en

Tarptautinis verslas

Tarptautinio verslo programa skirta gilinti verslo vadybos žinias tiek vadybos išsilavinimą turintiems, tiek ir kitų specialybių (taip pat ir inžinerinį) bakalauro laipsnį įgijusiems studentams. Programos tikslas – parengti inovatyviai ir strategiškai mąstančius verslininkus, gebančius kurti sėkmingas verslo organizacijas ir jas valdyti, remiantis pažangiausiais verslo valdymo metodais ir priemonėmis.

Tarptautinis verslas – viena iš lyderiaujančių verslo magistro studijų Lietuvos universitetuose (žurnalo „Reitingai“ 2017 duomenys). Tai vienintelė verslo magistrantūros programa Lietuvoje, kur skaitomi tokie modernūs ir išskirtiniai moduliai kaip „Verslo modelių inovacija“, „Verslo Įžvalga“, „Kūrybiškas problemų sprendimas“.

 

 

Kodas 6211LX029
Vieta Kaunas
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Verslas
Kalba Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 2 m.
Laipsnis Verslo vadybos magistras

Kviestiniai lektoriai

Hans Ruediger Kaufmann

School of Business, University of Nicosia. Paskaitos tema: „Tarptautinio verslo strateginiai ir taktiniai sprendimai“.

Fabian Sepulveda

Aalto universiteto lektorius, verslininkas

Xavier Pavie

ESSEC verslo mokykla, Institute of Service innovation and strategy (Prancūzija).

Vasyl Taras

University of North Carolina at Greensboro (JAV), X-Culture projekto vadovas

Marja Toivonen

Research Professor, VTT Technical Research Centre of Finland. „Paslaugų inovacijos“.

Amran bin Md. Rasli

Malaizijos technologijos universitetas (MTU), Inovacijų ir komercializavimo centro direktorius. Paskaitos tema: „Tarptautinių kompanijų verslo aplinka“.
 

Programos vertės

Studijų programa

Kompleksiškas ir šiuolaikiškas programos turinys

Studijų programoje dera tradiciniai tarptautinės verslo vadybos dalykai bei pažangūs moderniosios vadybos dalykai, kuriais programa yra nuolat atnaujinama ir papildoma.

Įgūdžiai

Realių tarptautinio verslo atvejų analizė studijų metu

Šiandieninėms verslo įmonėms reikalingi vadybos specialistai, gebantys aktyviai, atsakingai ir kompetentingai spręsti verslo valdymo problemas, verslūs ir tarptautinėms daugiakultūrinėms komandoms vadovauti gebantys specialistai. Studijų metu ypatingas dėmesys skiriamas realių situacijų modeliavimui, tiek strateginių, tiek ir analitinių verslo vystymo gebėjimų ugdymui.

Lektoriai

Aukščiausios mokslinės ir praktinės kompetencijos dėstytojai

Didžioji dalis programos dėstytojų yra žinomi nacionalinio ir įmonių konkurencingumo, įmonių klasterių ir tinklų vystymo, inovacijų ir žinių valdymo bei verslo įžvalgos sričių ekspertai. Jie aktyviai talkina Lietuvos Ūkio, Švietimo ir mokslo ministerijoms, Lietuvos Pramonininkų konfederacijai, Kauno ir kitų miestų savivaldybėms, pramonės ir verslo įmonėms bei kitoms organizacijoms spręsti iškilusias veiklos strategines problemas. Aktyviai dalyvauja daugelio profesinių organizacijų veikloje (Tarptautinė konkurencijos tyrimų profesionalų asociacija, Europos Antreprenerystės tyrimų asociacija, Europos žinių taryba ir kt.)

Karjera

Plačios karjeros galimybės

Mūsų absolventai dirba:
nuo tarptautinio verslo projekto vadovo, grupės vadovo, skyriaus/padalinio/funkcijos vadovo iki įmonės vadovo, verslo vystytojo užsienio rinkoje, o taip pat verslo konsultanto ir verslo savininko bei verslo steigėjo.
įvairiose organizacijose: bankuose „SEB“, „Swedbank“, „Pricewaterhouse Coopers“, „Kitron“, „Lietuvos energija“, Įmonių grupė „Tamro Baltics“, „Audimas“, „Micro Matic“, „Suslavičius-Felix“, „Panevėžio statybos trestas“, „LOTOS Geonafta“, „Camelia“ („Nemuno vaistinė“), „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“, „Philip Morris Lietuva“, „Comfort Heat“, „Kautra“.

Aplinka

Studijuoti motyvuojanti aplinka

Programoje paskaitas skaito ir savo patirtimi bei įžvalgomis dalijasi tarptautinių verslo kompanijų (pvz., „Barclays“, „Wester Union“) atstovai.

Šioje programoje studijuoja aukštus studijų rezultatus demonstruojantys pažangūs studentai; dalis jų jau būna įgiję nevienų metų praktinę patirtį. Studentų žinios ir motyvacija lemia kūrybišką bei į studijų rezultatus orientuotą aplinką, padedančią puikiai įsisavinti reikalingas žinias bei įgūdžius.

 

Įgūdžių aprašas

Tarptautinio verslo organizavimas – verslo aplinkos pokyčiai, organizavimo formos, tarptautinės įmonės veiklų organizavimas.
Rinkos strategijos – rinkų pasirinkimas, potencialo analizės, inovatyvių strategijų kūrimas.
Tarptautinės vertės kūrimo grandinės – perspektyvų vertinimas, sprendimai.
Strateginis valdymas – organizacijos išteklių analizė, konkurencinio pranašumo išsiaiškinimas, pokyčių įgyvendinimas.
Organizacijos vystymo galimybių identifikavimas Strateginis ir taktinis verslo valdymas Tarptautinės veiklos strategijos bei planų parengimas Tarptautinės veiklos strategijos įgyvendinimas rinkose ir virtualiose daugiakultūrinėse komandose

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Živilė Žalienė

UAB „Micro Matic“ direktorė

 

Studentai, baigę KTU Tarptautinio verslo magistrantūros programą, yra įgiję išsamias vadybos ir ekonomikos žinias. Šių žinių dėka supranta verslo tarptautinę aplinką, geba dirbti komandoje, organizuoti asmeninę bei grupės veiklą. Absolventai geba surinkti, išanalizuoti ir susisteminti informaciją, leidžiančią sukurti patikimą bazę sprendimams bei sistemiškai, kritiškai ir kūrybiškai mąstyti. Tarptautinio verslo studentai lengvai komunikuoja bei drąsiai pritaiko įgytas žinias kasdieninėje veikloje. Mūsų įmonė nuolat šios programos studentus priima praktikai, o absolventus – įdarbina.

Aurimas Jozeliūnas

„Samsung Electronics Baltic“ pardavimų vadybininkas

 

Šiame globalizacijos amžiuje tarptautiškumas yra viena iš labiausiai vertinamų darbuotojų savybių. Gebėjimas pažinti, suprasti ir dirbti kartu su kitų šalių klientais bei partneriais tampa būtinybe. Tarptautinio verslo magistratūra suteikė galimybę dar labiau įsigilinti į verslo kūrimo, bei vystymo specifiką tarptautiniame kontekste. Tarptautinio verslo magistratūros studijų metu yra ugdomos skirtingos studento kompetencijos, kurias sudėjus į visumą yra išugdomas būsimas vadovas, kuris turi platų kompetencijų portfelį ir geba įvykdyti jam keliamus tikslus įvairiose kompanijos veiklos srityse. Studijų metu studentas gilina savo žinias finansų, marketingo, kūrybinio mąstymo, logistikos, gamybos valdymo ir kitose srityse per tarptautinę prizmę. Turėdamas platų kompetencijų portfelį, gebėjimą dirbti tarpkultūrinėse komandose ir gerą verslo procesų suvokimą galiu mūsų klientams pasiūlyti optimaliausius sprendimus, bei suteikti papildomas verslo plėtros konsultacijas, kurios padeda klientams augti kartu su mumis.

Karjera

Studento gebėjimai

 

– gebės savarankiškai analizuoti ir kritiškai vertinti procesus, vykstančius globalioje ir regiono verslo aplinkoje bei atskiruose jo segmentuose, identifikuoti veiksnius, darančius įtaką verslo plėtros rezultatams ir pasekmėms;

– gebės vertinti savo įmonės/ organizacijos padėtį šalies ir globalinės rinkos kontekste, priimti sprendimus, susijusius su visų verslui būtinų išteklių operatyviniu ir strateginiu valdymu;

– gebės organizuoti ir valdyti procesus verslo įmonėse, taikyti efektyvius rinkodaros metodus analizuojant, vertinant veiklos rezultatus.

 

Studento kompetencijos

 

– tarptautinių įmonės veiklų organizavimo ir funkcionavimo mechanizmo vertinimas politinės, teisinės ir kultūrinės aplinkų kontekste;

– procesų valdymo žinių taikymas kuriant, valdant ir tobulinant organizacijos paslaugų teikimo bei gamybos sistemas;

– verslo ir organizacijų valdymo teorijos praktinis taikymas, pasitelkiant pokyčių ir personalo valdymo metodus.

 

 

Gali tapti

Tarptautinio verslo vadybos specialistu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– tarptautinių rinkų ir tendencijų jose analizė, įmonės galimybių įsitvirtinti ir veikti tarptautinėse rinkose vertinimas;

– verslo tarptautinėse rinkose plėtros strategijų rengimas ir įgyvendinimas;

– vadybos ir verslo organizavimo veiklų įmonėje projektavimas ir vykdymas.

Politikos ir planavimo srities vadovu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– strateginių planų, programų, politikos, procesų, sistemų ir procedūrų rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena;

– mokslinių politikos tyrimų ir analizės rengimas, administravimas, vadovavimas;

– vadovavimas darbuotojų, atsakingų už politikos rengimą ir strateginį planavimą, veiklai ir jos valdymas.

Komunikacijos vadovu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– ilgalaikės komunikacijos strategijos rengimas ir įgyvendinimas, atsižvelgiant į organizacijos strateginius verslo tikslus;

– ryšių su tiksline žiniasklaida inicijavimas ir palaikymas;

– viešos informacijos apie organizaciją sklaida tradicinės ir skaitmeninės medijos kanalais.

Žmonių išteklių projekto vadovu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– tvarkos bei įrankių, susijusių su personalo valdymo / administravimo procesais, kūrimas;

– personalo procesų ir dokumentacijos atitikimo taikomiems reikalavimams užtikrinimas;

– įmonės ar organizacijos veiklos, politikos krypčių ir praktikos, susijusių su darbuotojais ir darbo santykiais, planavimas ir koordinavimas.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Ekonomikos,  verslo, vadybos, finansų, apskaitos, rinkodaros ar žmonių išteklių vadybos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).
ARBA
Kitos studijų krypties / srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 40 kr. iki 60 kr.  papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: „GIFTed.COMM“

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas

tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

doc. dr. Rita Jucevičienė

Verslo krypties studijų programos vadovė

Gedimino g. 50-334, Kaunas
tel. +370 (686) 54 973

 

Papildoma informacija, dėl dalinio studijų finansavimo

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 2952 €
Kredito kaina 49,2 €

 

Finansinė parama