Vadovas:
dr. Asta MEŠKUOTIENĖ
+370 682 75 010
asta.meskuotiene@ktu.lt


 

 

Partneriai:

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics

UAB „Teva“

Procesų validavimas

Šiuolaikinės įmonės procesų, įrangos, kompiuterizuotų sistemų validavimas užima vieną iš svarbiausių vietų, užtikrinant gaminio ar paslaugos kokybę, patikimumą, ir leidžia išvengti nereikalingų veiklų gamybos procesuose. Validavimo procesai ir jų taikymas ypač aktualūs gyvybės mokslų tyrimuose, maisto, farmacijos pramonėje, aukštųjų biotechnologijų įmonėse.

Procesų validavimo kompetenciją įgiję absolventai Lietuvos ir užsienio įmonėse, privačiose ir valstybinėse organizacijose, institucijose tiria, matuoja, statistiškai vertina ir dokumentuoja darbui naudojamos įrangos, matavimo sistemų, darbo sąlygų ir metodų parametrus, dalyvauja standartų ruošimo ir įgyvendinimo veiklose, identifikuoja, specifikuoja ir validuoja (patvirtina) metodų ir priemonių reikalavimus informacinei sistemai, biotechnologinei įrangai ir bioinžineriniams procesams.

Studijų dalykai

Pažangūs biotechnologinių procesų optimizavimo ir valdymo metodai (T125M101)
Suteikiama žinių apie bioreaktorių ir biotechnologinių procesų tipus, pagrindinius biotechnologinius parametrus, išmokoma sudaryti procesų matematinius modelius, matematiškai formuluoti tipinius optimizavimo uždavinius, suteikiama žinių apie pagrindinius optimizavimo metodus ir ugdomi gebėjimai juos taikyti inžinerinėje praktikoje, išmokoma modeliuoti ir optimizuoti biotechnologinius procesus, taikant Matlab ir Simulink programų paketus.
Metrologija ir matavimų teorija (T110M005)
Suteikiamos žinios apie teorinę, teisinę ir industrinę metrologiją, bei jos principų taikymą praktinėje metrologinio aprūpinimo veikloje.Išmokoma suprasti matavimų vienovės principą ir matavimų sieties sistemą, taikyti matavimo metodus ir priemones išlaikant matavimų sietį. Įsisavinami pagrindiniai metrologiniai veiksmai, matavimo priemonių priežiūra ir jų charakteristikų palaikymo priemonės. Išugdomi gebejimai sudaryti kalibravimo ir patikros metodikas bei jas realizuoti, įvertinti matavimo rezultatų patikimumą kalibruojant ir vykdant patikrą.
Neelektrinių dydžių matavimas (T110M009)
Neelektriniai dydžiai ir jų matavimo problemos. Laukų modeliai, erdvinė diskretizacija. Matavimo metodai. Signalų ir laukų apdorojimas. Metrologinio aprūpinimo ypatybės. Automatizuotos duomenų surinkimo ir apdorojimo sistemos.