Vadovas:
dr. Jurgita SEKLIUCKIENĖ
837300121, 861048336
jurgita.sekliuckiene@ktu.lt


 

 

Partneriai:

Centric IT Solutions

Informacinių paslaugų vadyba

Šią kompetenciją įgiję absolventai Lietuvos ir užsienio kapitalo paslaugų įmonėse, tarptautiniuose paslaugų operacijų centruose supranta žinioms imlių paslaugų specifiką, taiko informacinių technologijų įrankius paslaugų teikime ir valdyme, valdo informacinius procesus ir vadybos informacines sistemas, supranta paslaugų inovacijų kūrimo ir diegimo procesus, vartotojo ir kitų suinteresuotųjų įsitraukimo į paslaugų valdymą vaidmenį, turi kultūrinės įvairovės valdymo gebėjimus, reikalingus sėkmingai veiklai multikultūrinėse komandose. Įgytas žinias ir įgūdžius taiko sprendžiant paslaugų kūrimo, teikimo ir valdymo problemas, atliekant paslaugų įmonės verslo duomenų analizę, priimant sprendimus dėl paslaugų dizaino, procesų, technologijų perdavimo ir pažangių informacinių technologijų metodų bei įrankių panaudojimo vystant įmonės veiklas.

Studijų dalykai

Žinioms imlių paslaugų vadyba (S190M188)
Studentas įgyja žinioms imlių paslaugų vadybos žinių ir supranta šių paslaugų sudėtingumą, ypatumus, jų tipologijas; žino žinioms imlių paslaugų organizacijų specifinius bruožus, supranta struktūrų ir procesų ypatumus; žino profesionalų valdymo specifiką; supranta išskirtinį kliento vaidmenį ir funkcijas; žino ir supranta tęstinių žinioms imlių paslaugų organizacijų santykių su klientais svarbą, vystymo strategijas ir valdymą; geba įgytas žinias taikyti praktiškai sprendžiant žinioms imlių paslaugų teikimo ir valdymo problemas.
Informacinių technologijų projektų valdymas (T120M158)
Supažindinama su pagrindiniais valdymo uždaviniais ir specifiniais informacinių technologijų (IT) projektinės veiklos bruožais. Įgyjama projektų sudėtingumo ir apimties įvertinimo, valdymo, užduočių planavimo žinių, gebama šias žinias taikyti sprendžiant praktinius uždavinius. Įsisavinamos esminės žinios apie išteklių administravimą, rizikos valdymą, supažindinama su programinių sistemų kūrimo bei IT paslaugų teikimo standartais ir metodikomis. Įsisavinami projektų planavimo, išteklių valdymo, versijų kontrolės, dokumentavimo įrankiai, gebama jais naudotis praktinėje veikloje. Supažindinama su teisine IT projektų aplinka.
Tarptautinė vadyba (S189M196)
Įgijama žinių tarptautinės lyginamosios vadybos srityje. Ypatingas dėmesys kreipiamas tarptautinės valdymo įvairovės atskleidimui, pasiremiant kultūriniu ir instituciniu požiūriais. Nacionalinė įvairovė siejama su inovaciniais procesais, vykstančiais skirtinguose socio-kultūriniuose kontekstuose. Kurso metu įgyjama žinių ir gebėjimų šios įvairovės valdymo srityje, analizuojami įmonių atvejai, mokomasi, kaip taikyti konkrečius sprendimus realiose situacijose.