Bakalauro studijų programos

Bakalauro studijos – tai pirmosios pakopos studijos, į kurias konkurso tvarka stoti kviečiami asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą. 2023-2024 m. m. priėmimas vykdomas į 41 pirmosios (bakalauro) pakopos studijų programas ir 1 vientisųjų studijų programą – Architektūrą. Priėmimas vykdomas tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas (su studijų stipendija ir be jos) studijų vietas.

N – nauja programa, BA+ – bakalauro studijų kompetencijų modelis