Gamybos inžinerija

6121EX016 Inžinerijos mokslų bakalauras N - 4 m. I - 6 m. Kaunas

Studijų programa rengia bakalaurus, turinčius gamybos technologijų bei procesų valdymo žinių, gebančius kurti ir valdyti gamybos procesus, parinkti gaminių medžiagas, technologinę įrangą ir užtikrinti jos eksploataciją, tirti technines gamybos problemas. Siūlomos trys specializacijos – (Metalai, Mediena ir Plastikai), suteikiančios specialių techninių žinių apie inžinerinių medžiagų technologijas.

 

2017 m. KTU MIDF Gamybos inžinerijos bakalauro studijų programai suteiktas Investors’ Spotlight kokybės ženklas oficialiai patvirtina, kad programa atitinka užsienio investuotojų poreikius ir yra lyderė Lietuvoje rengiant gamybos inžinerijos specialistus.

Priėmimo tvarka

Kviestiniai lektoriai

Irma Senkuvienė

UAB „Itmecha“ direktorė

Gintaras Rimša

UAB „Baltec CNC Technologies“ valdybos pirmininkas

Onder Ayer

Trakijos universitetas, Turkija

Adam Woźnicki

Kelionių agentūros „Pro-Sailing“ įkūrėjas
Studijos

Inžinerijos socialinio ir tarpdalykinio konteksto išmanymas

Supranta įvairias gaminių ir technologijų projektavimo ir eksperimentinių tyrimų metodikas, projektuoja įvairių medžiagų gaminius, kuria jų gamybos technologijas.

Įgūdžiai

Specialūs įgūdžiai formuojami pasirinkus vieną iš siūlomų specializacijų

Studentai specializuojasi metalų ir gamybos technologijų, medienos ir plastikų inžinerijos srityse.

Paklausa darbo rinkoje

Gamybos inžinerijos specialistai labai paklausūs darbo rinkoje tiek Lietuvoje, tiek ir Europoje.

Pagal „Investuok“ Lietuvoje atliktą gamybos įmonių apklausą, gamybos inžinerijos specialistai labai paklausūs darbo rinkoje tiek Lietuvoje, tiek ir Europoje.

„Ši studijų programa ypač svarbi gamybos sektoriaus užsienio ir lietuviško kapitalo įmonėms, nes rengia itin paklausius specialistus, kurių šiuo metu yra parengiama per mažai.“ – Projektų valdymo departamento direktorius Tadas Jagminas.

Mobilumas

Galimybė išvykti dalinėms studijoms į kitus universitetus

Studijų programos suderinamumas su kitų universitetų Gamybos inžinerijos studijų programomis sudaro puikias sąlygas studentams siekti žinių svetur.

Lektoriai

Gamybos technologų paskaitos

Specializacijų moduliuose tam tikras temas veda gamybininkai.

Dalykai

Medžiagos – stiprumas, standumas, stabilumas.
Įrengimai – projektavimas, veikimas, dinamika, jėgos.
Matavimai – sistema, metodai, principai.
Valdymas – procesai, projektai, personalas.
Inžinerinės medžiagos Įrankių ir įrangos projektavimas Gamybos organizavimas Saugi gamyba

Atsiliepimai

Dr. Edvinas Dubinskas

UAB „Baltec CNC Technologies“ Technologijų skyriaus vadovas

Gamybos inžinerijos programos absolventai greitai įsisavina ir perpranta techninius gamybos niuansus, turi sisteminį mąstymą, bendrą technologinį paruošimą. Absolventų įgytos žinios leidžia jiems per trumpą laiką perprasti modernius gamybos procesus.

Vaidas Babrauskas

UAB „KB Components“ gamybos inžinierius

Nuo pat pirmojo semestro jaučiau, jeigu kruopščiai, neapgaudinėdamas nei savęs, nei dėstytojų, sieksiu žinių, šios studijos nuves ten, kur aš noriu būti. Mano atveju, tai stipri tarptautinė kompanija, leidžianti atsiskleisti jauniems specialistams.

Minimalūs reikalavimai ir konkursinio balo dedamosios

Stojantiems į VF ir VNF studijų vietas konkursinis balas yra ne žemesnis kaip LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas.

0.4 Matematika
0.2 Fizika
0.2 Dalykas nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais, arba kvalifikacijos egzaminas.
0.2 Lietuvių kalba ir literatūra

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos) ne žemesniu nei patenkinamu pasiekimų lygiu, jeigu pretenduojama į humanitarinių mokslų studijų srities programas, ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu, jeigu pretenduojama į socialinių, biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų studijų sričių programas.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje

 METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA IŠTĘSTINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
2242€ 1495€ 37,37€
Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50-121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Regita Bendikiene
e. p. regita.bendikiene@ktu.lt
tel. +370 37 323 769