Projektų vadyba (vykdoma kartu su Dortmundo taikomųjų mokslų ir menų universitetu, Vokietija)

6211LX032 Verslo vadybos magistras N - 2 m. I - 3 m. Kaunas

Projektų vadybos programoje ugdomi esminiai projektų valdymo gebėjimai, skatinant žvelgti ne į pavienį projektą, bet suvokti visą organizacijos projektų įgyvendinimo ekosistemą, gebėti socialiai atsakingai kurti procesus, valdyti projektų rizikas ir kokybę, vertinti sukuriamą socialinę ir ekonominę vertę ne tik verslo, bet ir inžineriniuose ar viešojo sektoriaus projektuose. KTU Projektų vadybos programos studentai turi unikalią galimybę įgyti dvigubą diplomą, dalį studijų laikotarpio studijuojant Dortmundo taikomųjų mokslų universitete (Vokietija).

Užsiėmimai vyksta cikline forma darbo dienų vakarais.

Vadybos magistro studijos KTU – tarp geriausių vadybos magistrantūrų Lietuvos universitetuose (žurnalo „Reitingai“ 2017 m. duomenys).

Studijuok

Kviestiniai lektoriai

Prof. Christian Reimann

Dortmundo taikomųjų mokslų universitetas (Vokietija)

Aurimas Pautienius-Želvys

Lietuvos projektų vadybos asociacijos prezidentas, valdybos pirmininkas

Lidija Kašubienė

Lietuvos centrinė projektų valdymo agentūros (CPVA) direktorė

Mindaugas Pravalinskas

UAB „Tieto Lietuva“ vyresnysis projektų vadovas
Lektoriai

Programos lektoriai-praktikai

Programos dėstytojų komandoje – ne tik universiteto lektoriai (sertifikuoti projektų vadovais IPMA C), bet ir dėstytojai praktikai, turintys daugiau nei 10 metų praktinės projektų valdymo patirties.

Studijų proceso metu bendradarbiaujama su programos socialiniais partneriais:

 • Centrinė projektų valdymo agentūra
 • Lietuvos projektų vadybos asociacija
 • „Barclays“, „Plaza venture partners“, AB „Kauno energija“
Studijos

Kompleksinis požiūris

Projektų valdyme neapsieinama be ekonomikos ir vadybos mokslų įžvalgų. Be to, profesionalus projektų vadovas turi išmanyti ir gebėti taikyti IT įrankius tiek verslo, tiek ir inžineriniuose projektuose. Tokios žinios ir ugdomos kompetencijos įgalina efektyviai ir sėkmingai valdyti kompleksinius projektus ir jų portfelius.

Studijų programa orientuota pasirengti IPMA (International Project Management Association) sertifikacijai.

Įgūdžiai

Bendras veiklos procesų išmanymas

Projektų valdymo specialistas supranta projektų vaidmenį, vietą ir integraciją į bendrą įmonės ekosistemą. Sėkmingam projektų valdymui reikalingos ne tik techninės, bet ir socialinės kompetencijos. Dėl to projektų vadybos studijose gilinamasi į įvairias įmonės veiklos sritis: gamybą, logistiką, marketingą, IT instrumentų taikymą ir pan.

Karjera

Paklausa darbo rinkoje

Pažangios įmonės savo strateginių tikslų įgyvendinimui vis dažniau taiko projektinio valdymo praktikas, todėl įmonės nuolat ieško kvalifikuotų projektų vadovų. Projektų valdymo institutas (PMI) skelbia, kad projektų valdymo specialistų poreikis auga milžinišku greičiu ir iki 2020 m. išaugs dagiau kaip 3 kartus, o pajamos iš projektų padidės 2,5 karto.

Kolegos

Programoje studijuoja aktyvūs ir ambicingi studentai

Šioje programoje studijuoja iššūkių nebijantys, kūrybingi, ambicingi ir atsakingi studentai. Kiekvienais metais programos studentai dalyvauja LPVA organizuojamuose projektų valdymo čempionatuose (http://lpva.lt/lt/ipma-young-crew). Tai puiki galimybė pasitikrinti įgytas žinias ir įgūdžių taikymą, kartu su kolegomis sprendžiant realias praktines užduotis. Studentus čempionatui ruošia programos dėstytojai.

Kauno technologijos universiteto magistrantūra – tai pirmosios Lietuvoje naujos kartos, visuomenės ir rinkos poreikius atliepiančios bei pasaulines tendencijas atitinkančios studijos, kuriose didžiausias dėmesys skiriamas individualių asmens kompetencijų ugdymui.

Magistrantūros programos įgyvendinimo keliai:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto:

 • tarpdisciplininis (skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);
 • vadovavimo (pramonės / verslo taikomasis profilis ir vadovui reikalingos žinios bei gebėjimai).

Studentai, pasirinkę MA+ programą, gali rinktis iš visų kompetencijų.

Dalykai

Projektai – projektų inicijavimas, planavimas, įgyvendinimas, kontrolė
Pokyčių vadyba – pokyčių poreikio identifikavimas, komunikavimas, įgyvendinimas, įvertinimas
Strateginis valdymas – verslo aplinkos prognozavimas, įmonės potencialo vertinimas, strategijų rengimas, kontrolė
Projektų vertinimas – idėjų atranka, kaštų naudos analizė, socialinio-ekonominio efekto vertinimas
Kūrybiškumo skatinimas Projektų įgyvendinimas Projektų vertinimas ir rizikos valdymas Socialinio-ekonominio konteksto valdymas

Atsiliepimai

Aurimas Pautienius-Želvys

Lietuvos projektų vadybos asociacijos (IPMA narė) valdybos pirmininkas

Šiandien kuriant inovatyvius produktus ir paslaugas projektų sėkmė vis labiau siejama su projektų vadovų socialinėmis, praktinėmis (techninėmis) kompetencijomis, užtikrinant klientų patirties valdymą, išlaikant projektų tarptautinių komandų motyvaciją, investicijų naudą. Profesionalaus projektų vadovo profesijos poreikis didėja ypač IRT ir verslo paslaugų, energetikos, finansų ir draudimo, statybos, gamybos ir kituose sektoriuose. Tuo tarpu projektų valdymo studijų turinys ir kokybė siejama su studentų sertifikavimo galimybėmis pagal tarptautinius projektų valdymo standartus.

Jolita Kiznytė

Startuolio „Blendlee“ kūrėja

KTU projektų vadybos programa suteikė daug žinių, naujų galimybių ir iššūkių. Įgijusi solidžius teorinius projektų valdymo pagrindus pirmų dviejų semestrų metu Lietuvoje, turėjau galimybę baigti dvigubo magistro studijas Vokietijos universitete. Ši tarptautinė patirtis buvo labiau nukreipta į praktinį žinių taikymą, buvo itin naudinga sužinoti, koks požiūris į projektų valdymą vyrauja Vokietijoje. Šiuo metu su partneriu Vokietijoje kuriame startuolį integruojantį naujausias technologijas ir metodus projektų valdymo mokymams kurti. Pirmosios verslo idėjos kilo studijų metu, todėl studijas projektų valdymo programoje laikau vienu iš svarbiausių mano priimtų sprendimų, kuris nulėmė mano karjeros kryptį.

Priėmimo į magistrantūros studijas reikalavimai

Užsienio kalbos mokėjimas ne žemesniu kaip B2 lygiu.

 

0,7 pirmosios pakopos universitetinių studijų arba vientisųjų studijų diplomo arba profesinio bakalauro priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų ir papildomųjų studijų pažymėjime įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis

0,2 mokslo veiklos arba meno veiklos  ekspertinis įvertinimas dešimtbalėje sistemoje

0,1 motyvacijos vertinimas dešimtbalėje sistemoje

Bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Ekonomikos, verslo, vadybos, finansų, apskaitos, rinkodaros ar žmonių išteklių vadybos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis³.
ARBA
Kitos studijų krypties / srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis³.

 1. Gali stoti į papildomąsias studijas, kurias baigus turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į antrosios studijų pakopos studijas ir pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas.
 2. Į papildomąsias studijas priimami asmenys, turintys kitos krypties universitetinį arba tos pačios (atskirais atvejais – kitos) studijų krypties ar krypčių grupės koleginį išsilavinimą ir norintys studijuoti Universitete antrosios studijų pakopos studijų programas.
 3. Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas, kuriame nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis ir įvertinimai.
 4. Papildomosios studijos yra mokamos, vieno kredito kaina – 22 eurai.
 5. Siūlome šias papildomųjų studijų programas.
 6. Priėmimo į papildomąsias studijas datos.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje.

METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA IŠTĘSTINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
2400€ 1600€ 40€
Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50-121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Lina Užienė
e. p. lina.uziene@ktu.lt
tel. +370 (687) 42 330