Filosofija ir skaitmeninė kultūra

Programa skirta norintiems įgyti išsamių skaitmeninės kultūros teorijų ir praktinio medijų funkcionavimo komunikacijoje žinių, išmokti spręsti skaitmeninės kultūros problemas, rinkti ir interpretuoti viešosios komunikacijos duomenis, taikyti analizės rezultatus profesinėje veikloje, įgyti gebėjimų, reikalingų darbui medijų analizės, viešųjų ryšių, reklamos, kūrybinių industrijų, žiniasklaidos srityse.

Bakalauro programos absolventas gebės įžvelgti naujausias skaitmeninės kultūros raidos tendencijas, nustatyti jas sąlygojančius veiksnius ir teikti siūlymus jų plėtrai. Taip pat galės analizuoti bei spręsti naujausias medijų kultūros ir su komunikacija bei naujausių technologijų taikymu susijusias šiuolaikinės visuomenės problemas. Bus pasirengęs projektuoti, organizuoti ir įgyvendinti įvairias su tarpasmenine ir viešąja komunikacija susijusias veiklas, įgytas žinias panaudoti medijų kūryboje.

 

Kodas 6121NX037
Vieta Kaunas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Filosofija
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 3 m. (Dieninė)
Laipsnis Humanitarinių mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Vladislav Berežok

Režisierius-animatorius

Rita Malikonytė-Mockus

Autumn House Press, Sampsonia Way (Pittsburgh, Pennsylvania)

Linas Kontrimas

Viešųjų ryšių ekspertas

Simona Stano

Turino universiteto (Italija) lektorė
 

Programos vertės

Studijos

Šiuolaikinė prieiga prie tradicinės disciplinos

Tai studijų programa, kurioje studentai mokosi perprasti populiarius skaitmeninės kultūros elementus – kiną, internetines medijas, kompiuterinius žaidimus, muziką. Studentai turi puikią galimybę analizuoti medijų poveikį bei tirti šiuolaikinę visuomenės filosofiją formuojančius veiksnius. Garsiausių filosofų idėjų analizavimas, aktyvios diskusijos, nuomonių formavimas, vertingos teorinės žinios ir jų pritaikymas praktikoje užtikrina savarankiško ir įžvalgaus medijų analitiko ugdymą.

Įgūdžiai

Stiprūs medijų turinio kūrimo ir analizės įgūdžiai

Studentai kuria aktualų šiuolaikinių medijų turinį pritaikydami įgytas teorines žinias, analizuodami turinio aktualumą bei poveikį skaitmeninėje terpėje. Absolventai sugeba logiškai vertinti skaitmeninės kultūros transliuojamas žinutes ir suprasti jų poveikį visuomenei. Įgautos teorinės žinios padeda suprasti įvairias tradicinės filosofijos apraiškas medijų kontekste.

Karjera

Puikios karjeros galimybės

Absolventai dažnai dirba tyrėjais, analitikais, konsultantais, medijų turinio kūrėjais, žiniasklaidos ir komunikacijos specialistais. Įvairūs specialistų projektai gali būti kuriami bet kokiai temai ar sričiai, nuo politikos iki kino filmų.

 

Infrastruktūra

Įrankiai žinių pritaikymui praktikoje

Studijų procese naudojamos įvairios medijų redagavimo ir analizės programos, kurios leidžia kurti aktualų medijų turinį bei analizuoti skaitmeninę erdvę. Sudaromos galimybės ir suteikiami įrankiai praktiniam teorinių žinių pritaikymui.

Kolegos

Studentai, kurie išsiskiria iš kitų savo mąstymu bei idėjomis

Šioje programoje studijuoja skaityti knygas ir žiūrėti filmus mėgstantys studentai. Įvairias populiarių medijų sritis apimančios studijos įtraukia studentus aktyviai diskutuoti apie tai, kas jiems patinka, bei dalintis įžvalgomis. Studentai linkę analizuoti ir vertinti aplinką, kelti klausimus bei ieškoti atsakymų. Dėstytojai, turintys tarptautinės mokslinės ir praktinės patirties, savo srities specialistai, dalinasi praktinėmis ir teorinėmis žiniomis su studentais.

 

 

Įgūdžių aprašas

Pasirinkęs BA+ kompetenciją, studentas įgyja žinių ir gebėjimų papildomoje studijų kryptyje bei atranda naujų karjeros perspektyvų.

 

KTU bakalauro studijų programose siūlomi BA+ kompetencijų blokai gali būti kaip studijų plano alternatyva:

 • specializacijoms;
 • asmeniniam modulių rinkiniui (AMR);
 • studijų krypties gilinimosi dalykams.

Kompetencijos įgijimą įrodo Kauno technologijos universiteto pažymėjimo suteikimas ir įrašas diplomo priedėlyje.

Atsiliepimai

Mindaugas Grajauskas

OVC Consulting mokymų konsultantas ir žaidybinių produktų vadovas

 

Pagrindinė priežastis, kodėl pasirinkau Medijų filosofijos studijas – man tiesiog buvo įdomu. Labiausiai vertinu tai, jog „teisingų“ atsakymų niekas nedavė – man buvo suteikta galimybė ieškoti savų atsakymų savu būdu. Tokios studijos yra vertingiausios todėl, kad skatina formuotis ne tik tokio savarankiško „ieškojimo“ įgūdį, bet ir požiūrį bei nuostatas, jog tokiu būdu galiu kurti daugiausia vertės sau ir kitiems. Dabar man tai ypač svarbu tiek vystant verslą, tiek mano asmeninėje aplinkoje

Tomas Didžgalvis

TV3 Pabaltijo anonsų skyriaus vadovas

 

Šiais, labai spartaus informacinių technologijų vystymosi laikais, kai akivaizdžiai nyksta ribos tarp informacijos perdavimo priemonių, televizija yra priversta keistis ir prisitaikyti. Esant tokiam informacijos srautui ir jos pateikimo greičiui, iškyla tradicinių vertybių, eklektikos bei atsakomybės klausimai. Dabar, kaip niekada anksčiau, televizijoje reikalingi kritiškai mąstantys, turintys universalų humanitarinį išsilavinimą žmonės. Studijos, apimančios šiuolaikinės kultūros, komunikacijos, technologijų, socialinių mokslų sritis, sujungtos visų mokslų „motinos“ – filosofijos, yra tai, ko reikia šių dienų televizijos specialistui. Todėl manau, kad Skaitmeninė kultūra yra pasirinkimas tų, kurie nori išbandyti save šioje srityje

Bakalauro studijų programos studentų įžvalgos:

Karjera

Studento kompetencijos: 

– Pritaikomo ir aktualaus medijų turinio analitika ir kūryba

– Filosofinio turinio analizė ir interpretacija

– Skaitmeninės kultūros suvokimas, vertinimas ir dalyvavimas

 

Studento gebėjimai:

– geba logiškai vertinti skaitmeninės kultūros transliuojamas žinutes ir suprasti jų poveikį visuomenei

– geba analizuoti ir atlikti filosofinius medijų ir skaitmeninės kultūros tyrimus.

– geba interpretuoti ir vertinti medijų turinį bei argumentuoti jo reikšmę skaitmeninėje terpėje;

– geba taikyti teorines žinias praktikoje ir kurti patrauklų ir aktualų medijų turinį

 

 

Gali tapti

Medijų turinio ir žiniasklaidos analitiku, konsultantu (-e)

– skaitmeninio ir tradicinio medijų turinio analizė ir vertinimas;
– žiniasklaidai naudojamų įrankių analizavimas ir vertinimas;
– rekomendacijų teikimas ir pagalba įgyvendinant pokyčius.
– naudojamų įrankių paveikumo visuomenei analizė ir vertinimas.

 

Medijų turinio ir žiniasklaidos kūrėju (-a)

– medijų turinio aktualumo įvertinimas;
– skaitmeninio medijų turinio kūrimas pasitelkiant šiuolaikinius įrankius ir siekiant netradicinio poveikio;
– išskirtinio medijų turinio kūrimas pasitelkiant filosofines žinias.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2020 ir 2019 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2018 -2016 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

istorija

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

matematika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 1669 €
Kredito kaina 27,82 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė

Studentų g. 50–121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas

Lekt. Vytautas Kederys
A. Mickevičiaus g. 37 – 103, Kaunas
e. p. vytautas.kederys@ktu.lt
mob. tel. +370 67 525 987