1. Priėmimo į doktorantūros studijas Kauno technologijos universitete 2017 m. taisyklės (toliau – Priėmimo taisyklės) nustato tvarką, pagal kurią stojantieji priimami studijuoti KTU koordinuojamų mokslo krypčių doktorantūroje.
 2. Stojantieji nustatyta tvarka pateikę prašymą priimami konkurso būdu.
 3. Dalyvauti konkurse doktorantūros studijų vietai užimti galima pateikus prašymą nustatytomis datomis.
 4. Priėmimas vykdomas tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Į kiekvieną studijų programą stojantieji priimami konkurso tvarka pagal konkursinį balą.
 5. Priėmimas gali vykti keliais etapais, jeigu po pagrindinio priėmimo  lieka laisvų valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų vietų.
Kokie minimalūs reikalavimai taikomi norintiems studijuoti?

Minimalus reikalavimas stojančiajam į doktorantūros studijas – turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą.

Kokie dokumentai reikalingi stojant?

Kartu su prašymu dalyvauti priėmimo konkurse stojantysis turi pateikti:

 • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 • CV;
 • magistro (jei reikalaujama – ir bakalauro) arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomą su jo priedu (originalą ir kopijas);
 • Studijų kokybės vertinimo centro arba KTU išduotą pažymą apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą (jeigu kvalifikacija įgyta užsienio aukštojoje mokykloje);
 • dvi rekomendacijas (mokslo krypties, į kurią pretenduojama, mokslininkų);
 • mokslo darbų sąrašą;
 • publikacijų kopijas (arba mokslinį referatą jeigu nėra publikacijų);
 • stojamosios studijų įmokos mokėjimo kopiją;
 • kitus stojančiojo nuomone svarbūs dokumentus.

Nepateikus visų reikalaujamų dokumentų, pareiškėjo prašymas nenagrinėjamas.

Kaip ir kada pateikti prašymą?

Stojantysis:

 1. priėmimo informacinėje sistemoje online užpildo prašymą dalyvauti priėmimo į doktorantūros studijas konkurse
 2. užpildytą prašymą atspausdina, pasirašo ir drauge su kitais reikalingais dokumentais pateikia KTU Tarptautinei doktorantūros mokyklai (Donelaičio g. 73, kab. 422, 423, Kaunas)

Priėmimo datos skelbiamos skyrelyje „Datos ir terminai“

Ar privaloma dalyvauti motyvaciniame pokalbyje?

Priėmimo į doktorantūrą posėdyje (motyvaciniame pokalbyje) dalyvauti privaloma. Išimties atvejais gali būti sudaroma galimybė dalyvauti pokalbyje nuotoliniu būdu.

Motyvacinių pokalbių datos skelbiamos skyrelyje „Datos ir terminai“

Kaip ir kada sužinosiu ar įstojau?

Apie priėmimo į doktorantūrą rezultatus stojantysis gali sužinoti priėmimo informacinėje sistemoje, kurioje pateikė paraišką.

Datos skelbiamos skyrelyje „Datos ir terminai“

Informacija apie rezultatus telefonu neteikiama.

Kur ir kada pasirašysiu studijų sutartį?

Su pakviestais studijuoti doktorantūroje studijų sutartis pasirašoma KTU Tarptautinėje doktorantūros mokykloje (Donelaičio g. 73, kab. 422, 423, Kaunas)

Su savimi reikia turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

Sutarčių pasirašymo datos skelbiamos skyrelyje „Datos ir terminai“

Kokias įmokas stojant reikia mokėti?

Stojantysis moka stojamąją įmoką (35 Eurai ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams). Žr. >>> Kaina