Tekstilės inžinerija ir apdaila

6211FX007 Polimerų ir tekstilės technologijų magistras N - 2 Kaunas

Tai vienintelės Lietuvoje Tekstilės inžinerijos ir apdailos studijos, grindžiamos efektyvia studijų, mokslo ir verslo sąveika. Absolventai išmano klasikinės ir inovatyvios tekstilės inžinerijos ir tekstilės apdailos problemas, supranta tekstilės gaminių kokybės vadybos principus, geba diegti tekstilės mokslo ir technologijų inovacijas, atlikti mokslinius ir eksperimentinės plėtros tyrimus, analizuoti gautus rezultatus, kūrybiškai sieti juos su kintančia profesine aplinka ir savarankiškai priimti sprendimus.

 

 

Priėmimo tvarka

Kviestiniai lektoriai

Raimundas Abromavičius

UAB „Liningas“ generalinis direktorius

Darius Daulenskas

UAB „Baltijos tekstilė“ generalinis direktorius

Tadas Rimkevičius

UAB „Skinija“ generalinis direktorius
Studijos

Inovacijos ir šiuolaikinės technologijos

Šiandien tekstilės inžinierius privalo žinoti inovatyvios ir funkcinės tekstilės projektavimo ir tyrimų metodikas, pažangiausias tekstilės kūrimo ir jos apdailos technologijas ir jų teorinius pagrindus, tekstilės inžinerijos darnaus vystymo, inovacijų tekstilės pramonėje tendencijas, tekstilės produkto vertinimo ir valdymo metodus.

Pritaikomumas

Funkcinių tekstilės medžiagų kūrimas ir tyrimas

Dirbdamas įmonėje Tekstilės inžinerijos absolventas sugeba integruoti kitų mokslo sričių žinias kurdamas, tirdamas naujas, inovatyvias tekstiles medžiagas ar gaminius, geba kvalifikuotai tirti technologinius procesus ir tekstilės gaminių savybes, strategiškai mąstyti, savarankiškai analizuoti tyrimų rezultatus ir priimti sprendimus.

Paklausa darbo rinkoje

Paklausa darbo rinkoje

Tekstilės inžinerijos absolventai dirba „Garlitoje“, „Omnitekse“, „Lininge“, „Dirbtiniame pluošte“, „Klasikinėje tekstilėje“, „Devold“, „Skinijoje“, „Spartoje“, „Audėjyje“, „Audime“, „Tūtoje“, „Neaustimoje“, „Line“, „Baltijos tekstilėje“, „Camira Fabric“, „A Grupėje“, „Danspin“, „Telteksoje“, „Utenos trikotaže“, „Vernite“, „IKEA“, FTMC, „Lietuvos tekstilės institute“.

Karjera

Plačios karjeros galimybės

Tekstilės produkto vadybininkas. Inžinierius-technologas. Kokybės vadovas. Ekspertas. Tyrėjas. Gamybos vadovas. Įmonės generalinis direktorius. Įmonės savininkas.

 

Kauno technologijos universiteto magistrantūra – tai pirmosios Lietuvoje naujos kartos, visuomenės ir rinkos poreikius atliepiančios bei pasaulines tendencijas atitinkančios studijos, kuriose didžiausias dėmesys skiriamas individualių asmens kompetencijų ugdymui.

Magistrantūros programos įgyvendinimo keliai:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto:

 • tarpdisciplininis (skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);
 • vadovavimo (pramonės / verslo taikomasis profilis ir vadovui reikalingos žinios bei gebėjimai).

Studentai, pasirinkę MA+ programą, gali rinktis iš visų kompetencijų.

Dalykai

Gaminiai – medžiagos, inovacijos, funkcionalumas, kūrimas, modifikavimas.
Technologijos – gamyba, proceso valdymas, apdaila, diegimas įrenginiai.
Tyrimai – sandara, savybės, kokybė, vertinimas.
Valdymas – technologiniai procesai, kokybės kontrolė, socialinė atsakomybė.
Tekstilės medžiagų teorinio projektavimo žinios ir patirtis Tekstilės medžiagų kūrimas ir tyrimas Inovacijos ir šiuolaikinės technologijos tekstilės inžinerijoje Šiuolaikinių tekstilės apdailos technologijų išmanymas

Atsiliepimai

Vydas Damalakas

UAB „Omniteksas“ pirkimų direktorius

„Nuolatinių pokyčių aplinkoje dirbančiai tekstilės pramonei reikia ir reikės plataus akiračio šiuolaikines tekstilės inžinerijos specialistų, gebančių tenkinti visuomenės poreikius kuriant modernius rūbus ir aplinką. Esu tuo tikras!“

Dr. Raimundas Abromavičius

UAB „ Liningas“ generalinis direktorius

„Žiūrint iš dabartinės perspektyvos, nekeisčiau savo pasirinkimo ir jei reiktų vėl rinkčiausi Tekstilės inžinerijos studijas. Tekstilė yra labai dinamiška ir besivystanti pramonės ir mokslo sritis. Šiandien didžiausia vertę įgyja įmonės, siūlančios rinkai naujus, inovatyvius produktus, kurių niekas kitas dar negali pasiūlyti. Man įdomu dirbti nuolat besikeičiančioje aplinkoje su nuolat tobulėjančiais procesais ir produktais“

Priėmimo į magistrantūros studijas reikalavimai

Užsienio kalbos mokėjimas ne žemesniu kaip B2 lygiu.

 

 • 0,7 pirmosios studijų pakopos studijų arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis; prie dalykų įvertinimų gali būti pridedami papildomųjų ar gretutinių studijų pažymėjime įrašyti įvertinimai;
 • 0,2 mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.)
 • 0,1 motyvacijos vertinimas dešimtbalėje sistemoje;

 

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu.

 

konkursinio balo formulė: KB = 0,7*SV + 0,2*MMV + 0,1*MV

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis

 

ARBA

 

Kitų studijų sričių bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis.

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirties.

 1. Gali stoti į papildomąsias studijas, kurias baigus turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į antrosios studijų pakopos studijas ir pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas.
 2. Į papildomąsias studijas priimami asmenys, turintys kitos krypties universitetinį arba tos pačios (atskirais atvejais – kitos) studijų krypties ar krypčių grupės koleginį išsilavinimą ir norintys studijuoti Universitete antrosios studijų pakopos studijų programas.
 3. Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas, kuriame nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis ir įvertinimai.
 4. Papildomosios studijos yra mokamos, vieno kredito kaina – 22 eurai.
 5. Siūlome šias papildomųjų studijų programas.
 6. Priėmimo į papildomąsias studijas datos.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje

METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
3236€ 53,93€
Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50-121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Jurgita Domskienė
e. p. jurgita.domskiene@ktu.lt