Skelbiamas papildomas priėmimas į valstybės finansuojamas doktorantūros studijas šiose mokslo kryptyse:
Elektros ir elektronikos inžinerijos (01T)
Statybos inžinerijos (02T)
Chemijos inžinerijos (05T)
Medžiagų inžinerijos (08T)
Mechanikos inžinerijos (09T)
Matavimų inžinerijos (10T)
Chemijos (03P)
Vadybos (03S)
Aplinkos inžinerijos (04T) (ASU vieta)
Energetikos ir termoinžinerijos (06T) (LEI vieta)

 

Papildomo priėmimo į doktorantūrą procedūros Datos ir terminai
Konkurso į doktorantūrą skelbimas 2017-09-06
Prašymų leisti dalyvauti konkurse priėmimo registracija

2017-09-06–2017-10-13

08:00–17:00

Apeliacijų neteisingo duomenų įvertinimo priėmimas ir nagrinėjimas 2017-10-16 08:00–09:00
Apeliacijų skelbimas 2017-10-16 13:00
Mokslo krypčių doktorantūros komitetų posėdžiai, dalyvaujant stojantiesiems ir stojančiųjų į doktorantūrą informavimas apie konkurso rezultatus 2017-10-18–2017-10-19
Apeliacijų dėl priėmimo priėmimas ir nagrinėjimas 2017-10-20 8:00–10:00
Apeliacijų dėl priėmimo skelbimas 2017-10-20 13:00
Pakviestųjų į doktorantūrą informavimas 2017-10-20
Sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais į doktorantūrą iki 2017-10-24 8:00–17:00

Priėmimas į kitas mokslo kryptis vyksta:

Sociologija 2017 m. liepos 3 d. – rugsėjo 29 d.
Politikos mokslai 2017 m. liepos 3 d. – rugsėjo 29 d.
Edukologija 2017 m. rugpjūčio 21 d. – rugsėjo 29 d.

 

Priėmimas vyksta keliais etapais: pagrindinis priėmimas į Kauno technologijos universiteto koordinuojamas doktorantūros studijas organizuojamas birželio mėnesį. Papildomas priėmimas organizuojamas, jeigu lieka laisvų valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų vietų.

Pagrindinis priėmimas 2017 m. į Kauno technologijos universiteto koordinuojamų mokslo krypčių trečiosios pakopos studijų programas vyko 2017 m. birželio 5 d.  – liepos 5 d.

Asmenys, internetu pateikę prašymą leisti dalyvauti konkurse, jį atspausdina ir kartu su kitais reikalingais dokumentais pateikia Tarptautinei doktorantūros mokyklai asmeniškai ar per įgaliotą asmenį (išskyrus: sociologija, politikos mokslai, edukologija).

Dokumentų papildomam priėmimui pateikimas 2017.09.06 – 10.13  8-17 val.

Visi stojantieji turi dalyvauti priėmimo į doktorantūrą mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdyje.

2017 m. papildomo priėmimo į doktorantūrą posėdžiai vyks 2017.10.18-10.19
Tikslus laikas atskiroms mokslo kryptims bus nurodytas vėliau.

 

Edukologija:
2017.09.07 – Stojamasis egzaminas (laiko tik tie kandidatai, kurių studijų kryptis nesutampa su edukologijos mokslo kryptimi)
2017.09.15 – motyvacinis pokalbis

Sociologija, Politikos mokslai:
2017.09.04 – 09.08 – motyvacinis pokalbis

Papildomo priėmimo pakviestųjų į doktorantūrą informavimas priėmimo informacinėje sistemoje:  2017.10.20  (išskyrus: sociologija, edukologija, politikos mokslai)

 

Pakviestųjų informavimas apie konkurso rezultatus kitose mokslo kryptyse:
Sociologija, Politikos mokslai  – 2017.09.14
Edukologija – 2017.09.16

Apeliacijos dėl Universitete vykdomo priėmimo į mokslo krypties doktorantūros studijas procedūrinių pažeidimų ir kitais tiesiogiai su priėmimo procedūromis susijusiais klausimais teikiamos Universiteto Tarptautinės doktorantūros mokyklai  (išskyrus: sociologija, edukologija, politikos mokslai).

 

Apeliacijos dėl neteisingo priėmimo dokumentų įvertinimo priimamos prieš kandidatų atranką:

Apeliacijų priėmimas ir nagrinėjimas 2017.10.16   8.00–9.00 val.
Apeliacijų skelbimas 2017.10.16    13.00 val.

 

 

Apeliacijos dėl priėmimo priimamos po doktorantūros komiteto posėdžio:

Apeliacijų priėmimas ir nagrinėjimas 2017.10.20    8.00–10.00 val.
Apeliacijų skelbimas 2017.10.20    13.00 val.

 

Apeliacijų teikimas kitose mokslo kryptyse:
Sociologija
Politikos mokslai
Edukologija

Asmenys, per papildomą priėmimą pakviesti studijuoti Universitete, turi su Universitetu sudaryti studijų sutartį, kuri pasirašoma Tarptautinėje doktorantūros mokykloje 2017.10.24    8.00–17.00 val. 

 

Sutarčių pasirašymas kitose mokslo kryptyse:

Sociologija 2017.09.28 – 09.29
Politikos mokslai 2017.09.28 – 09.29
Edukologija 2017.09.21

 

Jei pakviestieji studijuoti Taisyklėse nustatytais terminais sutarties nesudaro, jiems pakvietimas studijuoti Universitete nebegalioja, o į atsilaisvinusias vietas mokslo krypties komiteto sprendimu kviečiami aukščiausią konkursinį balą turintys, bet nepakviesti studijuoti, arba atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.