Filosofija ir skaitmeninė kultūra

Skaitmeninių išteklių vartojimas pamažu vis labiau išstumia iš mūsų gyvenimo fiziškai liečiamas medijas, daiktus. Galimybė pasiekti didžiausius kultūrinius lobynus nežengus nei kojos iš namų – šiandien atrodo be galo patraukli ir dėl patogumo, ir dėl ekologinių sumetimų.

Baigę šią programą gebėsite spręsti su tuo susijusias problemas, dorotis su viešąja komunikacija, analizuoti medijas, dirbti viešųjų ryšių, reklamos, kūrybinių industrijų ar žiniasklaidos srityse.

Tai – itin universalus, tačiau šiuolaikiškas išsilavinimas, kuris lavins ne tik mąstymą, bet ir suteiks unikalių, modernių įgūdžių.

Pastaba: Priėmimas į studijų programą 2020 m. nevykdomas.

Kodas 6121NX037
Vieta Kaunas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Filosofija
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 3 m. (Dieninė)
Laipsnis Humanitarinių mokslų bakalauras

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Nerijus Čepulis

Dirbtinio intelekto etika

Runa Chakraborty

Lyties filosofija ir medijos

Saulius Keturakis

Kompiuterinių žaidimų kultūra

Šarūnas Paunksnis

Medijų psichologija

Andrius Bielskis

Socialinė ir politinė filosofija
 

Programos vertės

Studijos

Klasika ir šiuolaikiškumas

Kinas, internetinės medijos, kompiuteriniai žaidimai, muzika, dirbtinis intelektas. Čia mokysitės perprasti šiuos skaitmeninės kultūros elementus, pažinsite kaip jie veikia šiuolaikinės visuomenės filosofiją. Tam susipažinsite su klasikinėmis filosofinėmis idėjomis, diskutuosite ir drauge ar savarankiškai analizuosite.

Įgūdžiai

Analizė per kūrybą

Mokydamiesi praktiškai kurti medijų turinį, analizuosite kaip skaitmeninės kultūros transliuojamos žinutės veikia ir yra suprantamos plačiosios visuomenės. Tokios žinios padės jums suprasti įvairias tradicinės filosofijos apraiškas medijose.

Karjera

Daug žadanti karjera

Baigę studijas galėsite dirbti tyrėjais, analitikais, konsultantais, medijų turinio kūrėjais, komunikacijos ar žiniasklaidos specialistais. Vienas labiausiai džiuginančių dalykų ateityje – su savo specialybe galėsite prisiliesti prie daugybės skirtingų sričių ir temų – nuo politikos iki kino.

Infrastruktūra

Praktikoje pritaikomi įrankiai

Kurdami naujovišką medijų turinį ar analizuodami skaitmenines erdves – galėsite darbuotis su įvairiomis redagavimo ar analizės programomis. Patogu – tokias pat priemones greičiausiai naudosite ir ateityje, darbe.

Kolegos

Išskirtinis mąstymas bei idėjos

Akivaizdu – filosofiją studijuojantys pasižymi itin aštriu mąstymu, didele aistra geroms knygoms. Tačiau be begalinės meilės samprotavimui, čia įgysite ir puikius įgūdžius generuoti naujas idėjas, kurių prireiks jūsų žinioms virstant darbais.

 

Pasirinkęs BA+ kompetenciją, studentas įgyja žinių ir gebėjimų papildomoje studijų kryptyje bei atranda naujų karjeros perspektyvų.

 

KTU bakalauro studijų programose siūlomi BA+ kompetencijų blokai gali būti kaip studijų plano alternatyva:

 • specializacijoms;
 • asmeniniam modulių rinkiniui (AMR);
 • studijų krypties gilinimosi dalykams.

Kompetencijos įgijimą įrodo Kauno technologijos universiteto pažymėjimo suteikimas ir įrašas diplomo priedėlyje.

Atsiliepimai

Mindaugas Grajauskas

OVC Consulting mokymų konsultantas ir žaidybinių produktų vadovas

 

Pagrindinė priežastis, kodėl pasirinkau Medijų filosofijos studijas – man tiesiog buvo įdomu. Labiausiai vertinu tai, jog „teisingų“ atsakymų niekas nedavė – man buvo suteikta galimybė ieškoti savų atsakymų savu būdu. Tokios studijos yra vertingiausios todėl, kad skatina formuotis ne tik tokio savarankiško „ieškojimo“ įgūdį, bet ir požiūrį bei nuostatas, jog tokiu būdu galiu kurti daugiausia vertės sau ir kitiems. Dabar man tai ypač svarbu tiek vystant verslą, tiek mano asmeninėje aplinkoje

Tomas Didžgalvis

TV3 Pabaltijo anonsų skyriaus vadovas

 

Šiais, labai spartaus informacinių technologijų vystymosi laikais, kai akivaizdžiai nyksta ribos tarp informacijos perdavimo priemonių, televizija yra priversta keistis ir prisitaikyti. Esant tokiam informacijos srautui ir jos pateikimo greičiui, iškyla tradicinių vertybių, eklektikos bei atsakomybės klausimai. Dabar, kaip niekada anksčiau, televizijoje reikalingi kritiškai mąstantys, turintys universalų humanitarinį išsilavinimą žmonės. Studijos, apimančios šiuolaikinės kultūros, komunikacijos, technologijų, socialinių mokslų sritis, sujungtos visų mokslų „motinos“ – filosofijos, yra tai, ko reikia šių dienų televizijos specialistui. Todėl manau, kad Skaitmeninė kultūra yra pasirinkimas tų, kurie nori išbandyti save šioje srityje

Bakalauro studijų programos studentų įžvalgos:

Karjera

Jūsų žinios leis:

 • Analizuoti ir kurti aktualų, patrauklų bei pritaikomą medijų turinį.
 • Interpretuoti ir analizuoti filosofinį turinį.
 • Suvokti, vertinti bei kurti skaitmeninę kultūrą.
 • Suprasti bei vertinti skaitmeninės kultūros žinutes ir jų poveikį.
 • Atlikti ir analizuoti skaitmeninės kultūros tyrimus.
 • Vertinti medijų turinį ir argumentuoti jo reikšmę.

 

 

Gali tapti

Tai specialistai, kurie vertina ir analizuoja skaitmeninį ir tradicinį medijų turinį. Jie stebi žiniasklaidą, ją analizuoja, rengia įvairias rekomendacijas tiek turinio kūrėjams, tiek platintojams ar medijų verslo atstovams.

 

Tai žmonės, kurie geba gerai įvertinti, koks medijų turinys yra aktualus ir pagal tai kuria naują skaitmeninį, šiuolaikišką medijų turinį, o tai daro pasitelkdami savo filosofines žinias.

 

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

istorija

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

matematika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 1669 €
Kredito kaina 27,82 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė

Studentų g. 50–121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas

Lekt. Vytautas Kederys
A. Mickevičiaus g. 37 – 103, Kaunas
e. p. vytautas.kederys@ktu.lt
mob. tel. +370 67 525 987