Grafinių komunikacijų inžinerija

6211EX016 Spaudos inžinerijos magistras N - 2 m. Kaunas

Sparčiai besivystanti grafinių komunikacijų (medijų) ir kūrybinių industrijų pramonė jungia modernias ir mokslui imlias technologijas. Ši studijų programa skirta tiems, kurie pasitelkdami reklamą, grafines medijas kūrybiškai tobulėja ir gilina žinias apie šiuolaikines technologijas, remdamiesi dizainu, informacinėmis, lazerinėmis ir nanotechnologijomis sprendžia viešosios, elektroninės ir integruotos komunikacijos, spaudos, „žaliosios“ inžinerijos problemas.

 

 

Priėmimo tvarka

Kviestiniai lektoriai

Petteri Maijanen

Petteri Maijanen

Lorentzen & Wettre (Suomija) pardavimų vadovas
Monika Azulevičiūte-Steponkienė

Monika Azulevičiūte-Steponkienė

UAB „Monart LT“ direktorė

Daiva Mažvilaitė-Varnienė

UAB „Antalis“, popieriaus konsultantė
Rimutė Mikalavičienė

Rimutė Mikalavičienė

UAB „Papyrus“ vyr. vadybininkė, Vilija Liutkevičienė, UAB „Papyrus“ ypatingai svarbių klientų vadybininkė
Studijos

Tarpkryptinė studijų programa

Šiuolaikinė grafinių komunikacijų ir kūrybinių industrijų pramonė neįmanoma be įvairiapusio išsilavinimo. Šios srities specialistas savo veikloje turi gerai išmanyti įvairių medijų technologijas, dizainą, technologijų poveikį aplinkai, inovatyvių projektų valdymą, kūrybinių veiklų vadybą.

Lektoriai

Patyrusių ir jaunų lektorių kolektyvas

Žiniomis dalinasi žinomi šalyje ir užsienyje profesoriai, kompetentingi gamybininkai, žingeidūs, mokslininko karjerą pradėję lektoriai.

Gebėjimai

Praktinis gebėjimų pritaikymas studijų metu

Studentai savo tiek dalykinius, tiek kūrybinius gebėjimus studijų metu gali pademonstruoti aktyviai dalyvaudami įvairiuose socialinių partnerių rengiamuose ir kt. konkursuose.

Aplinka

Glaudūs ryšiai su socialiniais partneriais

Galimybė gilinti profesinius įgūdžius, atliekant praktinius užsiėmimus, mokslinius tyrimus gamybinių įmonių bazėje, glaudus ir nuoširdus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Siekti aukštų studijų rezultatų skatina ir UAB „Aurika“, spaudos įmonių grupės „Repro“, UAB „Panoden“ ir kt. įsteigtos vienkartinės skatinamosios stipendijos.

Paklausa darbo rinkoje

Darbo vieta garantuota

Tradicinė ir elektroninė leidyba, knygų, laikraščių, žurnalų, pakuočių, etikečių ir kitų poligrafinių gaminių spausdinimas tarp svarbiausių pramonės veiklos šakų Lietuvoje užima svarią penktąją poziciją (Lietuvos statistikos departamento duomenys). Todėl nenuostabu, kad grafinių komunikacijų inžinerijos specialistai metai iš metų išlieka paklausūs darbo rinkoje.

Kauno technologijos universiteto magistrantūra – tai pirmosios Lietuvoje naujos kartos, visuomenės ir rinkos poreikius atliepiančios bei pasaulines tendencijas atitinkančios studijos, kuriose didžiausias dėmesys skiriamas individualių asmens kompetencijų ugdymui.

Magistrantūros programos įgyvendinimo keliai:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto:

 • tarpdisciplininis (skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);
 • vadovavimo (pramonės / verslo taikomasis profilis ir vadovui reikalingos žinios bei gebėjimai).

Studentai, pasirinkę MA+ programą, gali rinktis iš visų kompetencijų.

Dalykai

Medijos – reklama, spauda, dizainas.
Technologijos – 3D ir 4D spausdinimas, nanotechnologijos, išmaniosios medžiagos, žalioji inžinerija.
Komunikacija – vieša, masinė, integruota.
Tyrimai – bioskaidžių ir išmaniųjų medžiagų, poligrafijos gaminių, elektroninio paruošimo, spaudos ir reklamos procesų.
Įvairių medijų bei jų technologijų išmanymas Technologinio proceso sudarymas įvertinant aplinkosauginius reikalavimus Naujų medžiagų panaudojimas technologiniams procesams Inovacijų ekonominis įvertinimas

Atsiliepimai

Jurgita Nikliauzaitė

uždarosios dizaino ir leidybos AB „Kopa“ kokybės ir technologijų vadovė

Poligrafijos įmonės šiandien susiduria su plataus spektro iššūkiais. Auganti globali konkurencija, rinkos mažėjimas dėl skaitmeninių medijų įtakos skatina koncentruotis į rinkodaros, gamybos efektyvumo, kokybės problemų sprendimus. Tuo pačiu kinta ir reikalavimai jaunų poligrafijos specialistų kvalifikacijai. Šiandien technologinės žinios yra būtinos, tačiau nepakankamos. Grafinių komunikacijų inžinerijos magistrantūros studijų programa puikiai papildo bakalaurantų žinias ir formuoja studijuojančiųjų platesnį suvokimą apie šiandienos poligrafijos verslo aplinką, ugdo būsimuosius vidutinės ir aukštesniosios grandies specialistus.

Rasa Tuskėnaitė-Prėnienė

UAB „Aurika“ Repro studijos administratorė

Šiuo metu dirbu Repro studijos administratore perspektyvioje fleksografinėje spaustuvėje „Aurika“. Tai didžiausia etikečių gamintoja Baltijos šalyse. Studijomis likau patenkinta, nes tai iš tiesų puiki galimybė įgyti įvairiapusį išsilavinimą, o pabaigus – išmanyti įvairias medijas bei jų technologijas. Studijos magistrantūroje padėjo pagilinti žinias ir sustiprinti, suformuoti analitinį požiūrį į iškylančias problemas bei stengtis kūrybiškai jas spręsti. Geras spaudos specialistas tikrai laukiamas daugelyje šalies spaustuvių. Praktika ir patirtis įgyjama jau dirbant. Tačiau žinios, įsisavintos studijų metu, padeda integruotis į darbo rinką ir rasti joje savo vietą. Universitete formuojasi ne tik žinių bagažas, bet ir asmenybė.

Priėmimo į magistrantūros studijas reikalavimai

Užsienio kalbos mokėjimas ne žemesniu kaip B2 lygiu.

 

 • 0,7 pirmosios studijų pakopos studijų arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis; prie dalykų įvertinimų gali būti pridedami papildomųjų ar gretutinių studijų pažymėjime įrašyti įvertinimai;
 • 0,2 mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.)
 • 0,1 motyvacijos vertinimas dešimtbalėje sistemoje;

 

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu.

 

konkursinio balo formulė: KB = 0,7*SV + 0,2*MMV + 0,1*MV

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis

 

ARBA

 

Kitų studijų sričių bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis.

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities profesinio bakalauroo kvalifikacinis laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios studijos

 

ARBA

 

Visų studijų krypčių profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis.

 1. Gali stoti į papildomąsias studijas, kurias baigus turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į antrosios studijų pakopos studijas ir pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas.
 2. Į papildomąsias studijas priimami asmenys, turintys kitos krypties universitetinį arba tos pačios (atskirais atvejais – kitos) studijų krypties ar krypčių grupės koleginį išsilavinimą ir norintys studijuoti Universitete antrosios studijų pakopos studijų programas.
 3. Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas, kuriame nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis ir įvertinimai.
 4. Papildomosios studijos yra mokamos, vieno kredito kaina – 22 eurai.
 5. Siūlome šias papildomųjų studijų programas.
 6. Priėmimo į papildomąsias studijas datos.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje

 METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
3236€ 53,93€
Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50-121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Regita Bendikiene
e. p. regita.bendikiene@ktu.lt
tel. +370 37 323 769