Papildomosios studijos

Į papildomąsias studijas priimami asmenys, turintys kitos krypties universitetinį arba tos pačios (atskirais atvejais – kitos) studijų krypties ar krypčių grupės koleginį išsilavinimą ir norintys studijuoti Universitete antrosios studijų pakopos studijų programas.

  • Studentų priėmimo į KTU 2018 m. taisyklės (toliau – Priėmimo taisyklės), nustato tvarką, pagal kurią stojantieji priimami studijuoti.
  • Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas, suteikiantis teisę Universitete stoti į tos studijų krypties ar krypčių grupės, kurioje vyko papildomosios studijos,  antrosios studijų pakopos studijų programas. Pažymėjime nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis kreditais ir įvertinimai.
  • Papildomąsias studijas baigę asmenys turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į antrosios studijų pakopos studijas ir pretenduoti į VF studijų vietas.
  • Papildomosios studijos yra mokamos. Studijų įmoka skaičiuojama už kiekvieną pasirinkto individualiojo studijų plano modulio kreditą. Vieno kredito kaina, tvirtinama Senato nutarimu.
  • Priėmimas į papildomąsias studijas vyksta iki kiekvieno studijų semestro pradžios,Rektoriaus įsakymu nustatytas priėmimo procedūrų datas.
CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS
Papildomųjų studijų programos aprašas siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų kryptis Kontaktai
K Aplinkosaugos inžinerija Bendroji inžinerija Radvilėnų pl. 19, 237 kab.
tel. 8 (37) 300 156
e. p. ctf@ktu.lt
K Pramoninė biotechnologija Biotecnhnologijos
K Taikomoji chemija Chemija
K Chemijos inžinerija Chemijos ir procesų inžinerija
K Maisto produktų technologija Maisto technologijos
ELEKTROS IR ELEKTRONIKOS FAKULTETAS
Papildomųjų studijų programos aprašas siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų kryptis Kontaktai
 K Biomedicininė inžinerija Bendroji inžinerija Alma Dervinienė
Studentų g. 48, 215 kab.
tel. 8 (37) 300 253
e. p. alma.derviniene@ktu.lt
K Elektronikos inžinerija Elektronikos ir elektros inžinerija
K Elektros energetikos inžinerija
K Elektros energetikos sistemos
K Išmaniosios telekomunikacijų technologijos
K Valdymo technologijos
K Energijos technologijos ir ekonomika Energijos inžinerija
EKONOMIKOS IR VERSLO FAKULTETAS
Papildomųjų studijų programos aprašas siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų kryptis Kontaktai
U Apskaita ir auditas Apskaita Renata Pauparienė
Gedmino g. 50, 332 kab.
tel. 8 (37) 300 583
e. p. renata.babeckaite@ktu.lt
 K Apskaita ir auditas
U Ekonomika Ekonomika
 K Ekonomika
U Verslo ekonomika
K Verslo ekonomika
U Finansai Finansai
K Finansai
U Marketingo valdymas Rinkodara
K Marketingo valdymas
K Inovacijų valdymas ir antreprenerystė Vadyba
U Įmonių valdymas
K Įmonių valdymas
K Projektų vadyba
K Tarptautinis verslas Verslas
U Žmonių išteklių vadyba Žmonių išteklių vadyba
K Žmonių išteklių vadyba
INFORMATIKOS FAKULTETAS
Papildomųjų studijų programos aprašas siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų kryptis Kontaktai
K Informacijos ir informacinių technologijų sauga Informatikos inžinerija Jonas Čeponis
Studentų g. 50, 411 kab.
tel. 8 (37) 300 355
e. p. jonas.ceponis@ktu.lt
K Informacinių sistemų inžinerija
K Nuotolinio mokymosi informacinės technologijos
K Programų sistemų inžinerija
MATEMATIKOS IR GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS
Papildomųjų studijų programos aprašas siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų kryptis Kontaktai
K Didžiųjų verslo duomenų analitika Matematika Jurgita Dabulytė – Bagdonavičienė
Studentų g. 50, 220 kab.
tel. 8 (610) 20 389
e. p. jurgita.dabulyte@ktu.lt
U Taikomoji matematika
K Taikomoji matematika
U Medicinos fizika Medicina ir sveikata Diana Adlienė
Studentų g. 50, 220 kab.
tel. 8 (674) 23 325
e. p. diana.adliene@ktu.lt
K Medicinos fizika
U Medžiagų mokslas Medžiagų technologijos Kristina Bočkutė
Studentų g. 50, 220 kab.
tel. 8 (615) 58 664
e. p. kristina.bockute@ktu.lt
K Medžiagų mokslas
MECHANIKOS INŽINERIJOS IR DIZAINO FAKULTETAS
Papildomųjų studijų programos aprašas siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų kryptis Kontaktai
K Aeronautikos inžinerija Aeronautikos inžinerija Artūras Keršys,
Vita Skučienė
Studentų g. 56, 144 kab.
tel. 8 (37) 300 176
e. p. arturas.kersys@ktu.lt
tel. 8 (37) 300 400
e. p. vita.skuciene@ktu.lt
K Termoinžinerija Energijos inžinerija Algimantas Balčius,
Vita Skučienė
Studentų g. 56, 144 kab.
tel. 8 (614)  41 550
e. p. algimantas.balcius@ktu.lt
tel. 8 (37) 300 400
e. p. vita.skuciene@ktu.lt
K Termoinžinerija P
 U Gamybos inžinerija Gamybos inžinerija Kazimieras Juzėnas,
Vita Skučienė
Studentų g. 56, 144 kab.
tel. 8 (37) 300 418
e. p. kestutis.vaitasius@ktu.lt 
tel. 8 (37) 300 400
e. p. vita.skuciene@ktu.lt
K Gamybos inžinerija
U Grafinių komunikacijų inžinerija Kęstutis  Vaitasius,
Vita Skučienė
Studentų g. 56, 144 kab.
tel. 8 (37) 300 237
e. p. kestutis.vaitasius@ktu.lt 
tel. 8 (37) 300 400
e. p. vita.skuciene@ktu.lt
K Grafinių komunikacijų inžinerija
K , U Mechatronika Egidijus  Dragašius,
Vita Skučienė
Studentų g. 56, 144 kab.
tel. 8 (37) 300 901
e. p. mechatronika@ktu.lt
tel. 8 (37) 300 400
e. p. vita.skuciene@ktu.lt
U Pramonės inžinerija ir vadyba Kazimieras Juzėnas,
Vita Skučienė
Studentų g. 56, 144 kab.
tel. 8 (37) 300 418
e. p. mechatronika@ktu.lt
tel. 8 (37) 300 400
e. p. vita.skuciene@ktu.lt
 K Pramonės inžinerija ir vadyba
U Mechanikos inžinerija Mechanikos inžinerija Kęstutis Pilkauskas,
Vytautas Grigas,
Vita Skučienė
Studentų g. 56, 144 kab.
tel. 8 (37) 300 410
e. p. kestutis.pilkauskas@ktu.lt 
tel. 8 (37) 204 796
e. p. vytautas.grigas@ktu.lt 
tel. 8 (37) 300 400
e. p. vita.skuciene@ktu.lt
K Mechanikos inžinerija
K , U Medienos inžinerija Medžiagų technologijos Vaida Jonaitienė,
Jurgita Domskienė,
Vita Skučienė
Studentų g. 56, 144 kab.
tel. 8 (37) 300 217
e. p. vaida.jonaitiene@ktu.lt 
tel. 8 (37) 353 862
e. p. jurgita.domskiene@ktu.lt 
tel. 8 (37) 300 400
e. p. vita.skuciene@ktu.lt
U Aprangos mados inžinerija Polimerų ir tekstilės technologijos
K Aprangos mados inžinerija
K , U Tekstilės inžinerija ir apdaila
K Transporto priemonių inžinerija Sausumos transporto inžinerija Artūras Keršys,
Vita Skučienė
Studentų g. 56, 144 kab.
tel. 8 (37) 300 176
e. p. arturas.kersys@ktu.lt
tel. 8 (37) 300 400
e. p. vita.skuciene@ktu.lt
SOCIALINIŲ, HUMANITARINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ FAKULTETAS
Papildomųjų studijų programos aprašas siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų kryptis Kontaktai
 K Edukologija Edukologija Berita Simonaitienė
A. Mickevičiaus g. 37, 102 kab.
tel. 8 (687) 87 888
e. p. berita.simonaitiene@ktu.lt
tel. 8 (37) 300 124
e. p. shmmf.priemimas@ktu.lt
K Skaitmeninė kultūra Filosofija
K Europos Sąjungos tarptautiniai santykiai Politikos mokslai Eglė Vaidelytė
A. Mickevičiaus g. 37, 102 kab.
tel. 8 (611) 13 176
e. p. egle.vaidelyte@ktu.lt
tel. 8 (37) 300 124
e. p. shmmf.priemimas@ktu.lt
K Viešoji politika
K Socialinė politika Socialinė politika
K Viešasis administravimas Viešasis administravimas
K Technikos kalbos vertimas ir lokalizacija Vertimas Ramunė Kasperavičienė
A. Mickevičiaus g. 37, 102 kab.
tel. 8 (37) 323 861
e. p. ramune.kasperaviciene@ktu.lt
tel. 8 (37) 300 124
e. p. shmmf.priemimas@ktu.lt
STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS
Papildomųjų studijų programos aprašas siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų kryptis Kontaktinis asmuo
U Darnūs ir energetiškai efektyvūs pastatai Statybos inžinerija Daiva Jurelienė,
Virginija Klimavičienė
Studentų g. 48, 407 kab.
tel. 8 (37) 300 450
e. p. saf@ktu.lt
U Darnūs ir energetiškai efektyvūs pastatai A
K Darnūs ir energetiškai efektyvūs pastatai
U Statybinių konstrukcijų ir gaminių  inžinerija
U Statybinių konstrukcijų ir gaminių  inžinerija A
 K Statybinių konstrukcijų ir gaminių  inžinerija
U Statyba Statybos technologijos
Statyba A
K Statyba
PANEVĖŽIO TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO FAKULTETAS
Papildomųjų studijų programos aprašas siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų kryptis Kontaktinis asmuo
 K Valdymo technologijos Elektronikos ir elektros inžinerija Rugilė Draugelytė
Nemuno g. 33, 203 kab., Panevėžys
tel. 8 (45) 465 687, 8 (686) 54 890
e. p. rugile.draugelyte@ktu.lt
K Transporto priemonių inžinerija Sausumos transporto inžinerija
K Aplinkos apsaugos vadyba ir švaresnė gamyba Bendroji inžinerija
U Statyba Statybos technologijos
K Statyba
U Vadyba Vadyba
K Vadyba

Santrumpos:
K – baigusiems kolegines tos pačios studijų krypties, į kurią stojama, studijas.
U – baigusiems universitetines kitos studijų krypties studijas.

P – turintiems praktinės veiklos patirties.
A – Architektūros studijų krypties studijų programas baigusiems bakalaurams.