Vadovas:
dr. Saulė PETRONIENĖ
+370 610 15 584, +370 37 32 05 04
saule.petroniene@ktu.lt


 

 

Partneriai:

Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD).

Kalbų studijos (vokiečių kalba)

Užsienio kalbos – tai raktas į kitas kultūras. Negebant bendrauti ir suprasti skirtingų kultūrų atstovų jų kalba, apribojamos galimybės jas pažinti. Šiandieniniame pasaulyje valstybės ir tautos kaip niekada anksčiau tarpusavyje susijusios įvairiais ryšiais – prekių ir paslaugų tiekimu, politinių klausimų sprendimu, tarptautiniu saugumu ir pan.

Užsienio kalbas mokantys žmonės yra ypač vertinami – jiems padedant galima plėtoti tarptautinį verslą, susipažinti su kitų šalių informacijos šaltiniais, objektyviai vertinti politinius ir ekonominius įvykius. Puikus gimtosios ir geras dviejų–trijų užsienio kalbų mokėjimas tampa būtina aukštojo išsilavinimo dalimi. Kalbinė kompetencija suteikia daugiau konkurencingumo tarptautinėje erdvėje, plečia kultūrines ir socialines ribas, taip pat sudaro sąlygas aktyviai dalyvauti žinių visuomenėje bei tapti lyderiu.

KTU magistrantai gali rinktis anglų, prancūzų, vokiečių, rusų, italų, ispanų ar švedų kalbas A1, A2, B1 lygiu ir pasiekti B1, B2 ar C1 lygį. Tačiau jeigu nesusidaro pasirinktos kalbos lygio grupė, jis nebus vedamas ir studentai  turės rinktis kitą lygį arba kitą užsienio kalbą.

Studijų dalykai

Šiuolaikinių kalbų studijos (C1 lygiu) (H360M011)
Įsisavinami mokslinio / dalykinio žodyno pagrindai. Įgyjami gebėjimai analizuoti/referuoti mokslinę ir profesinę literatūrą bei parengti terminų žodynėlį. Išmokstama paruošti ir pristatyti pateiktis moksline/profesine tematika. Įgyjami visuomeninės, dalykinės ir profesinės komunikacijos įgūdžiai.
Šiuolaikinių kalbų studijos (A1 lygiu) (H360M106)
Geba suprasti ir vartoti žinomus būtiniausius posakius ir pagrindines frazes atitinkančias situaciją. Geba prisistatyti ir pristatyti kitą, užduoti asmeninio pobūdžio klausimų (pavyzdžiui, kur gyvena, ką pažįsta, kokius daiktus turi) ir atsakyti į tokius pat klausimus. Geba susikalbėti labai paprastai, jei tik pašnekovas kalba lėtai, aiškiai ir yra pasirengęs padėti.
Šiuolaikinių kalbų studijos (B1 lygiu) (H360M108)
Studentas geba suprasti aiškių tekstų apie žinomus dalykus (su kuriais susiduriama darbe, poilsiaujant, esant užsienyje, mugėje, parodoje) svarbiausias mintis. Geba bendrauti daugelyje numatomų kasdienio gyvenimo situacijų, geba kurti paprastą rišlų tekstą įprastomis temomis. Geba apibūdinti patirtį ir įvykius, trumpai pateikti priežastis, paaiškinti nuomones ir planus.
Šiuolaikinių kalbų studijos (A2 lygiu) (H360M107)
Kalbos gebėjimai ugdomi integruojant gramatikos ir klausymo užduotis su įvairių temų analize. Nagrinėjamos gyvenimo būdo, laisvalaikio praleidimo temos, diskutuojama apie mokyklą, studijas aukštojoje mokykloje, valstybines ir asmenines šventes, aptariami ateities planai, karjeros galimybės, mokoma rašyti neformalius laiškus, pranešimus ar žinutes, užpildyti dokumento formą ir parašyti savo gyvenimo aprašymą.
Šiuolaikinių kalbų studijos (B1 lygiu) (H360M108)
Studentas geba suprasti aiškių tekstų apie žinomus dalykus (su kuriais susiduriama darbe, poilsiaujant, esant užsienyje, mugėje, parodoje) svarbiausias mintis. Geba bendrauti daugelyje numatomų kasdienio gyvenimo situacijų, geba kurti paprastą rišlų tekstą įprastomis temomis. Geba apibūdinti patirtį ir įvykius, trumpai pateikti priežastis, paaiškinti nuomones ir planus.
Šiuolaikinių kalbų studijos (A2 lygiu) (H360M107)
Kalbos gebėjimai ugdomi integruojant gramatikos ir klausymo užduotis su įvairių temų analize. Nagrinėjamos gyvenimo būdo, laisvalaikio praleidimo temos, diskutuojama apie mokyklą, studijas aukštojoje mokykloje, valstybines ir asmenines šventes, aptariami ateities planai, karjeros galimybės, mokoma rašyti neformalius laiškus, pranešimus ar žinutes, užpildyti dokumento formą ir parašyti savo gyvenimo aprašymą.
Šiuolaikinių kalbų studijos (B1 lygiu) (H360M108)
Studentas geba suprasti aiškių tekstų apie žinomus dalykus (su kuriais susiduriama darbe, poilsiaujant, esant užsienyje, mugėje, parodoje) svarbiausias mintis. Geba bendrauti daugelyje numatomų kasdienio gyvenimo situacijų, geba kurti paprastą rišlų tekstą įprastomis temomis. Geba apibūdinti patirtį ir įvykius, trumpai pateikti priežastis, paaiškinti nuomones ir planus.
Šiuolaikinių kalbų studijos (B2 lygiu) (H360M109)
Gebama dalyvauti diskusijose, išreikšti ir pagrįsti savo nuomonę, suprasti autentišką kalbą, specialybės tekstus, pateikti reikiamą informaciją raštu ir bendrauti raštu. Pasiruošiama kalbos C1 lygiu studijoms.
Šiuolaikinių kalbų studijos (B2 lygiu) (H360M109)
Gebama dalyvauti diskusijose, išreikšti ir pagrįsti savo nuomonę, suprasti autentišką kalbą, specialybės tekstus, pateikti reikiamą informaciją raštu ir bendrauti raštu. Pasiruošiama kalbos C1 lygiu studijoms.