en

Technikos kalbos vertimas ir lokalizacija

Europos vertimo raštu magistro kokybės ženklas (angl. European Master’s in Translation, EMT) – tai aukščiausias Europos Sąjungos įvertinimas tokio lygio vertimo studijoms. Būtent šis ženklas parodo: jeigu norite pagilinti savo vertimo ir lokalizacijos žinias, čia tam – ideali vieta.

Studijų metu tobulinsite savo vertimo raštu įgūdžius įvairių kalbų kombinacijose, o jas baigę – galėsite puikiai spręsti vertimo ir lokalizacijos problemas, turėsite programinės įrangos, internetinio teksto lietuvinimo, audiovizualiųjų medijų vertimo įgūdžių, gebėsite dirbti su kompiuterinėmis vertimo, tekstų lygiagretinimo, terminų tvarkybos programomis.

Tai „MA+“ programa, todėl čia galėsite stiprinti ekspertines savo savybes arba pasirinkti papildomų modulių ir plėsti savo, kaip projektų vadovo, komunikacijos eksperto ir kitas kompetencijas.

 

Vieta Kaunas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Vertimas
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Nuotolinė, Vakarinė)
Laipsnis Humanitarinių mokslų magistras

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Vilmantė Liubinienė

Lingvistinė lokalizacija

Yves Marie Michel Gambier

Tarpkultūrinės komunikacijos tyrimų projektas

Saulutė Juzelėnienė

Technikos teksto lingvistika

Jūratė Maksvytytė

Audiovizualiųjų medijų vertimas ir lokalizacija
 

Programos vertės

Studijos

Čia jungiasi disciplinos

Vertimo magistrantūros programa gali pasigirti tuo, jog ji vienintelė Lietuvoje yra orientuota į lokalizaciją: programinės įrangos, interneto svetainių, reklamos ar produktų pritaikymo lietuvių kultūrai bei kalbai. Tad greta vertimo, studijų metu gilinsitės ir į interneto svetainių, programinės įrangos technologijas.

Įgūdžiai

Įgūdžiai su daugybe programų

Dirbsite su prestižinėmis ir visame pasaulyje naudojamomis vertimo bei lokalizacijos programomis: „SDL Trados Studio“, „MemoQ“, „OmegaT“, „DejaVu“, „WordFast“, „Passolo“, „Catalyst“, „Language Studio“, „Multilizer“, „Visual Localize“.

Programos sandara

Antros kalbos vertimas

Galėsite mokytis ir antrosios kalbos vertimo raštu. Tereikės pasirinkti, ką norėsite versti: prancūzų-lietuvių kalbas, vokiečių-lietuvių kalbas, rusų-lietuvių kalbas ar anglų-rusų kalbas.

Karjera

Ateitis pagal specialybę

Beveik visi (nuo 80 iki 100 proc.) absolventai po studijų pagal specialybę įsidarbina Lietuvoje arba Europos Sąjungos šalyse. Jie dirba tokiose įmonėse kaip „Skrivanek“, „Alma Littera“, „Bretalita“ arba laisvai samdomais vertėjais.

Infrastruktūra

Profesionalų įranga

Čia naudosite įvairias komercines vertimo ir lokalizacijos programas ar mašininio vertimo sistemas. Išmoksite dirbti su „Trados“, o tai – bene labiausiai pasaulyje naudojama vertimo procesus palengvinanti programa.

 

Įgūdžių aprašas

Lokalizacija – programinė įranga, interneto svetainės, vaizdo žaidimai
Vertimas raštu – vertimo technologijos, projektų valdymas, specializuoti tekstai
Terminai – tvarkyba, kūrimas, terminų bankai
Audiovizualiųjų medijų vertimas – procesas, reikalavimai, kokybė
Vertimas Lokalizacija Technologijos Lingvistika ir teksto išmanymas

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Milda Povilaitienė

UAB „Baltijos vertimai“ direktorė

 

Technikos kalbos vertimo ir lokalizacijos magistro studijų programa aprėpia visas sritis, kurios yra aktualios būsimam vertėjui. Absolventai turi puikius gimtosios kalbos ir dviejų užsienio kalbų bei vertimo įgūdžius, kuriuos gali plačiai pritaikyti dirbdami ne tik vertimo srityje. Puikiai gimtąją ir dvi užsienio kalbą įvaldęs darbuotojas – daugelio darbdavių svajonė, o siekiantiems karjeros tarptautinėse įmonėse – būtinybė. Šių studijų metu daug dėmesio skiriama ne tik pačioms vertimo kompetencijoms ugdyti, bet ir susipažinimui ir darbui su vertimo technologijomis, lokalizacijos problemų analizei ir jų sprendimui. Technikos kalbos vertimo ir lokalizacijos magistro studijų programa ugdo ne tik vertėją kaip specialistą, bet ir pilnavertę šiuolaikišką plataus akiračio asmenybę. Magistro studijų programos absolventų įgūdžiai puikiai atitinka šiandieninius vertėjams keliamus reikalavimus. Tokius įgūdžius ir kompetencijas turintis specialistas yra laukiamas darbuotojas ir Lietuvos, ir užsienio vertimų biuruose.

Renata Mykolaitytė

Interneto projektų valdymo įmonės „Digima“ projektų vadovė

 

Džiaugiuosi baigusi technikos kalbos vertimo ir lokalizacijos magistro studijas ir tikrai rekomenduočiau šią studijų programą visiems norintiems įgyti tiek praktinių, tiek teorinių žinių reikalingų vertėjams. Studijų metu išmokome versti specializuotus technikos kalbos tekstus, gilinome antrosios užsienio kalbos žinias, taip pat daug dėmesio buvo skiriama programinės įrangos ir interneto svetainių lokalizavimo analizavimui.
Paskaitų metu suteikiamos ne tik esminės žinios apie vertimo ypatumus, vertėjo darbą, bet ir skatinama spręsti vertimo problemas, mąstyti ir vertinti kritiškai, rašyti mokslinius darbus. Džiaugiuosi, kad mane mokė be galo
profesionalūs dėstytojai, kurie ne tik suteikė teorinių bei praktinių žinių, bet ir dalinosi savo pačių patirtimi, motyvavo ir visuomet buvo pasiruošę padėti. Mano nuomone, vertėjo specialybė šiuo metu yra labai perspektyvi, o vertimo paslaugų poreikis nuolatos auga. Technikos kalbos vertimo ir lokalizacijos magistro studijos yra tikrai naudingos ir suteikia daug perspektyvų tiek dirbant vertėjais, tiek siekiant kitokių pareigų įvairiose Lietuvos ir tarptautinėse įmonėse.

Karjera

Jūsų žinios leis:

 • Valdyti antrąją užsienio kalbą C1 lygiu.
 • Versti įvairių sričių tekstus iš dviejų užsienio kalbų.
 • Lietuvinti internetines svetaines ar programinę įrangą.
 • Versti audiovizualiąsias medijas – filmus, žaidimus, reklamą.
 • Valdyti vertimo ir lokalizavimo programas.
 • Spręsti sudėtingas vertimo ir lokalizacijos problemas.
 • Taikyti „SDL Trados Studio“, „MemoQ“, „OmegaT“, „DejaVu“, „WordFast“, „Passolo“, „Catalyst“, „Language Studio“, „Multilizer“, „Visual Localize“ programas.
 • Lietuvinti programinę įrangą ar internetinius tekstus.
 • Atlikti vertimo ir lingvistinę analizę.

 

 

Gali tapti

Tai žmonės, planuojantys, organizuojantys ir koordinuojantys vertimo darbus, vertimo konsultacijas ar lokalizacijos projektus. Jie darbuojasi valstybinėse įstaigose, privačiose įmonėse, NVO arba vadovauja savo pačių verslui.

Tai ekspertai, kurie dirba ir specializuojasi elektroninės terpės tekstų vertime bei redagavime, konsultuoja vertimo ir lokalizacijos klausimais, palaiko ryšius su kitais padaliniais bei užtikrina sklandžią komunikaciją.

Šie specialistai testuota ir lokalizuoja tokius IT produktus, kaip vaizdo žaidimai ar programinė įranga, taip pat dirba reklaminių tekstų, informacinių pranešimų kūrėjais, rašytojais, vertėjais, redaktoriais.

Tai specialistai, pasirinkę tiriamąjį darbą. Jie atlieka šiuolaikinėmis vertimo ir kalbos tyrimo teorijomis grįstus tyrimus, analizuoja, sistemina ir kuruoja įvairių sričių terminiją.

 

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo reikalavimai:

pagrindinės studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Baigusiems universitetų pirmos pakopos arba vientisąsias studijas:

visų studijų krypčių grupių

visų studijų krypčių grupių

Baigusiems kolegijų pirmos pakopos studijas:

visų studijų krypčių grupių;
60 kr. papildomosios studijos

visų studijų krypčių grupių;
60 kr. papildomosios studijos

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji:

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

 • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
 • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
 • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

 

Studijų kaina

2020-2021 m. m. taikyta metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50-121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

 

Studijų programos vadovė

Jolita Horbačauskienė
el. p. jolita.horbacauskiene@ktu.lt

 

 

 

 

 

Studijų programos koordinatorė

Jurgita Mikelionienė
el. p. jurgita.mikelioniene@ktu.lt