Medžiagų fizika ir nanotechnologijos

6122FC001 Technologijų ir Fizinių mokslų bakalauras N - 4 m. Kaunas

Neapsisprendi, kur labiau linksta tavo širdis – į technologijos mokslus ar į fizinius? Nori siekti tarptautinės karjeros? Medžiagų fizika ir nanotechnologijos – pirmoji Lietuvoje I pakopos dvikryptė studijų programa anglų kalba, siejanti fizinius ir technologijos mokslus. Studijų programa suteiks tvirtus fizikos, matematikos, technologijų projektavimo ir įvairių inžinerinių problemų sprendimo įgūdžius.

Priėmimo tvarka

Kviestiniai lektoriai

Artūras Vailionis

Stanfordo universiteto (JAV) profesorius

Hidenori Mimura

Shizuoka universitetas, Japonija, Profesorius

Yoshiaki Himeno

Tokijo technologijos instituto (Japonija) profesorius

Masaki Saito

Saito Tokijo technologijos institutas, Japonija, Profesorius

Toru Aoki

Shizuoka universitetas, Japonija, Profesorius

Audrius Alkauskas

Fizinių ir technologijos mokslų centro vyresnysis mokslo darbuotojas
Studijos

Studijų programa orientuota į naujausių medžiagų technologijų ir fizikos mokslų žinias, nanotechnologijų kūrimą bei taikymą įvairiose srityse

Studijos yra sandūroje tarp technologinių ir fizinių mokslų, kurių sinergija formuoja naują aukštųjų technologijų ir inovacijų vystymosi potencialą Lietuvoje ir užsienyje. Studijų metu didžiausias dėmesys skiriamas fizikos ir medžiagų technologijų bei šiuolaikinių inžinerinių technologijų žinioms įsisavinti.

Įgūdžiai

Puikus pamatinių fizikos dėsnių, šiuolaikinių medžiagų savybių bei jų technologijų ir jų taikymo galimybių išmanymas

Baigęs studijas specialistas gebės susidoroti su sudėtingais XXI amžiaus technologiniais iššūkiais fizikos, biofizikos, kvantinės optikos ir fotonikos, medžiagų mokslo, nanotechnologijų, atsinaujinančios energetikos ir kitose technologijų srityse, kuriose reikalingas fizikos žinių pagrindas. Absolventas gebės komunikuoti ir būti lygiaverčiu partneriu tarptautinėse aukštųjų technologijų ir jų gaminamų produktų vystymosi rinkose, nagrinėti ir spręsti šių technologijų problemas. Absolventas galės tęsti studijas tiek technologiniuose, tiek fiziniuose moksluose, o karjeros galimybės atsivers daugelyje pramonės ir mokslo institucijų.

Karjera

Didėja specialistų paklausa darbo rinkoje

Darbo rinkos tyrimai akcentuoja, kad ateities perspektyviausių specialybių sąraše dominuos specialistai turintys aukštųjų technologijų bei nanotechnologijų ir įvairių medžiagų kūrimo, taikymo žinias bei praktinius gebėjimus. Tai sritys, į kurias visame pasaulyje daug investuojama ir kurios dažnai vadinamos ateities darbo vietomis.

CEDEFOP duomenimis, 2020 m. specialistams, turintiems integruotas fizinių ir inžinerijos mokslų žinias, bus sukurta apie  5 mln. darbo vietų su 1 mln. darbo vietų prieaugiu kasmet.

Infrastruktūra

Šiuolaikinės ir moderniausios įrangos naudojimas

Studijų procese naudojama ne tik įprasta laboratorinė įranga, bet ir naujausia bei pažangiausia įranga įdiegta „Santakos“ slėnyje.

Dalykai

Reiškiniai – kvantiniai, mechaniniai, elektromagnetiniai, optiniai, plazminiai.
Medžiagos – sandara, savybės, sandaros keitimas, procesai, kūrimas, taikymas.
Objektai – nano- ir mikrodariniai, kietasis kūnas, kristalai, biomedžiagos, nanostruktūros, plonieji sluoksniai.
Taikymas – jutikliai, nanoelektronika, saulės elementai, fizikinės-plazminės technologijos, nanotechnologijos, aukštosios technologijos.
Pamatinių fizikos dėsnių suvokimas ir taikymas Medžiagų savybės ir jų technologijų projektavimas Nanotechnologijos ir funkcinės medžiagos Eksperimentų atlikimas ir rezultatų analizė

Atsiliepimai

Evaldas Mačiunskas

UAB „Triplan LT“ gamyklos vadovas

Manome, kad ši programa, apimanti medžiagų technologijas ir fizikos sritis, patenkins augantį fiziko-technologo profesijos poreikį Lietuvoje ir prisidės prie naujų sumanių medžiagų gamybos ir technologijų pramonės bei verslo įmonių sėkmingos plėtros Lietuvoje ir paskatins naujus mokslinius tyrimus šioje srityje.

Priėmimo į bakalauro studijas reikalavimai

Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 3.

0.4 Matematika
0.2 Chemija arba Fizika
0.2 Lietuvių kalba ir literatūra
0.2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais, kurio brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais, arba kvalifikacijos egzamino ar kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, teorinės ir praktinės dalies įvertinimas

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos.

Stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzamin

2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje

METINĖ KAINA
Nuolatinė studijų forma Kredito kaina
2242 € 37,37 €
Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50-121, Kaunas
mob. tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt
Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas

Lekt. dr. Kristina Bočkutė
e. p. kristina.bockute@ktu.lt
tel. +370 37 300 339