jau dabar įgytos žinios praverčia tiek kasdieniniame gyvenime, tiek asmeniniame tobulėjime. Studijomis esu labai patenkinta, patirtis ir įgūdžiai neįkainojami. Be to, visus sunkumus „atperka“ geranoriški dėstytojai, jauki akademinė aplinka, o pasiektus gerus rezultatus – gauta stipendija. Aš esu užtikrinta šios programos sėkme bei mūsų – pirmųjų programos studentų, geromis ateities perspektyvomis.

Priėmimo į bakalauro studijas reikalavimai

Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 2.

0.4 Istorija
0.2 Matematika arba informacinės technologijos
0.2 Lietuvių kalba ir literatūra
0.2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais, kurio brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais

Valstybės finansuojamos vietos: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai: lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu ir matematikos (išskyrus stojantiems į menų studijų sritį).

Valstybės nefinansuojamos vietos: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Valstybės finansuojamos vietos: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai: lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu;

Valstybės nefinansuojamos vietos: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2014 m. ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų: vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Eglė Vaidelytė
]e. p. egle.vaidelyte@ktu.lt
tel. +370 (373) 00 115