en

Industrinių technologijų vadyba

Tai studijų programa, suteikianti integruotą įmonės procesų ir technologijų valdymo kompetenciją, formuojanti platų požiūrį į vadybą, pramonę ir verslą.

Studentai įgyja įmonių valdymo gebėjimų išskirtinį dėmesį teikiant gamybos, paslaugų teikimo procesų valdymui, kokybės vadybai, tiekimo grandinių valdymui. Šios žinios papildomos verslo analitikos, verslo programinės įrangos bei elektronikos kompetencijomis.

Programos absolventai dirba įmonėse pareigose, susijusiose su gamybos, paslaugų teikimo procesų organizavimu, tiekimo grandinių valdymu, kokybės vadyba. Geba įgyvendinti įmonių veiklos skaitmenizavimo projektus susijusius su verslo valdymo sistemomis (ERP), verslo analitikos (BI) sistemomis, prognozavimu, pasitelkiant statistinius ir dirbtinio intelekto (AI) algoritmus, produktų skaitmeniniais „dvyniais“, išmaniu procesų automatizavimu, Lean metodų taikymu.

Priėmimas į šią studijų programą 2019 m. nevykdomas.

Kviestiniai lektoriai

Max von Zedtwitz

St. Gallen universitetas (Šveicarija), GLORAD tyrimų centro direktorius (Kinija, Rusija, Šveicarija, JAV).

Dalius Misiūnas

Paskaitų temos: „21-ojo amžiaus vadyba: ką reikia žinoti imantis vadovauti įmonei“, „Korporacijų strateginis valdymas ir sprendimai“, „Kaip tapti lyderiu ir pasiekti užsibrėžtą tikslą“.

Tatjana Šibalija

Belgrado Metropolitan Universitetas (Serbija). „Informacinių sistemų valdymas ir strategijos“, „Procesų analizė ir planavimas“, „Verslo procesų valdymas“.

Linas Gudonavičius

UAB „Invertus“ vadovas.

Vytautas Vaškevičius

UAB „icy365“ generalinis direktorius

Justinas Taruška

UAB „Chemcentras“ generalinis direktorius, „Unboxed“ bendraįkūrėjas ir valdybos narys

Andrius Maziliauskas

Salesup.lt bendraįkūrėjas

Hans Ruediger Kaufmann

School of Business, University of Nicosia. Paskaitos tema: „Tarptautinio verslo strateginiai ir taktiniai sprendimai“.

Amran bin Md. Rasli

Malaizijos technologijos universitetas (MTU), Inovacijų ir komercializavimo centro direktorius. Paskaitos tema: „Tarptautinių kompanijų verslo aplinka“.
 

Programos vertės

Tarpdisciplininės studijos

Technologinių ir socialinių mokslų sandūra

Programoje ugdomos kombinuotos tarpdisciplininės kompetencijos, integruojančios vadybos, technologijų, fundamentaliųjų ir socialinių mokslų žinias bei gebėjimus. Įgytos žinios įgalina valdyti automatizuotus, robotizuotus bei skaitmeninėmis technologijomis pagrįstus verslo procesus, drąsiai adaptuoti naujausias technologijas. Programos absolventai geba dalyvauti įmonių skaitmenizacijos projektų komandose prisidėdami prie skaitmeninio sprendimo vizijos formulavimo, lengvai komunikuodami su inžinieriais, IT specialistais, funkciniais tarpinių grandžių vadovais, suprasdami „techninę“ bei IT specialistų kalbą.

Specializacijos

Logistikos vadyba, gamybos vadyba

Nuo trečiųjų studijų metų studentai renkasi logistikos arba gamybos vadybos specializacijas, semestro projektuose fokusuojantis į atskirų industrijų aktualijas bei problemas. Taip pat yra galimybės rinktis tarpdisciplinines „Duomenų analitikos”, „Elektronikos”, „Duomenų bazių programavimo”, „Informacinių sistemų programavimo” kompetencijas. Praktikos metu ir bakalauro baigiamuosiuose darbuose sprendžiamos realios kompleksinės Lietuvos verslo įmonių problemos, gilinamasi į pasirinktos specializacijos specifiką.

Ateities specialybė

Tarpdisciplininiai technologiniai-vadybiniai gebėjimai paklausiausi ateityje

Remiantis futuristinių „Forbes“ prognozių duomenimis, numatoma, jog pasitinkant 4-ąją industrinę revoliuciją paklausiausi rinkoje bus tarpdisciplininiai technologiniai-vadybiniai gebėjimai, taikomi įvairiuose industriniuose kontekstuose. Industrinių technologijų vadybos studijų programa kaip tik į tai orientuota.

Specializuota studijų infrastruktūra

Naudojama „LEAN“ metodų imitacinis modeliavimas „Bloomberg“ laboratorija, „Microsoft Dynamics“ verslo valdymo sistema

Lean sistemų uždaviniai sprendžiami pasitelkiant Lean metodų imitacinį modeliavimą. Verslo analitikos sprendimai modeliuojami „Bloomberg“ finansų rinkų laboratorijoje. Studijose plačiai taikoma verslo valdymo sistemų (MS Dynamics), verslo analitikos (MS Power BI), verslo architektūros modeliavimo (Software AG), procesų kasybos (Celonis), prognozavimo (IBM SPPS), procesų imitacinio modeliavimo (ArcGis) verslo programinė įranga.

Modernių mokymosi technologijų taikymas

Studijos pagrįstos probleminiu mokymusi, orientuojantis į skaitmenines inovacijas

Paskaitose daug dėmesio skiriama realių įmonių pavyzdžių analizei, atvejus drauge su studentais nagrinėja verslo atstovai. Praktinėse užduotyse skatinamas kūrybiškumas, nestandartinis mąstymas, dirbama grupėse, pasitelkiant naujausius IT sprendimus ir mobiliąsias aplikacijas.

Studentai grupėse rengia įmonių veiklos skaitmenizavimo projektus pasitelkiant verslo valdymo programinę įrangos, verslo analitikos, prognozavimo grįsto statistiniais ir dirbtinio intelekto (AI) algoritmais, išmanaus procesų automatizavimo, bei Lean metodų sprendimus.

Programos socialiniai partneriai, siūlantys praktikos vietas ir bendradarbiaujantys studijų projektuose: „SDG grupė“, „Baltic Transline“, „Mantinga“, „Rosteka“ „Littelfuse“ ir kt.

 

Įgūdžių aprašas

Inovacijos – kūrimas, diegimas, pridėtinė vertė
Technologijos – informacinės, gamybos, energetikos, logistikos
Įmonių veikla – organizavimas, planavimas, apskaita, marketingas, finansai
Vadyba – žmonių išteklių, verslo procesų, inovacijų, intelektinės nuosavybės
Įmonės veiklos organizavimas Inovacijų kūrimas ir vystymas Modernus gamybos valdymas Vertės kūrimo grandinių valdymas

Atsiliepimai

Kristina Keršienė

UAB „Littelfuse“ personalo vadovė (Lietuva) ir Talent Europe vadovė

 

Rinkoje vyraujant tik vadybos arba tik technologijų specialistams, technologijų įmonės susiduria su sunkumais rasti darbuotojų, turinčių tiek technologijų, tiek vadybos žinių ir įgūdžių. Baigusieji šią kombinuotą programą turės stiprų pranašumą rinkoje prieš kitus panašaus profilio studijų absolventus. Kaip ypatingą šios programos bruožą akcentuočiau įgytų kompetencijų lankstumą, savalaikiškumą ir atitikimą šiuolaikinio technologinio verslo poreikiams.

Gražina Liudžiutė

UAB „Baltic TransLine“ vadybininkė

 

Šios studijos suteikė svarų pagrindą mano karjeros pradžiai ir jos tęstinumui. Pagrindinė šių studijų vertybė – naujausių vadybos ir technologinių žinių integracija, įgalinusi gauti mano svajonių darbą ir kilti karjeros laiptais. Studijų metu įgytos IT, inžinerijos, inovacijų, ekonomikos, moderniosios vadybos, logistikos, rinkodaros ir kitų sričių žinios man kasdien padeda priimant sprendimus, siekiant užsibrėžtų tikslų.

Karjera

Studento gebėjimai

– gebės analizuoti įmonių veiklos procesus, juos optimizuoti, spręsti funkcinių įmonės padalinių uždavinius;

– gebės organizuoti naujų technologijų diegimą, kontroliuoti gamybinius, ekonominius bei finansinius įmonių rezultatus ir diegti įvairaus pobūdžio inovacijas.

 

Studento kompetencijos

– verslo procesų ir tiekimo grandinių valdymas;

– gamybos ir logistikos procesų organizavimas;

– taupių gamybos sistemų diegimas: LEAN, TOC, 6 Sigma, Kaizen, kt.;

– produktų bei paslaugų kūrimas.

 

 

Gali tapti

Gamybos ir logistikos organizavimo specialistu (-e)

 

Galimos atsakomybės

 

– pagalba nustatant įmonių tikslus, kuriant strategijas ir planus, skirtus siekti didesnės pridėtosios vertės, užtikrinti sklandų darbą įmonėse ir klientų pasitenkinimą;

– esamų procesų, sistemų ir struktūrų analizė bei vertinimas;

– esamų sistemų diagnostika, optimizavimas, monitoringas;

– gamybos uždavinių sprendimas, racionalizacinių pasiūlymų paieška.

Technologijų bei gamybos specialistu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– vadovybės konsultavimas naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais;

– projekto darbuotojų organizavimas ir vadovavimas jiems, medžiagų, įrenginių ir įrangos diegimas, priežiūra, valdymas;

– darbuotojų įveiklinimo, patalpų išdėstymo, duomenų, darbuotojų bei gamybos valdymo grafikų ir išlaidų analizė, siekiant optimizuoti visos gamybos sistemos ir įrangos veiksmingumą.

Logistikos ir rinkodaros specialistu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– tiekimo grandinių strateginių tikslų planavimas ir valdymas;

– verslo augimo ir plėtros skatinimas, įgyvendinant rinkodaros tikslus, verslo plėtros kryptis ir programas;

– konsultavimas tokių rinkodaros elementų, kaip gaminių asortimento pardavimo, platinimo kanalų bei pridėtinės vertės maksimizavimo klausimais.

Produktų kūrimo vadovu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– projekto tikslų ir apribojimų nustatymas, konsultuojantis su klientais ir suinteresuotomis šalimis;

– estetinių, finansinių bei ekonominių aspektų suderinimas su techniniais, funkciniais, ekologijos ir gamybos reikalavimais;

– eskizų, diagramų, iliustracijų, planų, pavyzdžių ir modelių rengimas, perteikiant dizaino koncepcijas;

– funkcinių ir estetinių medžiagų, gamybos metodų ir apdailos parinkimas, tikslus apibrėžimas ir rekomendavimas gamybai.

Mokslinių tyrimų ir verslo plėtros specialistu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– mokslinių tyrimų ir plėtros, vykdomos įmonėje arba užsakytos iš kitų organizacijų, planavimas, koordinavimas ir vadovavimas jai, kuriant naujus technologinius procesus, gaminius, žinias ar medžiagų panaudojimo būdus;

– organizacijos mokslinių tyrimų ir plėtros programų planavimas, numatant tikslus ir biudžeto poreikį;

– biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2019 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai, kurių įvertinimų  aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 40 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

a) ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės studijų programas;
b) ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į visas kitas studijų programas

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2016 ir 2017 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perkaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

istorija arba informacinės technologijos, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal 2019 m. konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 2,5

II vieta – 1,5

III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Metinė 2019 m. studijų kaina priimtiems studijuoti nuo rugsėjo 1 d. valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 1680 €
Kredito kaina 28 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas

tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

Prof. dr. Jurgita Sekliuckienė

Vadybos krypties studijų programų vadovė

Gedimino g. 50-415, Kaunas
tel. +370 (37) 300 121