Biomedicininė elektronika

Kaip yra pasakęs prancūzų rašytojas J. de La Mettrie “Žmogus yra tobuliausia Visatos materiali substancija“. Žmogaus sukurtos mašinos: erdvėlaiviai, Didysis hadronų greitintuvas ar išmanusis telefonas nei iš tolo neprilygsta pagal savo sudėtingumą žmogaus organizmui. Siekiant suprasti žmogaus kūną ir reikalui esant jį pagydyti reikia daug žinių ir medicininės įrangos. Biomedicininės elektronikos inžinieriai rūpinasi, kad sudėtinga medicininė technika visada patikimai veiktų ir tobulėtų. Ši specialybė skirta tiems, kurie trokšta sužinoti, kaip mokslas, technologijos ir inovacijos gali prisidėti prie žmonių sveikatos išsaugojimo.

Studijų programoje studentai susipažįsta su biomedicininės srities problematika ir mokosi inžinerijos žinias taikyti medicininėms problemoms spręsti. Studijų eigoje įgyja biofizikos žinių, išmoksta dirbti su fiziologinių signalų registravimo ir medicininių prietaisų testavimo įranga (BIOPAC, NI ELVIS II+, Vernier, Fluke), tiria biomechanines sistemas (Qualisys, Zebris, Biodex, Tanita, EMG Noraxon, EEG EBNeuro), įgyja biomedicininės įrangos modeliavimo žinių su programiniais paketais (MATLAB, Python), įgyja įgūdžių medicininėms elektroninėms sistemoms projektuoti (Altium Designer, Solidworks, LTSPICE, LabView, AutoCADSolidworks). Turėdami probleminės srities (medicinos) ir inžinerijos žinių absolventai gali efektyviai vadovauti inovatyvių produktų kūrėjų komandoms.

Studentams sudaromos galimybės prisijungti prie realių mokslinių projektų aukšto lygio mokslo grupėse dirbančiose KTU Biomedicininės inžinerijos, Sveikatos telematikos mokslo bei Mechatronikos institutuose. Savo idėjas gali realizuoti ir prototipus kurti FabLab Kaunas laboratorijoje.

 

 

Teikti prašymą
Kodas 6121EX002
Vieta Kaunas
Elektros ir elektronikos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Bioinžinerija
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 4 m., Ištęstinė - 6 m.
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Vytautas Petkus

KTU Sveikatos telematikos mokslo instituto Žmogaus neinvazinių fiziologinių matavimų ir stebėsenos technologijų laboratorijos vadovas

Eugenijus Kaniušas

Vienos technologijos universiteto (Austrija) profesorius

Justinas Gasparovičius

UAB figur8 inžinierius

Leif Sornmo

Lundo universitetas (Švedija), profesorius

Ivo Fridolin

Talino technologijos universiteto (Estija) profesorius
 

Programos vertės

Studijos

Sandūra tarp inžinerijos, technologijos ir biomedicinos mokslų

Vienas žodis, kuris geriausiai charakterizuoja Biomedicininės elektronikos studijas, yra „multidiscipliniškumas“. Studentai įgyja ne tik elektronikos inžinerijos, bet ir biomechanikos, informatikos, bei ergonomikos žinių. Žinios, įgūdžiai ir patirtis kaupiasi tarsi savaime, nes sprendžiamos reikšmingos, motyvuojančios problemos: kaip nekontaktiniu būdu išmatuoti žmogaus pulsą, kaip atpažinti ir prognozuoti epilepsijos priepuolius, kaip neinvaziniu būdu stebėti žmogaus kūno elektrolitų svyravimus, kokie jutikliai tinkamiausi išmaniuosiuose implantuose, kaip išmatuoti ir stebėti žmogaus patiriamą psichofiziologinį stresą?

Įgūdžiai

Geras tiek elektronikos, tiek jos biomedicininių taikymų ir specifikos išmanymas

Pagrindinis siekiamas išlavinti Biomedicininės elektronikos studentų įgūdis – gebėjimas metodiškai identifikuoti ir spręsti problemas. Jie žino kaip atlikti poreikių analizę, kaip atsirinkti patikimus literatūros šaltinius, generuoti koncepcijas ir įgyvendinti pasirinktą koncepciją. Išmokus spręsti biomedicinines problemas techninės problemos Jums atrodys labai paprastos!

Siekdami gilinti žinias ir tobulėti dalis studentų tęsia studijas Biomedicininės inžinerijos magistrantūroje ir Elektronikos, Matavimų, Informatikos ar Mechanikos inžinerijos doktorantūroje.

Karjera

Platus karjeros galimybių pasirinkimas

Platus karjeros spektras, priklausantis nuo tavęs: nuo biomedicininės įrangos aptarnavimo inžinieriaus, įrangos projektuotojo iki unikalaus biomedicinos gaminio kūrėjo. Biomedicinos srities inžinierius „Jobs Rated Report 2017: Ranking 200 Jobs“ apžvalgoje yra 12 vietoje tarp apžvelgtų 200 darbų. Studijų programos absolventai dirba „Baltic Orthoservice“, „Graina“, „Sorimpeksas“, „Grožio chirurgija“, „Limeta“LSMU ligoninė „Kauno klinikos“, VU Santaros klinikos, „Profarma Global“, „Figur8“ Inc (Boston, USA), „Hospitex Diagnostics Kaunas“, „Arbor Medical Corporation LT”, „CathVision“ (Denmark), „Uvisio“ (Netherlands), „Interlux“.

Galimybės

KTU kuriamos pasaulinio lygio biomedicinos srities technologijos

Universitete yra galimybė prisidėti prie pasaulinio lygio biomedicinos srities technologijų kūrimo Sveikatos telematikos mokslo institute (direktorius prof. A. Ragauskas), Biomedicininės inžinerijos  institute (direktorius prof. V. Marozas) ir kitose mokslinių tyrimų grupėse.

 

Įgūdžių aprašas

Biomedicinos mokslų ir inžinerijos ryšys:
Biomedicininės inžinerijos pagrindai;
Biofizika ir žmogaus fiziologija.

Biomedicininių elektroninių prietaisų veikimo principai:
Biomedicininiai jutikliai;
Biomechanika;
Matavimai ir metrologijos pagrindai.

Biomedicininės elektronikos projektavimo pagrindai:
Skaitmeniniai įtaisai;
Diskretinių signalų apdorojimas;
Mikroprocesoriai;
Biomedicininių elektronikos sistemų projektavimas.

Biomedicininės inžinerijos elektroninės sistemos:
Klinikinės inžinerijos sistemos;
Biomedicininės stebėsenos elektroninės sistemos;
Biomedicininės ir ultragarsinės sistemos.


Pastaba. Ištęstinės studijų formos trukmė 6 metai.

Pasirinkęs BA+ kompetenciją, studentas įgyja žinių ir gebėjimų papildomoje studijų kryptyje bei atranda naujų karjeros perspektyvų.

 

KTU bakalauro studijų programose siūlomi BA+ kompetencijų blokai gali būti kaip studijų plano alternatyva:

 • specializacijoms;
 • asmeniniam modulių rinkiniui (AMR);
 • studijų krypties gilinimosi dalykams.

Kompetencijos įgijimą įrodo Kauno technologijos universiteto pažymėjimo suteikimas ir įrašas diplomo priedėlyje.

Atsiliepimai

Rytis Jurkonis

LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicinos technikos tarnybos sektoriaus viršininkas

 

Į šiuolaikinę elektroninę medicininę įrangą Lietuvoje jau investuotos milžiniškos lėšos. Jos bus investuojamos dar sparčiau, tačiau įsigyta technika dažnai yra ne visiškai panaudojama, neužtikrinamas jos efektyvumas ir patikimumas, nes trūksta biomedicininės inžinerijos specialistų. Todėl tikimės, kad KTU biomedicininės elektronikos absolventai padės išspręsti šią problemą.

Justinas Gasparovičius

Įmonės "Figur8" ir "Ovao" inžinierius

 

„Biomedicininės inžinerijos bakalauro studijos suteikė žinių tiek iš elektronikos, tiek iš biomedicinos pusės. Didžiausias šios programos privalumas – idėjos, kurias gali „pagauti“, už jų užsikabinti ir siekti įgyvendinti. Ar gali marškinėliai būti elektrokardiografu, o plaukimo akiniai - išmanūs? Savo idėjas įgyvendinau dirbdamas Biomedicininės inžinerijos institute. Šiuo metu dirbu startuoliuose Ovao bei Figur8, Inc. (Bostonas, JAV)“.

Karjera

Studento gebėjimai

– Gebės taikyti savo žinias ir supratimą formuluojant ir analizuojant biomedicininės elektronikos uždavinius, jiems spręsti pasirenkant tinkamus metodus ir įrangą;
– Gebės pritaikyti kitų mokslo krypčių metodus ir procesus biomedicininės elektronikos problemų sprendimui;
– Gebės parinkti ir taikyti tinkamus analitinius ir modeliavimo metodus biomedicininės elektronikos srityje, rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją panaudojant duomenų bazes bei kitus informacijos šaltinius, ją sisteminti, analizuoti ir vertinti;
– Gebės dirbti su įvairaus sudėtingumo įranga, naudojama biomedicinos srityje.

Studento kompetencijos

Biomedicininės elektronikos srities problemų formulavimas ir sprendimas, pasirenkant tinkamus metodus;
Biomedicininės elektronikos įrangos ir sistemų projektavimas, testavimas, diegimas ir priežiūra remiantis naujausiais srities pasiekimais;
Biomedicininės įrangos ir sistemų techninių specifikacijų parengimas, projektinės, bandymų, diegimo ir eksploatacijos dokumentacijos rengimas;
Biomedicininės diagnostikos eksperimentų planavimas ir atlikimas, duomenų apdorojimas ir išvadų parengimas.

 

 

Gali tapti

Biomedicininės elektroninės įrangos inžinierius

Galimos atsakomybės
– biomedicininės elektronikos įrenginių ir sistemų projektavimas ir konsultavimas;
– biomedicininės elektronikos įrenginių gamybos, įrengimo metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymas, vadovavimas biomedicininės elektronikos gaminių ir sistemų gamybai, parinkimui ar įrengimui;
– biomedicininės elektronikos įrenginių techninis aptarnavimas, tinkamo jų veikimo ir saugumo kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas ir užtikrinimas.

Elektronikos inžinierius

Galimos atsakomybės
 – elektroninių įtaisų ar jų dalių, grandinių, puslaidininkinių įtaisų ir sistemų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 – gamybos ar įrengimo metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymas, vadovavimas elektronikos gaminių ir sistemų gamybai ar įrengimui;
 – kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant veiksmingą elektroninių sistemų, variklių ir įrenginių veikimą ir saugumą.

Technologijų ir gamybos inžinierius

Galimos atsakomybės
 – įrengimo, keitimo, kokybės kontrolės, bandymų, patikrų ir priežiūros standartų ir politikos krypčių rengimas pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles;
 – darbo jėgos naudojimo, darbuotojų gamybos grafikų bei išlaidų analizė, siekiant nustatyti didžiausią darbuotojų ir įrangos veiksmingumą;
 – gamybos techninių sąlygų rengimas bei sistemų išdėstymo numatymas.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2019 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai, kurių įvertinimų  aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 40 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

a) ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės studijų programas;
b) ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į visas kitas studijų programas

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2016 ir 2017 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perkaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal 2019 m. konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 2,5

II vieta – 1,5

III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Metinė 2019 m. studijų kaina priimtiems studijuoti nuo rugsėjo 1 d. valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 2595 €
Ištęstinė studijų forma 1730 €
Kredito kaina 43,25 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50-121, Kaunas

Tel.: +370 (679) 44 555

El. paštas: studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Andrius Chaziachmetovas

Studentų g. 50-340, Kaunas

El. paštas: andrius.chaziachmetovas@ktu.lt

Tel.: +370 (37) 300 531