Priėmimas vyksta keliais etapais: pagrindinis priėmimas į Kauno technologijos universiteto koordinuojamas doktorantūros studijas organizuojamas birželio mėnesį. Papildomas priėmimas organizuojamas, jeigu lieka laisvų valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų vietų.

 

Priėmimas į politikos mokslų, sociologijos ir edukologijos doktorantūrą vyksta šių mokslo krypčių doktorantūros studijas koordinuojančių universitetų nustatyta tvarka ir terminais (liepos – rugsėjo mėn.).

 

Pagrindinio 2018 m. priėmimo į doktorantūros studijas datos ir terminai:
Priėmimo į doktorantūrą procedūros Datos ir terminai
Konkurso į doktorantūrą skelbimas 2018-06-04
Priėmimo dokumentų pateikimas ir registravimas

2018-06-05 – 2018-06-25, 13.00–17.00 val.

2018-06-26, 8.00–12.00 val.

Apeliacijų dėl neteisingo priėmimo dokumentų įvertinimo priėmimas ir nagrinėjimas 2018-06-26, 14.00–15.00 val.
Apeliacijų dėl neteisingo priėmimo dokumentų įvertinimo skelbimas 2018-06-26, 15.30 val.
Priėmimo į doktorantūrą posėdžiai ir stojančiųjų į doktorantūrą informavimas apie konkurso rezultatus 2018-06-28, 2018-06-29
Apeliacijų dėl priėmimo rezultatų priėmimas ir nagrinėjimas 2018-07-02, 8.00–10.00 val.
Apeliacijų dėl priėmimo rezultatų skelbimas 2018-07-02, 11.00 val.
Pakviestųjų į doktorantūrą informavimas priėmimo informacinėje sistemoje 2018-07-02, 13.00 val.
Sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais į doktorantūrą 2018-07-03, 2018-07-04, 8.00–16.00 val.

Prašymai 2018 m. priėmimui į doktorantūros studijas bus priimami 2018 m. birželio 5 – 26 d.

Visi stojantieji turi dalyvauti priėmimo į doktorantūrą mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdyje.

2018 m. pagrindinio priėmimo posėdžiai į doktorantūros studijas numatomi 2018 m. birželio 28 – 29 d.
Tikslus posėdžių laikas bus skelbiamas birželio mėn.

 

Apie preliminarius stojimo rezultatus stojantieji informuojami po priėmimo į doktorantūrą posėdžio. Pakviestieji  į doktorantūrą informuojami asmeniškai per Priėmimo į doktorantūrą informacinę sistemą.

Informacija apie priėmimo rezultatus telefonu neteikiama.

Apeliacijos dėl Universitete vykdomo priėmimo į mokslo krypties doktorantūros studijas procedūrinių pažeidimų ir kitais tiesiogiai su priėmimo procedūromis susijusiais klausimais teikiamos Universiteto Tarptautinės doktorantūros mokyklai priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.

 

Pagrindinio priėmimo apeliacijų datos:

Apeliacijų dėl neteisingo priėmimo dokumentų įvertinimo priėmimas ir nagrinėjimas 2018-06-26, 14.00–15.00 val.
Apeliacijų dėl neteisingo priėmimo dokumentų įvertinimo skelbimas 2018-06-26, 15.30 val.
Apeliacijų dėl priėmimo rezultatų priėmimas ir nagrinėjimas 2018-07-02, 8.00–10.00 val.
Apeliacijų dėl priėmimo rezultatų skelbimas 2018-07-02, 11.00 val.

Asmenys, pakviesti studijuoti doktorantūroje, turi su Universitetu sudaryti studijų sutartį, kuri pasirašoma Tarptautinėje doktorantūros mokykloje.

Jei pakviestieji studijuoti Taisyklėse nustatytais terminais sutarties nesudaro, jiems pakvietimas studijuoti Universitete nebegalioja, o į atsilaisvinusias vietas mokslo krypties komiteto sprendimu kviečiami aukščiausią konkursinį balą turintys, bet nepakviesti studijuoti, arba atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.

 

2018 m. pagrindinio priėmimo doktorantūros studijų sutarčių pasirašymas vyks 2018 liepos 3 – 4 d.  8.00–16.00 val.