en

Gamybos inžinerija

Gamybos inžinerija tai gamybos technologijų suvokimo ir procesų valdymo derinys. Gamybos inžinierius paprastai turi plačias praktines inžinerijos žinias bei suvokia gamybos planavimo ir valdymo iššūkius. Jo tikslas – sklandus ir ekonomiškas gamybos procesas.

Gamybos inžinerija apima mechaninio apdirbimo bei sujungimo procesų, įrankių projektavimo, metrologijos, įrangos ir įrankių, staklių, apdirbimo sistemų, procesų automatizavimo, modelinės įrangos projektavimo, medžiagų mokslo, detalių projektavimo bei procesų planavimo ir valdymo sritis.

Ji glaudžiai susijusi su mechanikos ir pramonės inžinerija; suprojektavus gaminį kitas uždavinys yra jo gamybos koncepcijos sukūrimas, gamybos procesų ir operacijų studija, atitikimas ergonominiams reikalavimams, naudojamų medžiagų resursų valdymas bei gamybos technologinio proceso planavimas.

2017 m. KTU MIDF Gamybos inžinerijos bakalauro studijų programai suteiktas Investors’ Spotlight kokybės ženklas oficialiai patvirtina, kad programa atitinka užsienio investuotojų poreikius ir yra lyderė Lietuvoje rengiant gamybos inžinerijos specialistus.

Teikti prašymą
Teikti prašymą
Turi klausimų? Pasikalbam!
Skambink +370 37 900000 ir mes tau padėsime.
Kodas 6121EX016
Vieta Kaunas
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Gamybos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Irma Senkuvienė

UAB „Itmecha“ direktorė

Gintaras Rimša

UAB „Baltec CNC Technologies“ valdybos pirmininkas

Onder Ayer

Trakijos universitetas, Turkija

Adam Woźnicki

Kelionių agentūros „Pro-Sailing“ įkūrėjas
 

Programos vertės

Studijos

Išmanioji gamyba

Jei priėmėte sprendimą prisijungti prie rytdienos inžinerijos elito, Gamybos inžinerijos programa yra idealus atspirties taškas.

Lankant pramonės skaitmeninimo iniciatyvą “Pramonė 4” palaikančias įmones įgyjama vertingos patirties, tokie vizitai plečia supratimą apie šiuolaikinę pramonę ir padeda suvokti praktinį teorinių žinių poreikį. Be to, tai puiki galimybė susitelkti į galimą karjeros kryptį.

Išmanioji gamyba tai platesnė, nei buvome įpratę, sąvoka. Tai procesų inžinerija, kurioje duomenų srauto valdymas ir jų parametrų kitimas yra labai svarbūs planuojant ir valdant visą gamybos procesą, parenkant technologinius parametrus. Tik pažangūs studijų metodai, realių inžinerinių pramonės užduočių sprendimas, gamybos procesų visumos suvokimas užtikrina ateities specialisto parengimą bei studijų rezultatų pasiekimą.

Paklausa darbo rinkoje

Gamybos inžinerijos specialistai labai paklausūs darbo rinkoje tiek Lietuvoje, tiek ir Europoje.

Gamybos sektoriuje didžiausią investicinį projektą planuoja įgyvendinti Vokietijos automobilių komponentų gamintoja „Continental“, Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ) ketinanti investuoti 95 mln. eurų ir sukurti 1000 darbo vietų, bei elektronikos komponentus automobilių pramonei gaminanti Vokietijos bendrovė „Hella“ į gamyklą tame pačiame LEZ investuosianti 30 mln. eurų. Ateinantys užsienio investuotojai padidins Lietuvos pramonės šakų įvairovę bei tolygiau paskirstyti gamybos įmones.

Mobilumas

Dalinės studijos ir papildomos praktikos

Studijų programos suderinamumas su kitų universitetų Gamybos inžinerijos krypties studijų programomis sudaro puikias sąlygas studentams siekti žinių svetur. Bolonijos universitetas (Italija), Vigo universitetas (Ispanija), Pietų Danijos universitetas (Danija), Minho universitetas (Portugalija) tai tik keletas Erasmus+ mainų programoje dalyvaujančių Europos universitetų, kuriuose studentai be teorinių žinių įgyja ir tarptautinio bendradabiavimo įgūdžių.

Motyvuoti studentai dažnai renkasi papildomos ir podiplominės praktikos galimybes tiek Lietuvoje tiek ir užsienio šalių įmonėse. Tai galimybė įgyti tarptautinės profesinės patirties, bendravimo įgūdžių bei papuošti savo CV papildomos praktikos sertifikatu.

Teikti prašymą

Pasirinkęs BA+ kompetenciją, studentas įgyja žinių ir gebėjimų papildomoje studijų kryptyje bei atranda naujų karjeros perspektyvų.

 

KTU bakalauro studijų programose siūlomi BA+ kompetencijų blokai gali būti kaip studijų plano alternatyva:

 • specializacijoms;
 • asmeniniam modulių rinkiniui (AMR);
 • studijų krypties gilinimosi dalykams.

Kompetencijos įgijimą įrodo Kauno technologijos universiteto pažymėjimo suteikimas ir įrašas diplomo priedėlyje.


Teikti prašymą

Atsiliepimai

Dr. Edvinas Dubinskas

UAB „Baltec CNC Technologies“ Technologijų skyriaus vadovas

 

Gamybos inžinerijos programos absolventai greitai įsisavina ir perpranta techninius gamybos niuansus, turi sisteminį mąstymą, bendrą technologinį paruošimą. Absolventų įgytos žinios leidžia jiems per trumpą laiką perprasti modernius gamybos procesus.

Vaidas Babrauskas

UAB „KB Components“ gamybos inžinierius

 

Nuo pat pirmojo semestro jaučiau, jeigu kruopščiai, neapgaudinėdamas nei savęs, nei dėstytojų, sieksiu žinių, šios studijos nuves ten, kur aš noriu būti. Mano atveju, tai stipri tarptautinė kompanija, leidžianti atsiskleisti jauniems specialistams.


Teikti prašymą

Karjera

Studento kompetencijos
– kurti produktus, valdyti gamybos procesus, parinkti technologinę įrangą ir užtikrinti optimalią jos eksploataciją;
– atpažinti ir analizuoti naujas gamybos inžinerijos problemas, planuoti jų spendimo strategiją;
– projektuoti technologines sistemas, procesus ir jų elementus, įvertinti ir valdyti procesų ir medžiagų panaudojimo riziką;
– derinti bendrųjų ir specialiųjų gamybos inžinerijos ir technologijų dalykų žinias sprendžiant inžinerines problemas.

Studento gebėjimai
– gebės kūrybiškai taikyti naujoves, kurti naujas gaminių ir jų gamybos procesų idėjas ir metodus;
– gebės taikyti gamybos inžinerijos žinias sprendžiant kokybines ir kiekybines problemas, naudojant inovatyvius metodus ir technikas;
– gebės susieti technologinių sprendimus įtaką ekonominiams padariniams;
– gebės dirbti nepriklausomai ir komandoje, pristatyti savo ir kitas idėjas, jas argumentuoti, pasiūlyti sprendimus, būti komandos, kurią gali sudaryti įvairių disciplinų ir lygių atstovai, lyderiu.

 

 

Gali tapti

Technologijų ir gamybos inžinieriumi (-e)

 -technologijų vertinimas ir tobulinimas;
 – naujų technologinių procesų kūrimas ir diegimas;
 – technologinės drausmės kontrolė, gaminamos produkcijos kokybės užtikrinimas.

Gamybos specialistu (-e)

 – technologinių procesų priežiūra, užtikrinimas ir diegimas;
 – pavaldaus personalo darbo organizavimas;
 – gamybos kokybės bei užsakymų atlikimo terminų užtikrinimas.

Gamybos vadovu (-e)

 – pavaldaus personalo darbo organizavimas;
 – gamybos planavimas ir plano vykdymo kontrolė, gamybinių rodiklių kontrolė;
 – dokumentacijos rengimas, tvarkymas ir priežiūra.

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovu (-e)

 – įmonės veiklos strategijos kūrimas;
 – organizacijos valdymas;
 – gamybos plėtros politikos formavimas ir įgyvendinimas.
 – mokslo tiriamųjų darbų atlikimas tinkamai taikant teorinius metodus, eksperimentinę/laboratorinę įrangą ir prietaisus bei skelbiant rezultatus;
 – eksperimentinės plėtros projektų vykdymas ir rezultatų sklaida;
 – dalyvavimas ekspertinėje, švietėjiškoje veikloje, specialistų rengimas.

Teikti prašymą

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 2951 €
Kredito kaina 49,18 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų krypties programų vadovė
Regita Bendikienė

Studentų g. 56, 51424 Kaunas
tel. +370 37 323 769

 

 

 


Teikti prašymą