Studentų priėmimas ir studijos Kauno technologijos universitete

Rask studijas

 

Atlik karjeros testą - sužinok kokias studijas pasirinkti

 

Studijos KTU

KTU siūlo platų studijų programų spektrą

KTU siūlo platų studijų programų spektrą, kuris orientuotas į mokslu grįstas studijas. Stojantieji gali rinktis iš daugiau kaip 120 studijų programų ir konkurso tvarka stoti į pirmosios pakopos (bakalauro) arba vientisųjų studijų programą, antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programas ar trečiosios pakopos (doktorantūros) studijas.

Universitete galima pasinaudoti ir specifinėmis studijų galimybėmis. Vadovų verslo administravimo (MBA) studijos skirtos pageidaujantiems sustiprinti valdymo kompetencijas praktikams, profesinės studijos suteikia mokytojo kvalifikaciją, o papildomosios studijos atveria kelią kolegijų absolventams, siekiantiems aukštesnės pakopos išsilavinimo.

Bakalauro studijos yra pirmosios pakopos studijos. Į jas priimami asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą ir atitinkantys kitus Universiteto nustatytus reikalavimus. Studijų programų apimtis yra 180 arba 240 studijų kreditų, nuolatinės formos studijų trukmė – 3 arba 4 metai. Studijos baigiamos bakalauro baigiamuoju projektu, absolventams suteikiamas bakalauro kvalifikacinis laipsnis, atitinkantis Lietuvos kvalifikacijų sandaros šeštąjį lygį bei suteikiantis teisę užsiimti profesine veikla ir (arba) tęsti studijas magistrantūros (antrosios pakopos) studijose. Universitete siūlomų bakalauro studijų programų sąrašas yra čia.

Vientisosios studijos apima pirmosios ir antrosios pakopų studijas. Į jas priimami asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą, išlaikę stojamąjį egzaminą ir atitinkantys kitus Universiteto nustatytus reikalavimus. Universitete vykdoma viena vientisųjų studijų programaArchitektūra, kurios apimtis yra 300 studijų kreditų, studijų trukmė – 5 metai. Studijos baigiamos magistro baigiamuoju projektu, absolventams suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis, atitinkantis Lietuvos kvalifikacijų sandaros septintąjį lygį bei suteikiantis teisę užsiimti profesine veikla ir (arba) tęsti studijas doktorantūros (trečiosios pakopos) studijose.

Magistrantūros studijos yra antrosios pakopos studijos. Į jas priimami asmenys, baigę bakalauro (pirmosios pakopos) arba vientisąsias (bakalauro ir magistrantūros) studijas ir atitinkantys kitus Universiteto nustatytus reikalavimus. Studijų programų apimtis yra 90 arba 120 studijų kreditų, nuolatinės formos studijų trukmė – 1,5 arba 2 metai. Studijos baigiamos magistro baigiamuoju projektu, absolventams suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis, atitinkantis Lietuvos kvalifikacijų sandaros septintąjį lygį bei suteikiantis teisę užsiimti profesine veikla ir (arba) tęsti studijas doktorantūros (trečiosios pakopos) studijose. Universitete siūlomų magistrantūros studijų programų sąrašas čia.

Doktorantūros studijos skirtos rengti mokslininkus, gebančius savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus, spręsti mokslo problemas bei galinčius dirbti akademinėje ir neakademinėje aplinkoje. Doktorantūros studijų trukmė – 4 metai (nuolatine forma), į jas kandidatuoti gali asmenys, turintys magistro arba jį atitinkantį kvalifikacinį laipsnį. Doktorantūra apima studijas (30 ECTS), mokslinius tyrimus, daktaro disertacijos rengimą ir gynimą. Pabaigus doktorantūros studijas ir apgynus daktaro disertaciją suteikiamas mokslo daktaro laipsnis.

Profesinės studijos yra profesinę kvalifikaciją suteikiančios studijos. Į jas priimami asmenys, baigę bakalauro (pirmosios pakopos) studijas ir atitinkantys kitus Universiteto nustatytus reikalavimus. Universitete vykdoma viena profesinių studijų programa – Pedagogikos studijos, kurios apimtis yra 60 studijų kreditų, studijų trukmė – 1 metai. Studijos baigiamos profesinių studijų baigiamuoju projektu, absolventams suteikiama pedagogo kvalifikacija, suteikianti teisę dirbti ugdymo įstaigose.

Verslo administravimas (MBA) vadovams yra jungtinė antrosios pakopos studijų programa, vykdoma Kauno technologijos universiteto ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto. Į ją priimami asmenys, baigę bakalauro (pirmosios pakopos) studijas ir turintys ne mažesnę kaip 3 metų vadybinio darbo patirtį. Programos apimtis yra 60 studijų kreditų, studijų trukmė – 1 metai. Absolventams suteikiamas verslo administravimo magistro (MBA) laipsnis.

Verslo administravimas KTU MBA yra antrosios pakopos studijų programa, skirta verslo įmonių ir organizacijų vadovams regionuose, mažų ir vidutinių įmonių vadovams bei didelių įmonių vidutinės grandies vadovams, atsakingiems už pokyčių (transformacijų) organizacijose įgyvendinimą. Į ją priimami asmenys, baigę bakalauro (pirmosios pakopos) studijas ir turintys ne mažesnę kaip 3 metų praktinio darbo patirtį. Programos apimtis yra 60 studijų kreditų, studijų trukmė – 1 metai. Absolventams suteikiamas verslo administravimo magistro (MBA) laipsnis.

Papildomosios studijos skirtos asmenims, kolegijose įgijusiems profesinio bakalauro laipsnį arba universitetuose įgijusiems bakalauro laipsnį bei siekiantiems studijuoti magistrantūros (antrosios pakopos) studijose. Reikalingų papildomųjų studijų apimtis ir trukmė yra nurodyta prie konkrečios magistrantūros studijų programos. Įprastai jos apima ne mažiau kaip 30 studijų kreditų ir trunka ne mažiau kaip vieną semestrą. Į papildomąsias studijas priimami asmenys, įgiję bakalauro laipsnį. Asmuo priimamas klausytojo statusu. Pabaigus papildomąsias studijas yra išduodamas pažymėjimas, suteikiantis teisę stotį į tos studijų krypties magistrantūros studijas. Universitete siūlomų papildomosios studijų sąrašas čia.