Sveikatos informatika

618I50001 Informatikos mokslų bakalauras N - 4 m. Kaunas

Jeigu nori tapti unikalios, perspektyvios ir paklausios sveikatos informatikos srities specialistu ir kompiuterinių sistemų, skirtų visuomenės sveikatos problemoms spręsti, kūrėju – tai Tavo programa. Studijuodamas įgysi visuomenės sveikatos ir informatikos žinias, išmoksi projektuoti, kurti, diegti ir prižiūrėti programinę ir techninę įrangą, skirtą sveikatinimo uždaviniams spręsti.

Studijuok
Studijos

Sandūra tarp IT ir sveikatos mokslų

Sveikatos informatika yra vienintelė Lietuvoje tokio pobūdžio tarpkryptinė ir tarpuniversitetinė (jungtinės studijos su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu) programa. Skirtingai nuo kitų informatikos programų, absolventai papildomai sužino apie visuomenės sveikatą, jos priežiūrą ir valdymą, sveikatos politiką ir planavimą, biomedicininę inžineriją ir biomedicininius procesus, biofiziką ir fiziologiją, išmoksta taikyti informatikos žinias medicinos ir visuomenės sveikatos srityse.

Paklausa

Viena paklausiausių specialybių sparčiai senėjančios visuomenės problemoms spręsti

Europos Sąjunga, o taip pat ir daugelis kitų pasaulio valstybių, įvardina senėjančios visuomenės sveikatos problemų sprendimą kaip svarbiausią ateities prioritetą. Sveiko senėjimo ir e. sveikatos sistemų kūrimas yra viena sparčiausiai augančių IT rinkų, reikalaujanti didžiulio kiekio sveikatos informatikos specialistų, kurių poreikis artimiausiu metu tik dar labiau augs ir dar ilgai nebus patenkintas. Vien tik programos partnerio kompanijos „Intermedix Lietuva“ darbuotojų poreikis siekia kelis šimtus specialistų.

Karjera

Atlyginimai yra vieni aukščiausių rinkoje

Remiantis kelerių paskutinių metų statistikos duomenimis ir rinkų tendencijomis, darbuotojų atlyginimai IT sektoriuje yra ir dar ilgai bus vieni aukščiausių ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje.

Infrastruktūra

Studijų procese naudojama aukščiausio lygio nuolat atnaujinama moderni infrastruktūra

Studijuojantieji šioje programoje dirbs su pačiais naujausiais programinės įrangos paketais, galės naudotis nuolat atnaujinama techninės įrangos baze, jiems bus prieinama moderniausios Lietuvoje KTU „Santakos“ slėnio laboratorijos ir jų įranga, „Intermedix“ kompanijos įsteigtos kūrybinės erdvės ir laboratorijos.

Dėstytojai

Programoje dėsto aukščiausio lygio specialistai

Programoje dėsto specialistai, turintys ilgametę mokslinę, praktinę bei komercinimo patirtį šioje srityje. Daugelis dėstytojų yra stažavęsi užsienio universitetuose, yra stiprūs savo srities lyderiai ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Dėstytojų kuruojami dalykai remiasi naujausiais moksliniais ir praktiniais darbais, o taip pat realiais komerciniais projektais bei juose naudojamomis šiuolaikinėmis technologijomis.

Visuomenės sveikata – žmogaus fiziologija, e. sveikatos sistemos, sveikatos politika.
Informacinės sistemos – reikalavimai, projektavimas, programavimas, duomenų bazės.
E. sveikata – standartai, duomenų gavyba, duomenų analizė, telemedicina.
Biomedicininė informatika – biosignalai, išmanūs įrenginiai, mobiliosios programėlės.
Programinės ir techninės įrangos projektavimas, kūrimas ir diegimas Visuomenės sveikatos žinių, terminologijos ir organizacinių aspektų išmanymas Informacinių e-sveikatos sistemų ir paslaugų projektavimas, kūrimas ir palaikymas Biomedicinos žinios ir asmeninių mobilių sveikatinimo IT sprendimų projektavimas ir kūrimas

Atsiliepimai

Lukas Jankauskas

UAB „Intermedix Lietuva“ direktorius

„Atsižvelgiant į darbo poziciją, Sveikatos informatiką pabaigęs studentas darbo pokalbyje mūsų bendrovėje tikrai turėtų pranašumą prieš kitus studentus. Medicinos sektoriui teikiame pajamų valdymo ir programinės įrangos tiekimo paslaugas. Specialistas, turintis tiek IT, tiek medicininių žinių, mums būtų labai vertingas" - UAB „Intermedix Lietuva“ direktorius Lukas Jankauskas.

Minimalūs reikalavimai ir konkursinio balo dedamosios

Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 3.

0.4 matematika
0.2 informacinės technologijos arba fizika
0.2 dalykas nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais
0.2 lietuvių kalba ir literatūra

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

 

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

 

2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Studijų informacijos skyrius
Donelaičio g. 73-109
e. p. studijos@ktu.lt
tel.: +370 37 300 045, +370 37 300 054, +370 687 53 790

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Agnius Liutkevičius
e. p. agnius.liutkevicius@ktu.lt
tel. +370 (626) 22 304