Architektūra

6011PX003 Menų magistras N - 5 m. Kaunas

Dinamiška, inovatyvi ir kartu praktiška programa realizuojama pasitelkiant Studio metodą – studijų moduliai integruojami į vieną kompleksinę užduotį. Programos išskirtinumas – egzistuojančių tipologijų istorinė, kultūrinė, teorinė ir filosofinė kritinė analizė, siejama su estetinių prototipų kūrimu integruojant konstrukcinius, medžiaginius, mechaninius, ekologinius ir ekonominius tyrimus.

Priėmimo tvarka

Kviestiniai lektoriai

Akkelies van Nes

Delft technologijų universiteto (Olandija) docentė

Elena Archipovaitė

Norvegijos mokslo ir technologijų universiteto (Norvegija) urbanistė

Johan De Wachter

Architektas, "2DVW Architects bvba in Antwerp" įkūrėjas ir partneris
Studijos

Sandūra tarp technologinių, fizinių, socialinių, humanitarinių mokslų ir menų

Integralus tarpdalykinis modulių karkasas įgalina kiekvieną studentą eiti savitu įvairialypės saviraiškos keliu, nuosekliai plečiant ir gilinant projektavimo patirtį ir įvertinant tarpdalykinį kontekstą.

Lektoriai

Tarptautinę patirtį turintys kviestiniai dėstytojai

Kviečiami dėstyti užsienyje praktika užsiimantys architektai, urbanistai ir mokslininkai iš garsių užsienio universitetų.

Įgūdžiai

Ugdomi architektai su giliomis technologinėmis žiniomis ir komunikaciniais įgūdžiais

Studentai, pasirinkdami alternatyvius modulius, gali gilinti komunikacinius gebėjimus arba technologines žinias.

Karjera

Absolventai dirba visame pasaulyje

Nuo 2012 m. KTU bakalauro diplomai pripažįstami Europos Sąjungoje, todėl darbo galimybės tikrai didelės. Absolventai dirba ne tik Europos Sąjungos šalyse, bet ir Kinijoje (Andrius Kenstavičius), Japonijoje (Kristijonas Būdelis). 2013 m. studijų programą baigė pirmieji du studentai užsieniečiai (Liu Yanwei ir Sharida Hekmat). Jų diplomai pripažinti Kinijoje ir Junginiuose Arabų Emyratuose.

Aplinka

Jauki studijų atmosfera ir glaudūs studentų ir dėstytojų ryšiai

Lyginant su kitomis Lietuvos architektūros mokyklomis, Kauno technologijos universiteto Architektūros ir urbanistikos katedra išsiskiria jaukia studijų atmosfera ir glaudžiais studentų ir dėstytojų ryšiais („atradimas kartu“ – dėstytojas kaip partneris), akademinių žinių ir praktinių įgūdžių integracija, studentų įtraukimu mokslinę veiklą.

Dalykai

Kompiuterinis projektavimas– principai, struktūra, metodai, technologijos.
Pastatai – žmonės, jungtys, konstrukcijos, medžiagos.
Miestas – ryšiai, bendravimas, judėjimas, erdvės.
Komunikacija – virtuali realybė, parametrinė animacija, instaliacija.
Konceptualių ir kontekstualių pastatų, urbanistinių ir kraštovaizdžio projektų rengimas Projektavimas remiantis estetiniais, techniniais, ekologiniais, ekonominiais, ergonominiais, kultūriniais ir socialiniais kriterijais Projektavimas naudojant pasaulinei rinkai aktualią programinę įrangą bei metodus (BIM, CAD, Space Syntax, ArcGIS ir kt.) Įvairių komunikacijos priemonių taikymas

Atsiliepimai

Vilius Adomavičius

Architektų biuro „Vilius ir partneriai“ vadovas

Penkerius metus vadovauju Architektūros bakalauro studijų baigiamųjų darbų gynimo komisijai, todėl turiu puikią galimybę stebėti studentų parengimo lygį. Reikia pasakyti, kad kiekvienais metais, tobulėjant studijų programai, jis kyla. Mūsų biure dirbo nemažai absolventų. Mes likome labai patenkinti jų žiniomis, požiūriu į profesiją ir kūrybiškumu. Esu tikras, kad ir ateityje nusivilti neteks.

Kristijonas Būdelis

„Takram Design Engineering“ (Japonija) architektas

Prieš kelerius metus baigiau architektūros bakalauro studijas KTU. Studijos KTU privertė mokytis ir ieškoti informacijos savarankiškai, kas galiausiai labai pagelbėjo pradėjus dirbti architektu Japonijoje. Universiteto pagalba aš susiradau metų trukmės praktiką Tokijo mieste, Japonijoje. Tai lėmė tolimesnę mano kaip architekto karjerą šioje šalyje. Dabar čia jau eina ketvirti profesionalaus darbo metai. Esu labai dėkingas KTU studijoms ir bakalauro metu kuravusiems dėstytojams, kurie teikė ne tik profesionalią pagalbą, bet ir visada padėdavo asmeniškai sudėtingesniu laikotarpiu. Keli dėstytojai tapo draugais ir santykiai išliko iki dabar. Studijų metu įgytas žinias buvo pakankamai paprasta pritaikyti praktikoje. Dalis dėstomų dalykų rėmėsi pasaulio praktikomis, kas gelbėjo dirbant su garsiais architektais tokiais, kaip Kuma Kengo, Toyo Ito. Kraštovaizdžio architektūros ir Teritorijų planavimo paskaitos gelbėjo darant milžiniškus tyrimus Solt Leik Sičio naujo įvaizdžio kūrimo projekte. Ruošiantis šiam projektui atlikau tyrimus, kurių dalį išmokau minėtose paskaitose. Negana to, jeigu kildavo klausimas jau dirbant profesionaliai, visuomet galėdavau kreiptis į buvusius dėstytojus, kurie visada mielai padeda kuo gali.

Minimalūs reikalavimai ir konkursinio balo dedamosios

Stojantiems į VF ir VNF studijų vietas konkursinis balas yra ne žemesnis kaip LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas. Dalyvauti konkurse leidžiama tik asmenims, einamaisiais metais išlaikiusiems stojamąjį egzaminą.

0.5 Stojamasis egzaminas
0.2 Matematika
0.2 Lietuvių kalba ir literatūra
0.1 Dalykas, nesutampantis su kitais dalykais, kurio brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos) ne žemesniu nei patenkinamu pasiekimų lygiu, jeigu pretenduojama į humanitarinių mokslų studijų srities programas, ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu, jeigu pretenduojama į socialinių, biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų studijų sričių programas.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir stojamasis egzaminas.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas. Dalyvauti konkurse leidžiama tik asmenims, einamaisiais metais išlaikiusiems stojamąjį egzaminą

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai: lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu;

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

 

Taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje vietoje

METINĖ KAINA
NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
Pirmoji studijų dalis (iki 240 kreditų) 2242€ 37,37€
Antroji studijų dalis (nuo 241 iki 300 kreditų) 3236€ 53,93€
Studijų programos vadovas

Dr. Aušra Mlinkauskienė
e. p. ausra.mlinkauskiene@ktu.lt
tel. +370 684 791 81

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50-121, Kaunas
mob. tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt
Skype: studijosKTU