Industrinių technologijų vadyba

6121LX021 Verslo vadybos bakalauras N - 4 m. Kaunas

Tai studijų programa, suteikianti integruotą įmonės procesų ir technologijų valdymo kompetenciją, formuojanti platų požiūrį į vadybą, pramonę ir verslą. Studijos grindžiamos klasikinėmis ir moderniosiomis vadybos koncepcijomis bei sistemine socialinių, technologinių ir fundamentaliųjų mokslų integracija. Programoje ugdomi plataus akiračio vadybos profesionalai, gebantys organizuoti darbą įmonėse, vykdyti projektus bei komunikuoti su klientais, inžinieriais, funkcinių padalinių vadovais.

Industrinių technologijų vadyba Kaune – tarp lyderių vadybos bakalauro studijų reitinguose (2017 m. reitingų duomenys).

 

* Gamybos vadybos specializaciją galima klausyti ir Anglų kalba.

Priėmimo tvarka

Kviestiniai lektoriai

Max von Zedtwitz

St. Gallen universitetas (Šveicarija), GLORAD tyrimų centro direktorius (Kinija, Rusija, Šveicarija, JAV).

Dr. Dalius Misiūnas

UAB „Lietuvos energija“ generalinis direktorius. „21-ojo amžiaus vadyba: ką reikia žinoti imantis vadovauti įmonei“, „Korporacijų strateginis valdymas ir sprendimai“, „Kaip tapti lyderiu ir pasiekti užsibrėžtą tikslą“.

Vytautas Vaškevičius

UAB „Sekasoft“ direktorius

Tatjana Šibalija

Belgrado Metropolitan Universitetas (Serbija). „Informacinių sistemų valdymas ir strategijos“, „Procesų analizė ir planavimas“, „Verslo procesų valdymas“.

Jonas Koryzna

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų viceprezidentas

Linas Gudonavičius

UAB „Invertus“ vadovas.
Tarpdisciplininės studijos

Technologinių ir socialinių mokslų sandūra

Programoje ugdomos kombinuotos tarpdisciplininės kompetencijos, integruojančios vadybos, technologijų, fundamentaliųjų ir socialinių mokslų žinias bei gebėjimus. Įsisavintos ekonomikos, vadybos, finansų, marketingo, teisės žinios užtikrina įmonės veiklos procesų supratimą ir gebėjimą priimti racionalius išteklių paskirstymo sprendimus. Įgyta technologinių procesų samprata įgalina valdyti automatizuotus, robotizuotus bei skaitmeninėmis technologijomis pagrįstus verslo procesus, drąsiai adaptuoti naujausias technologijas. Absolventai lengvai komunikuoja su inžinieriais, funkciniais tarpinių grandžių vadovais, supranta „verslo kalbą“.

Specializacijos

Logistikos vadyba; Gamybos vadyba; Energetikos vadyba

Nuo trečiųjų studijų metų didžiausias dėmesys skiriamas logistikos, gamybos arba energetikos įmonių vadybai, semestro projektuose fokusuojantis į atskirų industrijų aktualijas bei problemas. Praktikos metu ir bakalauro baigiamuosiuose darbuose sprendžiamos realios kompleksinės Lietuvos verslo įmonių problemos, gilinamasi į pasirinktos specializacijos specifiką.

Ateities specialybė

Tarpdisciplininiai technologiniai-vadybiniai gebėjimai paklausiausi ateityje

Remiantis futuristinių „Forbes“ prognozių duomenimis, numatoma, jog pasitinkant 4-ąją industrinę revoliuciją paklausiausi rinkoje bus tarpdisciplininiai technologiniai-vadybiniai gebėjimai, taikomi įvairiuose industriniuose kontekstuose. Industrinių technologijų vadybos studijų programa kaip tik į tai orientuota.

Specializuota studijų infrastruktūra

Naudojamos „LEAN“, „Bloomberg“ laboratorijos, „Microsoft Dynamics“ verslo valdymo sistema

Taupių gamybos sistemų uždaviniai sprendžiami specializuotoje „LEAN“ laboratorijoje. Verslo analitikos sprendimai modeliuojami „Bloomberg“ finansų rinkų laboratorijoje. Specializuoti gamybos ir logistikos projektai aprobuojami taikant „Microsoft Dynamics“ verslo valdymo sistemą.

Modernių mokymosi technologijų taikymas

Studijos pagrįstos probleminiu mokymusi, modernia didaktika ir technologijomis

Paskaitose daug dėmesio skiriama realių įmonių pavyzdžių analizei, atvejus drauge su studentais nagrinėja verslo atstovai. Praktinėse užduotyse skatinamas kūrybiškumas, nestandartinis mąstymas, dirbama grupėse, pasitelkiant naujausius IT sprendimus ir mobiliąsias aplikacijas.

Programos socialiniai partneriai, siūlantys praktikos vietas ir bendradarbiaujantys studijų projektuose: „Serfas“, „Baltic Transline“, „Mantinga“, „Rosteka“ ir kt.

Dalykai

Inovacijos – kūrimas, diegimas, pridėtinė vertė
Technologijos – informacinės, gamybos, energetikos, logistikos
Įmonių veikla – organizavimas, planavimas, apskaita, marketingas, finansai
Vadyba – žmonių išteklių, verslo procesų, inovacijų, intelektinės nuosavybės
Įmonės veiklos organizavimas Inovacijų kūrimas ir vystymas Modernus gamybos valdymas Vertės kūrimo grandinių valdymas

Atsiliepimai

Kristina Keršienė

UAB „Littelfuse“ personalo vadovė (Lietuva) ir Talent Europe vadovė

Rinkoje vyraujant tik vadybos arba tik technologijų specialistams, technologijų įmonės susiduria su sunkumais rasti darbuotojų, turinčių tiek technologijų, tiek vadybos žinių ir įgūdžių. Baigusieji šią kombinuotą programą turės stiprų pranašumą rinkoje prieš kitus panašaus profilio studijų absolventus. Kaip ypatingą šios programos bruožą akcentuočiau įgytų kompetencijų lankstumą, savalaikiškumą ir atitikimą šiuolaikinio technologinio verslo poreikiams.

Gražina Liudžiutė

UAB „Baltic TransLine“ vadybininkė

Šios studijos suteikė svarų pagrindą mano karjeros pradžiai ir jos tęstinumui. Pagrindinė šių studijų vertybė – naujausių vadybos ir technologinių žinių integracija, įgalinusi gauti mano svajonių darbą ir kilti karjeros laiptais. Studijų metu įgytos IT, inžinerijos, inovacijų, ekonomikos, moderniosios vadybos, logistikos, rinkodaros ir kitų sričių žinios man kasdien padeda priimant sprendimus, siekiant užsibrėžtų tikslų.

Minimalūs reikalavimai ir konkursinio balo dedamosios

Konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 3 balai. 

0.4 Matematika
0.2 Istorija
0.2 Lietuvių kalba ir literatūra
0.2 Dalykas nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2014 metais Lietuvoje ir anksčiau įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje.

METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA IŠTĘSTINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
1560€ 1040€ 26€
Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50-121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Lina Užienė
e. p. lina.uziene@ktu.lt
tel. +370 (687) 42 330