Medžiagos ir nanotechnologijos

6121FX005 Medžiagų technologijų bakalauras N - 4 m. I - 6 m. Kaunas

Studijuodami gilinsitės į tai, kaip įvairios medžiagos kuriamos ir taikomos pramonėje ir šiuolaikinėse aukštosiose (mikro-, nano-) technologijose, kaip medžiagų savybės tiriamos, vertinamos ir keičiamos. Remdamiesi įsisavintomis medžiagų sandaros, fizikos ir chemijos žiniomis, gebėsite parinkti tinkamas medžiagas ar jų gamybos technologijas įvairioms inžinerinėms ar techninėms problemoms spręsti. Įpusėjus studijoms galėsite rinktis vieną iš siūlomų specializacijų: biomedžiagų ar funkcinių medžiagų. Taip pat programoje yra galimybė rinktis 60 kreditų apimties asmeninį studijų dalykų rinkinį, atsižvelgiant į asmeninius ir darbdavio poreikius, arba studijuoti pagal pasirinktos gretutinės studijų krypties programą.

Priėmimo tvarka
  • Ekonomika
  • Informatika
  • Matematika
  • Rinkodara

Kviestiniai lektoriai

Artūras Vailionis

Stanfordo universitetas, JAV, Profesorius

Hidenori Mimura

Shizuoka universitetas, Japonija, Profesorius

Yoshiaki Himeno

Tokijo technologijos institutas, Japonija, Profesorius

Masaki Saito

Saito Tokijo technologijos institutas, Japonija, Profesorius

Toru Aoki

Shizuoka universitetas, Japonija, Profesorius
Studijos

Studijų programa orientuota į naujų medžiagų nanotechnologijų kūrimą bei taikymą įvairiose srityse

Studijos yra sandūroje tarp technologinių ir fizinių mokslų, kurių metu didžiausias dėmesys skiriamas šiuolaikinėms medžiagoms, biomedžiagoms, mikro- ir nano- aukštosioms technologijoms įsisavinti.

Struktūra

Lanksti studijų programos sandara

Studijų programoje numatytos personalizuotos studijų galimybės, t. y. įpusėjus studijoms galėsite rinktis vieną iš siūlomų specializacijų: biomedžiagų ar funkcinių medžiagų. Taip pat programoje yra galimybė rinktis 60 kreditų apimties asmeninį studijų dalykų rinkinį, atsižvelgiant į asmeninius ir darbdavio poreikius, arba studijuoti pagal pasirinktos gretutinės studijų krypties programą.

Įgūdžiai

Puikus šiuolaikinių medžiagų bei jų technologijų savybių ir jų taikymo galimybių išmanymas

Baigęs studijas specialistas puikiai išmano šiuolaikinių medžiagų savybes ir jų taikymo galimybes, aukštąsias mikro- ir nanotechnologijas, naujų funkcinių bei biomedžiagų kūrimą, formavimą ir taikymą.

Karjera

Didėja specialistų paklausa darbo rinkoje

Darbo rinkos tyrimai akcentuoja, kad ateities perspektyviausių specialybių sąraše dominuos specialistai turintys aukštųjų technologijų bei nanotechnologijų ir įvairių medžiagų kūrimo, taikymo žinias bei praktinius gebėjimus. Tai sritys, į kurias visame pasaulyje daug investuojama ir kurios dažnai vadinamos ateities darbo vietomis.

Infrastruktūra

Šiuolaikinės ir moderniausios įrangos naudojimas

Studijų procese naudojama ne tik įprasta laboratorinė įranga, bet ir naujausia bei pažangiausia įranga įdiegta „Santakos“ slėnyje.

Atsiliepimai

Vytautas Narbutas

UAB „Elintos matavimo sistemos“ Direktorius

Šiuo metu rinkoje galima rasti daug įvairių medžiagų, kurios pasižymi tam tikromis fizinėmis, cheminėmis, elektrinėmis ar optinėmis savybėmis. Kuriant gaminį iškyla daug iššūkių, susijusių su tinkamų medžiagų parinkimu, kad būtų pasiektas norimas rezultatas ir galutinis produktas būtų konkurencingas. Šiuos iššūkius efektyviausiai gali padėti įveikti absolventai, baigę Medžiagų mokslo studijas, taip prisidėdami prie įmonės efektyvumo ir gaminio pridėtinės vertės didinimo.

Tomas Tamulevičius

KTU Medžiagų mokslo institutas, Jaunesnysis mokslo darbuotojas

Universitetas suteikia plačias galimybes mokslinei saviraiškai ir tai motyvuoja nuosekliai siekti karjeros. Pasaulyje nuolat iškyla naujų iššūkių, kuriuos galima išspręsti tik kuriant inovatyvias medžiagas, pasižyminčias naujomis savybėmis. Šiandien jau galiu pasakyti, kad tai buvo geras pasirinkimas ir studijų metu įgytos žinios labai praverčia darbe, kuriame reikia nuolatos mokytis.

Priėmimo į bakalauro studijas reikalavimai

Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 3.

0.4 Matematika
0.2 Chemija arba Fizika
0.2 Lietuvių kalba ir literatūra
0.2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais, kurio brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais, arba kvalifikacijos egzamino ar kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, teorinės ir praktinės dalies įvertinimas

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje

METINĖ KAINA
Nuolatinė studijų forma Ištęstinė studijų forma Kredito kaina
2242 € 1495 € 37,37 €
Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50-121, Kaunas
mob. tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt
Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas

Lekt. dr. Kristina Bočkutė
e. p. kristina.bockute@ktu.lt
tel. +370 37 300 339