Vadovas:
dr. Asta GUOBIENĖ
+370 698 44 866
asta.guobiene@ktu.lt


 

 

Partneriai:

KTU „Santakos“ slėnis

Nanotechnologijų inžinerija

Nanotechnologijų inžinerijos kompetenciją įgiję absolventai dirba vystant ar diegiant aukštąsias technologijas. Jie kuria ir analizuoja naujas medžiagas bei struktūras, savarankiškai dirba su pažangia technologine ir analitine įranga, parenka ir pritaiko aukštąsias technologijas pramonėje. Šie specialistai kuria naujus produktus moksliniuose institutuose bei aukštųjų technologijų įmonėse ir skatina šių institucijų technologinį bei ekonominį vystymąsi.

Reiškinių tyrimas ir medžiagų savybių keitimas atominiame, molekuliniame arba makromolekuliniame lygyje, kur jų savybės gali esminiai skirtis nuo makroskopinių, – tai struktūrų, prietaisų ir sistemų kūrimas, vertinimas, gamyba ir taikymas, kontroliuojant jų formą ir matmenis nanometriniame lygyje. Taigi, manipuliuojant sandara, sudėtimi atominiame lygmenyje, galima kurti unikaliomis savybėmis pasižyminčias medžiagas ir taip spręsti daugelį globalių problemų. Daugelio mokslo ir technologijų sričių progresas yra tiesiogiai susijęs su tolesniu nanotechnologijų ir nanomedžiagų taikymu. Jas galima taikyti įvairiose srityse, pvz., sveikatos ir medicinos, maisto ir transporto, informacinėse ir komunikacinėse technologijose, energetikoje ir aplinkos tyrimuose, kasdieninėje aplinkoje (dažai su nanodalelėmis; kuro celės; vaizduokliai; katalitinės medžiagos, anglies nanovamzdelių kompozitai mechaninėms reikmėms, tepalai, magnetinės medžiagos, medicininiai implantai; nanomembranos vandens valymui).

Studijų dalykai

Nanomokslas: nanomedžiagų kūrimas ir analizė (T150M221)
Įsisavinami pagrindiniai plonų sluoksnių ir nanodarinių auginimo vakuuminiais ir plazminiais metodais būdai. Įgyjama praktinių žinių darbui, nanostruktūrų auginimui ir jų tyrimui.. Gebama pritaikyti tyrimų metodus nanodarinių struktūros, cheminės sudėties bei elektrinių ir fotoelektronių savybių tyrimui.
Optinės technologijos ir spektroskopija (T165M001)
Įsisavinama pastovios veikos ir ultratrumpų impulsų lazerio veikimo principai, jų panaudojimo galymybės formuojant mikro ir nanostruktūras bei prietaisus. Gebama pritaikyti spektroskopinius metodus konkrečių nanoobjektų tyrimui, analizuoti bei interpretuoti rezultatus.
Švaraus kambario technologijos (T150M222)
Įsisavinamos teorinės žinios apie šiuolaikines švaraus kambario technologijas bei įgyjami praktiniai gebėjimai atlikti mikro- ir nanotechnologijų operacijas griežtai kontroliuojamų parametrų aplinkoje. Išmoksta taikyti mikro- ir nanotechnologijų procesus precizinių objektų formavimui, įsisavinamos plonų sluoksnių formavimo technologijos, mikro- ir nanolitografiniai procesai (optinė, elektroninė, nanoįspaudimo litografija), plazmocheminis ir joninis plonų sluoksnių ėsdinimas. Įgyjami gebėjimai savarankiškai dirbti su pasirinkta įranga (išrašomas sertifikatas). Įgyjama mokslinės publikacijos rengimo patirties.