Taikomoji fizika

6121CX012 Fizikos bakalauras N - 4 m. I - 6 m. Kaunas

Domiesi aplink vykstančiais procesais? Nuolat stebiesi naujausiais mokslo ir technologijų pasiekimais? Nori pats prisidėti prie aukštųjų technologijų vystymo? Tuomet pasirink Taikomosios fizikos studijas. Šioje studijų programoje orientuosiesi ne tik į mechaninių, elektromagnetinių, optinių, kvantinių reiškinių teoriją, bet ir į jos taikymą praktikoje, ypač aukštųjų technologijų srityje.

Priėmimo tvarka

Kviestiniai lektoriai

Artūras Vailionis

Stanfordo universiteto (JAV) profesorius

Audrius Alkauskas

Fizinių ir technologijos mokslų centro vyresnysis mokslo darbuotojas

Yoshiaki Himeno

Tokijo technologijos institutas, Japonija, Profesorius
Studijos

Studijų programa orientuota į fizikos taikymą aukštosiose technologijose

Taikomosios fizikos studijose didelis dėmesys skiriamas ne tik išsamioms fizikos studijoms, bet ir šiuolaikinių inžinerinių technologijų pagrindams.

Galimybės

Lanksti studijų programos sandara

Studijų programoje numatytos personalizuotų studijų galimybės, t. y. galimybė rinktis asmeninį 60 kreditų apimties modulių rinkinį, atsižvelgiant į asmeninius ir darbdavio poreikius, arba studijuoti pagal pasirinktos gretutinės studijų krypties programą. Taip pat yra galimybė studijuoti anglų kalba.

Įgūdžiai

Puikus aukštųjų technologijų išmanymas

Baigęs studijas specialistas puikiai išmano ir valdo šiuolaikinėje gamyboje taikomas aukštąsias fizikines spindulines, plazmines, vakuumines, lazerines mikro- ir nanotechnologijas.

Karjera

Didėja specialistų paklausa darbo rinkoje

Augant išmaniųjų įtaisų rinkai, didėja mikro- ir nanotechnologijų specialistų, puikiai išmanančių procesų fizikinius pagrindus, poreikis.  Mikro- ir nanoįtaisų gamintojai prognozuoja gamybos apimties augimą nuo 50 mlrd. dolerių šiuo metu iki 200 mlrd. dolerių 2025 metais.

Infrastruktūra

Šiuolaikinės ir moderniausios įrangos naudojimas

Studijų procese praktiniai darbo su įranga gebėjimai įgyjami ne tik įprasta  laboratorine įranga, bet ir pasinaudojant naujausia ir pažangiausia eksperimentine įranga, įdiegta „Santakos“ slėnyje.

Dalykai

Reiškiniai – kvantiniai, mechaniniai, elektromagnetiniai, optiniai, plazminiai
Objektai – nano- ir mikrodariniai, kietasis kūnas, kristalai, nanostruktūros, plonieji sluoksniai
Modeliai – reiškiniai mikro- ir nanodarinių paviršiuose, procesai medžiagoje, spinduliuotės sąveika su medžiaga
Taikymas – jutikliai, nanoelektronika, saulės elementai, aukštosios technologijos
Pamatinių dėsnių taikymas įvairiose pramonės ir mokslo šakose Naujų problemų atpažinimas, jų teorinė analizė ir sprendimų strategijos planavimas Fizikinių eksperimentų atlikimas ir rezultatų analizė Aukštųjų technologijų taikymas

Atsiliepimai

Vytautas Jokužis

UAB „Elinta“ direktorius

Taikomosios fizikos studijas patarčiau pasirinkti tam abiturientui, kuris mėgsta tiksliuosius mokslus, bet dar tiksliai nežino, kokią specialybę konkrečiai nori pasirinkti. Baigus Taikomosios fizikos studijas gana lengva pakreipti savo žinias į įvairių sričių specializacijas, nors gal tai ir ilgiau užtruks nei iš karto baigus norimą specialybę.

Dainius Bernatavičius

UAB „Litart“ vadovas

Leggato įmonėje pradėjau dirbti nuo sandėlininko pareigų ir kilau karjeros laiptais tik dėl to, kad studijuodamas taikomąją fiziką įgijau labai platų spektrą techninių žinių: pradedant nuo akustikos, geometrinės optikos, medžiagų atsparumo ar kompiuterinės grafikos. Pagrindinių įgytų žinių pakanka sėkmingam darbui, tačiau norint siekti karjeros būtina turėti ir gilesnes žinias apie fizikinius reiškinius ir jų taikymą, taip pat matematinį skaičiavimą ar modeliavimą. Fizikos studijos išmokė analitiškai spręsti technines problemas. Džiaugiuosi, kad studijos ne tik praplėtė žinių akiratį, bet ir padėjo stiprius mokslo pagrindus. Žinias, įgytas studijuojant taikomąją fiziką tiek bakalauro, tiek ir magistro studijose nuolat pritaikau darbe. Net negaliu išskirti reikšmingiausių modulių, nes visi buvo svarbūs ir naudingi.

Priėmimo į bakalauro studijas reikalavimai

Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 3.

0.4 Fizika
0.2 Matematika arba biologija
0.2 Lietuvių kalba ir literatūra
0.2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais, kurio brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2014 ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje vietoje

METINĖ KAINA
Nuolatinė studijų forma Ištęstinė studijų forma Kredito kaina
2242 € 1495 € 37.37 €

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50-121, Kaunas
mob. tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt
Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Vytautas Stankus
e. p. vytautas.stankus@ktu.lt
tel. +370 615 28 266