Papildomosios studijos

Į papildomąsias studijas priimami asmenys, turintys kitos krypties universitetinį arba tos pačios (atskirais atvejais – kitos) studijų krypties ar krypčių grupės koleginį išsilavinimą ir norintys studijuoti Universitete antrosios studijų pakopos studijų programas.

  • Studentų priėmimo į KTU 2018 m. taisyklės (toliau – Priėmimo taisyklės), nustato tvarką, pagal kurią stojantieji priimami studijuoti.
  • Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas, suteikiantis teisę Universitete stoti į tos studijų krypties ar krypčių grupės, kurioje vyko papildomosios studijos,  antrosios studijų pakopos studijų programas. Pažymėjime nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis kreditais ir įvertinimai.
  • Papildomąsias studijas baigę asmenys turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į antrosios studijų pakopos studijas ir pretenduoti į VF studijų vietas.
  • Papildomosios studijos yra mokamos. Studijų įmoka skaičiuojama už kiekvieną pasirinkto individualiojo studijų plano modulio kreditą. Vieno kredito kaina, tvirtinama Senato nutarimu.
  • Priėmimas į papildomąsias studijas vyksta iki kiekvieno studijų semestro pradžios, pagal Rektoriaus įsakymu nustatytas priėmimo procedūrų datas.
CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS
Papildomųjų studijų programos aprašas siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų krypčių grupė Studijų kryptis Kontaktai
K Aplinkosaugos inžinerija Inžinerijos mokslai Aplinkos inžinerija Aušra Vaitkienė
Ilona Jonuškienė
Radvilėnų pl. 19, 237 kab.
tel. 8 (37) 300 156
e. p. ctf@ktu.lt
e. p. ilona.jonuskiene@ktu.lt
K Chemijos inžinerija Chemijos inžinerija Aušra Vaitkienė
Irmantas Barauskas
Radvilėnų pl. 19, 237 kab.
tel. 8 (37) 300 156
e. p. ctf@ktu.lt
e. p. irmantas.barauskas@ktu.lt
K Taikomoji chemija Fiziniai mokslai Chemija Aušra Vaitkienė
Vilija Kriščiūnienė
Radvilėnų pl. 19, 237 kab.
tel. 8 (37) 300 156
e. p. ctf@ktu.lt
e. p. vilija.krisciuniene@ktu.lt
K Medicininė chemija
K Pramoninė biotechnologija Technologijų mokslai Biotechnologijos Aušra Vaitkienė
Ilona Jonuškienė
Radvilėnų pl. 19, 237 kab.
tel. 8 (37) 300 156
e. p. ctf@ktu.lt
e. p. ilona.jonuskiene@ktu.lt
K Maisto produktų technologija Maisto technologijos Aušra Vaitkienė
Vaida Kitrytė
Radvilėnų pl. 19, 237 kab.
tel. 8 (37) 300 156
e. p. ctf@ktu.lt
e. p. vaida.kitryte@ktu.lt
ELEKTROS IR ELEKTRONIKOS FAKULTETAS
Papildomųjų studijų programos aprašas siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų krypčių grupė Studijų kryptis Kontaktai
 K Biomedicininė inžinerija Inžinerijos mokslai Bioinžinerija Alma Dervinienė
Studentų g. 48, 215 kab.
tel. 8 (37) 300 253
e. p. alma.derviniene@ktu.lt
K Elektronikos inžinerija Elektronikos inžinerija
K Elektronikos inžinerija P
K Valdymo technologijos
K Valdymo technologijos P
K Elektros energetikos inžinerija Elektros inžinerija
K Elektros energetikos inžinerija P
K Energijos technologijos ir ekonomika Energijos inžinerija
K Energijos technologijos ir ekonomika P
EKONOMIKOS IR VERSLO FAKULTETAS
Papildomųjų studijų programos aprašas siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų krypčių grupė Studijų kryptis Kontaktai
U Ekonomika Socialiniai mokslai Ekonomika Renata Pauparienė
Gedmino g. 50, 332 kab.
tel. 8 (37) 300 583
e. p. renata.babeckaite@ktu.lt
 K Ekonomika
U Verslo ekonomika
 K Verslo ekonomika
U Apskaita ir auditas Verslo ir viešoji vadyba Apskaita
K Apskaita ir auditas
U Finansai Finansai
K Finansai
U Marketingo valdymas Rinkodara
K Marketingo valdymas
K Inovacijų valdymas ir antreprenerystė Vadyba
U Įmonių valdymas
K Įmonių valdymas
K Tarptautinis verslas Verslas
U Žmonių išteklių vadyba Žmonių išteklių vadyba
K Žmonių išteklių vadyba
INFORMATIKOS FAKULTETAS
Papildomųjų studijų programos aprašas siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų krypčių grupė Studijų kryptis Kontaktai
K Informacijos ir informacinių technologijų sauga Informatikos mokslai Informatikos inžinerija Jonas Čeponis
Studentų g. 50, 411 kab.
tel. 8 (37) 300 355
e. p. jonas.ceponis@ktu.lt
K Informacinių sistemų inžinerija Informatikos sistemos
K Programų sistemų inžinerija Programų sistemos
MATEMATIKOS IR GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS
Papildomųjų studijų programos aprašas siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų krypčių grupė Studijų kryptis Kontaktai
K Didžiųjų verslo duomenų analitika Matematikos mokslai Taikomoji matematika Jurgita Dabulytė – Bagdonavičienė
Studentų g. 50, 220 kab.
tel. 8 (610) 20 389
e. p. jurgita.dabulyte@ktu.lt
U Taikomoji matematika
K Taikomoji matematika
K Medicinos fizika Sveikatos mokslai Medicinos technologijos Diana Adlienė
Studentų g. 50, 220 kab.
tel. 8 (674) 23 325
e. p. diana.adliene@ktu.lt
U Medžiagų mokslas Technologijų mokslai Medžiagų technologijos Kristina Bočkutė
Studentų g. 50, 220 kab.
tel. 8 (615) 58 664
e. p. kristina.bockute@ktu.lt
K Medžiagų mokslas
MECHANIKOS INŽINERIJOS IR DIZAINO FAKULTETAS
Papildomųjų studijų programos aprašas siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų krypčių grupė Studijų kryptis Kontaktai
K Aeronautikos inžinerija Inžinierijos mokslai Aeronautikos inžinerija Janina Jablonskytė,
Vita Skučienė
Studentų g. 56, 144 kab.
tel. 8 (37) 300 176
e. p. janina.jablonskyte@ktu.lt
tel. 8 (37) 300 400
e. p. vita.skuciene@ktu.lt
K Transporto priemonių inžinerija Transporto inžinerija
U Mechanikos inžinerija Mechanikos inžinerija Kęstutis Pilkauskas,
Vytautas Grigas,
Vita Skučienė
Studentų g. 56, 144 kab.
tel. 8 (37) 300 410
e. p. kestutis.pilkauskas@ktu.lt 
tel. 8 (37) 204 796
e. p. vytautas.grigas@ktu.lt 
tel. 8 (37) 300 400
e. p. vita.skuciene@ktu.lt
K Mechanikos inžinerija
U Mechatronika Gamybos inžinerija Regita Bendikienė,
Kazimieras Juzėnas,

Vita Skučienė
Studentų g. 56, 144 kab.
tel. 8 (37) 323 769
e. p. regita.bendikiene@ktu.lt 
tel. 8 (37) 300 418
e. p. kazimieras.juzenas@ktu.lt
tel. 8 (37) 300 400
e. p. vita.skuciene@ktu.lt
K Mechatronika
U Pramonės inžinerija ir vadyba
K Pramonės inžinerija ir vadyba
U Gamybos inžinerija
K Gamybos inžinerija
U Grafinių komunikacijų inžinerija Regita Bendikienė
Kęstutis Vaitasius,

Vita Skučienė
Studentų g. 56, 144 kab.
tel. 8 (37) 323 769
e. p. regita.bendikiene@ktu.lt 
e. p. kestutis.vaitasius@ktu.lt 
tel. 8 (37) 300 400
e. p. vita.skuciene@ktu.lt
K Grafinių komunikacijų inžinerija
K Termoinžinerija Energijos inžinerija Algimantas Balčius,
Vita Skučienė
Studentų g. 56, 144 kab.
tel. 8 (614)  41 550
e. p. algimantas.balcius@ktu.lt
tel. 8 (37) 300 400
e. p. vita.skuciene@ktu.lt
U Termoinžinerija
U Aprangos mados inžinerija Technologijų mokslai Polimerų ir tekstilės technologijos Jurgita Domskienė,
Vita Skučienė
Studentų g. 56, 144 kab.
tel. 8 (37) 300 217
e. p. jurgita.domskiene@ktu.lt 
tel. 8 (37) 300 400
e. p. vita.skuciene@ktu.lt
K Aprangos mados inžinerija
U Tekstilės inžinerija ir apdaila
K Tekstilės inžinerija ir apdaila
SOCIALINIŲ, HUMANITARINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ FAKULTETAS
Papildomųjų studijų programos aprašas siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų krypčių grupė Studijų kryptis Kontaktai
 K Edukologija Ugdymo mokslai Edukologija Berita Simonaitienė
A. Mickevičiaus g. 37, 102 kab.
tel. 8 (687) 87 888
e. p. berita.simonaitiene@ktu.lt
tel. 8 (37) 300 124
e. p. shmmf.priemimas@ktu.lt
K Skaitmeninė kultūra Humanitariniai mokslai Filosofija Šarūnas Pauksnis
A. Mickevičiaus g. 37, 102 kab.
tel. 8 (37) 300 124
e. p. sarunas.pauksnis@ktu.lt
tel. 8 (37) 300 124
e. p. shmmf.priemimas@ktu.lt
K Technikos kalbos vertimas ir lokalizacija Vertimas Jurgita Mikelionienė
A. Mickevičiaus g. 37, 102 kab.
tel. 8 (37) 300 124
e. p. jurgita.mikelioniene@ktu.lt 
tel. 8 (37) 300 124
e. p. shmmf.priemimas@ktu.lt
K Viešoji politika ir saugumas
Socialiniai mokslai Politikos mokslai Eglė Vaidelytė
A. Mickevičiaus g. 37, 102 kab.
tel. 8 (611) 13 176
e. p. egle.vaidelyte@ktu.lt
tel. 8 (37) 300 124
e. p. shmmf.priemimas@ktu.lt
K Socialinė gerovė ir politika
Sociologija
K Viešasis administravimas Verslo ir viešoji vadyba Viešasis administravimas
STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS
Papildomųjų studijų programos aprašas siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų krypčių grupė Studijų kryptis Kontaktinis asmuo
U Darnūs ir energetiškai efektyvūs pastatai Inžinerijos mokslai Statybos inžinerija Daiva Jurelienė,
Virginija Klimavičienė
Studentų g. 48, 407 kab.
tel. 8 (37) 300 450
e. p. saf@ktu.lt
K Darnūs ir energetiškai efektyvūs pastatai
U Statybinių konstrukcijų ir gaminių  inžinerija
 K Statybinių konstrukcijų ir gaminių  inžinerija
U Statyba Statybos valdymas
K Statyba Statybos valdymas
PANEVĖŽIO TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO FAKULTETAS
Papildomųjų studijų programos aprašas siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų krypčių grupė Studijų kryptis Kontaktinis asmuo
 K Valdymo technologijos Inžinerijos mokslai Elektronikos inžinerija Brigita Stanikūnienė
Nemuno g. 33, 220 kab., Panevėžys
tel. 8 (612) 38080
e. p. brigita.stanikuniene@ktu.lt
K Transporto priemonių inžinerija Transporto inžinerija
U Statyba Statybos valdymas Statybos inžinerija
K Statyba Statybos valdymas
K Darnus valdymas ir gamyba Aplinkos inžinerija
U Vadyba Verslo ir viešoji vadyba Vadyba
K Vadyba

Santrumpos:
K – baigusiems kolegines tos pačios studijų krypties, į kurią stojama, studijas.
U – baigusiems universitetines kitos studijų krypties studijas.

P – turintiems praktinės veiklos patirties.