Papildomosios studijos

Į papildomąsias studijas priimami asmenys, turintys kitos krypties universitetinį arba tos pačios (atskirais atvejais – kitos) studijų krypties ar krypčių grupės koleginį išsilavinimą ir norintys studijuoti Universitete antrosios studijų pakopos studijų programas.

Aktuali informacija

 • Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas, suteikiantis teisę Universitete stoti į tos studijų krypties ar krypčių grupės, kurioje vyko papildomosios studijos,  antrosios pakopos studijų programas. Pažymėjime nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis kreditais ir įvertinimai.
 • Papildomąsias studijas baigę asmenys turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į antrosios pakopos studijas ir pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas.
 • Papildomosios studijos yra mokamos.
 • Priėmimas į papildomąsias studijas vyksta iki kiekvieno studijų semestro pradžios, pagal Rektoriaus įsakymu nustatytas priėmimo procedūrų datas.
 

Priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai

 • Į papildomąsias studijas priimami asmenys, turintys kitos krypties universitetinį arba tos pačios (atskirais atvejais – kitos) studijų krypties ar krypčių grupės koleginį išsilavinimą ir norintys studijuoti Universitete antrosios studijų pakopos studijų programas.
 • Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas, suteikiantis teisę Universitete stoti į tos studijų krypties ar krypčių grupės, kurioje vyko papildomosios studijos, antrosios studijų pakopos studijų programas (programų sąrašas pateiktas Taisyklių 3 priede). Pažymėjime nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis kreditais ir įvertinimai.
 • Papildomąsias studijas baigę asmenys turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į antrosios studijų pakopos studijas ir pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas. Jų konkursiniam balui skaičiuoti imamas bakalauro arba profesinio bakalauro diplomo priedėlyje ir papildomųjų studijų pažymėjime įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis.
 • Priėmimas į papildomąsias studijas vyksta dviem etapais, iki kiekvieno studijų semestro pradžios, pagal Rektoriaus įsakymu nustatytas priėmimo procedūrų datas.

Priėmimo prašymo pateikimas

 • Prašymai leisti dalyvauti priėmime į papildomąsias studijas priimami fakultetų, kuriuose vykdomos atitinkamos studijų programos, studijų centruose.
 • Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir pateikti bakalauro arba profesinio bakalauro diplomo mokomųjų dalykų įvertinimus.
 • Su prašymu pateikiamos šių dokumentų kopijos:
  • asmens tapatybės kortelės ar paso;
  • bakalauro ar profesinio bakalauro diplomo;
  • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu (jei išsilavinimo dokumente nenurodytas asmens kodas).
 • Prašyme galima nurodyti vieną pageidavimą.
 • Teikiant priėmimo prašymą, privaloma sumokėti stojamąją studijų įmoką. Prašymo nagrinėjimas ir visos priėmimo procedūros pradedamos Universitetui gavus iš banko pranešimą apie stojamosios studijų įmokos sumokėjimą.

Studijų sutarties sudarymas

 • Numatytomis datomis skelbiamas kvietimas studijuoti, kviečiamieji studijuoti  informuojami idividualiai ir papildomai informuojami el. paštu, kurį nurodė teikdami priėmimo prašymą.
 • Priėmę kvietimą studijuoti Universitete papildomosiose studijose asmenys turi su Universitetu pasirašyti klausytojo studijų sutartį.
 • Klausytojo studijų sutartys su pakviestaisiais sudaromos po kiekvieno kvietimo studijuoti paskelbimo.
 • Priimtiesiems į papildomąsias studijas studijų pradžia sutampa su rudens arba pavasario semestro pradžia.
 • Sudarant klausytojo studijų sutartį privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką. Nutraukus  klausytojo studijų sutartį, registracijos studijoms įmoka negrąžinama.
 • Nepasirašius studijų sutarties pagal kvietime nustatytą terminą, kvietimas studijuoti anuliuojamas.
 • Klausytojo studijų sutartį su Universitetu sudaryti galima:
 • Klausytojo studijų sutartį tiesioginiu būdu pasirašyti ir dokumentus pateikti galima ir per įgaliotą asmenį, tokiu atveju būtinas notaro patvirtintas įgaliojimas.

Nuotolinis studijų sutarties sudarymas

 • Klausytojo studijų sutartį sudarant nuotoliniu būdu (elektroninė studijų sutartis), per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (ESSSIS), visus priėmimo prašyme nurodytus dokumentus privaloma pateikti fakulteto studijų centre  atvykus studijuoti.
 • Fakulteto studijų centre atvykus studijuoti reikės pateikti dokumentų originalus (parodyti) ir turėti jų kopijas (palikti) saugojimui:
  • asmens tapatybės kortelės ar paso;
  • diplomo ir jo priedėlio (priedo);
  • pažymos apie neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų įvertinimą, jei yra;
  • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, jei yra;
  • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu (jei išsilavinimo dokumente asmens kodas nenurodytas).
 • Pakviestieji studijuoti turintys ne Lietuvos pilietybę nuotoliniu būdu sudaryti studijų sutarties negali.
 • Norint sudaryti studijų sutartį nuotoliniu būdu (per ESSSIS ), privaloma patvirtinti savo tapatybę per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasinaudojant Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis arba elektroniniu parašu.
 • Studijų sutarties sudarymo nuotoliniu būdu, per Universiteto Elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (ESSSIS), instrukcija:

Tiesioginis studijų sutarties sudarymas

 • Klausytojo studijų sutartį sudarant tiesioginiu būdu, pakviestieji privalo asmeniškai atvykti į Universitetą.
 • Įforminant priėmimą, pakviestieji su savimi privalo turėti visus originalius dokumentus, kuriuos nurodė pildydami prašymą. Originalūs dokumentai parodomi priėmimą įforminančiam darbuotojui fakultetų studijų centre, o jų kopijos pateikiamos saugojimui.
  • asmens tapatybės kortelės ar paso;
  • diplomo ir jo priedėlio (priedo);
  • pažymos apie neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų įvertinimą, jei yra;
  • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, jei yra;
  • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu (jei išsilavinimo dokumente asmens kodas nenurodytas).
 • Nuotraukų būsimiems studentams pateikti nereikia.

Fakultetų studijų centrų kontaktai

Cheminės technologijos fakulteto studijų centras

Radvilėnų pl. 19-237, Kaunas (C korpusas)
mob. tel. +370 682 46 815
tel. +370 37 300 156
e. p. ausra.vaitkiene@ktu.lt
e. p. ctf@ktu.lt

Ekonomikos ir verslo fakulteto studijų centras

Gedimino g. 50-324, Kaunas
tel. +370 37 300 583
e. p. renata.paupariene@ktu.lt
e. p. evf@ktu.lt

Elektros ir elektronikos fakulteto studijų centras

Studentų g. 48-215, Kaunas
tel. +370 37 300 250
e. p. eef@ktu.lt

Informatikos fakulteto studijų centras

Studentų g. 50-411, Kaunas
tel. +370 37 300 350
e. p. if@ktu.lt

Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto studijų centras

Studentų g. 50-221, Kaunas
tel.: +370 37 300 300
e. p. mgmf@ktu.lt

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto studijų centras

Studentų g. 56-144, Kaunas
tel. +370 37 300 400
e. p. vita.skuciene@ktu.lt
e. p. midf@ktu.lt

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studijų centras

A. Mickevičiaus g. 37-102, Kaunas
tel. +370 37 300 124
e. p. shmmf.priemimas@ktu.lt

Statybos ir architektūros fakulteto studijų centras

Daiva Jurelienė
Studentų g. 48, 407 kab.
tel. 8 (37) 300 450
e. p. daiva.jureliene@ktu.lt
e. p. saf@ktu.lt

Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto studijų centras

Nemuno g. 33-203, Panevėžys
mob. tel. +370 686 54 890
tel. +370 45 465 687
e. p. ptvf.priemimas@ktu.lt

 

Datos ir terminai

Priėmimo į papildomąsias studijas procedūrų datos

Pirmas etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2021-05-03
8 val.
2021-08-23
12 val.
Stojančiojo dokumentų vertinimas priėmimo komisijose 2021-08-24
8 val.
2021-08-24
16 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas iki 2021-08-26
13 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas iki 2021-08-27
15 val.

Antras etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2021-12-01
8 val.
2022-01-24
12 val.
Stojančiojo dokumentų vertinimas priėmimo komisijose 2022-01-25
8 val.
2022-01-25
16 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas iki 2022-01-27
13 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas iki 2022-01-28
15 val.

* – Pirmame etape asmenys priimami studijuoti nuo rudens semestro, antrame etape – pavasario semestro.

 

Papildomųjų studijų programos

Cheminės technologijos fakulteto papildomųjų studijų programų aprašai siekiantiems studijuoti magistrantūroje šias studijų programas:

Kontaktai

Aušra Vaitkienė
Radvilėnų pl. 19, 237 kab.
tel. 8 (37) 300 156
e. p. ctf@ktu.lt

Elektros ir elektronikos fakulteto papildomųjų studijų programų aprašai siekiantiems studijuoti magistrantūroje šias studijų programas:

Kontaktai

Elektros ir elektronikos fakulteto studijų centras
Studentų g. 48, 215 kab.
tel. 8 (37) 300 250
e. p. eef@ktu.lt

Ekonomikos ir verslo fakulteto papildomųjų studijų programų aprašai ir siekiantiems studijuoti magistrantūroje šias studijų programas:

Kontaktai

Renata Pauparienė
Gedmino g. 50, 324 kab.
tel. 8 (37) 300 583
e. p. renata.paupariene@ktu.lt

Informatikos fakulteto papildomųjų studijų programų aprašai ir siekiantiems studijuoti magistrantūroje šias studijų programas:

Kontaktai

Kęstutis Jankauskas
Studentų g. 50, 411 kab.
tel. 8 (37) 300 355
e. p. kestutis.jankauskas@ktu.lt

Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto papildomųjų studijų programų aprašai ir siekiantiems studijuoti magistrantūroje šias studijų programas:

* „Medžiagų fizika“ papildomųjų studijų aprašas tinkamas ir „Medžiagų mokslas“ studijoms („Medžiagų mokslas“ studijos nebus vykdomos, jeigu studijų programa „Medžiagų fizika“ bus akredituota Studijų kokybės vertinimo centro ir įregistruota Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos studijų ir mokymo programų registre).

Kontaktai

Studentų g. 50, 220 kab.
tel. 8 (37) 300 300
e. p. mgmf@ktu.lt

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto papildomųjų studijų programų aprašai ir siekiantiems studijuoti magistrantūroje šias studijų programas:

Kontaktai

Mickevičiaus g. 37, 102 kab.
tel. 8 (37) 300 124
e. p. shmmf.priemimas@ktu.lt

Statybos ir architektūros fakulteto papildomųjų studijų programų aprašai ir siekiantiems studijuoti magistrantūroje šias studijų programas:

Kontaktai

Daiva Jurelienė
Studentų g. 48, 407 kab.
tel. 8 (37) 300 450
e. p. daiva.jureliene@ktu.lt

 

Agnė Karabanovaitė
Studentų g. 48, 406 kab.
tel. +370 (634) 64 734
e. p. agne.karabanovaite@ktu.lt

Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto papildomųjų studijų programų aprašai ir siekiantiems studijuoti magistrantūroje šias studijų programas:

Baigusiems universitetines studijas

Kontaktai

Brigita Stanikūnienė
Nemuno g. 33, 220 kab., Panevėžys
tel. 8 (612) 38080
e. p. brigita.stanikuniene@ktu.lt

 

Įmokos

Privalomos įmokos

 • Stojamoji studijų įmoka (moka stojantieji per papildomųjų studijų priėmimą, prieš pradedant prašymo nagrinėjimą): įmokos dydis – 15 Eur., įmokos pavadinimas – Stojamoji studijų įmoka, kodas 2881
 • Registracijos studijoms įmoka (moka į papildomąsias studijas pakviestieji studijuoti, pasirašydami klausytojo studijų sutartis): įmokos dydis – 50 Eur., įmokos pavadinimas – Registracijos studijoms įmoka, kodas 103170
 • Studijų įmoka (moka priimtieji į valstybės nefinansuojamas studijas, kiekvieno semestro pradžioje): įmokų dydžiai nustatomi KTU Senato, įmokos pavadinimas – Už studijas, kodas 103161

Konsultacija dėl apmokėjimo

Jei atlikote apmokėjimą, tačiau per 2 darbo dienas Universiteto Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS) nematote patvirtinimo apie sėkmingai atliktą mokėjimą, kreipkitės į KTU Finansų departamento vyr. buhalterę Ireną Narmontienę, el. p. irena.narmontiene@ktu.lt, arba tel. +370 (37) 300 688. Rašant el. laišką, būtina pridėti mokėjimo išrašą ir nurodyti įmokos tipą.

Sąskaitų rekvizitai

Mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas (jei turi). Mokantiems iš užsienio banko sąskaitos būtina nurodyti pakviestojo studijuoti vardą ir pavardę.
Gavėjas – Kauno technologijos universitetas
Swedbank: LT54 7300 0100 0251 0317, SWIFT XABALT 22
SEB bankas: LT75 7044 0600 0310 4494, SWIFT CBVILT 2X
Luminor bankas: LT70 4010 0425 0240 0369, SWIFT AGBLLT 2X

Mokantiems įmokas per „Swedbank“: nuo 2017 m. sausio mėn. nebegalimas įmokų apmokėjimas grynais pinigais, rekomenduojame atlikti pinigų pervedimus interneto banke arba išmaniojoje „Swedbank“ programėlėje (programėlę galite nemokamai atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“ parduotuvių).

Mokantiems įmokas per „SEB bankas“: nuo 2017 m. lapkričio mėn. nebegalimas įmokų apmokėjimas grynais pinigais, rekomenduojame atlikti pinigų pervedimus interneto banke arba išmaniojoje „SEB Lietuva“ programėlėje (programėlę galite nemokamai atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“ parduotuvių).

Studijų kainos

Papildomosios studijos yra mokamos. Studijų įmoka skaičiuojama už kiekvieną pasirinkto individualiojo studijų plano modulio kreditą.

Stojantiesiems1 taikyta 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

 

Studijų kryptis arba studijų krypčių grupė Kredito kaina2
Filosofijos, ekonomikos, politikos mokslų, sociologijos, komunikacijos studijų kryptys, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupė 27,82€
3 – Kaina taikoma Ekonomikos ir verslo fakulteto studijų programoms 28,00€3
Taikomosios matematikos studijų kryptis 27,16€
Lingvistikos studijų kryptis 32,98€
Informatikos mokslų, fizinių mokslų, inžinerijos mokslų, technologijų mokslų studijų krypčių grupės, vertimo studijų kryptis ir architektūros studijų kryptis 39,34€
Muzikos studijų kryptis 92,98€

1 – LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijai patvirtinus naujas normines studijų kainas gali keistis ir 2021-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamose studijų vietose.
2 – Tiksli metinė studijų kaina apskaičiuojama pagal semestre numatytų studijų kreditų skaičių.
3 – Kaina taikoma Ekonomikos ir verslo fakulteto studijų programoms.