1. Priėmimo į doktorantūros studijas Kauno technologijos universitete 2018 m. taisyklės (toliau – Priėmimo taisyklės) nustato tvarką, pagal kurią stojantieji priimami studijuoti KTU koordinuojamų mokslo krypčių doktorantūroje.
 2. Dalyvauti konkurse doktorantūros studijų vietai užimti galima pateikus prašymą nustatytomis datomis.
 3. Priėmimas vykdomas tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Į kiekvieną studijų programą stojantieji priimami konkurso tvarka pagal konkursinį balą.
 4. Priėmimas gali vykti keliais etapais, jeigu po pagrindinio priėmimo  lieka laisvų valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų vietų.
 5. Priėmimo tvarka į doktorantūros studijas tose mokslo kryptyse, kur KTU yra partnerinė institucija, skelbiama atskirai.
Kokie minimalūs reikalavimai taikomi norintiems studijuoti?

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą.

Papildomos sąlygos stojantiesiems į chemijos inžineriją: universitetinėse I-os ir II-os pakopos studijose išklausytų chemijos inžinerijos ir chemijos krypties dalykų ECTS kreditų suma turi būti ≥30

Kokie dokumentai reikalingi stojant?

Kartu su prašymu dalyvauti priėmimo konkurse stojantysis turi pateikti:

 • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 • CV;
 • magistro (jei reikalaujama – ir bakalauro) arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomą su jo priedu (originalą ir kopijas);
 • mokslo krypties dviejų mokslininkų rekomendacijas (chemijos inžinerijos, medžiagų inžinerijos ir fizikos mokslo kryptyse būtina temos, į kurią kandidatuojama, mokslinio vadovo rekomendacija);
 • mokslo darbų sąrašą;
 • publikacijų kopijas (arba mokslinį referatą jeigu nėra publikacijų);
 • mokslinio tyrimo pasiūlymą pasirinktoje tematikoje, kandidatuojant į fizikos, elektros ir elektronikos inžinerijos, statybos inžinerijos, informatikos inžinerijos ir matavimų inžinerijos mokslo kryptis;
 • stojamosios studijų įmokos mokėjimo kopiją;
 • kitus stojančiojo nuomone svarbius dokumentus.

Nepateikus visų reikalaujamų dokumentų, pareiškėjo prašymas nenagrinėjamas.

Kaip ir kada pateikti prašymą?

Stojantysis:

 1. priėmimo informacinėje sistemoje online užpildo prašymą dalyvauti priėmimo į doktorantūros studijas konkurse;
 2. užpildytą prašymą atspausdina, pasirašo ir drauge su kitais reikalingais dokumentais pateikia KTU Tarptautinei doktorantūros mokyklai (Donelaičio g. 73, kab. 422, 423, Kaunas).

Priėmimo datos skelbiamos skyrelyje „Datos ir terminai“

Ar privaloma dalyvauti motyvaciniame pokalbyje?

Priėmimo į doktorantūrą posėdyje (motyvaciniame pokalbyje) stojančiajam dalyvauti privaloma.

Kaip ir kada sužinosiu ar įstojau?

Apie priėmimo į doktorantūrą rezultatus stojantysis informuojamas po priėmimo į doktorantūrą posėdžio, o taip pat priėmimo informacinėje sistemoje, kurioje pateikė paraišką. Informacija apie rezultatus telefonu neteikiama.

Datos skelbiamos skyrelyje „Datos ir terminai“

Kur ir kada pasirašysiu studijų sutartį?

Su pakviestais studijuoti doktorantūroje studijų sutartis pasirašoma KTU Tarptautinėje doktorantūros mokykloje (Donelaičio g. 73, kab. 422, 423, Kaunas). Su savimi reikia turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

Sutarčių pasirašymo datos skelbiamos skyrelyje „Datos ir terminai“

Kokias įmokas stojant reikia mokėti?

Stojantysis moka vienkartinę stojamąją įmoką.  Žr. Kaina