Vadovas:
dr. Mantas VILKAS
+370 687 92 345
mantas.vilkas@ktu.lt


 

 

Partneriai:

UAB „Markučiai“

UAB „Kauno grūdai“

UAB „TUV Uolektis“ sertifikavimo įstaigos TUV Thuringen e.V. padalinys Lietuvoje

Verslo procesų ir tiekimo grandinių valdymas

Geriausią verslo idėją turi palaikyti greiti ir efektyvūs verslo procesai. Efektyviausi procesai kuriami derinant organizavimo metodus, verslo analitikos įžvalgas ir verslo programinę įrangą. Studijuodami „Verslo procesų ir tiekimo grandinių valdymo“ kompetenciją jūs įgysite praktinių žinių ir įžvalgų kaip sukurti, valdyti ir tobulinti procesų sistemas ir tiekimo grandines išsiskiriančias aukštu efektyvumu ir patikimumu; pasirengsite dalyvauti įmonių procesų skaitmenizavimo projektuose; įgysite šiuolaikinės verslo procesų modeliavimo, valdymo ir analitikos programinės įrangos taikymo žinių.  

Kompetencijos dėstytojai taiko patirtinio mokymo metodus. Produktų bei paslaugų teikimo sistemų projektavimo, valdymo ir tobulinimo žinios bei įgūdžiai vystomi pasitelkiant išsamius užsienio ir Lietuvos įmonių atvejus, imitacinį modeliavimą bei verslo įmonių atstovų paskaitas. Studijų metu bus nagrinėjami išsamūs Harvard Business School ir kitų lyderiaujančių verslo mokyklų parengti atvejai bei Lietuvos įmonių pavyzdžiai. Sudėtingiems reiškiniams bei praktikoms (pull sistemoms, „botago efektui“ tiekimo grandinėse) perprasti pasitelkiamos kompiuterizuotos imitacinio modeliavimo priemonės bei sužaidybinimo metodai. Procesų modeliavimo ir optimizavimo įgūdžių vystymui pasitelkiama šiuolaikinė programinė įranga (SPSS, Arena, Fluxicon Disco, Celonis, MS Power BI). Verslo ir konsultacinių įmonių atstovai kiekviename modulyje dalinsis tiekimo grandinių valdymo, Lean bei kokybės vadybos sistemų, kompiuterizuotų verslo valdymo sistemų kūrimo ir vystymo patirtimi.

Studijų metu įgyjamos žinios leidžia pasirengti šių sertifikatų gavimui: ARIS & Business Process Management (BPM) sertifikatas, Certified Process Mining expert; The Pega Certified Business Architect (PCBA).

Studijų dalykai

Verslo procesų valdymas (S190M183)
Ugdomi procesų projektavimo, valdymo ir tobulinimo įgūdžiai. Pasitelkiant verslo architektūros programinę įrangą vystomi gebėjimai parengti ir palaikyti skaitmenizuotą organizacijos procesų sistemos modelį, remiantis skaitmenio organizacijos dvynio (digital twin) koncepcija. Nustatoma procesų sistemos strateginė orientacija, identifikuojami ją sudarantys procesai, parengiami procesų modeliai bei parenkami procesų pasiekimų rodikliai. Ugdomi gebėjimai tobulinti organizacijos procesus identifikuojant pagrindinius procesų scenarijus, Lean vertės srauto diagramas, statistinius procesų modelius. Interpretuojamos skaitmeninių inovacijų galimybės tobulinant procesų ir tiekimo grandinių veiklą.
Kokybės vadyba (S190M184)
Įsisavinamos žinios ir metodai sudarantys pagrindą kurti procesų sistemas pasižyminčias aukštu patikimumu bei žemais blogos kokybės kaštais. Gebama įvertinti kokybę ir parinkti kokybės kontrolės metodus bei privalomojo sertifikavimo procedūras paslaugų ir gamybos organizacijose. Įgyjamos žinios parinkti ir derinti Lean, VKV, 6 Sigma, ISO bei TOC metodus vystant organizacijos kokybės sistemas. Gebama vykdyti kokybės auditus ir atlikti savęs įvertinimą pagal tobulumo modelių kriterijus.
Verslo procesų analitika (S192M120)
Verslo procesų analitikos modulį sudaro trys dalys. Pirmoje dalyje įgyjama gebėjimų taikyti statistinius metodus procesų valdymo problemoms spręsti. Antroje dalyje ugdomi gebėjimai parengti procesų tobulinimo, automatizavimo bei veiklos prognozavimo įžvalgas pasitelkiant statistinius procesų modelius generuojančius algoritmus (ang. process mining). Trečioje dalyje įgyjama žinių ir gebėjimų parengti atsinaujinančias procesų pasiekimų ataskaitas pasitelkiant verslo analitikos (angl. business inteligence) programinę įrangą naudojančią verslo valdymo sistemų duomenų bazėse sukauptą informaciją.