Sociologija

6121JX033 Socialinių mokslų bakalauras N - 3 m. Kaunas

Programos tikslas – rengti specialistus, gebančius tirti visuomenėje vykstančius procesus, identifikuoti iškylančias problemas ir siūlyti jų sprendimo būdus. Baigę studijas absolventai gebės atlikti socialinius, psichologinius tyrimus, rengti ir įgyvendinti tyrimų projektus, taikyti šiuolaikines teorijas ir modeliuoti socialinius, psichologinius reiškinius, analizuoti, diagnozuoti ir interpretuoti socialinę bei psichologinę realybę.

Programa atitinka aukščiausius profesijos ir darbo rinkos standartus. Programos absolventai galės sėkmingai dirbti visuomenės ir rinkos tyrimų, valdžios, verslo, mokslo ir studijų įmonėse ar organizacijose bei visur, kur reikalingas specialistas, išmanantis visuomenę ir žmogaus elgesį.

Bus keičiamas studijų programos pavadinimas: „Sociologija“ keičiama į „Sociologija ir psichologija“.

 

Priėmimo tvarka

Kviestiniai lektoriai

Frances Cammileri Cassar

Maltos universiteto ir Notingemo universiteto profesorė

Hanna Sutela

Suomijos statistikos departamento vyriausioji mokslo darbuotoja

Markku Sippola

Jyvaskyla universiteto vyriausiasis mokslo darbuotojas
Studijos

Fundamentali socialinių mokslų disciplina

Sociologinės ir psichologinės žinios būtinos norint sėkmingai dirbti visose srityse, kur reikalingos žinios apie visuomenę ir žmonių elgesį. Studijų metu analizuojami technologijų poveikio, kultūrų konfliktų, socialinės nelygybės, klimato kaitos, socialinio poveikio, migracijos, galios pasidalinimo visuomenėje klausimai.

Įgūdžiai

Socialinių projektų ir socialinių tyrimų įgyvendinimas

Dirbdamas sociologas-psichologas geba profesionaliai diagnozuoti ir analizuoti įvairias visuomenėje ir žmoguje kylančias problemas. Specialistas geba parengti bei atlikti šių problemų tyrimo projektus, apibrėžti socialinių problemų sprendimo galimybes, kurti socialinius projektus.

Karjera

Tyrėjo, analitiko ir konsultanto karjera, auganti paklausa rinkoje.

Programos absolventai gali dirbti konsultantais visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovėse, socialinių tyrimų centruose, reklamos agentūrose, viešojo administravimo struktūrose, mokymo ir švietimo įstaigose ar tarptautinėse organizacijose, o pasirinkusieji Matematikos gretutinę studijų programą gali dirbti tyrėjais ir analitikais.

Infrastruktūra

Prieiga prie unikalių informacinių išteklių

Studentai turi unikalią prieigą prie Lietuvos SHM duomenų archyvo, prisideda prie mokslinių ir verslo tyrimų projektų įgyvendinimo naudodami tarptautines tyrimų programas: issp.org, europeansocialsurvey.org.

Kolegos

Smalsūs, kritiški, aukštus siekius turintys studentai

Šioje programoje studijuoja aukštus studijų rezultatus demonstruojantys studentai. Gera motyvacija lemia kūrybišką bei į studijų rezultatus orientuotą aplinką, padedančią puikiai įsisavinti reikalingas žinias bei įgūdžius.

Dalykai

Socialinė stratifikacija – etniškumas, lytiškumas, negalia, atskirtis
Rizika ir netikrumas – klimato kaita, civilizacijų konfliktas, technologijų sklaidos netolygumai
Duomenys – atranka, analizė, statistika, medijų analitika
Apklausų planavimas, klausimynų konstravimas, duomenų suvedimas ir analizė, tyrimų ataskaitų rengimas Tekstinės informacijos rinkimas, analizė ir vizualizavimas Socialinių problemų kritinė refleksija ir socialinių projektų iniciavimas Projektų rengimas ir praktinių užduočių sprendimas

Atsiliepimai

Marius Baltrušaitis

Viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų kompanijos

Pagrindiniais šios programos privalumais išskirčiau dėstytojų profesionalumą ir betarpišką bendravimą su studentais, siekį nuolatos tobulėti, pagalbą visu studijų laikotarpiu. Dar vienas išskirtinis absolventų bruožas – jie įsilieja į mūsų organizaciją, jau turėdami studijų metu išugdytas socialinio atsakingumo, požiūrio į darbą nuostatas ir turimas teorines ir praktines žinias.

Gintarė Jonuškaitė

UAB ,,Factus” tyrimų koordinatorė

Būdama šios programos studente KTU aš įgijau visuomenėje vykstančių procesų praktinės analizės patirties. Įgytų praktinių gebėjimų derinimas su teorinėmis sociologijos žiniomis man leido sėkmingai užbaigti studijas ir gauti puikų darbo pasiūlymą rinkos ir socialinių tyrimų bendrovėje.

Priėmimo į bakalauro studijas reikalavimai

Stojantiems į VF ir VNF studijų vietas konkursinis balas yra ne žemesnis kaip LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas.

0.4 Matematika
0.2 Istorija
0.2 Lietuvių kalba ir literatūra
0.2 Dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – istorijos, matematikos arba informacinių technologijų, lietuvių kalbos ir literatūros bei dalyko, nesutampančio su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamos vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai: lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu;

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2014 m. ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų: vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje.

Metinė kaina
Nuolatinė studijų forma Ištęstinė studijų forma Kredito kaina
1268 € 845 € 21,13 €

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas
mob. tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt
Skype: studijosKTU

 

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Eglė Vaidelytė
e. p. egle.vaidelyte@ktu.lt

tel. +370 (37) 300 115