en

Maisto produktų technologija

Šiuolaikinei maisto pramonei reikalingi idėjas generuojantys ir jas įgyvendinantys specialistai. Todėl maisto produktų technologijos magistrantūra pirmiausia skirta tiems, kuriems nesvetima inovatyvių technologinių, inžinerinių ir ekonominių sprendimų paieška. Darbdaviai baigusiuosius šią programą vertina už saugių ir sveikų maisto produktų kūrimo procesų išmanymą. Taip pat už gebėjimą projektuoti ir valdyti procesus ir technologijas įvertinant jų poveikį žmogui ir aplinkai, o svarbiausia – už įgūdį į viską pažvelgti kūrybiškai.

Vieta Kaunas
Cheminės technologijos fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Maisto technologijos
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 1,5 m. (Dieninė)
Laipsnis Technologijų mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Vilimas Minkauskas

UAB „MOGUNTIA BALTIJA“ direktorius

Aldona Gečienė

virėja ekspertė
 

Programos vertės

Studijos

Žinios ateities profesionalams

Ši studijų programa – tai technologijų ir inžinerijos mokslų bei verslumo sinergija. Visa tai tam, kad gebėtumėte formuluoti ir praktiškai išspręsti sudėtingus maisto įmonių projektavimo, maisto produktų kūrimo, kokybės ir saugos valdymo uždavinius. Tam būtina remtis naujausiais maisto technologijų ir inžinerijos pasiekimais.

Lektoriai

Profesionalų prieglobstis

Teoriją visada privalo lydėti praktika. Todėl studijų programoje praktiniais įgūdžiais ir patarimais dalinsis patyrę ir žinomi maisto technologai – dirbdami laboratorijose būsimieji specialistai realizuos savo idėjas praktikoje ir gaus patarimų iš pirmų lūpų.

Įgūdžiai

Projektavimas nuo A iki Z

Rengdami baigiamuosius darbus išmoksite įgyvendinti įvairius projektavimo etapus: atlikti objekto techninį-ekonominį pagrindimą, medžiagų, technologinių įrengimų, gamybinių plotų, energijos poreikių skaičiavimus, projekto finansinį ir ekonominį įvertinimą.

Paklausa rinkoje

Atviros šiuolaikiškos laboratorijos

Studijų procese naudojamos šiuolaikinės maisto chemijos, mikrobiologijos, maisto technologijų laboratorijos, kuriose galima įgyvendinti įvairius technologinius procesus. Inovatyvių produktų kūrimo idėjas įgyvendinsite Maisto mokslo technologijų ir kompetencijos centro laboratorijose.

Infrastruktūra

Tapsite geidžiami specialistu

Užtikrinta karjera – štai kas jūsų laukia. Darbdaviai itin vertina programos absolventus, žinančius įvairių maisto produktų technologijas, naujų produktų kūrimo principus, maisto saugos ir kokybės valdymo sistemas, be viso to, gebančius projektuoti, kurti, diegti ir valdyti gamybos procesus maisto verslo įmonėse.

 

Įgūdžių aprašas

Maisto technologijos ir inovacijos – produktų bei procesų kūrimas, optimizavimas ir valdymas, darniosios maisto ir bioechnologijos, neterminiai apdorojimo būdai, įrenginiai, sistemos.
Maisto kokybė ir sauga – užtikrinimo ir valdymo sistemos, rizikos veiksnių analizė, rizikos valdymas, atsekamumas, maisto įmonių sanitarija.
Projektavimas– naujų maisto produktų kūrimas, maisto įmonių projektavimas, projektų inžineriniai sprendimai ir techninis pagrindimas.
Ekonominis vertinimas – inžinerijos ekonomika, projektų ir inovacijų ekonominis pagrindimas ir vertinimas.
Naujų maisto produktų ir technologijų kūrimas, projektavimas ir gamybos organizavimas Maitinimo produktų technologijų projektavimas ir gamybos organizavimas Maisto saugos ir kokybės valdymas Maisto ir maitinimo įmonių projektavimas

Atsiliepimai

Zita Petkevičienė

UAB „Fazer Lietuva“ gamybos direktorė

 

Fazer Lietuva įmonėje daugelį lyderių pozicijų užima KTU absolventai, studijavę maisto technologijas. Įvairiapusės teorinės žinios, papildytos praktiniais įgūdžiais leidžia jiems sėkmingai dirbti komandoje su įvairių sričių specialistais, kuriant sveikus ir saugius maisto produktus, plečiant įmonių gamybinius pajėgumus, užkariaujant naujas rinkas lietuviškiems maisto produktams. Labai vertinga, kad KTU kviečia dėstyti maisto technologus praktikus, rinkos lyderius. Manau, jog KTU paruoštų maisto technologų suvokimas, kokius reikalavimus kelia šiandieninis vartotojas maisto gamintojams - tiesiausias kelias į sėkmingą karjerą.

Karjera

Jūsų kompetencijos leis:

–   Projektuoti, diegti ir valdyti inovatyvias maisto technologijas ir procesus.

–   Priimti inovatyvius technologinius, inžinerinius ir ekonominius sprendimus, įvertinant jų poveikį visuomenei bei aplinkai.

–   Diegti maisto saugos ir kokybės valdymo sistemas, vykdyti jų kontrolę.

–   Kurti vartotojų poreikius atitinkančius inovatyvius maisto produktus.

–   Atlikti maisto sudėties ir kokybės tyrimus.

–   Teikti ekspertines konsultacijas.

–   Koordinuoti naujus projektus, siekiant įdiegti inovatyvias gamybos technologijas.

–   Vystyti originalias idėjas ir metodus, sprendžiant maisto inovacijų diegimo problemas.

–   Efektyviai vadovauti tarpkryptinėms ir tarpdisciplininėms komandoms maisto verslo įmonėse.

 

 

Gali tapti

Pagrindinė šių specialistų atsakomybė – technologinių gamybos procesų organizavimas ir kontrolė, taip pat gaminamų produktų kokybės užtikrinimas. Jie rūpinasi ir technologinių dokumentų rengimu, įforminimo standartais, techninėmis sąlygomis.

Šių žmonių pareiga – gamybos proceso organizavimas, koordinavimas ir optimizavimas. Jie atsakingi ir už gamybos planų vykdymą, resursų paskirstymą ir efektyvų jų panaudojimą bei pasiektų rezultatų analizę.

Jų veiklos sritis – profesionalūs sprendimai technologijų projektavimui ir įdiegimui maisto verslo įmonėse. Šie žmonės koordinuoja įvairių projektų rengimo darbus, bendradarbiauja su skirtingomis institucijomis rengiant projektų dokumentus.

Tai profesionalai, planuojantys, organizuojantys ir vykdantys chemijos mokslo tiriamuosius ir taikomuosius darbus. Jie kuria ir tobulina koncepcijas, priemones, teorijas ir metodus, kartu su įvairių sričių specialistais dalyvauja tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose.

Šie profesionalai puikiai išmano kokybės standartus ir procesus, todėl jie užtikrina ženklinimo ir kitų reikalavimų laikymąsi, vertina konkrečios įmonės veiklos kokybės rodiklius, rengia joms rekomendacijas. Taip pat – kontroliuoja, kaip laikomasi sanitarinių-higieninių normų, palaiko kokybės užtikrinimo standartus ir procesus.

Šie profesionalai užtikrina maisto produktų kokybę aukščiausiu lygiu: organizuoja kokybės padalinio darbą, rengia ir valdo dokumentus, susijusius su procesų ir produktų kokybe, atstovauja įmones išoriniuose audituose bei organizuoja vidinius auditus.

Šie specialistai generuoja idėjas kurdami ir vystydami naujus produktus, planuodami jų gamybą. Jie atsakingi už gaminių kūrimo proceso derinimą su gamybos ir komercijos padaliniais. Be to, nuolat testuoja įvairias inovacijas, analizuoja maisto poreikių kaitos tendencijas.

Tokie profesionalai vadovauja naujų produktų kūrimo ir vystymo padaliniams, ieško inovacijų ir jas testuoja. Dar viena svarbi jų atsakomybė – kasdienis bendradarbiavimas su gamybos, komercijos, rinkodaros padaliniais, taip pat su mokslo institucijomis bei mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (R&D) centrais.

Apie maisto mokslo ir technologijų naujoves šie žmonės žino viską. Jie gali vadovauti tarpdalykiniams mokslinių tyrimų ir plėtros projektams, bendradarbiauti su įvairių sričių specialistais. Taip pat jie – puikūs viešosios nuomonės maisto mokslo ir technologijų srityje formuotojai.

 

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo reikalavimai:

pagrindinės studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Baigusiems universitetų pirmos pakopos arba vientisąsias studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų ar žemės ūkio mokslų krypčių grupės;
ir ≥18 kr. išklausytų maisto technologijų studijų krypties dalykų

Baigusiems kolegijų pirmos pakopos studijas:

maisto technologijų studijų krypties;
ir ≥18 kr. išklausytų  maisto technologijų studijų krypties dalykų;
ir 60 kr. papildomosios studijos

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji:

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

 

Studijų kaina

2020-2021 m. m. taikyta metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Vaida Kitrytė
Radvilėnų pl. 19–238, Kaunas
Tel. +370 65038165
el. p. vaida.kitryte@ktu.lt

 

Studijų programos koordinatorė
Doc. dr. Loreta Bašinskienė
Tel. +370 69870938
el.p. loreta.basinskiene@ktu.lt