Stojamoji studijų įmoka (moka visi stojantieji į doktorantūros studijas): 35€ ES piliečiai, 100€ ne ES piliečiai.

Įmokos pavadinimas – Stojamoji studijų įmoka, kodas 2881

Stojamąją studijų įmoką galima mokėti į bet kurią iš žemiau nurodytų sąskaitų.
Įmokos kodas – 2881, mokėjimo paskirtis – „Stojamoji doktorantūros studijų įmoka“.
Mokėtojo kodo skiltyje rašomas stojančiojo asmens kodas (jei tokį turi). Mokantiems iš užsienio banko sąskaitos būtina nurodyti stojančiojo vardą ir pavardę.
Gavėjas – Kauno technologijos universitetas
Swedbank: LT54 7300 0100 0251 0317, SWIFT XABALT 22
SEB bankas: LT75 7044 0600 0310 4494, SWIFT CBVILT 2X
DNB bankas: LT70 4010 0425 0240 0369, SWIFT AGBLLT 2X

Visiems nuolatinės studijų formos mokslo doktorantams, kurių doktorantūra apmokama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, iš doktorantūrą vykdančioms mokslo ir studijų institucijoms paskirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų kaip valstybės parama mokamos doktoranto stipendijos, kurių dydžiai:
– pirmųjų metų doktorantams – 395,20 Eur;
– antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų metų doktorantams – 456 Eur.

Metinė trečiosios pakopos studijų kaina asmenims, sutinkantiems mokėti visą studijų kainą

Eil. Nr. Mokslo srities doktorantūros studijos Metinė studijų kaina, EUR
Nuolatinė studijų forma
1. Technologijos mokslų  6700
2. Fizinių mokslų  8015
3. Socialinių mokslų  6570
4. Humanitarinių mokslų  8014

Studijų nuolatine forma trukmė – 4 metai.

Kauno technologijos universiteto doktorantai gali pretenduoti į KTU Doktorantūros fondo, Tarptautinių mokslo renginių fondo, Lietuvos mokslo tarybos tikslinę finansinę paramą. Daugiau informacijos ktu.edu/doktorantura