Magistrantūros studijų programos

Magistrantūros studijos – tai antrosios pakopos studijos, į kurias konkurso tvarka kviečiami stoti studijuoti asmenys, turintys pirmosios (bakalauro) pakopos arba vientisųjų studijų išsilavinimą patvirtinantį dokumentą. Universitete 2023-2024 m. m. vykdomas priėmimas į 55 antrosios (magistrantūros) pakopos studijų programas.

N – nauja programa, MA+ – magistrantūros studijų kompetencijų modelis