Elektros energetikos sistemos

6211EX011 Inžinerijos mokslų magistras N - 2 m. Kaunas

Šioje studijų programoje parengiami magistrai, kurie gebės priimti sprendimus ir produktyviai dirbs aukščiausiame elektros sistemos lygmenyje – valdys aukštosios įtampos tinklus ir elektrines, skaičiuos ir planuos elektros sistemos režimus, tirs bei vertins elektros sistemos stabilumą, rūpinsis darniu saulės ir vėjo energetikos integravimu į elektros sistemą.

 

 

Priėmimo tvarka

Kviestiniai lektoriai

Matti Lehtonen

Aalto universitetas (Suomija) profesorius

Karol Aniserowicz

Balstogės technikos universiteto (Lenkija) profesorius

Rimvydas Baltaduonis

Pensilvanijos valstijos Getysburgo aukštoji mokykla (JAV), docentas
Studijos

Tik šioje programoje mokoma specifinių elektros sistemos valdymui reikalingų dalykų

Pereinamieji elektromagnetiniai ir elektromechaniniai procesai, sistemos stabilumas, sistemos gyvybingumas – be šių dalykų neišsivaizduojamas elektros sistemos valdymas. Tačiau šių dalykų mokoma tik šioje studijų programoje ir niekur kitur Lietuvoje.

Įgūdžiai

Geras visų veiklos sričių išmanymas

Studijų metu išmokstama sudėtingų sistemų modeliavimo, elektros sistemų patikimumo ir kokybės vertinimo, elektros sistemų planavimo, vėjo energetikos pagrindų, atsinaujinančių šaltinių energijos konversijos technologijų, elektros skirstymo sistemų automatizavimo pagrindų, verslo ir finansų pagrindų.

Karjera

Energetikos sektoriaus atlyginimai viršija Lietuvos vidurkį

Remiantis 2016 metų statistikos duomenimis, darbuotojų atlyginimai energetikos sektoriuje išlieka pakankamai dideli.

Infrastruktūra

Studijų procesui baigiama įrengti sumaniųjų elektros tinklų laboratorija, modernizuojama atsinaujinančių elektros šaltinių laboratorija

Sparčiai besivystančios informacines technologijos vis plačiau naudojamos elektros tinklų valdymui, apsaugai ir informacijos rinkimui. Sumanieji elektros tinklai – tai elektros tinklo ir informacijos perdavimo tinklo junginys, kuris užtikrins efektyvesnį elektros sistemos valdymą, padidins elektros energijos tiekimo patikimumą, užtikrins atsinaujinančių energijos šaltinių efektyvų įtraukimą į elektros gamybos procesą.

Kolegos

Programoje studijuoja pažangiausi ir aukštus siekius turintys studentai

Šioje programoje studijuoja aukštus studijų rezultatus demonstruojantys pažangūs studentai. Gera motyvacija lemia kūrybišką bei į studijų rezultatus orientuotą aplinką, padedančią puikiai įsisavinti reikalingas žinias bei įgūdžius.

Kauno technologijos universiteto magistrantūra – tai pirmosios Lietuvoje naujos kartos, visuomenės ir rinkos poreikius atliepiančios bei pasaulines tendencijas atitinkančios studijos, kuriose didžiausias dėmesys skiriamas individualių asmens kompetencijų ugdymui.

Magistrantūros programos įgyvendinimo keliai:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto:

  • tarpdisciplininis (skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);
  • vadovavimo (pramonės / verslo taikomasis profilis ir vadovui reikalingos žinios bei gebėjimai).

Studentai, pasirinkę MA+ programą, gali rinktis iš visų kompetencijų.

Dalykai

Elementai - energetikos sistema, informacinės sistema, atsinaujinanti energija, bioenergetinės technologijos.
Sistemos – sudėtingų sistemų modeliavimas, chaosinė elgsena, sisteminė analizė.
Elektra- jos gamyba, perdavimas, skirstymas, vadyba ir vartojimas.
Procesai - Elektromagnetiniai pereinamieji, elektromechaniniai pereinamieji.
Elektros sistemos darbo planavimas ir valdymas Elektros sistemos patikimo darbo užtikrinimas Sumaniųjų elektros tinklų technologijų taikymas Atsinaujinančių elektros šaltinių naudojimas

Atsiliepimai

Dr. Ramūnas Ponelis

AB „Litgrid“ technikos skyriaus vadovas

2015 metų vasarą vykusiame G8 šalių susitikime nutarta sparčiau mažinti anglies dioksido išmetimą į atmosferą. Šiuo metu Lietuvoje dirbančių elektrinių CO2 išmetimai palyginti dideli, elektrinės jau pasenusios, tad ateityje reikės daug investuoti į generacijos pajėgumo atnaujinimą. Tad elektros energetikos sistemų programos absolventai ateityje bus reikalingi, jų laukia daug darbų.

Priėmimo į magistrantūros studijas reikalavimai

Užsienio kalbos mokėjimas ne žemesniu kaip B2 lygiu.

 

0,7 pirmosios pakopos universitetinių studijų arba vientisųjų studijų diplomo arba profesinio bakalauro priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų ir papildomųjų studijų pažymėjime įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis

0,2 mokslo veiklos arba meno veiklos  ekspertinis įvertinimas dešimtbalėje sistemoje

0,1 motyvacijos vertinimas dešimtbalėje sistemoje

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Elektronikos ir elektros inžinerijos, energijos inžinerijos ar informatikos inžinerijos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.
ARBA
Elektronikos ir elektros inžinerijos, energijos inžinerijos ar informatikos inžinerijos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis, 30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis*.

*praktinės veiklos patirtis turi būti adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai.

Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ≥ 18 kr. energijos inžinerijos arba elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypties dalykų.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje

 

 METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
3236€ 53,93€

Studijų informacijos skyrius

Studentų g.20-121, Kaunas
Tel.: +370 (679) 44 555

El. paštas: studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Audrius Jonaitis
El. paštas: audrius.jonaitis@ktu.lt
Tel. +370 (37) 300 281