Aprangos mados inžinerija

6211FX005 Polimerų ir tekstilės technologijų magistras N - 2 m. Kaunas

Šiuolaikinis mados pasaulis nuolat kinta ir atsinaujina, sukurdamas naujas galimybes ateities specialistams. Kūrybiškumas, aprangos mokslo, inovacijų ir naujausios technologijų žinios bei verslumo įgūdžiai profesionalams būtini kuriant naujus produktus, efektyvinant ateities gamybos procesus ir inicijuojant aprangos verslo pažangą. Studentai parengiami aktyviai mokslinei veiklai aprangos inžinerijos ir technologijos mokslų srityje ir sėkmingam idėjų realizavimui konkurencingoje tarptautinėje mados rinkoje.

 

 

Priėmimo tvarka

Kviestiniai lektoriai

Virginijus Urbelis

AS „Granberg“ (Norvegija) produkto inžinierius–dizaineris

Tomas Paplauskas

UAB „Web Solutions“ direktorius

Eugenijus Skerstonas

Mokslų daktaras

Giedrė Gasiūnas

UAB „Safariland International“ direktorė, dizainerė

Prof. Luboš Hes

Čekijos Libereco technikos universitetas
Studijos

Aprangos mokslas ir inovacijos

Aprangotyros mokslo, inovacijų ir naujausių technologijų žinios specialistui darbo rinkoje suteikia konkurencinį pranašumą ir pridėtinę vertę naujai kuriamam gaminiui.

Įgūdžiai

Specializuotų programinių paketų valdymo gebėjimai

Absolventai tobulina projektavimo ir vizualizavimo įgūdžius taikant naujausius automatizuoto projektavimo programinius paketus. Įsisavinti praktiniai gebėjimai dirbti su virtualiomis 3D technologijomis, kuriant ir vizualizuojant produktą, garantuoja profesinę sėkmę moderniose įmonėse ir savarankiškumą kuriant nuosavą verslą.

Kūrybiškumas

Aktyvi kūrybinė veikla

Studentai paskaitų ir praktinių užsiėmimų bei projektų metu skatinami tobulėti kaip kūrėjai, inovacijomis grįstas savo idėjas realizuoti ir pristatyti Lietuvos ir užsienio mados renginiuose.

Lektoriai

Aukščiausios kategorijos dėstytojai

Studijų programoje dirba kompetentingi srities specialistai ir dėstytojai praktikai. Aprangos mokslo žiniomis dalinasi mokslininkai, kurių profesinė veikla siejasi su dėstomais dalykais. Dėstytojai, turintys aktyvios praktinės patirties, padeda tobulinti žinias ir praktinius įgūdžius projektavimo, pramoninių kolekcijų, mados verslo srityse.

Karjera

Lankstus studijų grafikas

Studijų procesas pritaikytas aktyviems, karjeros siekiantiems žmonėms. Studijos organizuojamos taip, kad užsiėmimus universitete galima suderinti su kūrybine ar profesine veikla.

 

Kauno technologijos universiteto magistrantūra – tai pirmosios Lietuvoje naujos kartos, visuomenės ir rinkos poreikius atliepiančios bei pasaulines tendencijas atitinkančios studijos, kuriose didžiausias dėmesys skiriamas individualių asmens kompetencijų ugdymui.

Magistrantūros programos įgyvendinimo keliai:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto:

 • tarpdisciplininis (skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);
 • vadovavimo (pramonės / verslo taikomasis profilis ir vadovui reikalingos žinios bei gebėjimai).

Studentai, pasirinkę MA+ programą, gali rinktis iš visų kompetencijų.

Dalykai

Apranga – kūrimas, elektroninės sistemos, gamyba, verslas.
Elementai – aprangotyra, techninė kūryba, inžinerija.
Technologijos – projektavimas, procesai, ekologija, inovacijos.
Dizainas – mada, virtuali kolekcija, prekės ženklas.
Techninės kūrybos ir mokslinių tyrimų pagrindai Specializuotų programinių paketų valdymas Mados kolekcijų kūrimas Nišinių produktų kūrimas

Atsiliepimai

Aida Zigmantavičienė

Ansell koncerno Global Protective Clothing direktorė, UAB „Ansell Protective Solutions Lithuania“ gen. direktorė

Inžinerinis projektavimo, gamybos technologijų išmanymas ir dizaino supratimas yra puikus derinys inovacijomis grįstoje šiuolaikinėje gamyboje. Tokie specialistai sėkmingai dirba Lietuvos ir tarptautinėse bendrovėse. Puiki sėkmės istorija yra programos absolventės startas mūsų įmonėje, konstravimo ir gamybos technologo pareigose Lietuvoje, stažuotė koncerno įmonėse Europoje ir laimėta atranka į produkto vadovo pareigas tos pačios tarptautinės bendrovės padalinyje Švedijoje.

Olesia Les

dizainerė, verslininkė

Aprangos mados inžinerijos programos magistrantė Olesia Les džiaugiasi, kad studijų metais išmoko žadinti įkvėpimą. „Tereikia susiformuluoti pagrindinę kūrybos mintį, ties ja susikoncentruoti, o paskui pasąmonėje natūraliai atsiras kitų idėjų, padedančių tikslingai judėti į priekį. Baigus studijas ir vystant savo verslą dažnai grįžtu prie to, ką išmokau. Nuo Universiteto stengiuosi nenutolti. Šiais metais pradėjau dalyvauti KTU mentorystės programoje ir stengiuosi padėti studentams dalindamasi savo patirtimi.

Priėmimo į magistrantūros studijas reikalavimai

Užsienio kalbos mokėjimas ne žemesniu kaip B2 lygiu.

 

 • 0,7 pirmosios studijų pakopos studijų arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis; prie dalykų įvertinimų gali būti pridedami papildomųjų ar gretutinių studijų pažymėjime įrašyti įvertinimai;
 • 0,2 mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.)
 • 0,1 motyvacijos vertinimas dešimtbalėje sistemoje;

 

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu.

 

konkursinio balo formulė: KB = 0,7*SV + 0,2*MMV + 0,1*MV

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis

 

ARBA

 

Kitų studijų sričių bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis.

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirties.

 1. Gali stoti į papildomąsias studijas, kurias baigus turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į antrosios studijų pakopos studijas ir pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas.
 2. Į papildomąsias studijas priimami asmenys, turintys kitos krypties universitetinį arba tos pačios (atskirais atvejais – kitos) studijų krypties ar krypčių grupės koleginį išsilavinimą ir norintys studijuoti Universitete antrosios studijų pakopos studijų programas.
 3. Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas, kuriame nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis ir įvertinimai.
 4. Papildomosios studijos yra mokamos, vieno kredito kaina – 22 eurai.
 5. Siūlome šias papildomųjų studijų programas.
 6. Priėmimo į papildomąsias studijas datos.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje

 METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
3236€ 53,93€
Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50-121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Jurgita Domskienė
e. p. jurgita.domskiene@ktu.lt