en

Gamybos inžinerija

Gamybos inžinerija tai gamybos technologijų suvokimo ir procesų valdymo derinys. Gamybos inžinierius paprastai turi plačias praktines inžinerijos žinias bei suvokia gamybos planavimo ir valdymo iššūkius. Jo tikslas – sklandus ir ekonomiškas gamybos procesas.

Gamybos inžinerija apima mechaninio apdirbimo bei sujungimo procesų, įrankių projektavimo, metrologijos, įrangos ir įrankių, staklių, apdirbimo sistemų, procesų automatizavimo, modelinės įrangos projektavimo, medžiagų mokslo, detalių projektavimo bei procesų planavimo ir valdymo sritis.

Ji glaudžiai susijusi su mechanikos ir pramonės inžinerija; suprojektavus gaminį kitas uždavinys yra jo gamybos koncepcijos sukūrimas, gamybos procesų ir operacijų studija, atitikimas ergonominiams reikalavimams, naudojamų medžiagų resursų valdymas bei gamybos technologinio proceso planavimas. Šiuos integralius klausimus sprendžia inžinieriai, baigę Gamybos inžinerijos studijų programą. Specialių techninių žinių apie inžinerinių medžiagų technologijas suteikia trys specializacijos – Metalai, Mediena ir Plastikai.

2017 m. KTU MIDF Gamybos inžinerijos bakalauro studijų programai suteiktas Investors’ Spotlight kokybės ženklas oficialiai patvirtina, kad programa atitinka užsienio investuotojų poreikius ir yra lyderė Lietuvoje rengiant gamybos inžinerijos specialistus.

Teikti prašymą

Kviestiniai lektoriai

Irma Senkuvienė

UAB „Itmecha“ direktorė

Gintaras Rimša

UAB „Baltec CNC Technologies“ valdybos pirmininkas

Onder Ayer

Trakijos universitetas, Turkija

Adam Woźnicki

Kelionių agentūros „Pro-Sailing“ įkūrėjas
 

Programos vertės

Studijos

Išmanioji gamyba

Jei priėmėte sprendimą prisijungti prie rytdienos inžinerijos elito, Gamybos inžinerijos programa yra idealus atspirties taškas.

Lankant pramonės skaitmeninimo iniciatyvą “Pramonė 4” palaikančias įmones įgyjama vertingos patirties, tokie vizitai plečia supratimą apie šiuolaikinę pramonę ir padeda suvokti praktinį teorinių žinių poreikį. Be to, tai puiki galimybė susitelkti į galimą karjeros kryptį.

Išmanioji gamyba tai platesnė, nei buvome įpratę, sąvoka. Tai procesų inžinerija, kurioje duomenų srauto valdymas ir jų parametrų kitimas yra labai svarbūs planuojant ir valdant visą gamybos procesą, parenkant technologinius parametrus. Tik pažangūs studijų metodai, realių inžinerinių pramonės užduočių sprendimas, gamybos procesų visumos suvokimas užtikrina ateities specialisto parengimą bei studijų rezultatų pasiekimą.

Įgūdžiai

Specialūs įgūdžiai formuojami pasirinkus vieną iš siūlomų specializacijų

Metalai – turi metalų apdirbimo technologinės įrangos projektavimo, gamybos procesų parengimo bei valdymo įgūdžių, geba parinkti ir projektuoti technologinę įrangą, planuoti gamybos procesus ir vadovauti gamybai.

Mediena – turi medienos apdirbimo ir perdirbimo bei medienos gaminių ir baldų gamybos įgūdžių, geba kurti gaminius, projektuoti ir valdyti technologinius procesus, derinti inžinerijos, ekonomikos ir vadybos žinias.

Plastikai – turi plastiko gaminių kūrimo žinių, išmano medžiagų, formavimo, jungimo ir apdailos technologijų parinkimą pagal gaminio konstrukciją, eksploatacinius reikalavimus, estetinę išvaizdą ir kainą; geba įvertinti plastikų inžinerijos poveikį visuomenei, aplinkosaugai ir žmogaus saugai

Paklausa darbo rinkoje

Gamybos inžinerijos specialistai labai paklausūs darbo rinkoje tiek Lietuvoje, tiek ir Europoje.

Gamybos sektoriuje didžiausią investicinį projektą planuoja įgyvendinti Vokietijos automobilių komponentų gamintoja „Continental“, Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ) ketinanti investuoti 95 mln. eurų ir sukurti 1000 darbo vietų, bei elektronikos komponentus automobilių pramonei gaminanti Vokietijos bendrovė „Hella“ į gamyklą tame pačiame LEZ investuosianti 30 mln. eurų. Ateinantys užsienio investuotojai padidins Lietuvos pramonės šakų įvairovę bei tolygiau paskirstyti gamybos įmones.

Mobilumas

Dalinės studijos ir papildomos praktikos

Studijų programos suderinamumas su kitų universitetų Gamybos inžinerijos krypties studijų programomis sudaro puikias sąlygas studentams siekti žinių svetur. Bolonijos universitetas (Italija), Vigo universitetas (Ispanija), Pietų Danijos universitetas (Danija), Minho universitetas (Portugalija) tai tik keletas Erasmus+ mainų programoje dalyvaujančių Europos universitetų, kuriuose studentai be teorinių žinių įgyja ir tarptautinio bendradabiavimo įgūdžių.

Motyvuoti studentai dažnai renkasi papildomos ir podiplominės praktikos galimybes tiek Lietuvoje tiek ir užsienio šalių įmonėse. Tai galimybė įgyti tarptautinės profesinės patirties, bendravimo įgūdžių bei papuošti savo CV papildomos praktikos sertifikatu.

 

Įgūdžių aprašas

Medžiagos – stiprumas, standumas, stabilumas.
Įrengimai – projektavimas, veikimas, dinamika, jėgos.
Matavimai – sistema, metodai, principai.
Valdymas – procesai, projektai, personalas.
Inžinerinės medžiagos Įrankių ir įrangos projektavimas Gamybos organizavimas Saugi gamyba

Atsiliepimai

Dr. Edvinas Dubinskas

UAB „Baltec CNC Technologies“ Technologijų skyriaus vadovas

 

Gamybos inžinerijos programos absolventai greitai įsisavina ir perpranta techninius gamybos niuansus, turi sisteminį mąstymą, bendrą technologinį paruošimą. Absolventų įgytos žinios leidžia jiems per trumpą laiką perprasti modernius gamybos procesus.

Vaidas Babrauskas

UAB „KB Components“ gamybos inžinierius

 

Nuo pat pirmojo semestro jaučiau, jeigu kruopščiai, neapgaudinėdamas nei savęs, nei dėstytojų, sieksiu žinių, šios studijos nuves ten, kur aš noriu būti. Mano atveju, tai stipri tarptautinė kompanija, leidžianti atsiskleisti jauniems specialistams.

Karjera

Studento kompetencijos
– supranti mokslinius ir fundamentaliuosius principus, reikalingus grafinių komunikacijų inžinerinių sistemų analizei, projektavimui, projektų įgyvendinimui, šių sistemų valdymui.
– taikyti pažangią programinę įrangą ir skaitinius kompiuterinius analizės metodus poligrafijos gaminių tyrimui ir projektavimui.
– planuoti ir vykdyti eksperimentus, susijusius su poligrafijos, pakavimo medžiagų, poligrafijos gaminių, elektroninio paruošimo ir spaudos technologijų tyrimais.
– projektuoti įvairios paskirties leidinius, pakuotes, dokumentų apsaugos grafinius elementus ar kitus poligrafijos gaminius, atlikti jų elektroninį paruošimą ir parinkti šiuolaikines medžiagas ir spausdinimo būdą, o taip pat proceso technologiją, tenkinant norminiais dokumentais apibrėžtus specialiuosius reikalavimus.

 

Studento gebėjimai
– gebės taikyti techninę ir mokslinę literatūrą projektavimo užduotims atlikti; rengti alternatyvius sprendimų variantus bei vertinti juos techniniu, ekonominiu ir žaliosios inžinerijos ir darnios plėtros požiūriu.
– gebės derinti tradicinius, naujus bei originalius sprendinius, integruoti technines naujoves ir mokslinius pasiekimus medžiagų, spaudos ir pakavimo technologijų srityje.
– gebės vykdyti ir organizuoti inžinerinę veiklą grafinių technologijų inžinerijos srityje, atsižvelgiant į teisinius, komercinius ir aplinkosaugos aspektus.
– gebės savarankiškai planuoti ir organizuoti profesinę veiklą, priimant sprendimus dėl turinio, formų ir metodų pasirinkimo.

 

 

Gali tapti

Technologijų ir gamybos inžinieriumi (-e)

 -technologijų vertinimas ir tobulinimas;
 – naujų technologinių procesų kūrimas ir diegimas;
 – technologinės drausmės kontrolė, gaminamos produkcijos kokybės užtikrinimas.

Gamybos specialistu (-e)

 – technologinių procesų priežiūra, užtikrinimas ir diegimas;
 – pavaldaus personalo darbo organizavimas;
 – gamybos kokybės bei užsakymų atlikimo terminų užtikrinimas.

Gamybos vadovu (-e)

 – pavaldaus personalo darbo organizavimas;
 – gamybos planavimas ir plano vykdymo kontrolė, gamybinių rodiklių kontrolė;
 – dokumentacijos rengimas, tvarkymas ir priežiūra.

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovu (-e)

 – įmonės veiklos strategijos kūrimas;
 – organizacijos valdymas;
 – gamybos plėtros politikos formavimas ir įgyvendinimas.
 – mokslo tiriamųjų darbų atlikimas tinkamai taikant teorinius metodus, eksperimentinę/laboratorinę įrangą ir prietaisus bei skelbiant rezultatus;
 – eksperimentinės plėtros projektų vykdymas ir rezultatų sklaida;
 – dalyvavimas ekspertinėje, švietėjiškoje veikloje, specialistų rengimas.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2019 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai, kurių įvertinimų  aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 40 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

a) ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės studijų programas;
b) ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į visas kitas studijų programas

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2016 ir 2017 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perkaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal 2019 m. konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 2,5

II vieta – 1,5

III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Metinė 2019 m. studijų kaina priimtiems studijuoti nuo rugsėjo 1 d. valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 2595 €
Kredito kaina 43,25 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų krypties programų vadovė
Regita Bendikienė

Studentų g. 56, 51424 Kaunas
tel. +370 37 323 769