Medienos inžinerija

6211FX008 Medienos dirbinių technologijų magistras N - 2 m. Kaunas

Ši studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius išsamias medienos inžinerijos mokslo žinias ir įgūdžius, gerai išmanančius pagrindines medienos apdirbimo ir perdirbimo technologijas, galinčius savarankiškai atlikti sudėtingus mokslinius tyrimus, mokančius naudotis naujausiomis informacinėmis technologijomis, gebančius vadovauti medienos sektoriaus pramoninei gamybai bei dirbti mokslinį tiriamąjį, gamybinį-technologinį bei kitą inžinerinį darbą įstaigose ir organizacijose. Šios studijos suteikia ne tik gilesnių medienos inžinerijos žinių, bet ir papildomų žinių, reikalingų sprendžiant sudėtingus inžinerinius uždavinius medienos sektoriaus įmonėse arba kuriant inovacijas. Įgijus magistro laipsnį, atsiveria puikios galimybės siekti karjeros baldų ir medienos sektoriaus įmonėse, kurių šiuo metu Lietuvoje yra virš 2000.

Priėmimas į studijų programą 2017 m. nevykdomas.

 

Studijuok

Kviestiniai lektoriai

Laurynas Kudakas

UAB „Stora Enso Alytus Sawmill“ gamybos vadovas

Audrius Čičirka

AB "Freda" vyr. technologas

Povilas Navickas

UAB „Theca Furniture“ konstruktoriu
Studijos

Gilinamoji magistrantūros studijų programa

Mokslu grįstų medienos inžinerijos studijų absolventai gebės savarankiškai atlikti sudėtingus mokslinius tyrimus, vadovauti plėtros projektams bei pramoninei gamybai, dirbti mokslinį tiriamąjį, gamybinį-technologinį bei kitą inžinerinį darbą.

Įgūdžiai

Verslo įmonės prisideda atliekant tiriamuosius darbus

Atliekant tiriamąjį projektą verslo lyderiai pasidalins vertinga praktine patirtimi: „SBA koncernas“, „Vakarų medienos grupė“, „BOEN Lietuva“, „Stora Enso Lietuva“, „IKEA INDUSTRY LIETUVA“, „FREDA“ ir kt.

Karjera

Plačios karjeros galimybės

Plačios profesinės veiklos ir karjeros galimybės žymiausiose medienos sektoriaus įmonėse: nuo pameistrio, pamainos meistro, kokybės kontrolieriaus, technologo konstruktoriaus , gamybos vadovo eksperto, padalinio vadovo iki įmonės vadovo.

Paklausa darbo rinkoje

Medienos pramonėje darbuotojų paklausa viršija pasiūlą inžinerijos specialistų grupėje

Medienos, tekstilės ir drabužių siuvimo pramonės svarba Lietuvos ekonomikoje dvigubai didesnė už ES vidurkį, o baldų pramonė šį vidurkį viršija tris kartus.

Kolegos

Programoje studijuoja aktyvūs ir aukštus siekius turintys studentai

Papildomos veiklos ir galimybės dalyvaujant KTU Dizaino centro veikloje ir kūrybinėse dirbtuvėse; BEST (Board of European Students of Technology) –tarptautinėje, nevyriausybinėje, nepolitinėje ir pelno nesiekiančioje studentų organizacijoje; EBEC (European BEST Engineering Competition) – inžinerinėse varžybose; Didėja.LT – jaunųjų kūrėjų ir verslininkų dialoge; SBA koncerno stažuotojų programoje; dizaino projekte „Didėja“.

 

Kauno technologijos universiteto magistrantūra – tai pirmosios Lietuvoje naujos kartos, visuomenės ir rinkos poreikius atliepiančios bei pasaulines tendencijas atitinkančios studijos, kuriose didžiausias dėmesys skiriamas individualių asmens kompetencijų ugdymui.

Magistrantūros programos įgyvendinimo keliai:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto:

  • tarpdisciplininis (skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);
  • vadovavimo (pramonės / verslo taikomasis profilis ir vadovui reikalingos žinios bei gebėjimai).

Studentai, pasirinkę MA+ programą, gali rinktis iš visų kompetencijų.

Dalykai

Mediena – nano-, mikro-, makrostruktūra , savybės, racionaliai atsakingas naudojimas, ekologija.
Gamyba – medienos apdirbimas, perdirbimas, technologijos, inovacijos, tvarus augimas.
Moksliniai tyrimai – eksperimentai, saugus vartojimas ir aplinka, naujovių patentavimas.
Brėžiniai – profiliai, detalės, trimačiai modeliai, projektavimas, konstrukcijos.
Mediena ir biokompozitai Produktų kūrimas ir inovacijos Moksliniai tyrimai Technologijų valdymas ir kontrolė

Atsiliepimai

Doc. Asta Sabonienė

KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto Ekonomikos katedros docentė

Šalies prioritetai – aukštųjų technologijų plėtra, tačiau aukštųjų technologijų pramonė teužima nedidelę dalį Lietuvos pramonės, todėl siūloma atsigręžti į tradicines Lietuvoje ūkio šakas. Mokslininkės teigimu, medienos, tekstilės ir drabužių siuvimo pramonės svarba Lietuvos ekonomikoje dvigubai didesnė už ES vidurkį, o baldų pramonė šį vidurkį viršija tris kartus. Konkuruoti geriausiai sekasi baldų, medienos ir maisto pramonei.

Audrius Čičirka

AB „Freda“ vyr. technologas

Santykiai su dėstytojais skatino mano asmeninį tobulėjimą, gerino bendravimo su žmonėmis įgūdžius, išugdė mane kaip asmenybę, mokančią priimti informaciją, ją perteikti ir išaiškinti kitiems. Baigiamajame darbe tyriau realų uždavinį, orientuotą į gamybos efektyvinimą savo įmonėje. Jo sprendinys suformavo naują kryptį gamybos procese ir išlaisvino bendrus įmonės pajėgumus. Dėl į kompetenciją orientuoto ugdymo, gavęs žinių, galiu vadovauti nuolatiniams tobulėjimo procesams kokybės, technologijų, naujų produktų kūrimo srityse.

Priėmimo į magistrantūros studijas reikalavimai

Užsienio kalbos mokėjimas ne žemesniu kaip B2 lygiu.

 

0,7 pirmosios pakopos universitetinių studijų arba vientisųjų studijų diplomo arba profesinio bakalauro priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų ir papildomųjų studijų pažymėjime įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis

 

0,2 mokslo veiklos arba meno veiklos  ekspertinis įvertinimas dešimtbalėje sistemoje

 

0,1 motyvacijos vertinimas dešimtbalėje sistemoje

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis

 

ARBA

 

Kitų studijų sričių bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis.

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirties.

  1. Gali stoti į papildomąsias studijas, kurias baigus turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į antrosios studijų pakopos studijas ir pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas.
  2. Į papildomąsias studijas priimami asmenys, turintys kitos krypties universitetinį arba tos pačios (atskirais atvejais – kitos) studijų krypties ar krypčių grupės koleginį išsilavinimą ir norintys studijuoti Universitete antrosios studijų pakopos studijų programas.
  3. Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas, kuriame nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis ir įvertinimai.
  4. Papildomosios studijos yra mokamos, vieno kredito kaina – 22 eurai.
  5. Siūlome šias papildomųjų studijų programas.
  6. Priėmimo į papildomąsias studijas datos.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje

METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
3236€ 53,93€
Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50-121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Jurgita Domskienė
e. p. jurgita.domskiene@ktu.lt