en

Pastatų inžinerinės sistemos

Pastatų inžinerinės sistemos būtinos kiekvienam pastatui, nes be jų neturėtume šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, vandentiekio ar nuotekų šalinimo, dujų tiekimo, elektros. Programos absolventai išmano naujausias pastatų šiluminį komfortą ir oro kokybę užtikrinančias technologijas, susipažįsta su alternatyvios energijos šaltinių panaudojimo galimybėmis, geba atlikti pastato energetinio efektyvumo ekspertizę.

Priėmimas į šią studijų programą 2019 m. nevykdomas.

Kodas 6121EX004
Vieta Kaunas
Statybos ir architektūros fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Statybos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 4 m.
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras

Tave dar gali sudominti

Kviestiniai lektoriai

Ignas Jankauskas

UAB „Uponor“ projektų vadovas

Rimantas Plungė

UAB „Eneka“ techninis konsultantas

Rolandas Kirvaitis

„Grundfos Pumps Baltic Ltd“ pardavimų inžinierius
 

Programos vertės

Žinios

Informacinių sistemų būtinų pastatų inžinerinių sistemų projektavimui išmanymas

Pastatų inžinerinių sistemų studentai semiasi braižymo (CAD) ir modeliavimo (BIM) programų žinių ir jų taikymo galimybių kuriant pažangias inžinerines sistemas.
Šios žinios specialistui būtinos siekiant efektyviai vykdyti kasdienines pastatų inžinerinių sistemų specialisto funkcijas.

Galimybės

Daug skirtingų karjeros galimybių

Absolventų įgytos žinios yra plataus profilio, todėl profesinė karjera gali būti pasirenkami iš visų pastato inžinerinių sistemų dalių. Taip pat nėra sunku pereiti nuo vienos specializacijos prie kitos (pvz., nuo vandentiekio projektuotojo iki pastatų energinio efektyvumo vertintojo).

Karjera

Pastatų inžinerinių sistemų specialistų paklausa rinkoje

Baigę studijas, absolventai gali dirbti daugelyje Lietuvos įmonių, tokių kaip AB „Kauno energija“, UAB „Caverion Lietuva“, UAB „Vitaterma“, UAB „Enso Projects“, UAB „Terma“, UAB „Veda“, UAB „Rusnė“, o taip pat sėkmingai darbuotis ir užsienio kompanijose, pavyzdžiui, „ENER-G Controls“ (Didžioji Britanija).

Kokybė

Aukštos kvalifikacijos studijos

Šioje programoje dėsto specialistai, turintys tiek praktinės, tiek mokslinės patirties. Puikus savo srities išmanymas padeda suteikti studentams reikalingiausių teorinių, praktinių žinių bei įgūdžių ir pasiekti puikių rezultatų studijose.

Infrastruktūra

Naujausia laboratorinė įranga diegiama bendradarbiaujant su įmonėmis

Siekiant palaikyti laboratorijų inovatyvumą, aktyviai bendradarbiaujama su įmonėmis, kurios prisideda diegiant naujausias technologijas. Studentai susipažįsta ne tik su pažangiomis inžinerinėmis sistemomis, bet ir jų gamintojais.

 

Įgūdžių aprašas

Energinis efektyvumas – naujos technologijos, atsinaujinanti energija, renovacija.
Inžinerinės sistemos – šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas, vandentiekis ir nuotekų šalinimas, dujotiekis.
Kompiuterinis projektavimas – braižymas, automatizavimas, informacinis pastato modeliavimas (BIM).
Komfortas – mikroklimatas pastatuose, darbo sąlygos, taršos mažinimas, vandens kokybė.
Pastatų inžinerinių sistemų projektavimas Pastato energinių poreikių analizė ir šilumos generavimas Darnus inžinerinių sistemų veikimas ir valdymas Darbų planavimas ir komandinio darbo įgūdžiai bei kompetencijos

Pasirinkęs BA+ kompetenciją, studentas įgyja žinių ir gebėjimų papildomoje studijų kryptyje bei atranda naujų karjeros perspektyvų.

 

KTU bakalauro studijų programose siūlomi BA+ kompetencijų blokai gali būti kaip studijų plano alternatyva:

 • specializacijoms;
 • asmeniniam modulių rinkiniui (AMR);
 • studijų krypties gilinimosi dalykams.

Kompetencijos įgijimą įrodo Kauno technologijos universiteto pažymėjimo suteikimas ir įrašas diplomo priedėlyje.

Atsiliepimai

Konstantinas Marcinkus

UAB „Terma“ direktorius

 

UAB „Terma“ komandoje dirba keletas KTU Statybos ir architektūros fakulteto absolventų baigusių Pastatų inžinerinių sistemų bakalauro studijų programą. Galiu tik pasidžiaugti jų neslūgstančiu entuziazmu ir noru tobulėti. Žinios, kurias jie įgavo šių studijų metu buvo taikomos sprendžiant darbinius klausimus „čia ir dabar“. Pradėję nuo paprastų projektavimo užduočių, dabar jie dirba su vis sudėtingesniais objektais.

Jolanta Vengalienė

MB „7 projektai“ projektuotoja

 

Dar mokydamasi universitete turėjau galimybę įsidarbinti projekto vadovo pagalbininke ir po paskaitų dirbdavau namuose. Man patinka ši profesija ir tai, kad darbą galima atlikti ne tik įmonėje. Gyvenimas susiklostė taip, kad teko daug keliauti, dirbau projektuotoja Tailande, JAV Kolorado valstijoje, Turkijoje, Maroke ir Anglijoje. Nuolat teko daug bendrauti su įvairias užsakovais, susirinkimuose pristatinėti parengtus projektus - bei dalyvauti jų vystyme.
Įgijusi praktinės patirties, nusprendžiau įkurti įmonę ir pradėti vystyti savarankišką verslą.
Rinkdamasi šią specialybę net nesvajojau, kad gyvensiu taip, kaip gyvenu dabar.

Karjera

Studento kompetencijos

– informacijos apie medžiagų atsparumą, skysčių mechaniką, pastatų mikroklimatą, statinių inžinerines sistemas, atsinaujinančių išteklių technologijas išmanymas, rinkimas ir vertinimas;
– statinių inžinerinių sistemų (šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, vandentiekio, nuotekų šalinimo ir dujotiekio sistemų) projektavimo, įrengimo ir eksploatavimo reikalavimų išmanymas;
– kompiuterinio modeliavimo (CAD ir BIM) technologijų valdymas;
– tarpkryptinio statinių inžinerinių sistemų konteksto ir sąsajų tarp statybos inžinerijos bei kitų mokslo krypčių išmanymas.

 

Studento gebėjimai

– gebės planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo bei eksperimentinius pastatų mikroklimato, hidraulikos ir aerodinamikos tyrimus, apdoroti, vertinti ir interpretuoti gautus rezultatus;
– gebės projektuoti, įrengti ir eksploatuoti statinių šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo bei dujotiekio sistemas atsižvelgiant į statybos teisės, saugos, socialinius, higienos, aplinkos apsaugos, energijos taupymo ir ekonominius aspektus;
– gebės spręsti inžinerines užduotis statybos inžinerijos srityje asmeniškai bei komandoje, taikant modernius kompiuterinio modeliavimo (BIM) metodus.

 

 

Gali tapti

Statinių inžinerinių sistemų projektuotoju (-a)

 

– Statinių inžinerinių sistemų projektų rengimas vadovaujantis normatyviniais dokumentais;

– Bendravimas su užsakovais ir kitų statinio dalių (konstrukcijų, elektros tinklų ir t. t.) projektuotojais bei statybos darbų vadovais;

– Statinių šilumos, oro, vandens, dujų poreikių ir nuotekų kiekių nustatymas, aerodinaminių bei hidraulinių skaičiavimų atlikimas;

– Prietaisų, įrengimų ir medžiagų parinkimas bei jų kiekių skaičiavimas;

– Projektinės dokumentacijos rengimas;

– Brėžinių parengimas panaudojant CAD ar BIM programinę įrangą.

Statinių inžinerinių sistemų srities statybos vadovu (-e)

– Statinių inžinerinių sistemų įrengimo darbų organizavimas, koordinavimas ir nuolatinė kontrolė nuo statinio statybos pradžios iki statybos pabaigos vadovaujantis inžinerinių sistemų projektu ir normatyviniais dokumentais;

– Statinių inžinerinių sistemų projektų analizavimas;

– Bendravimas su projektuotojais bei kitų statinio statybos dalių darbų vadovais;

– Statinių inžinerinių sistemų išbandymo darbų organizavimas;

– Reikiamų statinio statybos dokumentų rengimas.

Inžinerinių sistemų srities statinių statybos techniniu (-e) prižiūrėtoju (-a)

– Atstovavimas statytojui (užsakovui) vadovaujantis normatyviniais dokumentais;

– Atliktų inžinerinių sistemų įrengimo darbų kokybės tikrinimas;

– Dalyvavimas išbandant įrengtas statinių inžinerines sistemas;

– Reikiamų dokumentų rengimas statinio statybos užbaigimui.

Statinių inžinerinių sistemų valdymo ir techninės priežiūros specialistu (-e)

– Statinio inžinerinių sistemų nuolatinė ir periodinė apžiūra, būklės įvertinimas, defektų ir gedimų nustatymas bei šalinimas;

– Periodinių bandymų organizavimas;

– Energijos vartojimą mažinančių sprendimų diegimas;

– Privalomos techninės dokumentacijos rengimas.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2019 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai, kurių įvertinimų  aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 40 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

a) ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės studijų programas;
b) ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į visas kitas studijų programas

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2016 ir 2017 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perkaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal 2019 m. konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 2,5

II vieta – 1,5

III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Metinė 2019 m. studijų kaina priimtiems studijuoti nuo rugsėjo 1 d. valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 2595 €
Kredito kaina 43,25 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas

Laura Stasiulienė

Studentų g. 48–403, Kaunas

e. p. laura.stasiuliene@ktu.lt

tel. +370 662 97377