Papildomosios studijos

Papildomosios studijos yra mokamos ir jose studijuojami tie bakalauro dalykai, kurie yra reikalingi sėkmingoms magistrantūros studijoms.

CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS
Papildomųjų studijų programos aprašas siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų kryptis Kontaktai
K Aplinkosaugos inžinerija Bendroji inžinerija Radvilėnų pl. 19, 237 kab.
tel. 8 (37) 300 156
e. p. ctf@ktu.lt
K Pramoninė biotechnologija Biotecnhnologijos
K Taikomoji chemija Chemija
K Chemijos inžinerija Chemijos ir procesų inžinerija
K Maisto produktų technologija Maisto technologijos
ELEKTROS IR ELEKTRONIKOS FAKULTETAS
Papildomųjų studijų programos aprašas siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų kryptis Kontaktai
 K Biomedicininė inžinerija Bendroji inžinerija Alma Dervinienė
Studentų g. 48, 215 kab.
tel. 8 (37) 300 253
e. p. alma.derviniene@ktu.lt
K Elektronikos inžinerija Elektronikos ir elektros inžinerija
K Elektros energetikos inžinerija
K Elektros energetikos sistemos
K Išmaniosios telekomunikacijų technologijos
K Valdymo technologijos
K Energijos technologijos ir ekonomika Energijos inžinerija
EKONOMIKOS IR VERSLO FAKULTETAS
Papildomųjų studijų programos aprašas siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų kryptis Kontaktai
U Apskaita ir auditas Apskaita Renata Pauparienė
Gedmino g. 50, 332 kab.
tel. 8 (37) 300 583
e. p. renata.babeckaite@ktu.lt
 K Apskaita ir auditas
U Ekonomika Ekonomika
 K Ekonomika
U Verslo ekonomika
K Verslo ekonomika
U Finansai Finansai
K Finansai
U Marketingo valdymas Rinkodara
K Marketingo valdymas
K Inovacijų valdymas ir antreprenerystė Vadyba
U Įmonių valdymas
K Įmonių valdymas
K Projektų vadyba
K Tarptautinis verslas Verslas
U Žmonių išteklių vadyba Žmonių išteklių vadyba
K Žmonių išteklių vadyba
INFORMATIKOS FAKULTETAS
Papildomųjų studijų programos aprašas siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų kryptis Kontaktai
K Informacijos ir informacinių technologijų sauga Informatikos inžinerija Jonas Čeponis
Studentų g. 50, 411 kab.
tel. 8 (37) 300 355
e. p. jonas.ceponis@ktu.lt
K Informacinių sistemų inžinerija
K Nuotolinio mokymosi informacinės technologijos
K Programų sistemų inžinerija
MATEMATIKOS IR GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS
Papildomųjų studijų programos aprašas siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų kryptis Kontaktai
K Didžiųjų verslo duomenų analitika Matematika Jurgita Dabulytė – Bagdonavičienė
Studentų g. 50, 220 kab.
tel. 8 (610) 20 389
e. p. jurgita.dabulyte@ktu.lt
U Taikomoji matematika
K Taikomoji matematika
U Medicinos fizika Medicina ir sveikata Diana Adlienė
Studentų g. 50, 220 kab.
tel. 8 (674) 23 325
e. p. diana.adliene@ktu.lt
K Medicinos fizika
U Medžiagų mokslas Medžiagų technologijos Kristina Bočkutė
Studentų g. 50, 220 kab.
tel. 8 (615) 58 664
e. p. kristina.bockute@ktu.lt
K Medžiagų mokslas
MECHANIKOS INŽINERIJOS IR DIZAINO FAKULTETAS
Papildomųjų studijų programos aprašas siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų kryptis Kontaktai
K Aeronautikos inžinerija Aeronautikos inžinerija Artūras Keršys,
Vita Skučienė
Studentų g. 56, 144 kab.
tel. 8 (37) 300 176
e. p. arturas.kersys@ktu.lt
tel. 8 (37) 300 400
e. p. vita.skuciene@ktu.lt
K Termoinžinerija Energijos inžinerija Algimantas Balčius,
Vita Skučienė
Studentų g. 56, 144 kab.
tel. 8 (614)  41 550
e. p. algimantas.balcius@ktu.lt
tel. 8 (37) 300 400
e. p. vita.skuciene@ktu.lt
K Termoinžinerija P
 U Gamybos inžinerija Gamybos inžinerija Kazimieras Juzėnas,
Vita Skučienė
Studentų g. 56, 144 kab.
tel. 8 (37) 300 418
e. p. kestutis.vaitasius@ktu.lt 
tel. 8 (37) 300 400
e. p. vita.skuciene@ktu.lt
K Gamybos inžinerija
U Grafinių komunikacijų inžinerija Kęstutis  Vaitasius,
Vita Skučienė
Studentų g. 56, 144 kab.
tel. 8 (37) 300 237
e. p. kestutis.vaitasius@ktu.lt 
tel. 8 (37) 300 400
e. p. vita.skuciene@ktu.lt
K Grafinių komunikacijų inžinerija
K , U Mechatronika Egidijus  Dragašius,
Vita Skučienė
Studentų g. 56, 144 kab.
tel. 8 (37) 300 901
e. p. mechatronika@ktu.lt
tel. 8 (37) 300 400
e. p. vita.skuciene@ktu.lt
U Pramonės inžinerija ir vadyba Kazimieras Juzėnas,
Vita Skučienė
Studentų g. 56, 144 kab.
tel. 8 (37) 300 418
e. p. mechatronika@ktu.lt
tel. 8 (37) 300 400
e. p. vita.skuciene@ktu.lt
 K Pramonės inžinerija ir vadyba
U Mechanikos inžinerija Mechanikos inžinerija Kęstutis Pilkauskas,
Vytautas Grigas,
Vita Skučienė
Studentų g. 56, 144 kab.
tel. 8 (37) 300 410
e. p. kestutis.pilkauskas@ktu.lt 
tel. 8 (37) 204 796
e. p. vytautas.grigas@ktu.lt 
tel. 8 (37) 300 400
e. p. vita.skuciene@ktu.lt
K Mechanikos inžinerija
K , U Medienos inžinerija Medžiagų technologijos Vaida Jonaitienė,
Jurgita Domskienė,
Vita Skučienė
Studentų g. 56, 144 kab.
tel. 8 (37) 300 217
e. p. vaida.jonaitiene@ktu.lt 
tel. 8 (37) 353 862
e. p. jurgita.domskiene@ktu.lt 
tel. 8 (37) 300 400
e. p. vita.skuciene@ktu.lt
U Aprangos mados inžinerija Polimerų ir tekstilės technologijos
K Aprangos mados inžinerija
K , U Tekstilės inžinerija ir apdaila
K Transporto priemonių inžinerija Sausumos transporto inžinerija Artūras Keršys,
Vita Skučienė
Studentų g. 56, 144 kab.
tel. 8 (37) 300 176
e. p. arturas.kersys@ktu.lt
tel. 8 (37) 300 400
e. p. vita.skuciene@ktu.lt
SOCIALINIŲ, HUMANITARINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ FAKULTETAS
Papildomųjų studijų programos aprašas siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų kryptis Kontaktai
 K Edukologija Edukologija Berita Simonaitienė
A. Mickevičiaus g. 37, 102 kab.
tel. 8 (687) 87 888
e. p. berita.simonaitiene@ktu.lt
tel. 8 (37) 300 124
e. p. shmmf.priemimas@ktu.lt
K Skaitmeninė kultūra Filosofija
K Europos Sąjungos tarptautiniai santykiai Politikos mokslai Eglė Vaidelytė
A. Mickevičiaus g. 37, 102 kab.
tel. 8 (611) 13 176
e. p. egle.vaidelyte@ktu.lt
tel. 8 (37) 300 124
e. p. shmmf.priemimas@ktu.lt
K Viešoji politika
K Socialinė politika Socialinė politika
K Viešasis administravimas Viešasis administravimas
K Technikos kalbos vertimas ir lokalizacija Vertimas Ramunė Kasperavičienė
A. Mickevičiaus g. 37, 102 kab.
tel. 8 (37) 323 861
e. p. ramune.kasperaviciene@ktu.lt
tel. 8 (37) 300 124
e. p. shmmf.priemimas@ktu.lt
STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS
Papildomųjų studijų programos aprašas siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų kryptis Kontaktinis asmuo
U Darnūs ir energetiškai efektyvūs pastatai Statybos inžinerija Daiva Jurelienė,
Virginija Klimavičienė
Studentų g. 48, 407 kab.
tel. 8 (37) 300 450
e. p. saf@ktu.lt
U Darnūs ir energetiškai efektyvūs pastatai A
K Darnūs ir energetiškai efektyvūs pastatai
U Statybinių konstrukcijų ir gaminių  inžinerija
U Statybinių konstrukcijų ir gaminių  inžinerija A
 K Statybinių konstrukcijų ir gaminių  inžinerija
U Statyba Statybos technologijos
Statyba A
K Statyba
PANEVĖŽIO TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO FAKULTETAS
Papildomųjų studijų programos aprašas siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų kryptis Kontaktinis asmuo
 K Valdymo technologijos Elektronikos ir elektros inžinerija Rugilė Draugelytė
Nemuno g. 33, 203 kab., Panevėžys
tel. 8 (45) 465 687, 8 (686) 54 890
e. p. rugile.draugelyte@ktu.lt
K Transporto priemonių inžinerija Sausumos transporto inžinerija
K Aplinkos apsaugos vadyba ir švaresnė gamyba Bendroji inžinerija
U Statyba Statybos technologijos
K Statyba
U Vadyba Vadyba
K Vadyba

Santrumpos:
K – baigusiems kolegines tos pačios studijų krypties, į kurią stojama, studijas.
U – baigusiems universitetines kitos studijų krypties studijas.

P – turintiems praktinės veiklos patirties.
A – Architektūros studijų krypties studijų programas baigusiems bakalaurams.