Pakavimo ir spaudos inžinerija

6121EX018 Inžinerijos mokslų bakalauras N - 4 m. I - 6 m. Kaunas

Programa rengia pakuočių ir spaudos inžinerijos specialistus, turinčius pakuočių ir spaudos procesų organizavimo ir valdymo žinių, gebančius naudojant naujausias pakuočių ir grafinių medijų technologijas kurti, naudoti ir valdyti technologinius procesus bei įrangą, spręsti  inžinerijos studijų krypties problemas, parinkti technologinę įrangą ir užtikrinti jos eksploataciją. Tai studijų programa, kurioje studentas vykdys realius projektus apimančius visą grafinių medijų ir pakuočių gyvavimo ciklą – nuo palankių aplinkai žaliavų (medžiagų) parinkimo, dizaino, paruošimo spaudai ir spaudos procesų, pakavimo procesų inžinerijos, iki saugių atliekomis virtusių pakuočių ir grafinių medijų gaminio tvarkymo ar perdirbimo sprendimų.

Priėmimo tvarka

Kviestiniai lektoriai

Bena Razbadauskienė

Všį „Pakuočių tvarkymo organizacijos“ direktorė

prof. Andrius Plepys

Lundo universitetas, Tarptautinis Pramonines Aplinkosaugos Institutas

Daiva Mažvilaitė-Varnienė

UAB „Antalis“ popieriaus konsultantė

prof. Lars Österlund

„Molecular Fingerprints Sweden AB“ įmonės vadovas
Studijos

Technologijų ir menų sintezė

Pakuočių, spaudos ir kūrybinių industrijų pramonė neįmanoma be įvairiapusio išsilavinimo. Šios srities specialistas savo veikloje turi gerai išmanyti tiek įvairių medijų ir pakavimo technologijas, tiek jų dizainą.

Kolegos

Kolegiškas bendravimas

Žiniomis dalinasi žinomi šalyje ir užsienyje profesoriai, kompetentingi gamybininkai, žingeidūs, mokslininko karjerą pradėję lektoriai. Betarpiškas, kolegiškas bendravimas su specialybės dėstytojais leidžia auditorijos suole jaustis komfortabiliai.

Įgūdžiai

Praktinis gebėjimų pritaikymas studijų metu

Išmokstama dirbti plačiausią praktinį panaudojimą turinčiais grafinių vaizdų kūrimo, apdorojimo, leidinių paruošimo programiniais paketais. Studentai savo tiek dalykinius, tiek kūrybinius gebėjimus studijų metu gali pademonstruoti aktyviai dalyvaudami įvairiuose socialinių partnerių rengiamuose ir kt. konkursuose bei įgyvendinami realius projektus su verslo įmonėmis.

Partneriai

Glaudūs ryšiai su socialiniais partneriais

Galimybei gilinti profesinius įgūdžius, atliekant praktinius užsiėmimus gamybinių įmonių bazėje, padeda glaudus ir nuoširdus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Siekti aukštų studijų rezultatų skatina pakuočių ir etikečių lyderė Baltijos šalyse UAB „Aurika“, spaudos įmonių grupės „Repro“, UAB „Panoden“, UAB „Vičiūnai“ ir kt. įsteigtos vienkartinės skatinamosios stipendijos.

Karjera

Darbo vieta garantuota

Pakuočių, etikečių, reklamų gamyba ir elektroninė leidyba, bei kitų poligrafinių gaminių kūrimas, projektavimas ir spausdinimas tarp svarbiausių pramonės veiklos šakų Lietuvoje užima svarią penktąją poziciją (Lietuvos statistikos departamento duomenys). Todėl nenuostabu, kad Pakavimo ir spaudos inžinerijos specialistai buvo, yra ir bus paklausūs darbo rinkoje. Tai sąlygoja ir maža konkurencija darbo rinkoje – vieninteliai Lietuvoje ruošiame šios srities specialistus.

Atsiliepimai

Šarūnas Matijošaitis

UAB „Vičiūnų grupės“ valdybos pirmininkas

UAB "Vičiūnų" įmonių grupės fabrikuose įdiegta moderni pakavimo įranga, kuri nuolat atnaujinama pagal naujausias technologijas. Taigi pakavimo ir spaudos inžinerijos specialistai turėtų turėti žinių apie pakuočių pasaulines tendencijas, naudojamą spaudą ant pakavimo medžiagas, įrangą tinkamą užnešti spaudai, gamybos procesus, dizainą, pakuotės ir spaudos tinkamumą konkrečiam maisto produktui, aplinkosaugą ir kitus aspektus. Esame pasirengę prisidėti žiniomis, specialistais ir praktikos baze, kuriant naują pakuočių ir spaudos inžinerijos programą Universitete. Be to, noriai priimsime studentus praktikai, o geriausiems iš jų pasiūlysime darbo vietas

Erika Paltanavičiūtė

VŠĮ „Laisvalaikio idėjų centro“ projektų vadovė

Studijuojant šią studijų programą įgytos žinios ir patirtis leido tapti patraukliu specialistu darbo rinkoje. Nes studijos ne tik formavo mane kaip savo srities specialistą, bet kaip ir asmenybę. Šiuo metu įgytas žinias ir praktiką galiu taikyti labai plačiai, džiaugtis tuo ką darau ir galiu jaustis išties reikalinga.

Minimalūs reikalavimai ir konkursinio balo dedamosios

Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 3.

0.4 Matematika
0.2 Fizika
0.2 Dalykas nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais, arba kvalifikacijos egzaminas.
0.2 Lietuvių kalba ir literatūra

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje

 METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA IŠTĘSTINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
2242€ 1495€ 37,37€
Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50-121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Regita Bendikiene
e. p. regita.bendikiene@ktu.lt
tel. +370 37 323 769