Pedagogika

631X10011 Pedagogo kvalifikacija N - 1 m. Kaunas

Pedagogikos studijos yra profesinių studijų programa, skirta pedagogo kvalifikacijai įgyti. Į programą priimami aukštojo mokslo kvalifikaciją turintys asmenys, jau dirbantys arba savo karjerą planuojantys susieti su bendruoju ugdymu ir dirbti mokyklose. Programa rengia pedagogą, išmanantį pedagogikos pagrindines teorijas ir gebantį jomis grįsti savo praktinę veiklą.

Studijuok

Kviestiniai lektoriai

Aritonė Plungienė

KTU Inžinerinio licėjaus direktoriaus pavaduotoja

Iiris Happo

Oulu taikomųjų mokslų universiteto (Suomija) docentė

Tomas Kivaras

KTU Gimnazijos direktorius

Vygantas Kornejevas

Leliūnų pagrindinės mokyklos direktorius
Nuotolinės studijos

Teorinė dalis – nuotoliniu būdu

Programos teorinė dalis (30 kreditų) vykdoma nuotoliniu būdu. Paskaitos transliuojamos tiesiogiai iš KTU Informacinių technologijų departamento e. Mokymosi technologijų centre. Paskaitų transliacijas studentai gali stebėti tiesiogiai, pateikti klausimus, diskutuoti. Jeigu studentai dėl užimtumo negali stebėti tiesioginės paskaitos transliacijos, tai jos įrašą jie gali peržiūrėti jiems patogiu laiku. Galima atvykti ir akivaizdžiai dalyvauti paskaitose e. Mokymosi technologijų centre (Studentų g. 48a, Kaunas). Tarpiniai atsiskaitymai, egzaminai ir kai kurios konsultacijos vykdomos akivaizdžiai, studentams atvykus į atsiskaitymo vietą.

Praktika

Pedagoginė praktika KTU vardo mokyklose

Pedagoginė praktika (30 kreditų) atliekama studento-mokytojo darbovietėje arba kitoje pasiūlytoje ugdymo įstaigoje. Praktikai vadovauja tos mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtas praktikos vadovas – mentorius. Pedagoginę praktiką galima atlikti ir užsienio ugdymo institucijose.

Projektas

Pedagoginės veiklos tyrimas ir kompetencijos portfelis

Studijų programa baigiama 3 kreditų pedagoginių studijų baigiamuoju darbu, kuris rengiamas vadovaujantis pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo strategija.

Vaikas – pažinimas, pagarba, auginimas.
Dalykas – prasmė, atradimai, didaktika ir mokymosi scenarijai.
Mokytojas – kūryba, profesionalumas, pašaukimas, atsakomybė.
Aplinkos – turtingos, įtraukiančios, motyvuojančios ir leidžiančios patirti.
Curriculum valdymas Pedagoginės karjeros planavimas ir veiklos tobulinimas Ugdymo proceso ir mokinių psichologinės charakteristikos

Atsiliepimai

Linas Adomaitis

Lietuvos atlikėjas ir kompozitorius

Studijų programą vertinu puikiai, visų pirma, dėl lanksčios mokymosi sistemos, kuri įgalina ir labai užimtus asmenis mokytis jiems patogiu laiku. Taip pat, studijų programą sudaro tikrai naudingi ir įdomūs moduliai, kurių metu įgijau naujų žinių ir patobulinau savo turimas kompetencijas. Labai norėčiau padėkoti dėstytojams, kurie buvo ne tik kompetentingi, bet ir visada nuoširdžiai padėjo ir konsultavo studijų metu. Ši programa unikali tuo, kad mokantis yra sukuriama kūrybinė aplinka, tokie metodai kaip refleksija, dienoraščio rašymas, atvejų analizės ir kiti, skatina kūrybiškumą, kas yra labai svarbu šiuolaikinio pedagogo veikloje.

Kristina Ivanauskaitė-Jucienė

Absolventė

Laipsnio neteikiančias pedagogikos studijas pasirinkau, nes baigusi meno aspirantūros studijas (fortepijono specialybę) dar vis neturėjau pedagogo kvalifikacijos. Pirmiausia, labai apsidžiaugiau galėdama stoti į valstybės finansuojamą vietą ir turėti galimybę įgyti pedagogo kvalifikaciją vos per metus laiko. Taip pat šioje programoje dalyvavo įvairiausių specializacijų būsimieji mokytojai. Manau, kad šios studijos puikiai pritaikytos dirbantiems. Suteikiamos puikios galimybės lanksčiai priderinti darbo ir studijų grafikus, nes daugumą paskaitų galima stebėti net trimis skirtingais būdais: dalyvaujant paskaitose, tiesiogiai žiūrėti jas nuotoliniu būdu bei peržiūrėti paskaitų įrašus bet kuriuo kitu metu. Taip pat stebėjausi Pedagogikos katedros puikiai išvystytu partnerių tinklų, nes nedirbantiems studentams buvo surandama pedagoginės praktikos vieta. Taip pat džiugino tai, jog visų studijų metu pedagoginei praktikai skiriamas ypatingai didelis dėmesys, o tai tik įrodo, kad per metus laiko galima tapti pedagogikos praktiku.

Violeta Balčiūnienė

Kauno Antano Smetonos gimnazijos direktorė

Kauno Antano Smetonos gimnazijos pedagogų bendruomenė nuo 2004 metų dalyvauja ELOS (Europa kaip mokymosi aplinka mokykloje) projekte, kurio nacionalinis koordinarorius – Kauno technologijos universitetas. Būtent ELOS projektas atvėrė naują dvikryptį KTU edukologų ir Kauno Antano Smetonos gimnazijos bendradarbiavimą – partnerystę rengiant pedagogus. Gimnazija jau daugelį metų yra praktikos aikštelė KTU Pedagogikos studijų programos studentams. Be to, gimnazijoje sėkmingai dirba mokytojos, šios programos absolventės: informacinių technologijų mokytojos Elena Morkūnienė ir Inga Norkienė, dabartinė gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Asta Švarplienė. Šių mokytojų studijų metu įgytos ir patobulintos kompetencijos, naujos idėjos, atlikti kokybiniai veiklos tobulinimo tyrimai gimnazijos veiklą praturtino naujais edukaciniais sprendimais. Ypač smagus partnerystės rezultatas – programos absolventė išaugusi iki mentorės. Jau minėta informacinių technologijų mokytoja metodininkė Inga Norkienė yra dabartinių programos studentų, atliekančių pedagoginę praktiką gimnazijoje, mentorė, besidalinanti sukaupta turtinga patirtimi.