en

Informatika

Magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius gilesnių kompiuterių ir programavimo mokslo, dirbtinio intelekto, daugialypės terpės, sistemotyros bei duomenų analizės metodologinių žinių, gebančius kurti ir plėtoti informatikos, dirbtinio intelekto ir programavimo idėjas, jas naudoti  programiniam produktui, intelektualioms informatikos sistemoms  kurti ir taikyti įvairiausiose praktinės veiklos srityse.
Baigę studijas informatikos specialistai turi net tik gilesnes taikomosios informatikos žinias, bet geba savarankiškai vykdyti informatikos mokslinius tyrimus, kelti hipotezes ir jas patikrinti, parengti ir priimti sprendimus, kurti naujus, intelektinius informatikos sprendimus, planuoti ir koordinuoti  IT specialistų grupės darbą bei vadovauti IT projektų vystymui.

Kviestiniai lektoriai

William Hoagland

Linėjaus universiteto (Švedija) profesorius

Tadas Danielius

Duomenų mokslininkas, UAB "IBM Lietuva"
 

Programos vertės

Studijos

Galimybė studijuoti anglų kalba ir nuotoliniu būdu

Studijų metu akademiniai užsiėmimai vyksta vakarais darbo dienomis, teoriniai užsiėmimai vyksta nuotoliniu būdu, dalis praktinių darbų atliekama universitete, egzaminai laikomi universitete, išimtinais atvejais – nuotoliniu būdu. Studijos vykdomos ir anglų kalba. Tokia galimybe siūloma naudotis užsieniečiams ir šia kalba pageidaujantiems studijuoti Lietuvos Respublikos piliečiams.

Studijų kokybė

Suteikiamos visos galimybės vykdyti verslo įmonių užsakytus projektus ir mokslinius tyrimus ar net pradėti savo verslą

Studijų metu ypač didelis dėmesys skiriamas praktinėms tiriamosioms informatikos srities problemoms ir uždaviniams spręsti. Tai įgyvendinama ir per studijų dalykus ir 3-ame studijų semestre vykdant universiteto mokslinių tyrimų grupių ir verslo įmonės užsakytus mokslinius tyrimus per mokslinio tyrimo praktikos arba taikomojo mokslinio tyrimo projekto veiklas. Taikomojo mokslinio tyrimo projekto metu studentai turi galimybę suburti savo komandą, gauti patalpas bei kitą reikalingą paramą savo verslo idėjai įgyvendinti ir taip pradėti savo verslą.

Karjera

Paklausi specialybė

Baigę šią studijų programą absolventai ne tik gerai išmano informatikos metodų taikymo kuriant sudėtingas IT ir programų sistemas aspektus, bet taip pat geba suprasti dirbtinio intelekto potencialą ir jo panaudojimo, kuriant galutinį IT produktą, perspektyvas. Dėl šios priežasties profesijų spektras yra itin platus ir apima ne tik standartines programinės įrangos eksperto, IT sistemų analitiko, architekto, IT projektų komandos vadovo ar IT  įmonės vadovo pozicijas, bet ir tokias profesijas kaip duomenų analitikas ir mokslininkas, dirbtinio intelekto analitikas, mašininio mokymo ekspertas, intelektualių sistemų kūrėjas ir vystytojas.

Tokie specialistai  šiuo metu itin paklausūs darbo rinkoje, o Pasaulio Ekonomikos Forumo, INFOBALT ir kitų tokius tyrimus atliekančių organizacijų duomenimis per artimiausią dešimtmetį šių specialistų poreikis stabiliai augs. Šios srities specialistų atlyginimai yra vieni aukščiausių rinkoje.

 

Įgūdžių aprašas

Virtuali realybė – konstravimo metodai, rekonstrukcijos, algoritmai.
3D objektai – koordinačių pakeitimai, vaizdų kūrimas projekcijomis.
Multimedijos duomenų gavyba – pasaulinis žiniatinklis, statiniai vaizdai, dinaminiai vaizdai, garsas.
Technologijos mobiliesiems įrenginiams – kūrimas, inovacijos, diegimas.
Praplėstos žinios apie sistemų matematinių modelių sudarymą Praplėstos žinios dirbtinio intelekto teorijoje Gebėjimas pritaikyti šiuolaikiškus metodus skaičiavimams daugialypėse terpėse, integruojant informatikos žinias Gebėjimas įvertinti informacinėmis technologijomis paremtų sistemų kokybinius parametrus, jų paklausą rinkoje

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Algirdas Stonys

UAB „TELESOFTAS“ direktorius

 

„Informatikos magistrai mums labai naudingi vykdant RTD (Research and technological development) užduotis ir darbus Europiniuose projektuose", – UAB „TELESOFTAS“ direktorius Algirdas Stonys.

Pagrindinės kompetencijos:

 

 • Projektuoti informatikos-matematikos modelius bei pritaikyti juos debesų kompiuterijos servisų infrastruktūrų ir platformų kūrime;
 • Išmano verslo procesus ir geba kurti informacinių technologijų projektus atliepiančius rinkos poreikius;
 • Analizuoti problemines technikos valdymo sritis bei vykdyti informatikos mokslinius tyrimus sprendimams taikant modernius kompiuterizacijos bei informacinius modelius;
 • Taikyti dirbtinio intelekto, IT saugos, virtualios realybės ir 3D modeliavimo principus projektuojant tinklines, multimedijų paslaugas, mobiliasias ar belaides internetines sistemas.

II pakopos studijų programą baigęs informatikos specialistas turi gilesnes ne tik taikomosios informatikos, bet ir daugialypės terpės, duomenų analizės metodologines žinias ir gebės:

 

 • projektuoti ir vykdyti multimedijos duomenų gavybą, skaitmeninį vaizdo ir garso apdorojimą,
 • planuoti ir koordinuoti specialistų grupės darbus realizuojant dirbtiniu intelektu paremtas fizikines-inžinerines sistemas;
 • kurti ir projektuoti tinklapius, mobilias ir multimedijų, virtualios realybės ir 3D modeliavimo paslaugas.
Aukštųjų mokyklų dėstytojai Atliekamos užduotys
 Aukštųjų mokyklų dėstytojai rengia ir skaito paskaitas, rengia vieno ar kelių dėstomųjų dalykų konsultacijas pagal parengtą studijų programą universitete ar kitoje aukštojo mokslo įstaigoje. Jie dirba mokslo tiriamąjį darbą ir rengia metodinius mokslo straipsnius ir rašo knygas.  Matematikos dėstytojas

 • mokymo planų sudarymas ir keitimas, studijų programos rengimas pagal nustatytus reikalavimus.

Informatikos inžinerijos dėstytojas

 • paskaitų rengimas ir skaitymas, konsultacijų, seminarų ir laboratorinių eksperimentų organizavimas.

Kompiuterijos dėstytojas

 • mokslo tiriamojo darbo atlikimas ir koncepcijų, teorijų ir darbo metodų, leidžiančių praktiškai taikyti žinias pramonės ir kitose srityse, kūrimas.

Informatikos dėstytojas

 • egzaminų ir testų rengimas ir įvertinimas.
Duomenų bazių projektuotojai ir administratoriai Atliekamos užduotys
 Duomenų bazių projektuotojai ir administratoriai projektuoja, tobulina, kontroliuoja, prižiūri ir palaiko optimalų duomenų bazių veikimą ir saugumą.  Duomenų bazių specialistas

 • duomenų bazių struktūros, duomenų struktūros, žodynų ir susitarimų dėl informacinių sistemų projektų pavadinimų projektavimas ir kūrimas;
 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir konsultavimas dėl duomenų bazių valdymo priemonių pasirinkimo, taikymo ir naudojimo.

Duomenų bazių programuotojas

 • duomenų bazių valdymo sistemų projektavimas, kūrimas, keitimas, integravimas, įdiegimas ir bandymas;
 • duomenų tvarkymo krypčių, dokumentų, standartų ir modelių rengimas ir įgyvendinimas.
Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo technikai Atliekamos užduotys
 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo technikai teikia pagalbą kasdien naudojant ir stebint informacinių technologijų ir ryšių sistemas, išorinę, aparatinę, programinę ir panašią kompiuterių įrangą, kad būtų užtikrintas optimalus jos veikimas, nustatytos bet kokios problemos.  Kompiuterių įrangos operatorius

 • sistemų kontrolė, siekiant nustatyti įrangos gedimus ar veikimo klaidas;
 • komandų įvedimas, kompiuterių terminalų naudojimas ir kompiuterio bei išorinės įrangos valdiklių aktyvinimas, siekiant integruoti ir valdyti įrangą;
 • reagavimas į pranešimus apie programos klaidas, ieškant problemų ir jas sprendžiant, pranešant apie problemą kitiems darbuotojams ir nutraukiant programą;
 •  išorinės ir panašios įrangos naudojimas ir kontrolė.
Kompiuterių tinklų specialistai Atliekamos užduotys
 Kompiuterių tinklų specialistai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, analizuoja, tobulina, bando ir siūlo tinklų architektūrą ir jų kūrimo strategijas. Jie įdiegia, valdo, prižiūri ir konfigūruoja tinklo aparatinę ir programinę įrangą, stebi veikimą, šalina jo trikdžius ir jį optimizuoja.  Kompiuterių tinklo administratorius

 •  sudėtingų sistemų dizaino ir architektūros techninių sąlygų, duomenų modelių ir diagramų analizė, rengimas, aiškinimas ir vertinimas kuriant, konfigūruojant ir integruojant kompiuterių sistemas;

Ryšių programuotojas

 •  tinklų infrastruktūros tyrimas, analizė, vertinimas ir stebėsena, siekiant užtikrinti, kad tinklų konfigūracija leistų jiems optimaliai veikti;

Kompiuterių sistemų inžinierius

 •  naujų ir atnaujintų tinklų, programinės įrangos, duomenų bazių taikomųjų programų, serverių ir kompiuterizuotų darbo vietų įrengimas, diegimas, konfigūravimas, bandymai, priežiūra ir administravimas.
Programinės įrangos kūrėjai Atliekamos užduotys
 Programinės įrangos kūrėjai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, analizuoja ir vertina reikalavimus esamai ar naujai programinei įrangai ir operacinėms sistemoms, jas kuria, tobulina, bando ir prižiūri, kad programinė įranga atitiktų šiuos reikalavimus.  Programinės įrangos inžinierius

 • reikalavimų programinei įrangai ir operacinėms sistemoms tyrimas, analizė ir vertinimas.

Programinės įrangos projektuotojas

 • kompiuterinės programinės įrangos sistemų tyrimas, kūrimas ir tobulinimas;
 • esamos programinės įrangos keitimas, siekiant ištaisyti klaidas, pritaikyti ją naujai aparatinei įrangai ar atnaujinti sąsajas ir gerinti veikimą.

Programinės įrangos kūrėjas

 • programinės įrangos bandymo ir patikros procedūrų rengimas ir vadovavimas šiam darbui.
Saityno ir multimedijos kūrėjai Atliekamos užduotys
Saityno ir multimedijos kūrėjai derina projektavimo ir technines žinias, atlikdami mokslo tiriamuosius darbus, analizuodami, vertindami, projektuodami, programuodami ir keisdami saitynus ir taikomąsias programas, kuriose derinami tekstai, grafika, animacija, nuotraukos, garso ir vaizdo įrašai ir kita interaktyvi multimedija. Internetinių paslaugų kūrėjas

 • ryšių su tinklo specialistais palaikymas tokiais saityno klausimais, kaip saugumas ir interneto svetainių priegloba, siekiant kontroliuoti ir užtikrinti interneto ir saityno serverio saugumą, erdvės paskyrimą, naudotojų prieigą,
 •  interneto svetainių analizė, projektavimas ir kūrimas derinant meniškumą ir kūrybiškumą su programine įranga ir scenarijų kalba, taip pat sąsaja su operacine aplinka

Kompiuterinių žaidimų programų kūrėjas

 • skaitmeninės animacijos, nuotraukų, pristatymų, žaidimų, garso ir vaizdo klipų, interneto taikomųjų programų projektavimas ir kūrimas naudojant multimedijos programinę įrangą, įrankius ir priemones, interaktyviąją grafiką ir programavimo kalbas
Sistemų analitikai Atliekamos užduotys
Sistemų analitikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, analizuoja ir vertina procedūras ar problemas, kliento reikalavimus informacinėms technologijoms, taip pat rengia ir įgyvendina siūlymus, rekomendacijas ir planus esamoms ar būsimoms informacinėms sistemoms tobulinti. Kompiuterių sistemų analitikas

 • konsultavimasis su naudotojais, siekiant suformuluoti ir dokumentuoti reikalavimus, taip pat su vadovybe, siekiant užtikrinti, kad būtų susitarta dėl sistemų principų.

Kompiuterių sistemų specialistas

 • su veiksmingumu susijusių trūkumų nustatymas ir vertinimas, taip pat optimalios verslo praktikos, sistemų funkcionalumo ir veikimo rekomendacijų kūrimas.

Verslo informacinių technologijų konsultantas

 • atsakomybė už tokius funkcinius sprendimus, kaip sistemų bandymo planų rengimas, patvirtinimas ir įgyvendinimas.
Informacinių ir ryšių sistemų technikai Atliekamos užduotys
Taikomųjų programų kūrėjai rašo ir prižiūri programuojamąjį kodą, nustatytą taikomųjų programų ir operacinių sistemų techninėse instrukcijose ir sąlygų aprašuose. Programuotojas

 • programos kodo, nustatyto instrukcijose ir techninių sąlygų aprašuose, rašymas ir priežiūra pagal patvirtintus kokybės standartus.

Inžinierius programuotojas

 • esamų programų peržiūra, tvarkymas ar plėtra, siekiant didinti veiklos veiksmingumą ar pritaikyti jas naujiems reikalavimams.

Kompiuterių programuotojas

 • programų ir programinės įrangos bandymas, siekiant užtikrinti, kad būtų suteikta reikiama informacija,
Taikomųjų programų kūrėjai Atliekamos užduotys
Taikomųjų programų kūrėjai rašo ir prižiūri programuojamąjį kodą, nustatytą taikomųjų programų ir operacinių sistemų techninėse instrukcijose ir sąlygų aprašuose. Programuotojas

 • programos kodo, nustatyto instrukcijose ir techninių sąlygų aprašuose, rašymas ir priežiūra pagal patvirtintus kokybės standartus.

Inžinierius programuotojas

 • esamų programų peržiūra, tvarkymas ar plėtra, siekiant didinti veiklos veiksmingumą ar pritaikyti jas naujiems reikalavimams.

Kompiuterių programuotojas

 • programų ir programinės įrangos bandymas, siekiant užtikrinti, kad būtų suteikta reikiama informacija.

Karjera

Studento gebėjimai

– gebės projektuoti informatikos-matematikos modelius  IT bei multimedijos sistemų, verslo procesų, programų sistemų analizei ir tobulinimui;
– gebės projektuoti tinklines, multimedijos ar kitas IT paslaugas, sudėtingas interneto ir multimedijos sistemas;
– gebės planuoti ir koordinuoti specialistų grupės darbus projektuojant ir realizuojant  IT projektus;
– gebės savarankiškai sau kelti  IT komandos valdymo, IT sistemų projektavimo bei mokslinius uždavinius ir juos spręsti;
– gebės planuoti ir atlikti informatikos eksperimentus ir skaičiavimus, analizuoti ir apibendrinti jų rezultatus;
– gebės sintetinti skirtingus mokslinius rezultatus, daryti išvadas.

 

Studento kompetencijos

– Dirbtinio intelekto, IT saugos, virtualios realybės ir 3D modeliavimo principų taikymo įgūdžiai projektuojant IT, multimedijos bei programų sistemas;
– IT verslo valdymo procesų išmanymas, gebėjimas identifikuoti ir  kurti informacinių technologijų projektus atliepiančius rinkos poreikius;
– Naujausių IT technologijų bei jų pritaikymo galimybių rinkoje išmanymas
– Mokslinių tyrimų planavimo ir vykdymo Informatikos kryptyje  įgūdžiai;

 

 

Gali tapti

IT sistemų architektu (-e)

– IT sistemų architektūros projektavimas: serveriai, duomenų saugyklos, virtualizacija, rezervinis kopijavimas, archyvavimas;
– Cloud technologijomis paremtų paslaugų vystymas duomenų centre;
– dalyvavimas IT sistemų projektų kūrimo ir vystymo procese;
– IT sistemų analizė, projektavimas, dokumentavimas;
– klientų poreikių specifikavimas, sprendimų architektūros pristatymas klientams;

IT projektų vadovu (-e)

– IT projekto planavimas, plano perteikimas programuotojų komandai, testavimas bei įgyvendinimas iki pilno funkcionalumo užtikrinimo;
– IT projekto koordinavimas ir priežiūra;
– informacijos rinkimas ir sisteminimas, analizavimas.

Sistemų analitiku (-e)

– analogiškų produktų bei paslaugų rinkoje analizė, vertinimas, pasiūlymų ruošimas;
– klientų reikalavimų informacinėms sistemoms analizė;
– informacinių sistemų projektavimas;
– projektinės dokumentacijos ruošimas.

Mokslininku (-e)-tyrėju (-a)

– mokslinių tyrimų ir projektų informatikos srityje planavimas ir vykdymas;
– mokslinių rezultatų aprašymas ir skelbimas nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose  bei žurnaluose;
– mokslininkų tyrėjų darbo tematikos: fizikinės elgsenos modeliavimas, sistemų imitacinis modeliavimas, multimedia signalų atpažinimas, intelektikos metodų taikymai išmanių aplinkų ir intelektualių technologijų kūrimui.

 

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo reikalavimai:

pagrindinės studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Baigusiems universitetų pirmos pakopos arba vientisąsias studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės;
ir ≥30 kr. išklausytų informatikos, informatikos inžinerijos ar matematikos studijų krypčių dalykų

Baigusiems kolegijų pirmos pakopos studijas:

informatikos inžinerijos ar informatikos studijų krypties;
ir ≥30 kr. išklausytų informatikos, informatikos inžinerijos ar matematikos studijų krypčių dalykų;
ir iki 60 kr. papildomosios studijos

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji:

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

 • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
 • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
 • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

 

Studijų kaina

2020-2021 m. m. taikyta metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Ingrida Lagzdinytė-Budnikė
Studentų g. 50-402a
tel. +370 (37) 300 356
el. p. ingrida.lagzdinyte@ktu.lt