Apskaita

6121LX023 Verslo vadybos bakalauras N - 4 m. Kaunas

Apskaitos programa – viena praktiškiausių studijų programų. Naujausios apskaitos, audito ir mokesčių žinios užtikrina sėkmingo integravimosi į darbo rinką galimybes, tampant apskaitos profesionalu, finansininku, vyriausiuoju buhalteriu, valdymo apskaitos specialistu, analitiku ar įmonės vadovu nacionalinėse ar tarptautinėse įmonėse. Bendradarbiavimas su pasaulyje pripažinta, Lietuvos ir užsienio darbdavių vertinama apskaitininkų asociacija sudaro galimybes kryptingai siekti tarptautinės ACCA kvalifikacijos.

Žurnalo „Reitingai“ 2017 m. duomenimis patvirtinta: KTU Apskaitos bakalauro programa – Nr. 1 Lietuvoje.

Priėmimo tvarka
  • Ekonomika
  • Politikos mokslai
  • Finansai
  • Rinkodara
  • Pedagogika
  • Viešasis administravimas
  • Žmonių išteklių vadyba
  • Taikomoji matematika

Kviestiniai lektoriai

Tomas Balco

Slovakijos Respublikos Finansų ministerijos Valstybės patarėjas. Tarptautiniai mokesčiai (angl. International taxation), Mokesčių planavimas (angl. Tax planning), Mokesčių auditas (angl. Tax audit).

Cees De Boer

„Reporting Support“ (Nyderlandų Karalystė) atstovas, laisvai samdomas apskaitos profesionalas, auditorius, dėstytojas, konsultantas, ekspertas, ugdantysis vadovas. Pelno mokesčio apskaita (angl. Income tax accounting), Konsoliduotos finansinės ataskaitos (Consolidated Financial Statements).

Giedrius Grondskis

AB „Šatrija“ generalinis direktorius. „Strateginė valdymo apskaita“.
Maria Teresa Speziale

Maria Teresa Speziale

Bolonijos universitetas (Italija). „Inovatyvūs ir praktiniai strateginės valdymo apskaitos aspektai“ (angl. Innovative approach to strategic management accounting and practical aspects); „Tarptautinių finansinės atskaitomybės reglamentų taikymas: finansinių ataskaitų rengimas ir pateikimas“ (angl. IFRS: Conceptual and Regulatory Framework).

Alvydas Kepalas

BDO auditas ir apskaita, UAB Kauno skyriaus Audito vadovas. Paskaitų tematika: Konsolidavimo technika
Aplinka

Aukščiausio lygio technologinė, kompetencinė aplinka

Studijos organizuojamos pasitelkiant pasaulinio lygio Bloomberg platformą, praktine patirtimi dalinasi verslo įmonių vadovai, užsienio universitetų profesoriai, taip pat organizuojami pažintiniai vizitai į verslo įmones.

Karjera

Galimybė kryptingai siekti tarptautinę profesinę kvalifikaciją patvirtinančio ACCA sertifikato

Programą sėkmingai baigusiems yra užskaitomi 4 ACCA egzaminai (F1–F4), suteikiama galimybė kryptingai siekti tarptautinės profesionalių apskaitininkų asociacijos ACCA kvalifikacijos, studijas tęsiant magistrantūroje.

 

Studijos

Kompetencijos dirbti tarptautinėse ar nacionalinėse įmonėse Lietuvoje ir ES

Programa yra išskirtinė Lietuvoje dėl užtikrinamų ne tik nacionalinių, bet ir tarptautinės apskaitos ir standartų kompetencijų darbui Lietuvos ir tarptautinėse įmonėse (remiantis Kirieliute, E. Adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS): the Case of Lithuania, University of Edinburgh, 2015).

Paklausa darbo rinkoje

Aukštas programos absolventų įsidarbinimo lygis ir specialistų paklausos augimas

Naujausios apskaitos, audito ir mokesčių žinios užtikrina sėkmingo integravimosi į darbo rinką galimybes. Programą baigusių studentų įsidarbinimo procentas 2015 m. siekė 69 proc. Studijų proceso metu glaudžiai bendradarbiaujama su verslo partneriais Lietuvoje ir užsienyje: Ernst & Young, BDO auditas ir apskaita, PricewaterhouseCoopers ir kt.

Laisvalaikis

Organizuojamos papildomos veiklos

Galimybės kurti įmones (angl. business start-up), dalyvauti inovatyviuose moksliniuose projektuose, įsilieti į Alumni klubą. Taip pat galimybė kasmet dalyvauti Ernst & Young Baltic, lyderiaujančios didžiojo ketverto įmonės, dirbančios audito, apskaitos ir finansų, mokesčių ir valdymo konsultacijų srityse, organizuojamose atvirų durų dienose.

Dalykai

Auditas – tikrinimas, rizika, vertinimas
Apskaita – verslo, viešojo sektoriaus, valstybės
Mokesčiai – apskaičiavimas, kontrolė, administravimas
Analitika – veiklos, ekonominė, finansinė
Finansinių ataskaitų rengimas Apskaitos informacijos pateikimas valdymo sprendimams priimti Mokestinių sprendimų ir planavimo pasiūlymas vadovui Finansinių ir veiklos ataskaitų analizė ir vertinimas

Atsiliepimai

Dovilė Raustytė

„Danfoos group“ finansų ir kontrolės koordinatorė

Kai baigi studijas universitete, gauni daug platesnių žinių, todėl ir karjeros galimybės yra daug platesnės; viskas gali prasidėti nuo paprastų pareigų – tiesiog apskaitininko, auditoriaus padėjėjo – ir šios pareigos yra labai geras žingsnis karjeroje. Pačioje pradžioje galima pradėti dirbti šį darbą studijuojant universitete, vėliau – pereiti į pareigas, kurios reikalauja daug daugiau žinių, daugiau patirties: vyr. finansininko, auditoriaus, apskaitos sistemų optimizavimo konsultanto, finansų direktoriaus, galų gale ir finansų ministro. Žinoma, galima pasakyti, kam mokytis universitete, galiu baigti kelių mėnesių apskaitos kursus ir būsiu apskaitininkas. Šitas kelias tinka tada, jeigu nori būti tik paprastu apskaitininku, bet jeigu nori turėti daugiau žinių ir žinoti ne tik tai, kas yra debetas ir kreditas, kaip sudaryti pelno (nuostolių) ataskaitą, o nori tiesiog plačiau į visą apskaitą pasižiūrėti, tikrai verta rinktis studijas universitete.

Indrė Surgelytė

„Nielsen & Nielsen Holding SSC“ apskaitininkės asistentė

Apskaitos studijų programa man suteikė šios srities pagrindus, leidusius greitai prisitaikyti įmonės aplinkoje – suprasti profesinę kalbą ir verslo procesus. Įgytos žinios man padėjo operatyviai vykdyti pavestas užduotis (tiekėjų bei klientų skolų suderinimus, mokėjimų žurnalo vedimą, sąskaitų faktūrų registravimą ir pan.). Kadangi studijų metu gautus pagrindus sėkmingai pritaikiau dirbdama, galiu teigti, jog apskaitos studijų programa yra naudinga ir vertinga.

Minimalūs reikalavimai ir konkursinio balo dedamosios

Stojantiems į VF ir VNF studijų vietas konkursinis balas yra ne žemesnis kaip LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas.

0.4 Matematika
0.2 Istorija
0.2 Lietuvių kalba ir literatūra
0.2 Dalykas nesutampantis su kitais dalykais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2014 metais Lietuvoje ir anksčiau įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje.

METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA IŠTĘSTINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
1560€ 1040€ 26€
Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50-121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Lina Klovienė
e. p. lina.kloviene@ktu.lt
tel. +370 640 10 863