en

Aprangos mados inžinerija

Šiuolaikinis mados pasaulis nuolat kinta ir atsinaujina, sukurdamas naujas galimybes ateities specialistams. Kūrybiškumas, aprangos mokslo, inovacijų ir naujausios technologijų žinios bei verslumo įgūdžiai profesionalams būtini kuriant naujus produktus, efektyvinant ateities gamybos procesus ir inicijuojant aprangos verslo pažangą. Studentai parengiami aktyviai mokslinei veiklai aprangos inžinerijos ir technologijos mokslų srityje ir sėkmingam idėjų realizavimui konkurencingoje tarptautinėje mados rinkoje.

Priėmimas į šią studijų programą 2019 m. nevykdomas.

Teikti prašymą
Kodas 6211FX005
Vieta Kaunas
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Polimerų ir tekstilės technologijos
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 2 m.
Laipsnis Technologijų mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Virginijus Urbelis

AS „Granberg“ (Norvegija) produkto inžinierius–dizaineris

Eugenijus Skerstonas

Mokslų daktaras

Kristina Petravičienė

Outdoor'o aprangos prekės ženklo THERMOWAVE Marketingo direktorė
 

Programos vertės

Studijos

Aprangos mokslas ir inovacijos

Gebėjimas integruoti aprangotyros mokslo, naujausias technologijų bei produkto vystymo žinias specialistui suteikia konkurencinį pranašumą darbo rinkoje ir užtikrina aukštą kuriamų gaminių pridėtinę vertę.

Įgūdžiai

Specializuotų programinių paketų valdymo gebėjimai

Absolventai tobulina projektavimo ir vizualizavimo įgūdžius taikant naujausius automatizuoto projektavimo programinius paketus. Įsisavinti praktiniai gebėjimai dirbti su virtualiomis 3D technologijomis, kuriant ir vizualizuojant produktą, garantuoja profesinę sėkmę moderniose įmonėse ir savarankiškumą kuriant nuosavą verslą.

Kūrybiškumas

Aktyvi kūrybinė veikla

Studentai paskaitų ir praktinių užsiėmimų bei projektų metu skatinami tobulėti kaip kūrėjai, inovacijomis grįstas savo idėjas realizuoti ir pristatyti Lietuvos ir užsienio mados renginiuose.

Lektoriai

Aukščiausios kategorijos dėstytojai

Aprangos mokslo ir technologijų žiniomis dalinasi mokslininkai ir kompetetingi savo srities specialistai. Dėstytojai, turintys aktyvios praktinės patirties, padeda tobulinti praktinius įgūdžius projektavimo, pramoninių kolekcijų, mados verslo srityse.

Karjera

Lankstus studijų grafikas

Studijų procesas pritaikytas aktyviems, karjeros siekiantiems žmonėms. Studijos organizuojamos taip, kad užsiėmimus universitete galima suderinti su kūrybine ar profesine veikla.

 

Įgūdžių aprašas

Apranga – kūrimas, elektroninės sistemos, gamyba, verslas.
Elementai – aprangotyra, techninė kūryba, inžinerija.
Technologijos – projektavimas, procesai, ekologija, inovacijos.
Dizainas – mada, virtuali kolekcija, prekės ženklas.
Techninės kūrybos ir mokslinių tyrimų pagrindai Specializuotų programinių paketų valdymas Mados kolekcijų kūrimas Nišinių produktų kūrimas

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

 

Rekomenduojamos MA+ kompetencijos

Atsiliepimai

Aida Zigmantavičienė

Ansell koncerno Global Protective Clothing direktorė, UAB „Ansell Protective Solutions Lithuania“ gen. direktorė

 

Inžinerinis projektavimo, gamybos technologijų išmanymas ir dizaino supratimas yra puikus derinys inovacijomis grįstoje šiuolaikinėje gamyboje. Tokie specialistai sėkmingai dirba Lietuvos ir tarptautinėse bendrovėse. Puiki sėkmės istorija yra programos absolventės startas mūsų įmonėje, konstravimo ir gamybos technologo pareigose Lietuvoje, stažuotė koncerno įmonėse Europoje ir laimėta atranka į produkto vadovo pareigas tos pačios tarptautinės bendrovės padalinyje Švedijoje.

Olesia Les

dizainerė, verslininkė

 

Aprangos mados inžinerijos programos magistrantė Olesia Les džiaugiasi, kad studijų metais išmoko žadinti įkvėpimą. „Tereikia susiformuluoti pagrindinę kūrybos mintį, ties ja susikoncentruoti, o paskui pasąmonėje natūraliai atsiras kitų idėjų, padedančių tikslingai judėti į priekį. Baigus studijas ir vystant savo verslą dažnai grįžtu prie to, ką išmokau. Nuo Universiteto stengiuosi nenutolti. Šiais metais pradėjau dalyvauti KTU mentorystės programoje ir stengiuosi padėti studentams dalindamasi savo patirtimi.

Karjera

Studento kompetencijos

– sprendžia mokslinius taikomuosius ir tiriamuosius aprangos mados inžinerijos uždavinius, kuria ir vysto originalius produktus ir technologijas;
– taiko pažangius mados pramonės, specialios paskirties ir ekologiškų gaminių kūrimo bei gamybos, prekės ženklo valdymo ir inovacijų apsaugos pasiekimus;
– išmano etinius, aplinkos apsaugos ir komercinius technologinės ir inžinerinės veiklos reikalavimus, geba priimti technologinius sprendimus bei kritiškai vertinti kompleksines užduotis;
– taiko žinias ir supratimą netipinėms aprangos mados inžinerijos problemoms, iš jų ir susijusioms su kitomis mokslo kryptimis, spręsti.

Studento gebėjimai

– gebės kurti mados gaminius ir novatoriškas pramoninio dizaino mados kolekcijas, specialios paskirties ir ekologiškus gaminius, projektuoti šiuolaikines technologijas;
– gebės taikyti programinę įrangą vizualizuojant aprangą ir simuliuojant jos komfortą bei techninius sprendimus;
– gebės taikyti metodus ir atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius aprangos gaminių, jų medžiagų bei technologijų tyrimus.

 

 

Gali tapti

 – aprangos, tekstilės dizaino koncepcijų kūrimas, atsižvelgiant į gaminio charakteristikas ir paskirtį;
 – estetinių aspektų suderinimas su techniniais, funkciniais, ekologijos ir gamybos reikalavimais;
 – gaminių dizaino koncepcijų aptarimas, funkcinių ir estetinių medžiagų, gamybos technologijų parinkimas, tikslus apibrėžimas ir rekomendacijos gamybai.
– rinkos ir rinkos poreikių stebėsena bei analizė;
 – mados produkto vystymas, bendradarbiavimo veiklos monitoringas;
 – derybų organizavimas dėl perkamų / parduodamų prekių, paslaugų kainų, užsakymų organizavimas ir plėtojimas;
 – kasdienė komunikacija su pirkėjais ir / arba užsakovais, užsakymų derinimas ir problemų sprendimas.
 – įmonės ar organizacijos gamybos ir plėtros veiklos planavimas, koordinavimas ir vadovavimas jai, naujų technologinių procesų, gaminių, žinių ar medžiagų panaudojimo būdų kūrimas arba esamų tobulinimas;
 – inovatyvių gaminių prototipų kūrimas ir tyrimas, techninių sprendimų ir gamybos technologinių procesų parinkimas;
 – vadovavimas už inovacijas ir plėtrą atsakingų darbuotojų veiklai, jos valdymas, atstovavimas įmonei arba organizacijai renginiuose, seminaruose ir konferencijose.
 – verslo idėjų generavimas, veiklos planavimas, vadovavimas jai ir jos koordinavimas;
 – verslo tikslų, strategijos nustatymas, biudžeto valdymas, išlaidų kontrolė;
 – materialinių, žmogiškųjų ir finansinių išteklių planavimas ir valdymas.
 – paskaitų skaitymas ir rengimas;
 – vieno ar kelių dėstomųjų dalykų konsultacijų pagal parengtą studijų programą universitete ar kitoje aukštojo mokslo įstaigoje rengimas;
 – mokslo tiriamojo darbo atlikimas, metodinių mokslo straipsnių rengimas ir knygų rašymas.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitų studijų sričių bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei  ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos ir  ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu.

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų krypties programų vadovė
Jurgita Domskienė
Studentų g. 56, 248 kab.
e.p jurgita.domskiene@ktu.lt

 

Studijų kaina

Metinė 2019 m. studijų kaina priimtiems studijuoti nuo rugsėjo 1 d. valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 3737 €
Kredito kaina 62,28 €

 

Finansinė parama