en

Medžiagų mokslas

Funkcinių medžiagų bei jų gamybos technologijų kūrimas ir taikymas – tai esminis dalykas, kurį išmanys  šių studijų absolventai. Tačiau išplėstinė magistrantūros studijų programa suteiks ne tik šias galimybes.

Begilindami savo fundamentaliąsias ir inžinerines žinias, tyrimų įgūdžius, gilių medžiagų sandaros, jų savybių gerinimo būdus, medžiagų technologinių matavimų metodikas, rezultatų apdorojimą ir analizę, aukštųjų technologijų medžiagų mokslo žinias, jūs galėsite susikomplektuoti net 30 alternatyvių ir asmeninių ECTS eksperto kompetencijų.

Pastaba: Priėmimas nebus vykdomas, jei studijų programa „Medžiagų fizika“ bus akredituota Studijų kokybės vertinimo centro ir įregistruota Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos studijų ir mokymo programų registre.

Teikti prašymą
Teikti prašymą
Turi klausimų? Pasikalbam!
Skambink +370 37 900000 ir mes tau padėsime.
Kodas 6211FX009
Vieta Kaunas
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Medžiagų technologijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Vakarinė)
Laipsnis Technologijų mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Artūras Vailionis

Stanfordo universiteto (JAV) profesorius
 

Programos vertės

Studijos

Subalansuota asmeniškai

Studijų programa  leis specializuotis norimoje srityje. Čia sudaryta tarpdisciplininių studijų galimybė leis lavinti asmeninius įgūdžius ir skatins dalyvauti mainuose su užsienio universitetais ar mokslo centrais.

Igūdžiai

Praktiški įgūdžiai

45 proc. studijų skirsite tiriamiesiems ir praktiniams darbams. Taip bus dėl technologinių ir fizinių mokslų sandūros studijose, kuriose daug dėmesio reikęs skirti šiuolaikinėms medžiagoms bei aukštosioms mikro- ir nanotechnologijoms.

Galimybės

Moderniausių galimybių išmanymas

Baigę studijas puikiai išmanysite šiuolaikinių medžiagų savybes, jų taikymo galimybes, aukštąsias mikro- ir nanotechnologijas, naujų funkcinių medžiagų kūrimą ir taikymą versle

Karjera

Darbo vietos jau laukia

Lietuvos Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro duomenimis, tokių specialybių absolventai yra labai paklausūs darbo rinkoje, o jų atlyginimai ženkliai didesni už rinkos vidurkį.

Infrastruktūra

Naujausia įranga

Šiuolaikine įranga naudotis mokėsite ne be priežasties. Visų studijų metu tobulinsite savo įgūdžius naudodamiesi tiek klasikine, tiek modernia laboratorine įranga bei pačiomis naujausiomis medžiagų formavimo ir tyrimo sistemomis, esančiomis KTU „Santakos“ slėnyje.

Teikti prašymą
 

Įgūdžių aprašas

Aukštosios technologijos – paviršiaus inžinerija, nanoinžinerija, fizikinės-plazimės technologijos.
Objektai – nano- ir mikrostruktūros, daugiafunkcinės plonos dangos ir nanokompozitai.
Modernios medžiagos – procesų medžiagose modeliavimas, sandaros keitimas, naujų medžiagų kūrimas ir pritaikymas.
Taikymas – aukštosios technologijos, gamybos pramonė, alternatyvioji energetika.
Medžiagų savybės ir jų analizė Procesai medžiagose Medžiagų taikymas ir technologijos Mokslinio ir tiriamojo darbo įgūdžiai

Teikti prašymą

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);


Teikti prašymą

Atsiliepimai

Tomas Tamulevičius

KTU Medžiagų mokslo institutas Jaunesnysis mokslo darbuotojas

 

Universitetas suteikia plačias galimybes mokslinei saviraiškai, ir tai motyvuoja nuosekliai siekti karjeros. Pasaulyje nuolat iškyla naujų iššūkių, kuriuos galima išspręsti tik kuriant inovatyvias medžiagas, pasižyminčias naujomis savybėmis. Šiandien jau galiu pasakyti, kad tai buvo geras pasirinkimas ir studijų metu įgytos žinios labai praverčia darbe, kuriame reikia nuolatos mokytis.

Paulius Vilemas

UAB „Energenas“ Direktorius

 

Multidisciplininis požiūris labai svarbus realizuojant sukurtų naujų medžiagų privalumus aukštosiose technologijose. Sėkmę lemiančiu veiksniu tampa persidengiančios įvairių sričių inžinerinės žinios kas ir yra realizuojama šioje studijų programoje. Medžiagų mokslo magistro studijose yra galimybė studentui, jau dirbančiam įmonėje, laisvai pasirinkti studijų dalykus pagal šiuolaikinės pramonės poreikius bei perspektyvinius planus ir tendencijas. Tokia studijų laisvė leidžia studentui duoti maksimalią pridedamąją vertę įmonei jau studijų metu, kas yra ypatingai svarbu vystant naujas verslo kryptis ir plečiant jau esamas.

Rolandas Urbonas

Lietuvos energetikos institutas Direktoriaus pavaduotojas

 

KTU Medžiagų mokslo magistrantūros studijų programos absolventai Lietuvos energetikos institute gali sėkmingai dirbti inžinieriais ir tyrėjais eksperimentinius darbus atliekančiose laboratorijose degimo procesų, vandenilio energetikos, šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų, medžiagų tyrimo, plazminių technologijų srityse. Absolventai pasižymi puikiomis teorinėmis žiniomis ir eksperimentiniais įgūdžiais fizikos, chemijos, medžiagų inžinerijos srityse. Jie taip pat geba savarankiškai realizuoti sudėtingas eksperimentines nanokristalinių medžiagų sintezės ir analizės tyrimų programas. Absolventai lengvai įsitraukia į institute vykdomus tarptautinius projektus Horizon 2020, COST, Eureka programose, tapdami vertingais tyrėjais. Absolventai gali tęsti studijas jungtinėje LEI ir KTU energetikos ir termoinžinerijos mokslo krypties doktorantūroje.

 


Teikti prašymą

Karjera

Jūsų žinios leis:

  • Numatyti medžiagų mokslo vystymosi tendencijas ir perspektyvas bei technologijų daromą įtaką aplinkai.
  • Taikyti aukštąsias technologijas (mikro- ir nanotechnologijas), šiuolaikinius paviršiaus inžinerijos bei mikro- ir nanotechnologijų metodus ir instrumentus.
  • Formuoti mikro- ir nanostruktūras bei naudoti ar kurti prietaisus.
  • Derėtis, valdyti ir užsiimti lyderyste savo įstaigoje, tobulinti savo veiklos procesus.
  • Vertinti, modeliuoti ir prognozuoti medžiagų struktūrą, sudėtį ir savybes.
  • Planuoti, vykdyti analitinius, modeliavimo ar taikomuosius tyrimus bei diegti jų rezultatus.
  • Tirti naujų ir naujai atsirandančių aukštųjų technologijų, instrumentinės analizės metodų pritaikomumą.

 

 

 

Gali tapti

Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistu (-e)

Šie specialistai projektuoja ir diegia integruotas inžinerines sistemas, rūpinasi gamybos procesų analize bei, atsižvelgdami į rezultatus, tobulina ir optimizuoja technologijas. Jie gali dirbti skirtingose laboratorijose (pvz., leidybos ar teismo ekspertizės), farmacijos ir medicinos įmonėse, mokslo institucijose.

 

 

Technologijų ir gamybos vadovu (-e)

Tai specialistai, kurie vadovauja gamybai organinių ir neorganinių medžiagų technologijos įmonėse bei mokslo institucijose. Jie organizuoja jų darbo veiklą ir užtikrina kokybę.

 

Technologijų ir gamybos konsultantu (-e)-ekspertu(-e)

Šie specialistai kuria aukštųjų technologijų įmones ir organizuoja jų veiklą. Tokios įmonės projektuoja ir diegia inžinerines sistemas. Šios srities ekspertai taip pat steigia konsultuojančias įmones ir siūlo savo ekspertines žinias kitoms organizacijoms.

 


Teikti prašymą

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Fizinių ar technologijos mokslų studijų srities, arba biomedicinos mokslų studijų srities (Molekulinė biologija, biofizika ir biochemija, Medicinos technologijos, Medžiagų mokslas) bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitų studijų sričių bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.

Fizinių ar technologijos mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos skyrius
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

Studijų programos vadovas
Benas Gabrielis Urbonavičius
e. p. benas.urbonavicius@ktu.lt

tel. + 370 (699) 64 324

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama

 

 

 


Teikti prašymą