Žmonių išteklių vadyba

6121LX026 Verslo vadybos bakalauras N - 4 m. Kaunas

Žmonių išteklių vadyba – tai specialybė žmonėms, mylintiems žmones. KTU yra pirmasis universitetas, parengęs aukščiausio lygio ekspertų pripažintą Žmonių išteklių vadybos programą, kuri 2014, 2015 ir 2016 metais buvo įvertinta kaip viena geriausių studijų programų Lietuvoje. Tai tarpdisciplininės studijos, apimančios vadybą, psichologiją ir teisę, kurios suteikia visas reikalingas žinias būsimam žmonių išteklių vadybos specialistui bei atliepia žmonių išteklių padalinių plėtros tendencijas darbo rinkoje.

Priėmimo tvarka
  • Apskaita
  • Ekonomika
  • Finansai
  • Politikos mokslai
  • Rinkodara
  • Pedagogika
  • Psichologija
  • Viešasis administravimas

Kviestiniai lektoriai

Aušra Antanavičienė

UAB „Peikko Lietuva“ personalo vadovė

Edita Grigaliūnienė

UAB „Baltic Transline“ personalo vadovė

Andrius Francas

„Alliance for Recruitment“ partneris
Studijos

Subalansuota programos sandara

Tai tarpdisciplininės studijos, apimančios ne tik tradicines darbuotojų atrankos, priėmimo, teisinių su personalu susijusių klausimų sprendimą, bet ir organizacinio klimato formavimą, motyvavimo, atlygio, mokymų, investicijų į žmonių išteklius planavimą ir valdymą.

Kokybė

Atliepia Žmonių išteklių vadybos plėtros tendencijas darbo rinkoje

Programa 2014-2016 metais buvo įvertinta kaip viena geriausių studijų programų Lietuvoje.

Įgūdžiai

Geras visų žmonių išteklių vadybos praktikų išmanymas

Programos absolventas – žmonių išteklių vadybos specialistas, gebantis organizuoti ir atlikti personalo paiešką ir atranką, formuoti ir vertinti organizacinį klimatą, darbuotojų pasitenkinimą darbu, rengti darbuotojų lūkesčius ir organizacijos poreikį atitinkančias mokymų programas.

Praktika

Praktika grįstas mokymas

Studentai turi plačias praktikos galimybes įvairiose Lietuvos įmonėse, pvz., Littelfuse, Camelia, Festo, SEB bankas ir kt. Atskiri studijų moduliai suteikia galimybę užsiimti realia žmonių išteklių atrankos veikla.

Karjera

Žmonių išteklių vadybos specialistų poreikis rinkoje auga

Pastaruoju metu itin ženkliai išaugus Žmonių išteklių vadybos specialistų poreikiui programos absolventai turi galimybę dar studijų metu įsidarbinti Lietuvos ir užsienio kapitalo įmonėse.

Dalykai

Organizavimas – darbuotojų atranka ir išlaikymas, darbuotojų vertinimas, darbo apmokėjimas
Vadovavimas – organizacijos elgsena, motyvavimas, konfliktų valdymas, komandinis darbas
Teisė – darbo, verslo
Ekonomika – mikro-, makroekonomika, statistika
Žmonių išteklių planavimas ir organizavimas Žmonių išteklių vadybos praktikų įgyvendinimas Žmonių išteklių vertinimas ir atlyginimas Vadovavimas žmonių ištekliams

Atsiliepimai

Kristina Keršienė

UAB „Littelfuse“ žmonių išteklių vadovė Lietuvoje ir Talentų valdymo vadovė Europoje

Žmonių išteklių vadybos studijų absolventai, atėję dirbti į mūsų kompaniją, ne tik žino naujausias mokslo teorijas, bet ir turi puikių praktinių įgūdžių. Tai leidžia jiems sėkmingai vykdyti organizacijos užduotis ir siekti karjeros.

Enrika Ibėnaitė

UAB „Tele2 Prekyba“ personalo vadybininkė

Studijų metu Žmonių išteklių vadybos programa suteikė daug teorinių žinių, kurias šiuo metu taikau savo darbe praktiškai. Skatinu kiekvieną linkusį bendrauti ir domėtis žmonių psichologija, rinktis šias studijas. Pirmame kurse mokiausi kitoje studijų programoje, tačiau perstojimas į žmonių išteklių vadybos programą buvo pats geriausias sprendimas mano gyvenime!

Minimalūs reikalavimai ir konkursinio balo dedamosios

Konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 3 balai. 

0.4 Matematika
0.2 Istorija
0.2 Lietuvių kalba ir literatūra
0.2 Dalykas nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2014 metais Lietuvoje ir anksčiau įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje.

METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA IŠTĘSTINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
1560€ 1040€ 26€
Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50-121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas

Živilė Stankevičiūtė
e. p. zivile.stankeviciute@ktu.lt
tel. +370 (650)  11 505