en

Technikos kalbos vertimas ir lokalizacija

Ši magistro studijų programa labiausiai patrauks tuos, kurie nori gilinti vertimo ir lokalizacijos metodologijų ir technologijų žinias bei tobulinti vertimo technologijų ir vertimo projektų valdymo įgūdžius. Vienas didžiausių šios studijų programos privalumų – galimybė gilinti vertimo raštu įgūdžius įvairių kalbų kombinacijose. Absolventai gebės spręsti vertimo ir lokalizacijos problemas, turės programinės įrangos, internetinio teksto lietuvinimo, audiovizualiųjų medijų vertimo įgūdžių, gebės dirbti su kompiuterinėmis vertimo, tekstų lygiagretinimo, terminų tvarkybos ir kt. programomis.

Studentai turi galimybę įgyti individualiai pasirenkamas kompetencijas (vadovavimas, teisė, kalbų studijos ir kt.) arba rinktis krypties eksperto kelią (gilinti srities žinias, reikalingas sprendžiant mokslines problemas).

Nuo 2019 m. Technikos kalbos vertimo ir lokalizacijos magistro studijų programai suteiktas Europos vertimo raštu magistro kokybės (angl. European Master’s in Translation, EMT) ženklas, kuris reiškia, kad vertimo raštu studijos KTU atitinka aukščiausius Europos Sąjungos vertėjų rengimo profesinius ir kokybinius standartus.

 

Kodas 6211NX031
Vieta Kaunas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Vertimas
Kalba Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Vakarinė)
Laipsnis Humanitarinių mokslų magistras

Tave dar gali sudominti

Kviestiniai lektoriai

Egidijus Zaikauskas

EK Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento vyr. terminologas

Agnė Kazlauskaitė

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje

Mindaugas Kazlauskas

Bendrovės „Synergium“ įkūrėjas ir vadovas

Dainius Sabaliauskas

Bendrovės "Eurotradus" įmonės direktorius
 

Programos vertės

Studijos

Tarpdisciplininė studijų programa

Programa unikali, nes ji vienintelė Lietuvoje orientuota į lokalizaciją, t. y. programinės įrangos, interneto svetainių, reklamos priemonių ir kitų produktų pritaikymą Lietuvos kultūrai ir kalbai, todėl programoje ypač daug dėmesio skiriama technologijoms.

Įgūdžiai

Vertimo ir lokalizacijos technologijų įgūdžiai

Ypatingas dėmesys skiriamas vertimo ir technologijų ir lokalizacijai skirtų programų įgūdžių lavinimui. Studentai dirba su pasaulyje pripažintomis vertimo ir lokalizavimo programomis: SDL Trados Studio, MemoQ, OmegaT, DejaVu, WordFast, Passolo, Catalyst, Language Studio, Multilizer, Visual Localize.

Programos sandara

Vertimo iš antrosios užsienio kalbos kompetencija

Kartu su vertimu iš pirmosios užsienio, t. y. anglų, kalbos studentai gali mokytis vertimo iš antrosios užsienio kalbos. Siūlomi įvairių kalbų kombinacijų (prancūzų-lietuvių k., vokiečių-lietuvių k., rusų-lietuvių k., anglų-rusų k.) vertimo raštu moduliai.

Karjera

80–100 % absolventų įsidarbina pagal specialybę

Remiantis Lietuvos darbo biržos duomenimis, ne mažiau nei 80 % programos absolventų dirba įvairiose vertimų įmonėse, tokiose kaip Skrivanek, Alma Littera, Bretalita, taip pat laisvais samdomais vertėjais. Taigi geros įsidarbinimo galimybės garantuojamos ne tik Lietuvoje, bet ir Europos Sąjungos institucijose.

Infrastruktūra

Studijų procese naudojamos įvairios komercinės vertimo ir lokalizacijos programos bei nemokamos mašininio vertimo sistemos

Studijų metu įgyjami darbo su Trados programa įgūdžiai, o tai labiausiai pasaulyje naudojama vertimo procesus palengvinanti programa, skirta vertėjams ir verslo organizacijoms.

 

Įgūdžių aprašas

Lokalizacija – programinė įranga, interneto svetainės, vaizdo žaidimai
Vertimas raštu – vertimo technologijos, projektų valdymas, specializuoti tekstai
Terminai – tvarkyba, kūrimas, terminų bankai
Audiovizualiųjų medijų vertimas – procesas, reikalavimai, kokybė
Vertimas Lokalizacija Technologijos Lingvistika ir teksto išmanymas

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Atsiliepimai

Milda Povilaitienė

UAB „Baltijos vertimai“ direktorė

 

Technikos kalbos vertimo ir lokalizacijos magistro studijų programa aprėpia visas sritis, kurios yra aktualios būsimam vertėjui. Absolventai turi puikius gimtosios kalbos ir dviejų užsienio kalbų bei vertimo įgūdžius, kuriuos gali plačiai pritaikyti dirbdami ne tik vertimo srityje. Puikiai gimtąją ir dvi užsienio kalbą įvaldęs darbuotojas – daugelio darbdavių svajonė, o siekiantiems karjeros tarptautinėse įmonėse – būtinybė. Šių studijų metu daug dėmesio skiriama ne tik pačioms vertimo kompetencijoms ugdyti, bet ir susipažinimui ir darbui su vertimo technologijomis, lokalizacijos problemų analizei ir jų sprendimui. Technikos kalbos vertimo ir lokalizacijos magistro studijų programa ugdo ne tik vertėją kaip specialistą, bet ir pilnavertę šiuolaikišką plataus akiračio asmenybę. Magistro studijų programos absolventų įgūdžiai puikiai atitinka šiandieninius vertėjams keliamus reikalavimus. Tokius įgūdžius ir kompetencijas turintis specialistas yra laukiamas darbuotojas ir Lietuvos, ir užsienio vertimų biuruose.

Renata Mykolaitytė

Interneto projektų valdymo įmonės „Digima“ projektų vadovė

 

Džiaugiuosi baigusi technikos kalbos vertimo ir lokalizacijos magistro studijas ir tikrai rekomenduočiau šią studijų programą visiems norintiems įgyti tiek praktinių, tiek teorinių žinių reikalingų vertėjams. Studijų metu išmokome versti specializuotus technikos kalbos tekstus, gilinome antrosios užsienio kalbos žinias, taip pat daug dėmesio buvo skiriama programinės įrangos ir interneto svetainių lokalizavimo analizavimui.
Paskaitų metu suteikiamos ne tik esminės žinios apie vertimo ypatumus, vertėjo darbą, bet ir skatinama spręsti vertimo problemas, mąstyti ir vertinti kritiškai, rašyti mokslinius darbus. Džiaugiuosi, kad mane mokė be galo
profesionalūs dėstytojai, kurie ne tik suteikė teorinių bei praktinių žinių, bet ir dalinosi savo pačių patirtimi, motyvavo ir visuomet buvo pasiruošę padėti. Mano nuomone, vertėjo specialybė šiuo metu yra labai perspektyvi, o vertimo paslaugų poreikis nuolatos auga. Technikos kalbos vertimo ir lokalizacijos magistro studijos yra tikrai naudingos ir suteikia daug perspektyvų tiek dirbant vertėjais, tiek siekiant kitokių pareigų įvairiose Lietuvos ir tarptautinėse įmonėse.

Karjera

Studento kompetencijos
antroji užsienio kalba C1 lygiu;
įvairių sričių ir žanrų tekstų vertimas iš dviejų užsienio kalbų;
internetinio teksto lietuvinimas ir audiovizualiųjų medijų vertimas;
pasaulyje pripažintų vertimo ir lokalizavimo programų valdymas;
gilios vertimo teorijų ir metodologijų, teksto analizės, technologijų pritaikymo verčiant žinios.

 

Studento gebėjimai
– gebės spręsti sudėtingas vertimo ir lokalizacijos problemas verčiant raštu iš anglų ir antrosios užsienio kalbos (be pagrindinės anglų–lietuvių k. dar siūlomos ir kitos kalbų kombinacijos, pavyzdžiui, prancūzų–lietuvių k., vokiečių–lietuvių k., rusų–lietuvių k., anglų–rusų k.);
– gebės vykdyti vertimo ir lokalizacijos projektus;
– gebės taikyti pasaulyje pripažintas vertimo ir lokalizavimo programas: SDL Trados Studio, MemoQ, OmegaT, DejaVu, WordFast, Passolo, Catalyst, Language Studio, Multilizer, Visual Localize;
– gebės lietuvinti programinę įrangą, internetinį tekstą, versti ir kultūriškai adaptuoti audiovizualiąsias medijas (filmus, vaizdo žaidimus, reklamą);
– gebės atlikti vertimo ir lingvistinę analizę.

 

 

Gali tapti

Vertimo ir lokalizacijos projektų vadovu (-e)

– konsultacijų vertimo ir lokalizacijos bei projektų vystymo klausimais planavimas, organizavimas, koordinavimas valstybinėse įstaigose, įmonėse bei organizacijose, nevyriausybinėse organizacijose, privačiojo sektoriaus įmonėse;
– vadovavimas įmonėms, teikiančioms vertimo ir lokalizavimo paslaugas.

Administravimo ir vykdomųjų sričių specialistu (-e)

– elektroninės terpės tekstų vertimas ir redagavimas, konsultavimas vertimo ir lokalizacijos klausimais;
– ryšių su kitais žinių padalinio darbuotojais administravimas, užtikrinant sklandžią komunikaciją.

Reklamos ir rinkodaros specialistu (-e)

– lokalizuojamų produktų testavimas (pvz., vaizdo žaidimų);
– programinės įrangos lokalizavimas, dirbant komandoje su IT specialistais;
– reklaminių tekstų ir informacinių pranešimų žiniasklaidos priemonėms kūrimas ir vertimas.

Kalbos ir vertimo tyrėju (-a)

– šiuolaikinėmis vertimo ir kalbos tyrimo teorijomis grįstų tyrimų atlikimas;
– įvairių sričių terminijos sisteminimas, analizavimas, kūrimas.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir  60 kr. papildomosios studijos.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: „GIFTed.COMM“

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121,
Kaunas mob. tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Jurgita Mikelionienė
e. p. jurgita.mikelioniene@ktu.lt
tel. +370 37 323 861

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama