Maisto produktų technologija

621E40002 Technologijų mokslų magistras N - 1,5 m. Kaunas

Studijų programos išskirtinumas – glaudus ryšys su maisto pramonės įmonėmis. Darbdaviai programos absolventus vertina dėl gilių žinių apie maisto pramonės bei viešojo maitinimo įmonių gamybos procesų ir technologinių įrengimų projektavimą bei valdymą, gebėjimų kūrybiškai taikyti žinias, naudojant tinkamą techniką, metodus ir šaltinius.

Studijuok

Kviestiniai lektoriai

Gintaras Bajoras

UAB „Kelprojektas“ direktorius

Vilimas Minkauskas

UAB „MOGUNTIA BALTIJA“ direktorius

Aldona Gečienė

virėja ekspertė
Studijos

Sandūra tarp inžinerijos ir technologijos mokslų

Maisto pramonei reikalingi specialistai, gebantys suformuluoti maisto įmonių projektavimo, maisto produktų kūrimo ir kokybės kontrolės uždavinius bei juos praktiškai išspręsti,remdamiesi naujausiais maisto technologijos ir inžinerijos pasiekimais. Tam reikalinga erudicija maisto technologijos, inžinerijos, chemijos, mikrobiologijos srityse.

Lektoriai

Žinomi maisto technologai dalyvauja studijose

Studijų programoje teorinės žinios papildomos praktiniais įgūdžiais, kuriuos būsimiems specialistams ugdyti padeda patyrę maisto technologai. Dirbdami laboratorijose kartu su jais būsimieji maisto technologai gali pasitikrinti ir išbandyti savo pirmąsias idėjas praktikoje.

Įgūdžiai

Projektavimo įgūdžiai

Baigiamajame darbe absolventai atlieka projektuojamo objekto techninį ekonominį pagrindimą, medžiagų, technologinių įrengimų, gamybinių plotų, energijos poreikių skaičiavimus, projekto finansinį ir ekonominį įvertinimą, analizuoja statybinius ir santechninius bei gamtosauginius sprendimus.

Paklausa rinkoje

Absolventai lengvai įsidarbina maisto verslo įmonėse

Darbdaviai vertina programos absolventus, žinančius įvairių maisto produktų technologijas, naujų produktų kūrimo principus, maisto saugos ir kokybės valdymo sistemas, gebančius projektuoti, kurti, diegti ir valdyti gamybos procesus.

Infrastruktūra

Studijų procese naudojamos šiuolaikinės maisto chemijos, mikrobiologijos, maisto technologijų laboratorijos

Maisto technologijų laboratorijos aprūpintos mažo pajėgumo technologinėmis linijomis, kuriomis galima modeliuoti ir atlikti įvairius technologinius procesus. Studijuojantieji šioje programoje praktinius įgūdžius ugdys šiose laboratorijose dirbdami kartu su žinomais maisto technologais.

Kokybė ir sauga – valdymo sistemos, rizikos veiksnių analizė, rizikos valdymas, atsekamumas.
Projektavimas – naujų maisto produktų kūrimas, maisto įmonių projektavimas, techninis ekonominis pagrindimas.
Technologijos – maisto biotechnologijos, tausojančios technologijos, neterminiai maisto apdorojimo būdai.
Inžinerija – įrengimai, procesai, sistemos.
Naujų maisto produktų ir technologijų kūrimas, projektavimas ir gamybos organizavimas Maitinimo produktų technologijų projektavimas ir gamybos organizavimas Maisto saugos ir kokybės valdymas Maisto ir maitinimo įmonių projektavimas

Atsiliepimai

Zita Petkevičienė

UAB „Fazer Lietuva“ gamybos direktorė

Fazer Lietuva įmonėje daugelį lyderių pozicijų užima KTU absolventai, studijavę maisto technologijas. Įvairiapusės teorinės žinios, papildytos praktiniais įgūdžiais leidžia jiems sėkmingai dirbti komandoje su įvairių sričių specialistais, kuriant sveikus ir saugius maisto produktus, plečiant įmonių gamybinius pajėgumus, užkariaujant naujas rinkas lietuviškiems maisto produktams. Labai vertinga, kad KTU kviečia dėstyti maisto technologus praktikus, rinkos lyderius. Manau, jog KTU paruoštų maisto technologų suvokimas, kokius reikalavimus kelia šiandieninis vartotojas maisto gamintojams - tiesiausias kelias į sėkmingą karjerą.

Priėmimo į magistrantūros studijas reikalavimai

Užsienio kalbos mokėjimas ne žemesniu kaip B2 lygiu.

0,7 pirmosios pakopos universitetinių studijų arba vientisųjų studijų diplomo arba profesinio bakalauro priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų ir papildomųjų studijų pažymėjime įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis

0,2 mokslo veiklos arba meno veiklos  ekspertinis įvertinimas dešimtbalėje sistemoje

0,1 motyvacijos vertinimas dešimtbalėje sistemoje

Fizinių, technologijos ar biomedicinos mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Maisto technologijų studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 60 kr.* iki 78 kr. papildomosios studijos.

Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ≥ 15 kr. inžinerijos studijų krypčių grupės ir ≥ 30 kr. maisto technologijų studijų krypties dalykų.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje

Metinė kaina
Nuolatinė studijų forma Kredito kaina
3236€ 53,93€

 

Studijų programos vadovas

Lekt. dr. Vaida Kitrytė
e. p. vaida.kitryte@ktu.lt
tel. +370 37 300 188