Vadovas:
dr. Aldona AUGUSTINIENĖ
837300135, 868226234
aldona.augustiniene@ktu.lt


 

 

Partneriai:

UAB „PR Service / Edelman Affiliate“

Komunikacija ir komandinis darbas

Šiuolaikinė profesinė aplinka reikalauja gebėjimo greičiau susitarti ir greitai, lanksčiai, kūrybiškai veikti. Aiški komunikacijos strategija organizacijoje ir komandinė veikla sukuria su klientais ir bendruomene tarpusavio supratimo, atvirumo ir naudingo bendradarbiavimo atmosferą, visuomenėje palaiko įvaizdį ir reputaciją net ir krizinių situacijų metu. Komunikacijos ir komandinio darbo kompetencijos įgalina darbuotojus geriau suprasti, kas vyksta organizacijoje, prisiimti atsakomybę už savo veiklą ir dalytis lyderyste, todėl gerėja tarpusavio santykiai, motyvacija ir pasitenkinimas darbu, formuojasi palankus organizacijos mikroklimatas ir psichologinė darna. Daugiametė pirmaujančių įmonių patirtis rodo, kad tik subūrusi puikiai veikiančias įvairių sričių atstovų komandas organizacija gali efektyviai, kūrybiškai, inovatyviai veikti ir siekti bendrų tikslų sudėtingose situacijose.

Studijų dalykai

Tarpkultūrinė komunikacija ir derybos (S265M101)
Studentas gebės analizuoti ir suprasti kultūrinių faktorių svarbą sėkmingai tarpkultūrinei komunikacijai ir deryboms, gebės analizuoti kultūros kontekstus, išmanys kultūrinių sluoksnių sąveiką, gebės suvokti tarpkultūrinės komunikacijos modelius, supras kultūrinių pokyčių dinamiką. Gebės analizuoti ir kritiškai vertinti pasaulinių universaliųjų vertybių tyrimų tendencijas ir kryptis, analizuoti ir tinkamai pasirinkti verbalinės ir neverbalinės tarpkultūrinės komunikacijos modelius derybose. Išmanys tarpkultūrinių santykių specifiką, suvoks efektyvių tarpkultūrinių derybų esmę, sugebės kritiškai vertinti tarpkultūrinių derybų problemas ir iššūkius.
Organizacijų informacijos valdymas ir komunikacija (S210M008)
Studentas yra įgijęs kompleksiškų žinių apie organizacijų informacijos valdymą ir komunikaciją bei jų pagrindines tendencijas šiandieninėje visuomenėje, išmano informacijos valdymo ir komunikacijos metodus, technikas ir procesą bei geba juos taikyti praktikoje.
Darbo grupių procesai ir komandinė veikla (S189M193)
Šiuolaikinė profesinė aplinka reikalauja gebėjimo greičiau susitarti ir greitai, lanksčiai, kūrybiškai veikti. Komandinė veikla sukuria tarpusavio supratimo, atvirumo ir naudingo bendradarbiavimo atmosferą. Komandinio darbo kompetencijos įgalina darbuotojus prisiimti atsakomybę už savo veiklą ir dalytis lyderyste, todėl formuojasi palankus organizacijos mikroklimatas ir psichologinė darna. Daugiametė pirmaujančių įmonių patirtis rodo, kad tik subūrusi puikiai veikiančias įvairių sričių atstovų komandas organizacija gali efektyviai, kūrybiškai, inovatyviai veikti ir siekti bendrų tikslų sudėtingose situacijose.