en

Apskaita

Apskaitos programa – viena praktiškiausių studijų programų. Naujausios apskaitos, audito ir mokesčių žinios užtikrina sėkmingo integravimosi į darbo rinką galimybes, tampant apskaitos profesionalu, finansininku, vyriausiuoju buhalteriu, valdymo apskaitos specialistu, analitiku ar įmonės vadovu nacionalinėse ar tarptautinėse įmonėse.

Apskaitos programa, darbdavių nuomone, ugdo tris svarbiausias kompetencijas – apskaitos, informacinių technologijų, anglų kalbos.

Apskaitos programa vykdoma kartu su vienu iš pirmaujančių aukštojo mokslo institutų Airijoje – IT Tallaght, Dublinas. Bendradarbiaudama su pasaulyje pripažinta, Lietuvos ir užsienio darbdavių vertinama apskaitininkų asociacija sudaro galimybes kryptingai siekti tarptautinės ACCA kvalifikacijos.

Žurnalo „Reitingai“ 2017 m. duomenimis patvirtinta: KTU Apskaitos bakalauro programa – Nr.1 Lietuvoje.

Investors’ Spotlight kokybės ženklas –  KTU Apskaitos bakalauro programos atitikimo užsienio investuotojų poreikius garantas.

Studijuok
Kodas 6121LX023
Vieta Kaunas
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Apskaita
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 4 m.
Laipsnis Verslo vadybos bakalauras
  • Ekonomika
  • Finansai
  • Pedagogika
  • Politikos mokslai
  • Rinkodara
  • Taikomoji matematika
  • Viešasis administravimas
  • Žmonių išteklių vadyba

Kviestiniai lektoriai

Tomas Balco

Slovakijos Respublikos Finansų ministerijos Valstybės patarėjas. Tarptautiniai mokesčiai (angl. International taxation), Mokesčių planavimas (angl. Tax planning), Mokesčių auditas (angl. Tax audit).

Maria Teresa Speziale

Bolonijos universitetas, Italija Profesorė Veikomis grįsta kaštų apskaita: teoriniai ir praktiniai taikymo aspektai (angl. Activity based costing: theoretical and practical aspects).
Agnė Tumėnaitė

Agnė Tumėnaitė

BARCLAYS operacijų centras Verslo vystymo analitinė Lietuvoje Verslo analizės metodologija

Linas Liktorius

UAB “KPMG Baltics” Mokesčių skyriaus direktorius Tarptautinis apmokestinimas

Jurgita Čepulienė

UAB “DBO auditas ir apskaita” Apskaitos paslaugų vadovė APSKAITA. Registruok. Patikrink. Pateik
 

Programos vertės

Aplinka

Aukščiausio lygio technologinė, kompetencinė aplinka

Studijos organizuojamos pasitelkiant pasaulinio lygio Bloomberg platformą, verslo valdymo sistemas, kompiuterizuotas buhalterines ir audito programas, praktine patirtimi dalinasi nacionalinių ir tarptautinių verslo įmonių vadovai, užsienio universitetų profesoriai, organizuojami pažintiniai vizitai į verslo įmones. Studijos vykdomos kartu su  IT Tallaght institutu, Airija.

Karjera

Galimybė kryptingai siekti tarptautinę profesinę kvalifikaciją patvirtinančio ACCA sertifikato

Programą sėkmingai baigusiems yra užskaitomi 4 ACCA egzaminai (F1–F4), suteikiama galimybė kryptingai siekti tarptautinės profesionalių apskaitininkų asociacijos ACCA kvalifikacijos, studijas tęsiant magistrantūroje.

Studijos

Kompetencijos dirbti tarptautinėse ar nacionalinėse įmonėse Lietuvoje ir ES

Programa yra išskirtinė Lietuvoje dėl užtikrinamų ne tik nacionalinių, bet ir tarptautinės apskaitos standartų kompetencijų darbui Lietuvos ir tarptautinėse įmonėse (remiantis Kirieliute, E. Adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS): the Case of Lithuania, University of Edinburgh, 2015)

Paklausa darbo rinkoje

Aukštas programos absolventų įsidarbinimo lygis ir specialistų paklausos augimas

Naujausios apskaitos, audito, mokesčių, informacinių technologijų, užsienio kalbų žinios ir kompetencijos užtikrina sėkmingo integravimosi į darbo rinką galimybes.  Programą baigusių studentų įsidarbinimo procentas 2016 m. siekė 82 proc.

Laisvalaikis

Organizuojamos papildomos veiklos

Galimybės kurti įmones (angl. business start-up), dalyvauti inovatyviuose moksliniuose projektuose, vasaros praktikose Lietuvoje ar užsienio šalyse, įsilieti į Alumni klubą.

 

Įgūdžių aprašas

Auditas – tikrinimas, rizika, vertinimas
Apskaita – verslo, viešojo sektoriaus, valstybės
Mokesčiai – apskaičiavimas, kontrolė, administravimas
Analitika – veiklos, ekonominė, finansinė
Finansinių ataskaitų rengimas Apskaitos informacijos pateikimas valdymo sprendimams priimti Mokestinių sprendimų ir planavimo pasiūlymas vadovui Finansinių ir veiklos ataskaitų analizė ir vertinimas

Atsiliepimai

Dovilė Raustytė

„Danfoos group“ finansų ir kontrolės koordinatorė

 

Kai baigi studijas universitete, gauni daug platesnių žinių, todėl ir karjeros galimybės yra daug platesnės; viskas gali prasidėti nuo paprastų pareigų – tiesiog apskaitininko, auditoriaus padėjėjo – ir šios pareigos yra labai geras žingsnis karjeroje. Pačioje pradžioje galima pradėti dirbti šį darbą studijuojant universitete, vėliau – pereiti į pareigas, kurios reikalauja daug daugiau žinių, daugiau patirties: vyr. finansininko, auditoriaus, apskaitos sistemų optimizavimo konsultanto, finansų direktoriaus, galų gale ir finansų ministro. Žinoma, galima pasakyti, kam mokytis universitete, galiu baigti kelių mėnesių apskaitos kursus ir būsiu apskaitininkas. Šitas kelias tinka tada, jeigu nori būti tik paprastu apskaitininku, bet jeigu nori turėti daugiau žinių ir žinoti ne tik tai, kas yra debetas ir kreditas, kaip sudaryti pelno (nuostolių) ataskaitą, o nori tiesiog plačiau į visą apskaitą pasižiūrėti, tikrai verta rinktis studijas universitete.

Edita Sodaitytė

UAB „Ernst & Young Baltic“ finansų valdymo ir apskaitos konsultantė

 

Studijuojant apskaitos studijų programoje įgijau ne tik naujausias profesinės srities teorines žinias ir esminius profesijos specialistui reikalingus praktinius įgūdžius, tačiau platesnį suvokimą apie verslo procesus bei apie apskaitos informacijos būtinumą ir svarbą sprendimų priėmimui verslo aplinkos kontekste. Taip pat, apskaitos studijų programą teigiamai vertinu dėl kompetentingų, motyvuojančių ir nuolat geresnių rezultatų skatinančių siekti dėstytojų bei jų pastangų dėka suteikiamos galimybės dalyvauti verslo atstovų paskaitose. Galiu drąsiai teigti, kad apskaitos studijų programa leido sėkmingai integruotis į darbo rinką bei dideliu mastu prisidėjo prie sėkmingos karjeros pradžios lyderiaujančioje profesinių paslaugų įmonėje.

Karjera

Studento gebėjimai

 

– gebės tvarkyti organizacijų finansinę, valdymo ir mokestinę apskaitą, naudojantis tarptautiniais ir nacionaliniais apskaitos standartais, teisės aktais ir dalykinėmis apskaitos bei mokesčių žiniomis;

– gebės organizuoti objektyvios ir savalaikės informacijos išorinėms valstybinėms bei finansinėms institucijoms ir vidiniams vadybos poreikiams L:L analizę problemų identifikavimui bei galimų sprendimo būdų parinkimui;

– gebės užtikrinti apskaitos sistemos ir audito veiksmingumą bei informacijos patikimumą.

 

Studento kompetencijos

 

– absolventas turi apskaitos mokslo žinių, išmano apskaitos sistemos funkcionavimo principus ir verslo procesų apskaitymo metodologiją;

– geba spręsti kompleksinius su apskaitos funkcija susijusius uždavinius, savarankiškai pasirinkti jų sprendimo būdus bei metodus;

– pagal organizacijos veiklos ir verslo specifiką geba formuoti ir įgyvendinti apskaitos politiką, organizuoti apskaitos procesą praktiškai taikant įstatymus ir teisės aktus;

– geba argumentuoti ir spręsti organizacijų veiklos problemas, remiantis finansų ir mokestinės atskaitomybės sudarymo ir kitos informacijos analizės metodų žiniomis bei prisitaikant prie aplinkos pokyčių.

 

 

 

Gali tapti

Apskaitininku (-e)

Galimos atsakomybės

 

– ūkinių operacijų registravimas, klasifikavimas ir analizė buhalterinėse apskaitos programose;

– apskaitos ataskaitų ir dokumentų rengimas ir išrašymas pagal nustatytas procedūras.

Apskaitos specialistu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– įmonės valdymo ir mokestinės apskaitos tvarkymas naudojantis tarptautiniais / nacionaliniais apskaitos standartais, teisės aktais ir dalykinėmis apskaitos bei mokesčių žiniomis;

– buhalterių sąskaitininkų ir apskaitininkų darbo priežiūra, užduočių skirstymas, komandos darbo organizavimas.

Auditoriaus padėjėju (-a)

Galimos atsakomybės

 

– statistinių, finansinių, apskaitos ar audito ataskaitų ir lentelių sudarymas;

– dokumentų, sandorių, įrašų tikslumo patikra;

– verslo procesų analizė, analitinės duomenų tikrinimo procedūros.

Konsultantu (-e) apskaitos, mokesčių, audito ir verslo informacinių sistemų diegimo paslaugas teikiančiose įmonėse

Galimos atsakomybės

 

– įmonių konsultavimas apskaitos, mokesčių, audito klausimais;

– įmonių konsultavimas verslo valdymo, inovatyvių sprendimų, verslo efektyvinimo, informacinių sistemų diegimo apskaitoje klausimais.

 

Minimalūs reikalavimai

Minimalus konkursinis balas

stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas, konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 3,6 balai.

2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir  matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos): a) ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės studijų programas; b) ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į visas kitas studijų programas.

stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2016 ir 2017 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos).

stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligų, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas

vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

istorija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 2,5

II vieta – 1,5

III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta  1

III vieta – 0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Metinė 2018 – 2019 m. m. studijų kaina pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 1680 €
Kredito kaina 28 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas

tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

doc. dr. Lina Klovienė

Apskaitos krypties studijų programų vadovė

Gedimino g. 50-329, Kaunas
tel. +370 (640) 10 863