Vadovas:
dr. Mantas VILKAS
+370 687 92 345
mantas.vilkas@ktu.lt


 

 

Partneriai:

UAB „Markučiai“

UAB „Kauno grūdai“

UAB „TUV Uolektis“ sertifikavimo įstaigos TUV Thuringen e.V. padalinys Lietuvoje

Verslo procesų ir tiekimo grandinių valdymas

Geriausią verslo idėją turi palaikyti greiti ir efektyvūs verslo procesai. Studijuodami „Verslo procesų ir tiekimo grandinių valdymo“ kompetenciją jūs įgysite praktinių produktų bei paslaugų teikimo sistemų projektavimo, valdymo ir tobulinimo įgūdžių „Pramonės 4.0“ tendencijų kontekste. Pasitelkiant Lietuvos ir užsienio verslo įmonių pavyzdžius bus atskleidžiama, kaip sukurti procesų sistemas ir tiekimo grandines, sudarančias galimybes vartotojui greitai ir efektyviai gauti reikiamą informaciją, produktus, aptarnavimo paslaugas; kaip sutrumpinti ir padaryti efektyvesniais organizacijų bei jų tiekimo grandinių procesus, pasitelkiant kokybės valdymo metodų (Lean, VKV, 6 Sigma, ISO, TOC, Reinžineringo) įžvalgas, kompiuterizuotas verslo valdymo sistemas bei duomenų analitikos metodus.

„Verslo procesų ir tiekimo grandinių valdymo“ kompetencijos dėstytojai taiko patirtinio mokymo metodus. Produktų bei paslaugų teikimo sistemų projektavimo, valdymo ir tobulinimo žinios bei įgūdžiai vystomi pasitelkiant išsamius užsienio ir Lietuvos įmonių atvejus, imitacinį modeliavimą bei verslo įmonių atstovų paskaitas. Studijų metu bus nagrinėjami išsamūs Harvard Business School ir kitų lyderiaujančių verslo mokyklų parengti atvejai bei Lietuvos įmonių pavyzdžiai. Sudėtingiems reiškiniams bei praktikoms (pull sistemoms, „botago efektui“ tiekimo grandinėse) perprasti pasitelkiamos kompiuterizuotos imitacinio modeliavimo priemonės bei sužaidybinimo metodai. Procesų modeliavimo ir optimizavimo įgūdžių vystymui pasitelkiama šiuolaikinė programinė įranga (SPSS, Disco, Arena, Cameo, MS Dynamics). Bent du verslo ir konsultacinių įmonių atstovai kiekviename modulyje dalinsis tiekimo grandinių valdymo, taupių (angl. Lean) bei kokybės vadybos sistemų, IT palaikomų verslo valdymo sistemų kūrimo ir vystymo patirtimi.

Studijų metu įgyjamos žinios ir įgūdžiai padeda pasirengti „Lean Certification“ (SME/AME/Shingo Institute/ASQ Partnership, http://www.sme.org/leancert/) sertifikato gavimui.

Studijų dalykai

Verslo procesų valdymas (S190M183)
Įsisavinamos procesų valdymo žinios ir įgyjami gebėjimai sukurti, valdyti ir tobulinti paslaugų teikimo, gamybos sistemas bei tiekimo grandines. Gebama strategiškai orientuoti produktų ir paslaugų teikimo sistemas. Išmokstama vertinti skirtingų organizacinių architektūrų privalumus ir trūkumus, identifikuoti ir modeliuoti organizacijų ir tiekimo grandinių procesus. Gebama vertinti produktų ir paslaugų teikimo sistemų efektyvumą ir rezultatyvumą. Gebama taikyti Taupių sistemų (angl. Lean) metodus eliminuojant procesų „švaistymus“. Susipažįstama su pagrindiniais tiekimo grandinių tipais, jų charakteristikomis. Interpretuojamos procesų tobulinimo galimybės skaitmenizacijos tendencijų kontekste.
Kokybės vadyba (S190M184)
Įgyjamos kokybės vadybos srities struktūros, jos evoliucijos bei visuotinės kokybės vadybos žinios. Gebama įvertinti kokybę ir parinkti kokybės kontrolės metodus bei privalomojo sertifikavimo procedūras paslaugų ir gamybos organizacijose. Įsisavinami kokybės užtikrinimo metodai bei tobulumo modelių kriterijai. Gebama spręsti kokybės problemas ir atlikti savęs įvertinimą pagal tobulumo modelių kriterijus.
Verslo procesų analitika (S192M120)
Įsisavinami analitiniai metodai, reikalingi realių verslo procesų analizei. Gebama sudaryti, įvertinti ir optimizuoti verslo procesų modelius. Įsisavinamas modeliavimo procesas, gebama analizuoti ir interpretuoti gautus rezultatus.