Dalinis studijų kainos kompensavimas

Dalinis studijų kainos kompensavimas

Dalinis studijų kainos kompensavimas taikomas asmenims, įstojusiems į pirmosios (bakalauro) pakopos ir vientisųjų, antrosios (magistrantūros) pakopos bei profesinių studijų programų valstybės nefinansuojamų (VNF) studijų vietų pirmo kurso pirmą semestrą nuo 2021-2022 mokslo metų. Kompensavimas skiriamas įvertinus studento atitikimą žemiau nurodytiems kokybės kriterijams.

 

Dalinio studijų kainos kompensavimo dydžiai

Dalinio studijų kainos kompensavimo dydis priklauso nuo studento studijuojamos studijų programos krypčių grupės ar krypties (nurodyta studijų programos apraše).

 

Studijų krypčių grupė / kryptis Pirmosios pakopos studijos Antrosios pakopos studijos
Universitete nustatyta metinė studijų kaina nuolatinėse studijose, Eur Galimas dalinis studijų kainos kompensavimas Metinė studijų kaina, pritaikius dalinį kompensavimą, Eur Universitete nustatyta metinė studijų kaina nuolatinėse studijose, Eur Galimas dalinis studijų kainos kompensavimas Metinė studijų kaina, pritaikius dalinį kompensavimą, Eur
Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupė, ekonomikos, politikos mokslų, komunikacijos, sociologijos, filosofijos studijų kryptys

2628

(1 kr. – 43,80)

 

35 %

 

 

1708,20

(1 kr. – 28,47)

3989

(1 kr. – 66,48)

 

25 %

 

 

2991,75

(1 kr. – 49,86)

Lingvistikos studijų kryptis

2628

(1 kr. – 43,80)

netaikoma

 

2628

(1 kr. – 43,80)

Technologijų mokslų, inžinerijos mokslų, informatikos mokslų, fizinių mokslų, ugdymo mokslų studijų krypčių grupės, medicinos technologijų, vertimo studijų kryptys

3426

(1 kr. – 57,10)

10 %

3083,40

(1 kr. – 51,39)

4787

(1 kr. – 79,78)

10 %

4308,30

(1 kr. – 71,81)

Matematikos mokslų studijų krypčių grupė

3426

(1 kr. – 57,10)

40 %

 

2055,60

(1 kr. – 34,26)

4787

(1 kr. – 79,78)

30 %

 

3350,9

(1 kr. – 55,85)

Muzikos studijų kryptis

7608

(1 kr. – 126,80)

50 %

 

3804

(1 kr. – 63,40)

8969

(1 kr. – 149,48)

50 %

4484,5

(1 kr. – 74,74)

Vientisosios studijos
Architektūros studijų kryptis

4664

(1 kr. – 77,73)

35 %

3031,60

(1 kr. – 50,53)

6025

(1 kr. – 100,42)

25 %

4518,75

(1 kr. – 75,31)

Profesinės studijos
Pedagogikos studijų kryptis

3426

(1 kr. – 57,10)

10 %

3083,40

(1 kr. – 51,39)

 

Studentų atrankos kriterijai

Dalinis studijų kainos kompensavimas skiriamas visam studijų laikotarpiui pagal šiuos kriterijus:

 

Pirmaisiais mokslo metais, jei:

  • pirmosios (bakalauro) pakopos ir vientisųjų studijų studento priėmimo konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6,5 (išskyrus atleistiems nuo brandos egzaminų);
  • antrosios (magistrantūros) pakopos ir profesinių (pedagogikos) studijų studento priėmimo konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6.

Antraisiais ir vėlesniais mokslo metais – pagal studento vienerių mokslo metų studijų rezultatus, jei:

  • pirmosios (bakalauro) pakopos ir vientisųjų studijų studento bendras visų studijų vidurkis yra ne mažesnis kaip 6,5;
  • antrosios (magistrantūros) pakopos studento bendras visų studijų vidurkis yra ne mažesnis kaip 7;
  • studentas yra pasiekęs puikų arba tipinį studijų pasiekimų lygmenį;
  • studentas yra įvykdęs visus studijų programai vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus;
  • studentas neturi akademinių skolų ar drausminių nuobaudų.
 

Kontaktai

Daugiau informacijos apie dalinių studijų kainos kompensavimą sužinosite fakultetų studijų centruose.