Magistrantūros studijų programos

 

Asmenys, turintys pirmosios (bakalauro) pakopos arba vientisųjų studijų išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, kviečiami konkurso tvarka stoti į antrosios (magistrantūros) pakopos studijų programas. Universitete 2021 m. vykdomas priėmimas į 54 antrosios (magistrantūros) pakopos studijų programas.

N – nauja programa, MA+ – magistrantūros studijų kompetencijų modelis