Verslo administravimas KTU MBA

KTU-MBA studijų programa – tai vienerių metų pokyčių lyderystės ir atsparumo pokyčiuose verslo aplinkoje ugdymo kelionė. Ši programa  suteiks naujausias žinias ir tarptautines praktikas bei įgūdžius, būtinus vystyti inovatyvų verslą ir atsparią organizaciją. Būtent todėl KTU – MBA studijų programos ašimi yra pasirinktas pokyčių inicijavimas ir valdymas. Studijų metu įsigilinsite į technologines tendencijas ir transformacijas, o jų sąlygotų iššūkių ir transformacijų kontekste gebėsite:

  • formuoti verslo strategiją ir priimti inovatyvius verslo vystymo ir/ar organizacijos transformacijos sprendimus neapibrėžtumo sąlygomis;
  • sukurti prielaidas įsitraukti ir bendradarbiauti visoms suinteresuotoms šalims (klientams, darbuotojams, partneriams ir kt.);
  • įgalinti darbuotojų komandas įgyvendinti organizacinius pokyčius.

Ši programa skirta verslo įmonių ir organizacijų vadovams regionuose, mažų ir vidutinių įmonių vadovams bei didelių įmonių vidutinės grandies vadovams, atsakingiems už pokyčių (transformacijų) organizacijose įgyvendinimą.

Išsamiau apie priėmimo reikalavimus ir stojimo sąlygas rasite čia» , o apie pačią studijų programą detalesnė informacija pateikta čia».

programos aprašas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Verslas
Kalba Lietuvių kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 1 m. (vakarinis; ciklinis, mišrusis)
Laipsnis Verslo administravimo magistras (MBA)
Metinė kaina  i Nuolatinė - 8100 €
 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos verslo studijų krypties studijų programą Verslo administravimas KTU MBA (angl. Master of Business Administration) vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2023 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) IV ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę jų pasirinktoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas – skaitinė konkursinio balo dedamųjų išraiška, apskaičiuojama kiekvienam stojančiajam kiekvienoje studijų programoje. Jį sudaro konkursinio balo dedamųjų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo reikalavimai:

Įgytas pagrindinės studijų krypčių grupės bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Įgytas kitų studijų krypčių bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

visų studijų krypčių grupių

ir ≥3 m. darbo patirtis, kuri atitinka ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu

visų studijų krypčių grupių

ir ≥3 m. darbo patirtis, kuri atitinka ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

visų studijų krypčių grupių

ir ≥3 m. darbo patirtis, kuri atitinka ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu

visų studijų krypčių grupių

ir ≥3 m. darbo patirtis, kuri atitinka ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis

0,2

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas interviu dešimtbalėje sistemoje 

0,4

Trečia konkursinio balo dedamoji:

Kandidato parašyta esė vertinama dešimtbalėje sistemoje

0,4

Studijų kaina

2023-2024 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 8100 €
Kredito kaina 135,00 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Prof. dr. Edita Gimžauskienė

Gedimino g. 50-319, Kaunas
tel. +370 (37) 300 550
e. p. edita.gimzauskiene@ktu.lt

 

Studijų prodekanė Doc. dr. Jurgita Stravinskienė
Gedimino g. 50 – 323, Kaunas,
tel. +370 612 12 788

e. p. jurgita.stravinskiene@ktu.lt
ktu.mba@ktu.lt

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

 

 

Programos vertės

Studijų programos turinys grįstas aktualiausiomis kompetencijomis

Studijų metu vystomos šiuolaikiniam vadovui reikalingos kritinės kompetencijas, kurios atsispindi ir KTU EVF misijoje: naujausios srities žinios; strateginis ir kritinis mąstymas; verslumas ir įtakos lyderystė. Studentų kompetencijų pasiekimo progresas numatomas matuoti studijų pradžioje ir pabaigoje, vadovaujantis Mokymosi užtikrinimo metodika (angl. Assurance of learning). Kompetencijų sertifikatą gaus kiekvienas sėkmingai baigęs studijas.

Praktiniai projektai realių įmonių pavyzdžiu

Programos turinys konstruojamas per 4 tarpdisciplininius tematinius laukus: Strategija ir verslo modeliai, Technologinės tendencijos ir transformacijos, Inovacijų valdymas, Organizacijos vystymas. Turinys stiprinamas praktinėmis veiklomis, t.y. 4 teminius laukus atliepiančiais realiais grupiniais projektais.

Programos įgyvendinimo patrauklumas intensyviai dirbantiems

Mokymas vyks mišria (kontaktine ir nuotoline) forma. Kontaktiniai užsiėmimai vyks patogioje lokacijoje 3 dienas per mėnesį (ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais), todėl nereikėtų jaudintis dėl studijų ir darbo suderinimo.

Aukšto lygio Lietuvos ir užsienio dėstytojų bei verslo praktikų paskaitos

Ši programa paremta mūsų verslo ir technologinių mokslų dėstytojų, turinčių vadybinės veiklos patirtį, profesionalumu ir aistra padėti tobulėti kitiems.

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Asta Pundzienė

Asta Pundzienė

Strategija ir verslo modeliai
Andrius  Vilkauskas

Andrius Vilkauskas

Technologinės tendencijos ir transformacijos
Monika Petraitė

Monika Petraitė

Inovacijų valdymas
Asta Savanevičienė

Asta Savanevičienė

Organizacijos vystymas

 

 

 

Kontaktai

Prof. dr. Edita Gimžauskienė

Gedimino g. 50-319, Kaunas
tel. +370 (37) 300 550
e. p. edita.gimzauskiene@ktu.lt

 

Studijų prodekanė Doc. dr. Jurgita Stravinskienė
Gedimino g. 50 – 323, Kaunas,
tel. +370 612 12 788

e. p. jurgita.stravinskiene@ktu.lt
ktu.mba@ktu.lt