Vadovas:
dr. Gintaras DERVINIS
+370 37 30 02 90
gintaras.dervinis@ktu.lt


 

 

Partneriai:

„Siemens Osakeyhtio“ Lietuvos filialas

„Phoenix Contact“

„Schneider Electric“

Klinkmann Lit

Valdymo technologijos

Augantys ekonominiai, ekologiniai žmonijos poreikiai vis labiau skatina gamybos procesų modernizavimą, kuriant bei diegiant šiuolaikiškas gamybos procesų valdymo technologijas ir techninių įrenginių valdymo sistemas. Šioje srityje išskirtinį vaidmenį vaidina valdymo sistemų specialistai. Valdymo technologijų kompetenciją įgiję absolventai turi didžiulį pranašumą Lietuvos ir užsienio darbo rinkose, įgytas kompetencijas pritaikydami analizuojant esamas gamybos valdymo technologijas ir sistemas, vertinant gamybos modernizavimo poreikius, diegiant naujas modernias sistemas, ieškant tradicinių ir netradicinių gamybos modernizavimo sprendimų bei užtikrinant saugią bei ekologišką gamybą.

Studijų dalykai

Modernūs jutikliai ir jų sistemos (T125M146)
Suteikiamos žinios apie svarbiausias modernių jutiklių ir jų sistemų technologijas, skirtas įvairių procesų grįžtamajo ryšio formavimui. Įsisavinami pagrindiniai fizikiniai matavimo (registravimo) principi, kurie yra taikomi moderniuose jutikliuose, kokybianiai ir kiekybiniai parametrai. Suteikiamos žinios apie duomenų (signalų) apjungimo, esminės informacijos išgavimo metodus bei jų taikymo galimybes realiose aplikacijose. Suteikiama daug praktinių žinių ir programavimo įgūdžių kuriant modernius programinius jutiklius, jutiklių ir komunikacines sistemas.
Valdymo sistemų projektavimas ir diegimas (T125M143)
Suteikiama žinių apie automatizavimo projektų paruošimo ir įgyvendinimo fazės, bendro projekto plano paruošimą, funkcijų apibrėžimą, atskirų sistemos dedamųjų projektavimą, integravimą į bendrą projektą, valdymo sistemos struktūras (linijines, žiedines, korines ir t.t.) Išmokoma lingvistikai aprašyti technologinio proceso hierarchinę valdymo sistemą. Išugdomi gebėjimai įvertinti projektuojamą sistemą įtakojančius parametrus bei formuluoti valdymo sistemos uždavinius. Išmokoma teorines žinias taikyti kuriant valdymo sistemas, parenkant techninę matavimo ir valdymo įrangą, analizuojant ir sudarant projektų techninę dokumentraciją.
Programuojami loginiai valdikliai (T125M123)
Suteikiama nuodugnių žinių apie valdymo sistemų techninę ir programinę įrangą, bei ugdomi gebėjimai jas taikyti inžinerinėje praktikoje. Įsisavinami bendrieji valdiklių konfigūravimo bei programavimo metodai. Išugdomi gebėjimai parinkti tinkančią sprendžiamam uždaviniui valdiklio konfigūraciją, jo komunikacinę įrangą, programavimo kalbą.