Bakalauro studijų programos

 

Bakalauro studijos – tai pirmosios pakopos studijos, į kurias konkurso tvarka stoti kviečiami asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą. 2024-2025 m. m. priėmimas vykdomas į 42 pirmosios (bakalauro) pakopos studijų programas ir 1 vientisųjų studijų programą – Architektūrą. Priėmimas vykdomas tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas (su studijų stipendija ir be jos) studijų vietas. Aktualiausia informacija apie priėmimo sąlygas, procedūras ir datas skelbiama čia »

N – nauja programa, BA+ – bakalauro studijų kompetencijų modelis