Stojamoji studijų įmoka (moka visi stojantieji į doktorantūros studijas): 40€ ES piliečiai, 100€ ne ES piliečiai.

Įmokos pavadinimas – Stojamoji studijų įmoka, kodas 2881

Stojamąją studijų įmoką galima mokėti į bet kurią iš žemiau nurodytų sąskaitų.

Įmokos kodas – 2881, mokėjimo paskirtis – „Stojamoji doktorantūros studijų įmoka“.

Mokėtojo kodo skiltyje rašomas stojančiojo asmens kodas. Mokantiems iš užsienio banko sąskaitos būtina nurodyti stojančiojo vardą ir pavardę.

Gavėjas – Kauno technologijos universitetas

Swedbank: LT54 7300 0100 0251 0317, SWIFT XABALT 22
SEB bankas: LT75 7044 0600 0310 4494, SWIFT CBVILT 2X
Luminor bankas: LT70 4010 0425 0240 0369, SWIFT AGBLLT 2X

Priimtiems į valstybės finansuojamas doktorantūros vietas studijų laikotarpiu teikiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio parama (nuo 4742 iki 5472 eurų per metus).

Doktorantai taip pat gali pretenduoti į papildomą fondų paramą:

  • už puikius studijų ir mokslinių tyrimų rezultatus;
  • studijoms, mokslinei kūrybinei veiklai;
  • akademiniam mobilumui.

Daugiau informacijos ktu.edu/doktorantura

Studijų kaina priimtiems į valstybės nefinansuojamos doktorantūros studijas:

Eil. Nr. Mokslo srities doktorantūros studijos
(Nuolatinė studijų forma, trukmė – 4 metai)
Metinė studijų kaina, EUR
1. Technologijos mokslų  6700
2. Fizinių mokslų  8015
3. Socialinių mokslų  6570
4. Humanitarinių mokslų  8014

 

2018 m. planuojama Tarybos nutarimais patvirtinti naujas metines doktorantūros studijų kainas.